Byla e2S-255-372/2020

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė ,,Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Teisinių paslaugų grupė“, Aktiva Finants OŪ, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės ,,Julianus Inkaso“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Intrum Lietuva“, SIA „B2Kapital“, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės B2Kapital, mažoji bendrija „Bankrosta“, E. S., R. J., antstolis A. B., antstolis T. U., antstolė V. Š., antstolė E. R., antstolis V. Z.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti fizinio asmens bankroto bylą; nustatyti 300 Eur sumą, reikalingą jo poreikių tenkinimui kas mėnesį; nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo planui pateikti; bankroto administratoriumi paskirti V. T..

62.

7Pareiškėjas nurodė, kad yra nemokus, iš viso jo turimi įsiskolinimai kreditoriams sudaro 22 717,41 Eur; kad bankroto bylos iškėlimas jam leistų pasiekti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme (toliau – FABĮ) numatytą pagrindinį tikslą – sudarytų sąlygas atkurti mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą.

83.

9Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Julianus Inkaso“ atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodė, kad su pareiškėjo prašymu sutinka.

104.

11Suinteresuoti asmenys SIS „B2Kapital“, UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolė V. Š., antstolis T. U. atsiliepimuose į pareiškėjo pareiškimą teismo prašė sprendimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priimti savo nuožiūra.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartimi nutarta pareiškėjo pareiškimo netenkinti ir atsisakyti iškelti pareiškėjui A. J. fizinio asmens bankroto bylą.

156.

16Teismas nurodė, kad formaliai vertinant pareiškėjo kreditorinius įsiskolinimus bei pareiškėjo gaunamas pajamas, pareiškėjas yra nemokus pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

177.

18Teismas konstatavo, kad įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytus duomenis, kyla abejonių, kaip jaunas, sveikas, darbingo amžiaus žmogus, turėdamas didelių finansinių įsiskolinimų, visą tiriamąjį laikotarpį (nuo 2016 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d.) nesiekė gauti didesnių pajamų, tenkinosi minimaliomis pajamomis ir buvo pasyvus darbo rinkoje. Teismas laikė, kad pareiškėjas sąmoningai nesiėmė aktyvių veiksmų savo finansinei padėčiai gerinti, kad tokia situacija yra dėl paties pareiškėjo nesąžiningų veiksmų – nenoro dirbti už didesnį darbo užmokestį.

198.

20Teismas sprendė, kad pareiškėjas per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl savo sąmoningo neveikimo, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, tokiais savo veiksmai elgėsi nesąžiningai, todėl iškelti A. J. fizinio asmens bankroto bylą atsisakė.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

229.

23Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartį, pareiškėjas (apeliantas) A. J. prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: 1) iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą; 2) nustatyti 300,00 Eur sumą, reikalingą pareiškėjo poreikių tenkinimui kas mėnesį; 3) nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo planui pateikti; 4) paskirti pareiškėjo bankroto administratoriumi V. T.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

249.1.

25Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nesąžiningumą grindė Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo už akių nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. UAB „Autoremita“ bankrotas buvo paskelbtas 2016 m. balandžio 22 d., o 2016 m. gruodžio 13 d. įmonė buvo išregistruota, pareiškėjas vadovo pareigas ėjo iki 2016 m. gegužės 3 d. Teisiniai santykiai, kuriais remiantis pirmosios instancijos teismas grindė pareiškėjo nesąžiningumą, šiuo atveju yra atsiradę vėlesniu negu trejų metų laikotarpiu. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo spręsti apie pareiškėjo (ne)sąžiningumą tarp pareiškėjo ir įmonės bankroto administratorės buvusių teisinių santykių kontekste, nes nagrinėjamu atveju pareiškėjo atliktų veiksmų vertinimo laikotarpis prasideda nuo 2016 m. gruodžio 13 d. Be to, Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu už akių nėra konstatuoti jokie pareiškėjo nesąžiningi veiksmai, kurie patenka į FABĮ 8 straipsnio 5 dalies 2 punkte apibrėžtas ribas. Tarp šiuo sprendimu nustatytų aplinkybių dėl pareiškėjo savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pareiškėjo, kaip fizinio asmens, nemokumo nėra priežastinio ryšio, kurio pirmosios instancijos teismas ir nenustatinėjo.

269.2.

27Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nesąžiningumą taip pat grindė Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. liepos 25 d. preliminaraus sprendimo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis dėl tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens E. S. buvusių teisinių santykių. Teismas laikė, kad pareiškėjas sąmoningai leido susidaryti skolai, padidinusiai jo nemokumą, nors to galėjo išvengti, tačiau teismas nebuvo įsigilinęs į minimos bylos esmę – pareiškėjas, priešingai, nei teigia pirmosios instancijos teismas, siekė atsiskaityti su kreditoriumi ir neleisti susidaryti minimai skolai – atliko dalinį 500 Eur mokėjimą, sudarė skolos mokėjimo grafiką, pagal kurį E. S. buvo atlikta mokėjimų 4 000 Eur sumai, tačiau dėl sunkios finansinės padėties pareiškėjas nesugebėjo iki galo atsiskaityti su minimu kreditoriumi ir skola buvo priteista teismo sprendimu. Priešingai, nei vertino pirmosios instancijos teismas, aplinkybė, kad pareiškėjas ėmėsi parduoti E. S. traktoriaus dalis liudija apie tai, jog pareiškėjas siekė pagerinti savo finansinę padėtį ir užsidirbti, o nepalankios rinkos sąlygos, kuomet, nesant paklausos, pareiškėjas nesugebėjo parduoti traktoriaus dalių, nesudaro pagrindo vertinti jo elgesį kaip nerūpestinga, nes tai yra tiesiog verslo rizika. Vien aplinkybė, jog skola kreditoriui yra priteista teismo sprendimu, nesudaro pagrindo vertinti skolininko veiksmus, kaip nesąžiningus FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto kontekste.

289.3.

29Pareiškėjo su sutuoktine sudaryta povedybinė sutartis nelaikytina per se prieštaraujančia gerai moralei ar viešajai tvarkai, nes sutuoktinių ar vieno iš jų hipotetinės būsimos pajamos nėra turtas, esantis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo vertinti pareiškėjo sudarytos povedybinės sutarties sąlygas, kaip prieštaraujančias kreditorių interesams.

309.4.

31Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto nuostatas dėl 3 metų laikotarpio, vertino pareiškėjo veiksmus, atliktus per 2007 m. – 2010 m. laikotarpį, prisiimant skolinius įsipareigojimus iš UAB „Moment Credit“, „Bigbank“ AS, UAB „IPF Digital“, AB „Snoras“, AB „Swedbank“, sąžiningumo aspektu.

329.5.

33Pirmosios instancijos teismo argumentai apie pareiškėjo neveikimą, siekiant atkurti mokumą, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiomis objektyviomis aplinkybėmis; byloje nėra įrodymų, kad pareiškėjas turėjo galimybes gauti didesnes pajamas, tačiau sąmoningai jų nesiekė. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių sąmoningą pareiškėjo elgesį, nukreiptą į mažų pajamų gavimą bei vengimą atsiskaityti su kreditoriais. Nesant šių duomenų, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog ieškosi geriau apmokamo darbo bei deda realias pastangas atsiskaityti su kreditoriais, nesuponuoja pagrindo spręsti apie pareiškėjo ketinimą su kreditoriais atsiskaityti kuo mažesne apimtimi bei atitinkamai tokį pareiškėjo elgesį vertinti kaip nesąžiningą.

349.6.

35Pirmosios instancijos teismas klaidingai, tinkamai nesusipažinęs su byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad pareiškėjas gauna mažesnį nei minimalų darbo užmokestį, dėl ko iš savo gaunamų pajamų negali tenkinti net savo poreikių, kuriems prašo 300 Eur, jau nekalbant, kad planavo kreditoriniams reikalavimams ir fizinio asmens bankroto administratoriaus išlaidoms skirti apie 85,78 Eur. Kartu su pareiškimu yra pateikta išmokėto darbo užmokesčio pažyma, kuri patvirtina, jog pareiškėjui mokamas minimalus darbo užmokestis – 555 Eur, atskaičius mokesčius, darbuotojui išmokama mažesnė suma – 385,78 Eur. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo darbo užmokesčio vykdomi atskaitymai antstoliams, dėl ko jis ir nurodė, kad kas mėnesį realiai gauna po 285,78 Eur. Tenkinus pareiškėjo pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, antstoliai atšauktų savo vykdomuosius dokumentus ir pareiškėjo darbo užmokestį sudarytų 385,78 Eur sumą, kurios pakanka tiek pareiškėjo nurodytų 300 Eur poreikių tenkinimui, tiek kreditoriniams reikalavimams ir bankroto administratoriaus išlaidoms skirti 85,78 Eur sumą.

3610.

37Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atskirąjį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Pareiškėjo (apelianto) atskirasis skundas netenkintinas.

4111.

42Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti pareiškėjui A. J. fizinio asmens bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

4312.

44Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Taigi sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti įvertinamos dvi grupės aplinkybių: pirma, turi būti konstatuotas fizinio asmens nemokumas, antra, nustačius fizinio asmens nemokumą, turi būti patikrinama, ar neegzistuoja FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant bankroto bylą atsisakoma iškelti.

4513.

46Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog formaliai vertinant pareiškėjo kreditorinius įsiskolinimus bei pareiškėjo gaunamas pajamas, pareiškėjas yra nemokus pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. Ginčo dėl pareiškėjo nemokumo nagrinėjamoje byloje nėra.

4714.

48Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti pareiškėjui bankroto bylą, vadovaudamasis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, jog teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

4915.

50Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą sąžiningumo aspektu turi būti vertinamas pareiškėjų elgesys būtent per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jų nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-434-421/2017; 2017 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39-313/2017).

5116.

52Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme buvo priimtas 2019 m. gruodžio 13 d. nutartimi, tad laikotarpis, per kurį turėtų būti vertinamas pareiškėjo sąžiningumas kreditorių atžvilgiu, yra nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d.

5317.

54Aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertintinos atsižvelgiant į FABĮ tikslą – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą. Teismų praktikoje pažymėta, kad fiziniai asmenys savo bankroto proceso metu turi dėti maksimalias pastangas užsitikrinti didesnių pajamų gavimą, kad susidarytų kaip galima didesnis pajamų ir išlaidų skirtumas, leidžiantis tenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-706/2015).

5518.

56Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl fizinių asmenų sąžiningumo vertinimo jų bankroto bylose, yra nurodęs, kad būtina atsižvelgti ne tik į objektyvųjį, bet ir subjektyvųjį sąžiningumo kriterijų. Nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Toks nesąžiningumas gali būti pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą tik tuo atveju, kai jis turėjo reikšmingą įtaką asmens nemokumui, t. y. turi būti konstatuotas asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-796-219/2015; 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

5719.

58Pareiškėjas pareiškime dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad jo sutuoktinė R. J. 2009 m. vasario mėnesį įsteigė UAB „Autoremita“ ir jis tapo minimos bendrovės vadovu; įmonės veikla nebuvo sėkminga, nuolat trūkdavo apyvartinių lėšų. Negalint atsiskaityti su kreditoriais, 2016 m. balandžio 22 d. įmonei buvo iškelta bankroto byla, o 2016 m. gruodžio 13 d. bendrovė buvo išregistruota.

5920.

60Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 18 d. Raseinių rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-1595-476/2017 bankroto administratorės mažosios bendrijos (toliau – MB) ,,Lasis“ naudai iš A. J., kaip buvusios įmonės vadovo, priteista 1800 Eur administravimo išlaidų, 5 procentai metinių palūkanų, 41 Eur žyminio mokesčio. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė, teikdama UAB „Autoremita“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto, todėl bankroto administratorė yra kreditorė, kuri patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Teismas pažymėjo, kad kreditorei, šiuo atveju – administratorei, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos; kad žala atsirado dėl atsakovo veiksmų (neveikimo) (laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo), o laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo.

6121.

62Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. sprendime už akių nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, sutinka su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, jog šiuo atveju sprendime už akių nėra konstatuoti pareiškėjo nesąžiningi veiksmai, kurie patenka į FABĮ 8 straipsnio 5 dalies 2 punkte apibrėžtas ribas.

6322.

64Pareiškėjas pareiškime dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad netekęs darbo UAB „Autoremita“, jis nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. buvo registruotas Darbo biržoje. 2017 m. pabaigoje jis su pažįstamu E. S. susitarė padėti parduoti pastarajam priklausančio traktoriaus dalis. Tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimas, kad pareiškėjas atsiskaito po kiekvieno dalių pardavimo. Nesant paklausos, traktoriaus dalys liko neparduotos, o E. S. išrašė pareiškėjui sąskaitą dėl perduotų jam traktoriaus dalių. Pareiškėjas iš dalies atsiskaitė, tačiau dėl likusios neapmokėtos sąskaitos sumos kreditorius kreipėsi į teismą.

6523.

66Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2018 m. liepos 25 d. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų įsiteisėjusiu preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-10442-237/2018 E. S. naudai iš A. J. priteista 5 050 Eur skolos, 350,98 Eur delspinigių, 245 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos ir 582 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad ieškovą E. S. ir atsakovą A. J. siejo pirkimo – pardavimo santykiai. Tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, iš kurių kilo atsakovo prievolė sumokėti už prekes. Atsakovas šios prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes neatsiskaitė už pristatytas prekes numatytais terminais, todėl privalo atsiskaityti su ieškovu ir atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius.

6724.

68Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, jog skola kreditoriui yra priteista teismo sprendimu, nesudaro pagrindo vertinti skolininko veiksmus, kaip nesąžiningus FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto kontekste. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas, pradėjęs pardavinėti traktoriaus dalis, sąmoningai leido susidaryti skolai, padidinusiai jo nemokumą, nors to galėjo išvengti, yra nepagrįsta.

6925.

70Pareiškėjas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad 2007 m. sudarė trumpalaikio vartojamojo kredito sutartis su UAB „Moment Credit“ ir „Bigbank“ AS, tuo metu jis dirbo ( - ), todėl tikėjosi, kad sugebės grąžinti paimtus kreditus. 2008 m. pareiškėjas pakeitė darbą ir pradėjo dirbti ( - ) transporto vadybininku; darbdavys vėlavo atsiskaityti su darbuotojais, dėl ko pareiškėjas, neturėdamas lėšų pragyvenimui, vėl kreipėsi į kredito įstaigas – UAB „IPF Digital“ ir AB bankas „Snoras“, kurios jam suteikė trumpalaikius kreditus. Darbdaviui nemokant darbo užmokesčio, pareiškėjas 2009 m. sausio mėnesį darbo sutartį nutraukė. Dėl nepastovių ir sumažėjusių pajamų, pareiškėjas vėluodavo atsiskaityti su nurodytais kreditoriais, dėl ko jie nutraukė sutartis ir kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo.

7126.

72Pareiškėjo nurodytos bei jau nutartyje minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas su finansiniais sunkumais susidūrė daug anksčiau, dar iki teismo nustatyto laikotarpio (nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d.), per kurį turėtų būti vertinamas pareiškėjo sąžiningumas kreditorių atžvilgiu. Pirmuosius vartojimo kreditus paėmė 2007 m. iš UAB ,,Moment Credit (perleista skola UAB ,,Teisinių paslaugų grupė“) ir „Bigbank“ AS (perleista skola SIA „B2Kapital“); 2008 m. iš UAB „IPF Digital“ (perleista skola Aktiva Finants O?) ir AB „Snoras“ (perleista skola UAB „Intrum Lietuva“). Pareiškėjas dirbo ( - ), tačiau darbo sutartis nutraukė; buvo 2009 m. įsteigtos UAB ,,Autoremita“ vadovu, įmonės veikos gerinimui 2010 m. paėmė vartojamąjį kreditą iš AB „Swedbank“ (perleista skola UAB „Gelvora“). Įmonė bankrutavo 2016 m. Nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. buvo registruotas Darbo biržoje. Nuo 2018 m. spalio 12 d. pareiškėjas dirba pas savo sutuoktinę, kuri vykdo individualią veiklą.

7327.

74Pareiškėjas akcentavo, kad jis visą laiką buvo aktyvus darbo rinkoje, nevengė dirbti, iš dalies stengiasi atsiskaityti su kreditoriais, tačiau dėl priteistų skolų nuolatinio didėjimo dėl skaičiuojamų palūkanų, jo pajamų nepakanka tam, kad per protingą terminą atsiskaitytų su visais kreditoriais.

7528.

76Kaip jau minėta, vertinant fizinių asmenų sąžiningumą jų bankroto bylose, nesąžiningumas gali būti konstatuotas ir dėl neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Toks nesąžiningumas gali būti pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą, kai jis turėjo reikšmingą įtaką asmens nemokumui, t. y. turi būti konstatuotas asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys.

7729.

78Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjo finansiniai sunkumai prasidėjo gerokai anksčiau; nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d., per kurį yra vertinamas pareiškėjo sąžiningumas kreditorių atžvilgiu, pareiškėjo finansinė padėtis išliko sunki (pareiškėjas turėjo ne vieną kreditorių, daugelio jų reikalavimo įvykdymo terminai jau buvo suėję); nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. pareiškėjas buvo registruotas Darbo biržoje; nuo 2018 m. spalio 12 d. dirba pas savo sutuoktinę; atskaičius mokesčius, pareiškėjui nustatytas 385,78 Eur / mėn. darbo užmokestį; iš darbo užmokesčio yra vykdomi išskaitymai pagal antstolių pateiktus vykdomuosius dokumentus.

7930.

80Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis, konstatuoja, kad pareiškėjas vertinamu laikotarpiu gavo itin mažas pajamas (nedarbo išmoką, šiuo metu – darbo užmokestį, daug mažesnį už minimalią mėnesinę algą); pareiškėjas pakankamai neišnaudojo savo patirties ir kvalifikacijos (2004-06-18 pareiškėjas įgijo automechniko profesiją, o 2011-06-13 – informacinių technologinių sistemų pardavėjo profesiją), kad gautų didesnes pajamas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjas nedėjo ir nededa pakankamai pastangų ieškoti geriau apmokamo darbo. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo sveikata neleidžia jam susirasti darbą, kuris užtikrintų didesnes pajamas; kad teismo vertinamu laikotarpiu pareiškėjas būtų dėjęs maksimalias pastangas pagerinti savo mokumą, kas padėtų atsiskaityti su kreditoriais.

8131.

82Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas suvokė, kad jo finansinės padėtis yra komplikuota (tokia padėtis tęsėsi ne vienerius metus) ir visą tiriamąjį laikotarpį (nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d.) nesiekė gauti didesnių pajamų. Toks elgesys, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra vertintinas kaip nesąžiningas, neatitinkantis reikalavimų, keliamų asmeniui, siekiančiam bankroto bylos jam iškėlimo.

8332.

84Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pasyvus pareiškėjo elgesys yra susijęs su jo nemokumo būsena. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo finansiniai sunkumai tęsiasi jau ne vienerius metus; darbo santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas gaudavo didesnes pajamas, buvo nutraukti; šiuo metu pareiškėjas, turėdamas atitinkamą kvalifikaciją ir patirties, neišnaudoja galimybių gauti didesnes pajamas. Tad nagrinėjamu atveju pagrindą priežastiniam ryšiui tarp jo nesąžiningumo ir nemokumo konstatuoti sudaro tai, kad pareiškėjui, tapusi faktiškai nemokiam, per paskutinius trejus metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo jis elgėsi itin pasyviai, nedėjo pastangų gauti pajamas, kurias jis pagal savo įgūdžius ir kvalifikaciją yra pajėgus gauti, arba įsidarbinti didesnes, nei šiuo metu gauna pajamas, užtikrinančiame darbe, sudarančiame sąlygas kuo daugiau atsiskaityti su kreditoriais. Tokie nustatyti pareiškėjo veiksmai leidžia apeliacinės instancijos teismui spręsti, kad pareiškėjas nesiekia gerinti savo finansinės būklės, t. y. sąmoningai leidžia išlikti tokiai situacijai, tikėdamasi, kad netenkinti kreditorių reikalavimai bankroto proceso metu bus nurašyti. Toks pareiškėjo elgesys neatitinka reikalavimų, keliamų asmeniui, siekiančiam bankroto bylos jam iškėlimo.

8533.

86Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias fizinio asmens bankroto bylos iškėlimą, ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

8734.

88Kiti atskirojo skundo argumentai bei juos pagrindžiantys motyvai yra teisiškai nereikšmingi ir panaikinti skundžiamą teismo procesinį sprendimą prielaidų nesudaro.

89Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

90Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

91Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti fizinio asmens... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad yra nemokus, iš viso jo turimi įsiskolinimai... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Julianus... 10. 4.... 11. Suinteresuoti asmenys SIS „B2Kapital“, UAB „Gelvora“, Valstybinė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartimi... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad formaliai vertinant pareiškėjo kreditorinius... 17. 7.... 18. Teismas konstatavo, kad įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytus duomenis,... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad pareiškėjas per paskutinius 3 metus iki pareiškimo... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. 9.... 23. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d.... 24. 9.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nesąžiningumą grindė Raseinių... 26. 9.2.... 27. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nesąžiningumą taip pat grindė... 28. 9.3.... 29. Pareiškėjo su sutuoktine sudaryta povedybinė sutartis nelaikytina per se... 30. 9.4.... 31. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2... 32. 9.5.... 33. Pirmosios instancijos teismo argumentai apie pareiškėjo neveikimą, siekiant... 34. 9.6.... 35. Pirmosios instancijos teismas klaidingai, tinkamai nesusipažinęs su byloje... 36. 10.... 37. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atsiliepime į pareiškėjo skundą... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Pareiškėjo (apelianto) atskirasis skundas netenkintinas.... 41. 11.... 42. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 43. 12.... 44. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio... 45. 13.... 46. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog formaliai vertinant pareiškėjo... 47. 14.... 48. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti pareiškėjui bankroto bylą,... 49. 15.... 50. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2... 51. 16.... 52. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio... 53. 17.... 54. Aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo),... 55. 18.... 56. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl fizinių asmenų... 57. 19.... 58. Pareiškėjas pareiškime dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo... 59. 20.... 60. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad 2017... 61. 21.... 62. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Raseinių rajono apylinkės... 63. 22.... 64. Pareiškėjas pareiškime dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo... 65. 23.... 66. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2018 m. liepos... 67. 24.... 68. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, jog skola kreditoriui... 69. 25.... 70. Pareiškėjas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad 2007 m.... 71. 26.... 72. Pareiškėjo nurodytos bei jau nutartyje minėtos aplinkybės leidžia daryti... 73. 27.... 74. Pareiškėjas akcentavo, kad jis visą laiką buvo aktyvus darbo rinkoje,... 75. 28.... 76. Kaip jau minėta, vertinant fizinių asmenų sąžiningumą jų bankroto... 77. 29.... 78. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjo finansiniai sunkumai prasidėjo... 79. 30.... 80. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis,... 81. 31.... 82. Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad... 83. 32.... 84. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pasyvus pareiškėjo elgesys... 85. 33.... 86. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 87. 34.... 88. Kiti atskirojo skundo argumentai bei juos pagrindžiantys motyvai yra... 89. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 90. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2020 m. sausio 16 d. nutartį... 91. Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo,...