Byla 2-150-225/2017
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant ieškovui S. E. , atsakovo atstovei advokatei Astai Jakštienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. E. ieškinį atsakovui ( - ) dėl drausminės nuobaudos panaikinimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2016-10-17 kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją prašydamas panaikinti 2016-10-05 ( - ) įsakymu Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“ paskirtą drausminę nuobaudą papeikimą bei 54,58 Eur dydžio materialinės žalos atlyginimą. 2016-11-15 komisija priėmė sprendimą Nr. DGKS-5205, kuriuo prašymo netenkino, pripažino, jog drausminė nuobauda paskirta ir žala išieškota teisėtai. Su tokiu komisijos sprendimu nesutinka. Įsakyme nurodyta, jog jis nubaustas už tai, jog 2016-09-13 ( - ) autogreiderio mašinistui G. S. nurodė atlikti kelio lyginimo (greideriavimo) darbus į ( - ) vedantį kelią, kuris ribojasi su privačios nuosavybės teise priklausančiais miško sklypais, įskaitant jam ir jo sutuoktinei priklausančiomis valdomis, kurio bendros kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose programos komisijos sprendimu buvo nuspręsta neremontuoti, prioritetą suteikiant kitam keliui, tokiais savo veiksmais pasinaudojo einamomis pareigomis ir darbdaviui priklausančiomis vertybėmis asmeninių poreikių tenkinimui, pažeidžiant ( - ) pareiginių nuostatų 7,34, 36 punktus ir padarė 54,58 Eur nuostolį. Su tokiais teiginiais nesutinka. Jo duotas nurodymas palyginti kelio paviršutinio grunto dangą nėra susijęs su nurodymu pataisyti (paremontuoti) atitinkamą kelio ruožą. Jam pagal pareiginius nuostatus yra pavesta ( - ) priskirtų kelių bendroji priežiūra, todėl, vykdant šias pareigas, tenka duoti nurodymus palyginti vieną ar kitą kelio atkarpą, dėl to niekada iš darbdavio nebuvo sulaukęs priekaištų, šie darbai atliekami ( - ) techninėmis priemonėmis ir lėšomis, tačiau kai ( - ) J. Š. paprašytas palyginti jo prižiūrimoje teritorijoje vedantį miško kelią ir tai padarė, pastebėjo darbdavio norą susidoroti, atrandant motyvą, jog nulygintas kelias ribojasi ir su jam nuosavybės teise priklausančiais miško sklypais. Nugreideriuotas kelias yra ne jo nuosavybė, o viešojo naudojimo miško kelias, šiuo keliu naudojasi urėdijos, girininkijos darbuotojai, miško ruošėjai, miško apsaugos darbuotojai, privačių miškų savininkai, medžiotojai ir kiti asmenys. Atkreipia dėmesį, jog buvo pažeistos jo teisės atliekant drausminės nuobaudos skyrimo procedūrą, nes jam nebuvo pateiktas joks rašytinis reikalavimas pateikti pasiaiškinimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo, nebuvo supažindintas su anoniminiu skundu ir nežinojo, dėl kokių galimai neteisėtų veiksmų yra atliekamas tyrimas, apsiribojant raštu pateikti pasiaiškinimą dėl apie kelio, vedančio į ( - ) nugreideriavimo aplinkybes, jeigu būtų nurodyti jo tariamo piktnaudžiavimo ar darbo drausmės pažeidimo požymiai, jo paaiškinimas būtų išsamesnis, pagrįstesnis ir darbdaviui nebekeliantis abejonių dėl tariamo darbo drausmės pažeidimo. Dėl neteisėtai jam paskirtos drausminės nuobaudos patyrė didelį pažeminimą darbuotojų tarpe, darbuotojams yra labai reiklus, jam skirta nuobauda sumažino jo autoritetą darbuotojų tarpe, patyrė neturtinę žalą, kurią vertina 1000 Eur pinigine suma. Mano, jog ( - ) yra nusiteikęs priešiškai jo atžvilgiu, pasinaudodamas ( - ) J. Š. , siekia jį pašalinti iš pareigų. Prašo panaikinti 2016-11-15 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo Nr.DGKS 5205 dalį, kuria yra atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl drausminės nuobaudos –papeikimo paskyrimo ir žalos išieškojimo, panaikinti 2016-10-05 ( - ) įsakymu Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“ paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą ir 54,58 Eur dydžio materialinės žalos atlyginimą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, iš atsakovo neturtinei žalai atlyginti priteisti 1000 Eur bei jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdyje ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

6Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog buvo gautas skundas telefonu ir elektroniniu paštu apie ieškovo veiklą, viršijančią jo įgaliojimus, buvo sudaryta komisija ištirti, ar ( - ) priklausantis autogreideris, kuriuo 2016-09-13 dirbo mašinistas G. S. , kelius, kv.91 ir 87, lygino ( - ), kokia kelio būklė, nustatyti privačių miškų savininkus. Transporto sekimo įrangos „Eljunga“ duomenimis nustatyta, kad autogreideris lygino kelią per privačių miškų ir žemių savininkų valdas, viso pravažiuotas atstumas 4,78 km, dirbta nuo 11.16 val. iki 12.45 val. Tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad ieškovas, eidamas ( - ) pareigas, autogreiderio mašinistui G. S. 2016-09-13 nurodė nugreideriuoti kelią, kuris ribojasi su ieškovui arba jo sutuoktinei priklausančiomis valdomis, ir tokiu elgesiu asmeninių poreikių tenkinimui pasinaudojo einamomis pareigomis, darbdaviui priklausančiomis vertybėmis bei padarė materialinės žalos. Už tai 2016-10-05 įsakymu ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas ir įpareigojo atlyginti padarytą 54,58 Eur materialinę žalą. Ieškovas pripažįsta, jog davė nurodymą G. S. greideriuoti kelią, nugreideriuotas kelias ribojasi su privačiais žemės sklypais, kelias atsiremia į pievas ir, nesiriboja su valstybinės žemės sklypu, kuris yra už palei kelią einančių privačių žemės sklypų ir jokio ryšio su šiuo keliu neturi, į šį valstybinės žemės sklypą atsakovės darbuotojai patenka per kvartalinę liniją, miškas yra jaunas ir jokie kirtimai jame nėra numatyti. Atsakovė neturėjo ir artimiausiu laiku neturės jokių interesų naudotis ieškovo nurodymu nugreideriuotu keliu, todėl nebuvo jokio poreikio šį kelią lyginti. Pagal pareiginius nuostatus ieškovas organizuoja bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose darbus Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo lėšomis, nugreideriuotas kelias į šį sąrašą nebuvo įtrauktas. Pažymi, jog drausminė nuobauda atsakovui buvo paskirta atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ir anksčiau buvo baustas drausmine tvarka. Nesutinka su reikalavimu dėl neturtinės žalos atlyginimo.

7Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas nuostatas, prašo ieškinį atmesti, atlyginti atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinys atmestinas.

9Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). DK 228 straipsnyje nustatytos pagrindinės darbuotojų pareigos, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai (DK 232 straipsnis). Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginiuose nuostatuose. Neteisėtai veikai paprastai būdinga tai, kad ja ne tik pažeidžiamas norminis teisės aktas, bet ir nukentėjusiojo (šiuo atveju – darbdavio) subjektyvioji teisė, pakenkiama tam tikram jo interesui. Sprendžiant, ar darbuotojo veiksmai yra neteisėti, būtina įvertinti jo darbo pareigas, darbo tvarką reglamentuojančius aktus.

102000-10-16 tarp ieškovo S. E. ir atsakovo ( - ) buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, nuo 2015-07-01 ieškovas buvo paskirtas ( - ), mokant ( - ) Eur mėnesinį atlyginimą.

112016-10-05 ( - ) įsakymu Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“, ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda papeikimas bei nurodyta išskaičiuoti iš jo darbo užmokesčio 54,58 Eur dydžio materialinės žalos atlyginimą.

12Drausminė nuobauda ieškovui paskirta už tai, jog 2016-09-13 ( - ) autogreiderio mašinistui G. S. nurodė atlikti ( - ) kelio lyginimo (greideriavimo) darbus kelyje, kuris ribojasi su privačios nuosavybės teise priklausančiais miškų ir žemių sklypais, įskaitant su ieškovui ir jo sutuoktinei priklausančiomis valdomis.

13Iš liudytojų – ( - ) R. P. , E. B. , J. Š. , parodymų matyti, jog dėl girininkijoms priskirtų kelių tvarkymo būtinumo sprendžia girininkai, ( - ) greideris į girininkijas kelių lyginimui (greideriavimui) atvyksta 1-2 kartus metuose, yra lyginami keliai, naudojami girininkijų reikmėms ir einantys per girininkijoms priskirtus valstybinius miškus, privačios nuosavybės miškuose esantys keliai lyginami tik tuo atveju, jeigu girininkijos juos suniokoja naudodamasi savo reikmėms. Iš liudytojų V. Š. , Ž. M. parodymų matyti, jog urėdijos turima technika urėdijos lėšomis naudojama priskirtų valstybinių miškų priežiūrai ir urėdijos veiklai, privačių miškų savininkai gali kreiptis dėl paslaugos - per privatų mišką einančio kelio lyginimo (greideriavimo) darbų, urėdijoje sumokant pagal nustatytus įkainius.

14Liudytojas G. S. patvirtino, jog nurodymą nulyginti ( - ) kelią tarp privačių sklypų gavo iš ( - ) S. E. . Iš liudytojo J. Š. parodymų matyti, jog greideriui atvykus į ( - ), jis nurodė kelius, kuriuos reikės nulyginti, apie tai, kad ( - ) buvo davęs nurodymą nulyginti ir kelią per privačius miškus, jam nebuvo žinoma. Patvirtino, jog ieškovo nurodymu nulygintas kelias girininkijos reikmėms nėra ir nebus naudojamas, už privačių sklypų esantis valstybinis miškas yra jaunas ir jame artimiausiais metais jokie darbai nėra numatomi, be to, jeigu ateityje ir vyktų kokie medienos traukimo darbai valstybiniame miške, būtų traukiama kvartaline linija į kitą pusę, o ne per privačius miškus.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo nurodymu nulygintas (nugreideriuotas) kelias eina pro ( - ) esančias privačias miško valdas, priklausančias: UAB „A.“, kadastrinis Nr. ( - ); S. E. , kadastrinis Nr. ( - ); Z. M. ir R. M. , kadastrinis Nr. ( - ); M. E. ir S. E. , kadastrinis Nr. ( - ); M. E. ir S. E. , kadastrinis Nr. ( - ); S. E. , kadastrinis Nr. ( - ); S. E. , kadastrinis Nr. ( - ); A. M. , kadastrinis Nr. ( - ); ir S. E. , kadastrinis Nr. ( - ) ( I t., 79 lapas.).

16Šie bylos duomenys patvirtina, jog ( - ) priklausančiu greideriu ir ( - ) lėšomis buvo nulygintas (nugreideriuotas) kelias, einantis pro privačias, tame tarpe ieškovui ir jo sutuoktinei priklausančias, miškų valdas.

17Miškų įstatymo 5 str. 5, 6 d. numatyta, jog miškų urėdijos patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja nustatyta tvarka, taip pat vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą, Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ar įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose, privačius miškus tvarko privačių miškų savininkai.

18LR Vyriausybės 2015-12-02 nutarimu Nr. 1250 yra patvirtintas Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašas, kuris numato finansuojamo iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių remonto (taisymo) tvarką. Byloje nustatyta, jog nulygintas kelias nebuvo įtrauktas į sąrašą kelių, numatomų taisyti (remontuoti) iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų, kelias buvo nulygintas (nugreideriuotas) ( - ) lėšomis.

19Darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų; draudžiama piktnaudžiauti savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis).

20Iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų darytina išvada, jog ieškovas pažeidė ( - ) 2016-03-15 ( - ) įsakymu Nr. V-51 patvirtintų ( - ) pareiginių nuostatų 34, 36 reikalavimus, kuriuose numatyta, jog ( - ) atsakingas už racionalų ( - ) lėšų naudojimą, taip pat priskirto turto ir materialinių vertybių racionalų naudojimą ir apsaugą, pasinaudojo einamomis pareigomis ir darbdaviui priklausančiomis materialinėmis vertybėmis savo asmeninių poreikių tenkinimui.

21Nors ieškovas teigia, jog šiuo keliu galimai naudojasi miško ruošėjai, medžiotojai, kiti privačių miškų savininkai, vien tai nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad šis, pro privačias miško valdas einantis kelias, turėjo būti lyginamas ( - ) lėšomis ir technika bei nepaneigia asmeninių ieškovo interesų.

22Pažymėtina, jog ieškovas ( - ) užima vadovaujančias pareigas, jo priimami sprendimai, nurodymai pavaldiems darbuotojams formuoja nuomonę apie įmonę ir jos veiklą.

23Drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, numatytos DK 240-241 str. pažeidimų nenustatyta, ieškovui buvo sudaryta galimybė pateikti pasiaiškinimą, nuobauda paskirta per 1 mėnesio terminą nuo paaiškėjimo dienos.

24DK 224 str. numato, jog administracijos nurodymu iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos išskaitos atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei, jeigu įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio ir nurodymas išieškoti žalą priimamas per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos (DK 258 str. 2 d.), šios įstatymo nuostatos nėra pažeistos. Byloje nustatyta, jog ieškovas, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, naudodamas ( - ) techniką asmeniniams tikslams, padarė ieškovui materialinės žalos, ieškovui už autogreiderio ( - ) paslaugas - 1 val. 29 min. darbą paskaičiuota 54,58 Eur suma išskaityta pagrįstai (DK 253 str. 8 p.).

25Nustačius, jog drausminė nuobauda ir nurodymas atlyginti materialinę žalą ieškovui paskirti teisėtai, nėra pagrindo naikinti Valstybinės darbo inspekcijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-5205 ir 2016-10-05 ( - ) įsakymą Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“, ieškinys atmestinas.

26Konstatavus, jog drausminė nuobauda ieškovui paskirta teisėtai, nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl neturtinės žalos priteisimo (CPK 178 str.).

27Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos išlaidos advokato pagalbai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Priteisti iš S. E. 930 (devynis šimtus trisdešimt) Eur bylinėjimosi išlaidų ( - ).

31Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. E.... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2016-10-17 kreipėsi į Valstybinės darbo... 5. Teismo posėdyje ieškovas prašo ieškinį tenkinti.... 6. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog buvo gautas skundas... 7. Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas nuostatas,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų... 10. 2000-10-16 tarp ieškovo S. E. ir atsakovo ( - ) buvo sudaryta neterminuota... 11. 2016-10-05 ( - ) įsakymu Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo... 12. Drausminė nuobauda ieškovui paskirta už tai, jog 2016-09-13 ( - )... 13. Iš liudytojų – ( - ) R. P. , E. B. , J. Š. , parodymų matyti, jog dėl... 14. Liudytojas G. S. patvirtino, jog nurodymą nulyginti ( - ) kelią tarp... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo nurodymu nulygintas (nugreideriuotas)... 16. Šie bylos duomenys patvirtina, jog ( - ) priklausančiu greideriu ir ( - )... 17. Miškų įstatymo 5 str. 5, 6 d. numatyta, jog miškų urėdijos patikėjimo... 18. LR Vyriausybės 2015-12-02 nutarimu Nr. 1250 yra patvirtintas Bendros miško... 19. Darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai, įgyvendindami savo teises bei... 20. Iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų darytina išvada, jog ieškovas... 21. Nors ieškovas teigia, jog šiuo keliu galimai naudojasi miško ruošėjai,... 22. Pažymėtina, jog ieškovas ( - ) užima vadovaujančias pareigas, jo priimami... 23. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, numatytos DK 240-241 str. pažeidimų... 24. DK 224 str. numato, jog administracijos nurodymu iš darbuotojo darbo... 25. Nustačius, jog drausminė nuobauda ir nurodymas atlyginti materialinę žalą... 26. Konstatavus, jog drausminė nuobauda ieškovui paskirta teisėtai, nėra... 27. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos išlaidos... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 29. ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš S. E. 930 (devynis šimtus trisdešimt) Eur bylinėjimosi... 31. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės...