Byla 2-1606-760/2017
Dėl laidojimo išlaidų, laidojimo išmokos ir išmokėtos pensijos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Agnei Dirginčiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Violetai Naujokienei, atsakovei I. A., jos atstovui advokatui Arvydui Vaclovui Laurišui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A. ieškinį atsakovei I. A. dėl laidojimo išlaidų, laidojimo išmokos ir išmokėtos pensijos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė R. A. prašo priteisti iš atsakovės I. A. 574,21 Eur laidojimo išlaidų, 228 Eur laidojimo pašalpos, 247,17 Eur išmokėtos pensijos bei 830 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinyje nurodė, bei jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016 m. rugsėjo 25 d. mirė ieškovės tėvas A. M. A.. Po jo mirties palikimą priėmė atsakovė, ieškovė ir dar du palikėjo vaikai, kurie savo laidojimo išlaidų dalį ieškovei padengė. Ieškovė laidojant tėvą patyrė 2296,85 Eur laidojimo išlaidų, kurias sudaro 805 Eur už salės nuomą, karstą, medinį kryžių, 512 Eur už kremavimą, 473,70 Eur už gedulingus pietus, 110 Eur už kunigo paslaugas, 71,80 Eur už salės papuošimą, gėlių puokštes, 194,35 Eur už maistą, 130 Eur giedoriams. Kiekvienam paveldėtojui laidotuvių išlaidų suma sudaro 574,21 Eur. Sesuo ir brolis savo laidojimo išlaidų dalį grąžino, jiems reikalavimo dėl išlaidų atlyginimo nereiškia. Atsakovė gera valia išlaidų nesumokėjo. Ji yra A. M. A. turto dalies paveldėtoja, todėl privalo atlyginti dalį išlaidų. Atsakovei buvo išmokėta 304 Eur laidojimo pašalpa. Ji privalo grąžinti palikėjo vaikams priklausančią pašalpos dalį – 228 Eur. A. M. A. mirus, atsakovei buvo išmokėta jo paskutinė pensija - 247,17 Eur, kurią visą privalo grąžinti vaikams laidojusiems savo tėvą.

5Atsakovė I. A. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodė, jog nesutinka, kad visi įpėdiniai priėmę palikimą turi lygiomis dalimis apmokėti laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas. Kiekvienas šeimos narys prie minėtų išlaidų prisideda pagal išgales. Ji apmokėjo 150 Eur šeimininkei už vakarienę, 100 Eur už maisto ruošimą devintinėms, 210 Eur už maisto ruošimą trisdešimtinėms, 40 Eur giedoriams, 130 Eur už kapo duobės kasimą, 120 Eur už dėžę urnai, 45 Eur už velionio aprengimą, 805 Eur už šarvojimo salę, karstą, rūbus velioniui, gėles salės puošimui, kurių apmokėjimui panaudojo iš valstybės gautą 305 Eur laidojimo pašalpą. Už kapo sutvarkymą ir paminklą sumokėjo 670 Eur. Viso dėl A. M. A. laidojimo ir jo kapo sutvarkymo turėjo 2520 Eur išlaidų. Ji neprašo priteisi iš įpėdinių kompensacijos už jos turėtas išlaidas. Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad laidojimo namuose ji sumokėjo 804,56 Eur, tačiau kvitą pasiėmė ieškovė. Teigė, kad pinigų turėjo, nes dukra buvo paskolinusi 1000 Eur. Nurodė, kad už gėles sumokėjo ieškovei 50 Eur. Pripažino, kad neprisidėjo prie išlaidų už mirusiojo kremavimą, gedulingus pietus, laidotuvių metu nemokėjo giedoriams bei kunigui. Patvirtino, kad maisto produktus šermenims pirko ieškovė. Sutinka su ieškovės nurodytomis laidojimo išlaidomis, išskyrus dėl 804,56 Eur, kurias, kaip tvirtina atsakovė ji pati sumokėjo. Nurodė, kad laidotuvių metu žmonės paaukojo apie 750 Eur ir šias aukas ieškovė privalėjo įskaityti laidojimo išlaidoms padengti.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 25 d. mirė ieškovės tėvas ir atsakovės sutuoktinis A. M. A.. 2017 m. sausio 2 d. atsakovei I. A. buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, pagal kurį atsakovė paveldėjo 1/5 dalį mirusiojo sutuoktinio A. M. A. turto. 2017 m. vasario 6 d. ieškovei R. A. taip pat ir kitiems mirusiojo vaikams - L. V. bei M. A. buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, pagal kurį palikėjo dukros R. A. ir L. V. paveldėjo po 1/5 dalį mirusiojo palikimo, o sūnus M. A. – 2/5 dalis palikimo. (b. l. 8-12, 87-96).

8Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė R. A. dėl tėvo laidotuvių patyrė viso 2296,41 Eur išlaidas (b. l. 13-14, 16, 23-29, 62). Ieškovė sumokėjo 512 Eur už mirusiojo kremavimą pagal 2016 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija KDUG Nr. 0005126. Nors minėta PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta I. A., tačiau AB „K2LT“ išduotas kvitas bei DNB mokėjimo kortele kvitas patvirtina, kad šias išlaidas apmokėjo ieškovė. Šią aplinkybę teisme patvirtino ir atsakovė I. A.. R. A. už gedulingus pietus sumokėjo 473,70 Eur, šią aplinkybę įrodo 2016 m. rugsėjo 28 d. UAB „Antano paslauga“ sąskaita Nr. 9159 ir kvitas. Už maisto produktus ir gėrimus žmonių vaišėms atvykus į šermenis, ieškovė sumokėjo 194,35 Eur. Tai įrodo pateikti 2016 m. rugsėjo 27 d. kvitai (114, 58 Eur + 48, 63 Eur + 31, 14 Eur) (b. l. 23, 27, 29, 62). Šias aplinkybes pripažino ir atsakovė, nurodydama, kad ieškovė pirko maisto produktus bei gėrimus, taip pat sumokėjo už gedulingus pietus. Aplinkybę, kad būtent ieškovė pirko maisto produktus ir gėrimus, patvirtino ir liudytoja D. J.. V. S. įmonės pažyma įrodo, kad ieškovė 2016 m. rugsėjo 27 d. už gėlių puokštes, skirtas karsto papuošimui sumokėjo 71,80 Eur. Nors atsakovė nurodė, kad ji už gėles sumokėjo 50 eurų, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Ieškovės nurodytą aplinkybę, kad ji laidotuvių metu giedoriams sumokėjo 130 Eur, patvirtino liudytoja L. V.. Atsakovė šių laidojimo išlaidų neginčijo, priešingai, nurodė, kad per sutuoktinio laidotuves giedoriai tikrai buvo ir ji jiems už paslaugas nemokėjo. Liudytoja L. V. patvirtino, kad už tėvo laidotuvių šventas mišias kunigui perdavė 110 Eur auką. Šią aplinkybę įrodo ir kunigo M. A. 2016-10-20 raštas (b. l. 24). Nustatyta, kad ieškovė atidavė seseriai jos sumokėtus 110 Eur, todėl laikytina, kad būtent ieškovė patyrė šias laidojimo išlaidas. Taip pat byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovė už karstą, velionio rūbus, laikiną paminklą, žvakes, laidojimo salės nuomą, nekrologą ir kitas laidojimo paslaugas, UAB „Gedmina“ sumokėjo 804,56 eurus. Nors atsakovė tvirtino, kad šią sumą sumokėjo ne ieškovė, o ji, tačiau šios aplinkybės ji neįrodė (CPK 178 straipsnis). UAB „Gedmina“ 2017 m. vasario 8 d. PVM sąskaita faktūra, serija GED Nr. 002 patvirtina, kad sąskaita faktūra buvo išrašyta ieškovei R. A.. 2016-09-08 kvitas įrodo, kad ieškovė įmonei „Gedmina“ sumokėjo 804,56 Eur (b. l. 14). Liudytojas S. M. parodė, kad būtent ieškovė nuėjo pas įmonės administratorę susimokėti už suteiktas paslaugas. Nors liudytojos D. J. ir J. Ž. nurodė, kad už laidojimo namų paslaugas sumokėjo atsakovė, tačiau jos pinigų sumokėjimo fakto ir šį faktą įrodančių dokumentų nematė, o šią aplinkybę žino, tik iš atsakovės pasakojimo. Esminę reikšmę dėl 804,56 Eur laidojimo išlaidų sumokėjimo turi aplinkybė, kad būtent ieškovė teismui pateikė kvitą apie pinigų sumokėjimą, todėl laikytina, kad ieškovė įrodė aplinkybę apie jos sumokėtas 804,56 Eur laidojimo išlaidas. Nors byloje buvo nustatyta, kad J. Ž. laidotuvių metu paskolino mamai I. A. 1000 Eur, tačiau tai neįrodo, kad atsakovė sumokėjo 804,56 Eur laidojimo išlaidų. Liudytoja J. Ž. nurodė nežinanti, kur mama išleido paskolintus pinigus, už kokias paslaugas ji sumokėjo.

9Kaip teisingai ieškinyje nurodė ieškovė, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) nėra normos, kuri reglamentuotų laidojimo išlaidų priteisimo iš įpėdinių klausimą, tai yra egzistuoja teisės spraga. Todėl šiuo atveju ginčas sprendžiamas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, taikant teisės analogiją (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo išlaidoms. Todėl sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės jos patirtas laidojimo išlaidas, taikytina CK 5.59 straipsnio analogija. Teismų praktikoje yra nurodoma, kad atsižvelgiant į CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remiantis teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, tuo atveju, jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas. Dėl to darytina išvada, kad šioje byloje kilusio ginčo dalis dėl laidojimo išlaidų atlyginimo spręstina taikant teisingumo, protingumo, proporcingumo principus ir, atsižvelgiant į faktinius bylos duomenis bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, jog tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis dėl ko atsakovė turi prievolę atlyginti ieškovei (kreditorei) jos reikalaujamą palikėjo laidojimo išlaidų dalį (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.1, 6.2 straipsniai, CPK 3 straipsnio 6 dalis). Ieškovė mirusio tėvo laidojimui panaudojo savo asmenines lėšas ir jas, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, ji turi teisę atgauti iš paveldėtojo, šiuo atveju atsakovės, priešingu atveju tai prieštarautų teisingumo, proporcingumo ir protingumo principams (CK 1.2 str.1d., 1.5 str.). Teismas nesutinka su atsakovės atsiliepime nurodyta aplinkybe, kad šeimos narys, daugiau prisidėjęs prie laidojimo išlaidų, neturi teisės reikalauti jas atlyginti iš kitų įpėdinių.

10Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo išlaidos, kurios yra būtinos ir kurias patvirtina ieškovo pateikti įrodymai. Pažymėtina, kad nuostata, jog atlyginamos tik protingumo kriterijus atitinkančios laidojimo išlaidos, tiesiogiai įtvirtinta CK 6.291 straipsnyje. Nustatyta, kad ieškovės prašomos priteisti laidojimo išlaidos atitinka protingumo kriterijus, jos nėra perteklinės, jų dydžio atsakovė neginčija. I. A. dalyvavo sutuoktinio laidotuvėse, ji ieškovei jokių prieštaravimų dėl laidotuvių paslaugų apimties ir jų organizavimo nereiškė.

11Kadangi atsakovė priėmė sutuoktinio A. M. A. palikimą ir ji yra viena iš įstatyminių paveldėtojų (įpėdinių), todėl jai tenka pareiga atlyginti laidojimo išlaidų dalį, proporcingą jos paveldėto turto daliai, tai yra 459,28 Eur (2296,41 EUR : 1/5 dalis = 459,28 Eur). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 574,21 Eur laidojimo išlaidų, nurodydama, kad tokia suma tenka kiekvienam turto paveldėtojui. Teismas nesutinka su tokiu ieškovės paskaičiavimu, nes nustatyta, kad ne visi A. M. A. įpėdiniai jo turtą paveldėjo lygiomis dalimis. Nustatyta, kad M. A. paveldėjo 2/5 dalis mirusiojo palikimo, todėl jam tenka ir didesnė laidojimo išlaidų dalis. Be to, ieškovė ieškinyje neteisingai nurodė bendrą laidojimo išlaidų sumą – 2296,85 Eur, neteisingai nurodė, kad už salės nuomą, karstą, medinį kryžių ji turėjo 805 Eur išlaidų, nes anksčiau aptartais įrodymais nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 804,56 eurus.

12Atsakovė neįrodė aplinkybės, kad A. M. A. laidotuvių metu buvo paaukota 750 Eurų, kaip nurodė atsiliepime į ieškinį ir, kad šiuos pinigus pasiėmė būtent R. A., todėl teismas neturi pagrindo šių pinigų įskaityti į laidojimo išlaidas. Atsakovė negalėjo nurodyti tikslios paaukotų pinigų sumos, ji pati jų nematė, neskaičiavo. Teismo posėdžio metu nurodė, jog buvo paaukota 667 Eur, tai žino, nes pasakė tie, kas skaičiavo. Ieškovės atstovė nurodė, kad R. A. jokių paaukotų pinigų negavo. Liudytoja L. V. teigė nepastebėjusi ar laidotuvių metu buvo aukų dėžutė. Liudytojas S. M. taip pat nežinojo, ar laidotuvių metu buvo renkamos aukos. Liudytoja J. Ž. nurodė, kad į aukų dėžutę įdėjo pinigų, tačiau negalėjo nurodyti kiek aukų buvo surinkta ir kas pasiėmė pinigus.

13Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad ji taip pat turėjo laidojimo išlaidų – už kapo duobės iškasimą J. L. sumokėjo 130 Eur, už nerūdijančio plieno dėžę urnai įdėti S. M. sumokėjo 120 Eur, už mirusiojo aprengimą Kauno morge - 45 Eur, už maisto ruošimą šermenyse šeimininkei D. J. sumokėjo 150 Eur. Taip pat atsakovė nurodė, kad ji sutvarkė kapą, pastatė paminklą, tvorelę ir dėl to turėjo 670 Eur išlaidų. Surengė devintines, trisdešimtines, kurių metu šeimininkei D. J. už maisto paruošimą viso sumokėjo 310 Eur, giedoriams 40 Eur. Teismas detaliai dėl šių atsakovės nurodytų išlaidų pagrįstumo, būtinumo, jų dydžio nepasisako, nes atsakovė byloje priešieškinio nepareiškė, neprašė priteisti šias išlaidas iš ieškovės ar kitų A. M. A. paveldėtojų. Priešingai, atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu tvirtino, kad ji nereikalauja nei iš vieno įpėdinio atlyginti jos turėtas laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidas.

14Iš 2017 m. vasario 8 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymos Nr. 86 nustatyta, kad atsakovei buvo išmokėta 304,00 Eur speciali laidojimo pašalpa mirus A. M. A. (b. l. 15). Kadangi nustatyta, jog ieškovė organizavo tėvo laidotuves ir iš savo asmeninių lėšų sumokėjo 2296,41 Eur laidojimo išlaidas, todėl jos prašymas priteisti iš atsakovės dalį gautos laidojimo pašalpos, tai yra 228 Eur (304 Eur : 4 x 3 = 228 Eur) tenkinamas visiškai.

15Ieškovės prašymas priteisti jai iš atsakovės 247,17 Eur mirusiojo A. M. A. senatvės pensijos, tenkinamas iš dalies. Nustatyta, kad po A. M. A. mirties, tai yra 2016-09-29 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius I. A. išmokėjo jo 247,17 Eur dydžio valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Iš paveldėjimo teisės liudijimų nustatyta, kad ši pensija nebuvo įtraukta į A. M. A. paveldimo turto sąrašą. R. C. kodekso 3.88 straipsnio 5 dalimi, sutuoktinio pensija yra laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Todėl ½ dalis šios pensijos, tai yra 123,59 Eur nuosavybės teise priklauso atsakovei kaip mirusiojo sutuoktinei. Kita dalis pensijos – 123,59 Eur priskiriama prie A. M. A. paveldimo turto. Tačiau, kadangi ieškovė paveldėjo tik 1/5 dalį mirusiojo palikimo, todėl jai iš atsakovės priteistina atitinkamai ir šios pensijos dalis, tai yra 24,72 Eur (123,59 Eur : 1/5 dalis = 24,72 Eur). Ieškovės prašymas priteisti jai vienai visą A. M. A. senatvės pensiją, yra nepagrįstas. Kiti įpėdiniai savarankiško reikalavimo priteisti jiems iš atsakovės dalį išmokėtos senatvės pensijos, nepareiškė, o priteisti jų dalį ieškovei nėra pagrindo.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės šias bylinėjimosi išlaidas: 31,48 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 830,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais (b. l. 18, 20 – 22, 63-68). Prašomos priteisti išlaidos advokatės pagalbai apmokėti, atsižvelgint į bylos sudėtingumą, advokatės darbo ir laiko sąnaudas, neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto užmokesčio dydžio.

17Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteisiamos proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas patenkino 67,9 proc. ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiama 531,20 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (830 Eur x 67,9 proc. = 563,57 Eur) ir 20,15 eurų žyminio mokesčio (31,48 Eur x 67.9 proc. = 21,37 Eur), viso 584,94 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 2.3-(NTP-2)-17-T-1210-11963 nustatyta, kad atsakovei yra suteikta antrinė teisinė pagalba valstybei garantuojant ir apmokant 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. (b. l. 47). Iš 2017 m. rugpjūčio 18 d. pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų Nr. NTP-7-8641 nustatyta, kad atsakovės antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro - 115,80 Eur advokato užmokestis (b. l. 56-57). Atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, teismas nepriteisia iš jos 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, jos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96, 99 straipsniai).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės I. A., asmens kodas ( - ) ieškovės R. A., asmens kodas ( - ) naudai 459,28 Eur laidojimo išlaidų, 228 Eur išmokėtos laidojimo pašalpos, 24,72 Eur išmokėtos mirusiojo A. M. A. senatvės pensijos, bei 584,94 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų I. A. suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį Tauragės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė R. A. prašo priteisti iš atsakovės I. A. 574,21 Eur laidojimo... 5. Atsakovė I. A. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 25 d. mirė... 8. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė R. A. dėl tėvo laidotuvių... 9. Kaip teisingai ieškinyje nurodė ieškovė, Lietuvos Respublikos civiliniame... 10. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo... 11. Kadangi atsakovė priėmė sutuoktinio A. M. A. palikimą ir ji yra viena iš... 12. Atsakovė neįrodė aplinkybės, kad A. M. A. laidotuvių metu buvo paaukota... 13. Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad ji... 14. Iš 2017 m. vasario 8 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos... 15. Ieškovės prašymas priteisti jai iš atsakovės 247,17 Eur mirusiojo A. M. A.... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės šias bylinėjimosi išlaidas: 31,48... 17. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovei... 18. Iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės I. A., asmens kodas ( - ) ieškovės R. A., asmens... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų I. A. suteiktos antrinės teisinės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...