Byla 2-36788-861/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui L. Č. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 19 421,60 Lt skolos, 6 952,42 Lt palūkanų, 36 328,20 Lt delspinigių, 2 550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso – 65,252,73 Lt skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2006-02-13 AB „SEB bankas“ ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1450618050617-96, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas sutartyje nustatyto dydžio kreditas. Atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti, mokėti palūkanas ir delspinigius bei kitas numatytas sumas AB „SEB bankas“ naudai, tačiau atsakovas savo prievolės nevykdė ir liko skolingas ieškovui, kadangi 2009-11-09 ieškovas su AB „SEB bankas“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią AB „SEB bankas“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos LR CPK 130 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka 2013-10-18. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2006-02-13 AB „SEB bankas“ ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1450618050617-96, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 20 000 Lt dydžio kreditas (b. l. 21-25). Atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti, mokėti palūkanas ir delspinigius bei kitas numatytas sumas AB „SEB bankas“ naudai, tačiau atsakovas savo prievolės nevykdė, Kredito sutartis buvo nutraukta (b. l. 26) ir atsakovas liko skolingas ieškovui, kadangi 2009-11-09 ieškovas su AB „SEB bankas“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią AB „SEB bankas“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo skolą (b. l. 13-18). Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė (b. l. 19, 20). Iš 2013-09-03 delspinigių paskaičiavimo akto nustatyta, kad ieškovas už 2656 dienas paskaičiavo 36 328,20 Lt delspinigių (b. l. 5, 6). Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės nustatyta, kad ieškovas dėl skolos išieškojimo laikotarpiu nuo 2009-11-09 iki 2013-08-21 patyrė 2 550,51 Lt išlaidų (b. l. 8). Iš byloje esančio palūkanų paskaičiavimo akto nustatyta, kad atsakovui paskaičiuota 6 952,42 Lt palūkanų už 2688 dienas (b. l. 5, 7).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 19 421,60 Lt negrąžinto kredito suma.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 36 328,20 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3. punktą už pagal reikalavimo perleidimo sutartį įgytus delspinigius ir už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2013-08-21 (b. l. 6), nes atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1, 2 d., 6.71 str., 6.258 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal pateiktos sutarties bendrosios dalies sąlygų 5.3. punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos. Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas ir apskaičiuota delspinigių suma beveik 2 kartus viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Taigi, teismo paskaičiavimu, delspinigiai nuo 19 421,60 Lt nesumokėtos sumos sudaro 3 632,82 Lt (0,01 proc.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 3 632,82 Lt.

9Remiantis Vartojimo kredito sutarties specialiosios dalies 5.1 punktu ir specialiosios dalies 2.4 punktu, atsakovai įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti 5,7500 proc. palūkanas. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovui atsakovas būtų sumokėję 6 952,42 Lt paskaičiuotas palūkanas, nėra, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos šios palūkanos.

10Pagal LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 2 550,51 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (b.l. 8; LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

11LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (32 557,35 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (32 557,35 Lt), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 977 Lt žyminio mokesčio (b. l. 12) (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d.).

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai iš atsakovo L. Č., a. k. ( - ) 19 421,60 Lt (devyniolika tūkstančių keturis šimtus dvidešimt vieną litą 60 ct) skolos, 3 632,82 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du litus 82 ct) delspinigių, 6 952,42 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt du litus 42 ct) palūkanų, 2 550,51 Lt (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt litų 51 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (32 557,35 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-09-10 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 977 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismui teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai