Byla 2S-659-153/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Rūtos Palubinskaitės, Nijolios Indreikienės,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. B. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dėl civilinės bylos Nr. 2-290-780/2010 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. Ž., tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, A. B., dėl įpareigojimo atstatyti gyvenamąjį namą į padėtį, buvusią iki savavališkos rekonstrukcijos, su trečiojo asmens A. B. savarankiškais reikalavimais atsakovei R. Ž. dėl įpareigojimo likviduoti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, L. Ž. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, sustabdymo,

Nustatė

5Lazdijų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama byla pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ieškinį, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę R. Ž. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – pertvarkyti (atstatyti) savavališkai rekonstruojamą namą, esantį ( - ) (toliau – ginčo namas), į padėtį, buvusią iki rekonstrukcijos, bei sutvarkyti statybvietę (b. l. 2-5). Tretysis asmuo A. B. pareiškė savarankišką reikalavimą – per ieškovo nurodytą terminą įpareigoti atsakovę ne tik savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2009-09-10 savavališkos statybos akte, bet ir atkurti visą buvusią gyvenamojo namo šildymo sistemą, pastatant šildymo katilą, išvedžiojant vamzdynus, įrengiant buvusiose vietose 8 radiatorius, sudėti buvusiose vietose duris, sudėti visame name grindis, atstatyti į buvusią padėtį po virtuve esantį rūsį (pašalinti iš rūsio statybines atliekas, sutvarkyti patekimo į rūsį angą, sutvarkyti dūmtraukį, išimant iš jo tris metalinius vamzdžius (b. l. 92-93).

6Atsakovė R. Ž. parengiamojo posėdžio metu pareiškė prašymą sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla tarp jos ir trečiojo asmens A. B. dėl ginčo namo atidalinimo iš bendrosios nuosavybės pagal UAB „Lazdijų projektas“ 2010 m. paruoštą ginčo gyvenamojo namo rekonstrukcijos-atidalijimo projektą, nes tokiu atveju atsakovei neliktų jokių kliūčių šią bylą užbaigti taikos sutartimi su ieškovu.

7Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. nesutiko su atsakovės prašymu sustabdyti bylą, laikė, kad pirmiausia reikia į buvusią padėtį atstatyti namą, o po to jį pasidalinti.

8Lazdijų rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-800-743/2010 dėl pastatų ir žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

9Teismas nurodė, kad 2010-10-01 įsigaliojo 2009-11-19 įstatymas Nr. X-501, kuris pakeitė kai kurias Statybų įstatymo normas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Šiuo metu galiojančio statybos įstatymo 28 str. 4 d., 5 d. nustatyta, kad konstatavus savavališką statybą asmuo turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai atlikti darbai galimi. Jei toks leidimas gaunamas, reikalavimas nugriauti statinius panaikinamas. Kadangi ieškovo atstovė patvirtino, kad šioje byloje nagrinėjami atlikti ginčo darbai yra galimi ir juos galima įteisinti sudarant taikos sutartį su atsakove, jeigu bendraturčiai dėl atliktų darbų susitars arba atsidalins namą ir kito bendraturčio sutikimo atsakovei nebereikės. Kadangi atsakovės R. Ž. ieškinio patenkinimo atveju kitoje civilinėje byloje ji taptų namo dalies, kurioje buvo atlikti šioje byloje ginčijami darbai, savininke ir trečiojo asmens A. B. sutikimo atliktiems darbams nereikėtų, akivaizdu, kad tokiu atveju šioje byloje šalys yra pasirengusios sudaryti taikos sutartį. Teismas pripažino, kad atsakovės atlikti darbai įstatymu nėra draudžiami, nes tai patvirtino ieškovo atstovė ir atsakovės pateiktas bei su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektu suderintas namo atidalijimo projektas, kuriame aptarti atlikti pertvarkymo darbai, todėl atsižvelgiant į bendraturčių interesus, į protingumo bei proceso ekonomiškumo principus, nusprendė šios bylos nagrinėjimą sustabdyti, nes sprendimas šioje civilinėje byloje turi tiesioginę įtaką ir reikšmę sprendžiant šalių pareikštą norą sudaryti taikos sutartį kitoje byloje (CPK 163 str. 3 p.).

10Atskiruoju skundu tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. prašė panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį. Skunde nurodė, kad ieškovas pagrįstai pareiškė ieškinį atsakovei R. Ž. dėl įpareigojimo atstatyti gyvenamąjį namą į padėtį, buvusią iki savavališkos rekonstrukcijos. Kadangi ieškovas nurodė ne visus sugadinimo, išgriovimo darbus, kuriuos būtina atlikti, todėl jis pareiškė savarankiškus reikalavimus bendrasavininkei R. Ž.. Apelianto nuomone, atsakovė prašymą sustabdyti civilinę bylą pateikė vengdama savavališko turto sunaikinimo pasekmių, nes užvedusi kitą civilinę bylą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, ji, atidalijus dalinę nuosavybę, galės įteisinti savavališką statybą be jo sutikimo sudarydama taikos sutartį. Apeliantas nurodė, kad jo ir atsakovės turtui padaryta žala gali būti pašalinta tik atstačius gyvenamąjį namą į pradinę padėtį, todėl ši civilinė byla turėtų būti išnagrinėta pirma, o po to galimas atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pirma atidalijus iš bendrosios dalinės nuosavybės ir įteisinus savavališką statybą, ieškinys šioje byloje ir jo savarankiški reikalavimai tikriausia būtų atmesti, todėl būtų neatstatyta gyvenamojo namo šildymo sistema, kurią atsakovė visiškai sunaikino. Jam tektų savo darbu ir lėšomis įsirengti autonominį šildymą. Iki savavališkų darbų atlikimo visas gyvenamasis namas buvo apšildomas centralizuotai. Nurodė, kad kol nebus atstatytas išgriautas gyvenamasis namas, tol nėra jokios perspektyvos tarp jo ir atsakovės sudaryti taikos sutartį. Neįpareigojus atsakovės atstatyti gyvenamąjį namą į pradinę padėtį, jo teisės ir teisėti turtiniai interesai būtų pažeisti.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės R. Ž. ir trečiojo asmens L. Ž. atstovė advokatė V. T. prašė trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą. Atstovės nuomone, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo naikinti teismo nutartį. Šiuo metu teigti, jog A. B. teisės ir turtiniai interesai bus pažeisti, nėra pagrindo, nes tai paaiškėtų tik visiškai iš esmės išnagrinėjus ieškinį ir trečiojo asmens savarankiškus reikalavimus. Šios bylos sustabdymas nepažeidžia A. B. teisių ir turtinių interesų dar ir todėl, kad tuos pačius reikalavimus priešieškiniu tretysis asmuo gali pateikti civilinėje byloje Nr. 2-800-743/2010 dėl pastatų ir žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Tik atidalijant A. B. priklausančias 3/16 gyvenamojo namo dalis paaiškės, ar yra pažeistos jo teisės ir turtiniai interesai, nes namo pagerinimo darbai buvo vykdomi ne visose patalpose, o tik dalyje jų, išlikęs namo dalies apšildymas krosnimi, todėl trečiojo asmens teiginiai atskirajame skunde apie jo turtui padarytą žalą yra priešlaikiniai ir nepagrįsti.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos su atskiruoju skundu nesutiko. Nurodė, kad pagal ieškinio pateikimo teismui dieną galiojusio Statybos įstatymo ir jį detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų nuostatas atsakovės atlikti statybos darbai buvo prilyginti statinio rekonstravimui, todėl ji, prieš atlikdama rekonstrukcijos darbus, privalėjo turėti statybos leidimą parengtą ir patvirtintą statinio rekonstrukcijos projektą bei bendraturčio A. B. rašytinį sutikimą, tačiau šių privalomų dokumentų atsakovė neturėjo. Po Statybos įstatymo pakeitimo, nuo 2010 m. spalio 1 d., atsakovės R. Ž. statybos darbams atlikti be kitų dokumentų taip pat privalomas bendraturčio A. B. rašytinis sutikimas (Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p.). Esant bendraturčių nesutarimams ir tokio sutikimo trečiajam asmeniui neduodant, atsakovė turi galimybę pasinaudoti teise įteisinti savavališką statybą bei atsidalinti bendrai valdomą turtą ir atlikti statybos darbus be rašytinio bendraturčio sutikimo. Ieškovės nuomone, pritarus trečiojo asmens A. B. pozicijai, susidarytų situacija, jog kuomet atsakovė R. Ž. atstatys gyvenamojo namo vidų į padėtį buvusią iki atliktų statybos darbų ir atidalijus bendrai valdomą turtą bei gavus statybą leidžiančius dokumentus, ji galės vėl atlikti lygiai tokius pačius statybos darbus, kuriuos yra atlikusi dabar. Tokia situacija iš esmės prieštarautų pagrindiniams teisinės valstybės principams. Ieškovė laiko, jog būtų teisinga, sąžininga ir protinga visų pirma gyvenamojo namo bendraturčių ginčą dėl turto atidalijimo bei atliekamų statybos darbų išspręsti atskiroje civilinėje byloje ir tuomet būtų galima spręsti klausimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

13Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

17Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu Teismo pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.).

18Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002; 2004 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, kt.). Sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004, kt.). Pažymėtina, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3- 620/2004; 2005 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005, kt.).

19Nagrinėjamoje byloje ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pareiškė ieškinį atsakovei R. Ž. dėl įpareigojimo atstatyti gyvenamąjį namą į padėtį, buvusią iki savavališkos rekonstrukcijos. Bylos duomenimis, teisme nagrinėjamas ginčas tarp atsakovės ir trečiojo asmens dėl ginčo pastato šioje byloje atidalijimo. Tai reiškia, kad kitoje civilinėje byloje faktiškai bus nustatinėjamas kiekvienam iš bendraturčių priklausančios turto (statinių) dalis. Šiuo atveju ginčo turtas dėl atsakovės savavališkų veiksmų, kurie susiję su įstatymų pažeidimais, pakito, dalis jo neišliko dėl rekonstrukcijos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad tarp nagrinėjamų bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, kuris lemia, jog civilinė byla dėl turto atidalijimo tarp trečiojo asmens negali būti išnagrinėta, kol nebus išnagrinėta nagrinėjama civilinė byla pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. Ž. dėl įpareigojimo atstatyti gyvenamąjį namą į padėtį, buvusią iki savavališkos rekonstrukcijos. Todėl pagrįstas yra atskirojo skundo motyvas, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino bylos faktinės aplinkybes, dėl to suklydo priimdamas skundžiamą nutartį, tad apelianto argumentas, kad civilinė byla sustabdyta nepagrįstai, pripažintinas teisingu.

20Negalima sutikti su atsiliepimu į atskirąjį skundą, kad galbūt ateityje ieškovė pašalins savavališkos statybos padarinius, todėl atidalijant turtą savavališkų statybos padarinių pašalinimas nėra reikšmingas atidalijant turtą bendraturčiams. CK 4.103 str. 1 d. draudžia disponuoti savavališkai pastatytu objektu. Taigi teismas šiuo atveju taip pat negali dalinti savavališkai statomo nekilnojamojo turto. Todėl atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai pripažintini nepagrįstais, todėl atmestini.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-290-780/2010 nagrinėjimą. Taigi pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl yra pagrindas nutartį naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 337 str. 1 d. 3 p., 329 str., 1 d.).

22Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai teisingam klausimo išsprendimui teisinės reikšmės neturi.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str.,

Nutarė

25Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti, perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens su... 5. Lazdijų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama byla pagal ieškovės... 6. Atsakovė R. Ž. parengiamojo posėdžio metu pareiškė prašymą sustabdyti... 7. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. nesutiko su atsakovės... 8. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi sustabdė... 9. Teismas nurodė, kad 2010-10-01 įsigaliojo 2009-11-19 įstatymas Nr. X-501,... 10. Atskiruoju skundu tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais A. B. prašė... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės R. Ž. ir trečiojo asmens L. Ž.... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo... 13. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 17. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti... 18. Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 20. Negalima sutikti su atsiliepimu į atskirąjį skundą, kad galbūt ateityje... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 22. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai teisingam... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str.,... 25. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti,...