Byla 2SA-133-340/2013
Dėl antstolio G. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolio G. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl antstolio priimtų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

6Pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų reikalaudamas atsiprašymo bei nedelsiant grąžinti išieškotas lėšas, patikrinti ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, pateikti nutartį, patvirtinančią, kad antstolis kreipėsi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo bei pateikti visus įrodymus, suteikiančius teisę išieškoti skolą. Nurodė, kad 2012-10-17 gavo AB „Šiaulių bankas“ Vilniaus filialo tarpbankinį memorialinį orderį Nr. AR 3601, kuriuo buvo informuotas, kad antstolis areštavo pareiškėjui priklausančias lėšas. Teigė, kad antstolio veiksmai, areštuojant jam priklausančias lėšas, yra neteisėti, nes pareiškėjas nuo 1999 m. yra bedarbis, nuo 2008 m. – invalidas. Vieninteles pareiškėjo pajamas sudaro 111, 96 Lt dydžio pensija. Areštavus pinigines lėšas, jis negali nusipirkti vaistų bei mokėti už gydymą.

7Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. su pareiškėjo skundu nesutiko, 2012-10-30 patvarkymu skundą atmetė. Nurodė, kad pareiškėjo skundas neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų. Teigė, kad jis turėjo teisę nukreipti išieškojimą į pareiškėjo gaunamą netekto darbingumo pensiją, nes tokios pajamos prilyginamos darbo užmokesčiui. Antstolis nurodė, jog priimdamas vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo, nenustatė kliūčių vykdomajam dokumentui priimti. Atsikirsdamas į pareiškėjo motyvą dėl vykdymo išlaidų antstolis pažymėjo, kad pasikeitus CPK nuostatai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos antstolis neprivalo vykdymo išlaidų prisiteisti.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad antstolio atlikti veiksmai, išieškant skolą iš pareiškėjo, yra teisėti. Suinteresuotas asmuo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-11-29 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio G. P. veiksmų atmetė. Nustatė, kad antstoliui 2012-01-25 buvo pateiktas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo vykdomasis dokumentas - nutarimas Nr. A2.11.-4526-873/2011 dėl 100 Lt administracinės baudos išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo valstybės naudai. 2012-01-25 antstolis išsiuntė pareiškėjui siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Pasibaigus siūlyme nurodytam terminui, antstolis ėmėsi priverstinio vykdymo priemonių: areštavo sąskaitas. AB „Šiaulių bankas“ į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė 326, 16 Lt. Teismas nustatė, kad pareiškėjas neįrodinėjo aplinkybės, kad teismo nutarimu skirta bauda yra sumokėta. Sprendė, jog esant minėtoms aplinkybėms, antstolis pagrįstai baudos išieškojimą nukreipė į pareiškėjo netekto darbingumo pensiją (CPK 737 str. 7 p.) Nustatė, kad antstolis G. P., antstolė V. M., antstolis I. G. ir antstolė I. B. iš pareiškėjo sąskaitoje buvusių 4 070, 29 Lt lėšų į savo depozitines sąskaitas bendroje sumoje pervedė 1930, 45 Lt, t.y. mažiau kaip 50 procentų sąskaitoje buvusių lėšų, todėl sprendė, kad CPK 736 str. reikalavimai nebuvo pažeisti. Nurodė, kad nuo 2011-11-01 pasikeitus CPK 611 str. redakcijai, vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl antstolis neturėjo pareigos kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Kadangi teismas nustatė, kad antstolis 2012-07-25 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, todėl sprendė, vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka nebuvo pažeista.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-29 nutartį ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, grąžinti 326, 16 Lt bei pakviesti kaip suinteresuotą asmenį Teisingumo ministerijos atstovą, kuris pateiktų nagrinėjamoje byloje teisinę ekspertizę. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucija, CPK 338, 339, 443 str., bendruosius teisės principus, taip pat nemotyvuotai atmetė apelianto prašymą įtraukti į bylą suinteresuotais asmenimis Teisingumo ministeriją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Teigia, kad pirmos instancijos teismas nenurodė, kokiu pagrindu buvo išieškota didelė suma lyginant su apelianto pajamomis vykdymo išlaidų. Nurodo, kad antstoliai V. M., I. G. ir I. B., išskyrus antstolį G. P., gavo apelianto skundus su priedais ir priėmė procesinius sprendimus – areštus panaikino ir vadovaudamiesi teisingumo bei protingumo principais grąžino visus pinigus atgal į apelianto sąskaitą.

13Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-29 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto argumentas dėl CPK 338, 339 str. pažeidimų atmestinas, nes minėtos normos reglamentuoja apeliacinių proceso normų galiojimą, todėl priimdamas skundžiamą procesinį sprendimą pirmos instancijos teismas negalėjo jų pažeisti. Teigia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai suinteresuotu asmeniu byloje įtraukė Valstybinę mokesčių inspekciją, nes būtent šis juridinis asmuo yra išieškotojas vykdomojoje byloje dėl 100 Lt administracinės baudos iš apelianto išieškojimo. Pažymi, kad apeliantas nenurodo, kokiu pagrindu siekia suinteresuotu asmeniu į nagrinėjamą bylą įtraukti Teisingumo ministeriją. Suinteresuoto asmens nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino apelianto skundo, kurį atmesdamas pasisakė dėl visų apelianto skunde išdėstytų argumentų.

14Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-11-29 palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas iki 2012-10-23 antstoliui pateikto skundo dėl antstolio veiksmų, nei karto nesikreipė su prašymu pateikti jam vykdomojo dokumento, jį lydinčio dokumento ar kitų vykdomosios bylos dokumentų kopijas, nors ši teisė pastarajam buvo išaiškinta 2012-01-25 patvarkymu, kuris apeliantui buvo įteiktas 2012-01-28. Atkreipia dėmesį, kad nors teismas apeliantui už padarytą administracinį pažeidimą paskyrė minimalią – 100 Lt baudą, pastarasis ne tik geranoriškai jos nesumokėjo per nustatytą terminą, taip galėdamas išvengti priverstinio vykdymo proceso nepatogumų ir išlaidų, bet ir nesikreipė į teismą ir neprašė baudos sumokėjimo atidėti ar išdėstyti ją dalimis, jei tuometinė apelianto finansinė padėtis neleido jam baudos sumokėti iš karto. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei tai, kad skolą išieškojus priverstinai, kai išieškota 326, 13 Lt suma sudaro tik 8 proc. visų gautų skolininko pajamų, t.y. 4 070, 29 Lt, darytina išvada, kad pareiškėjas vengia atsiskaityti su valstybe ir tyčia nevykdo teismo sprendimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmetamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. (CPK 329 str., 338 str.).

18Priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Teismas atkreipia dėmesį, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje pagal antstolio A. S. pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-1/2007).

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, vykdydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-13 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 100 Lt baudos išieškojimo iš apelianto valstybės naudai, antstolis areštavo 100 Lt skolos ir 226, 13 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 326,13 Lt sumą, esančią apelianto sąskaitoje. 2012-01-25 antstolis išsiuntė apeliantui siūlymą sumokėti skolą, kuriame nurodė, jog neapmokėjus siūlyme nurodytų sumų nustatytu terminu, šios sumos bus išieškotos priverstinai CPK 624 str. nustatyta tvarka. Šis antstolio procesinis dokumentas pareiškėjui buvo tinkamai įteiktas 2012-01-28. Kadangi apeliantas baudos per nustatytą terminą nesumokėjo, antstolis priėmė patvarkymą areštuoti apelianto pinigines lėšas ir kartu su patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei vykdymo išlaidų apskaičiavimu 2012-07-25 išsiuntė minėtus procesinius dokumentus pareiškėjui.

20Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas ginčija antstolio priskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį, remiasi abstrakčiais argumentais, tačiau skunde konkrečiai nenurodo, su kokiomis vykdymo išlaidų sumomis jis nesutinka, ir nepateikia konkrečių nesutikimo motyvų. Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad patvarkymai dėl skolos ir vykdymo išlaidų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą buvo vykdomi CPK 675, 689 str. tvarka, kurie buvo įteikti pareiškėjui asmeniškai (vykd. b.l. 22-25). Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiuntė skolininkui CPK 605 str. nustatyta tvarka (CPK 611 str. 2 d.). Nuo 2011-11-01 pasikeitus CPK 611 str. redakcijai, antstolis 2012-01-25 parengė vykdymo išlaidų apskaičiavimą bei priėmė patvarkymus dėl 100 Lt skolos ir 226, 13 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo iš apelianto, kurie 2012-07-25 išsiųsti apeliantui (CPK 611 str. 2 d.) Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad apeliantas geranoriškai jam skirtos baudos nesumokėjo per nustatytą terminą, taip pat nesikreipė į teismą ir neprašė baudos sumokėjimo atidėti ar išdėstyti ją dalimis; nustatyta, kad antstolio paskaičiuotos vykdymo išlaidos yra pagrįstos vykdomojoje byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, kad paties skolininko veiksmai sąlygojo būtinybę imtis vykdymo veiksmų, kurių atlikimas ir lėmė vykdymo išlaidų susidarymą, o kartu ir neigiamų turtinių pasekmių apeliantui kilimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolis, priimdamas patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje, laikėsi įstatymo reikalavimų, reglamentuojančių vykdymo veiksmus, veikė teisėtai pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją, antstolio veiksmuose nenustatyta įstatymų pažeidimų, vykdymo išlaidos apskaičiuotos teisingai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

21Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto samprotavimais dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo, jog teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė bylos medžiagą, nemotyvuotai atmetė prašymą į bylą suinteresuotais asmenimis įtraukti Teisingumo ministeriją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, kurių įtraukimas į bylą, anot apelianto, padėtų visapusiškai nustatyti nagrinėjamo skundo aplinkybes. Pažymėtina, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą, skųsdamas antstolio veiksmus, į bylą pateikta visa vykdomosios bylos medžiaga, todėl tai buvo pakankama medžiaga spręsti dėl antstolio veiksmų pagrįstumo. Tam tikri atskiri pirmosios instancijos teismo teiginiai, su kuriais nesutinka apeliantas, nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti.

22Apeliantas atskirajame skunde apeliacinės instancijos teismo prašo kviesti kaip suinteresuotą asmenį Teisingumo ministerijos atstovą, kuris pateiktų nagrinėjamoje byloje teisinę ekspertizę. Toks prašymas negali būti tenkinamas, kadangi apeliacinis procesas vyksta dėl skundžiamos pirmosios instancijos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 301), byla apeliacine tvarka nėra nagrinėjama iš naujo. Be to, CPK 314 str. riboja naujų įrodymų pateikimą apeliaciniame procese, analogiškai ir jų išreikalavimą. Tuo labiau, kad apeliantas nenurodo, kokią reikšmę minėtos institucijos teisėms ir pareigoms turi nagrinėjama civilinė byla dėl antstolio veiksmų apskundimo.

23Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmos instancijos teismas priėmęs skundžiamą procesinį sprendimą pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją, CPK 338, 339, 443 str., bendruosius teisės principus. Toks apelianto teiginys nepagrįstas ir atmestinas. Nurodyti CPK 338, 339 str. taikytini apeliacinės instancijos procese, todėl nagrinėjant apelianto skundą pirmos instancijos teismas šių teisės normų netaikė ir pažeisti jų negalėjo. Tuo tarpu kiti apelianto abstrakčiai nurodyti teisės aktų bei bendrųjų teisės principų pažeidimai nesudaro pagrindo kvestionuoti skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo.

24Apelianto nurodyta faktinė aplinkybė, kad antstoliai V. M., I. G. ir I. B., išskyrus antstolį G. P., gavo apelianto skundus su priedais ir priėmė procesinius sprendimus – areštus panaikino ir vadovaudamiesi teisingumo bei protingumo principais grąžino visus pinigus atgal į apelianto sąskaitą, kuri byloje nėra patvirtinta atitinkamais dokumentais, nevertinama ir atmetama kaip neturinti reikšmės nagrinėjamam klausimui dėl antstolio G. P. veiksmų.

25Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-11-29 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

26Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl antstolio priimtų procesinių sprendimų teisėtumo... 6. Pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų reikalaudamas... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. su pareiškėjo skundu nesutiko,... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-11-29 nutartimi pareiškėjo skundą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu prašo... 14. Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. prašo apelianto atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas atmetamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, vykdydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės... 20. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas... 21. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto samprotavimais dėl... 22. Apeliantas atskirajame skunde apeliacinės instancijos teismo prašo kviesti... 23. Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmos instancijos teismas priėmęs... 24. Apelianto nurodyta faktinė aplinkybė, kad antstoliai V. M., I. G. ir I. B.,... 25. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 26. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti...