Byla 2S-1037-254/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rangesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 19 d. papildomos nutarties civilinėje byloje Nr. 2-177-151/2013 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rangesta“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Sanistal“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Projektų centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėja

Nustatė

3I . Ginčo esmė

4Kauno apylinkės teismas 2013 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko ieškovė ir ieškovės atstovė, kurioms apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nenurodytos, prašymas bylą nagrinėti ieškovei ir jos atstovei nedalyvaujant teisme negautas, todėl atsakovės atstovei prašant, teismas ieškinį paliko nenagrinėtu.

5Atsakovė UAB „Sanistal“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo ir prašė priteisti iš ieškovės 3 055,05 Lt bylinėjimosi išlaidų. Prašyme nurodė, kad per 2013 m. sausio 28 d. teismo posėdį atsakovė pateikė teismui prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau jos priteistos nebuvo. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro 1 090 Lt (940 Lt + 150 Lt) už teisines paslaugas pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2012526 už susipažinimą su procesiniais dokumentais ir atsiliepimo į ieškinį parengimą; 85 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2012447 už susipažinimą su UAB „Projektų centras“ atsiliepimu į ieškinį; bei 1 880,05 Lt už teisines paslaugas ir papildomas išlaidas pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2013578, t. y. 1 775,60 Lt už pasirengimą teismo posėdžiui, kelionė iš/į teismo posėdį ir atstovavimas teismo posėdyje bei 104,45 Lt už kuro sąnaudas. Pažymėjo, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė tik dėl ieškovės kaltės, kuomet ji pareiškė nepagrįstą ieškinį, ir be to, neatvyko į teismo posėdį, todėl atsakovei patirtas išlaidas privalo atlyginti. Nurodė, kad bendra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija pagal Rekomendacijas didžiausio priteistino išlaidų dydžio už atsiliepimą į ieškinį pateikimo ir vienos atstovavimo valandos teisme.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Sanistal“ 1 527 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 139-140). Teismas nurodė, kad atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra sudėtingų ar naujų teisės klausimų reikalaujančių specialių žinių, bylos aplinkybės nebuvo sudėtingos, o teismo posėdis vyko trumpai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovė atskiruoju skundu prašo nutartį pakeisti ir priteisti atsakovei 800 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 144-146). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Priteista bylinėjimos išlaidų suma yra per didelė, kuomet atsakovės atstovė parengė tik vieną procesinį dokumentą – atsiliepimą į ieškinį, teismo posėdis buvo tik vienas, kurio metu byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, ir jame atsakovės atstovė neteikė jokių paaiškinimų dėl bylos esmės. Pažymi, kad tas pats teismas civilinėje byloje Nr.2852-924/2013 priteisė 1 600 Lt atstovavimo išlaidų už daugiau suteiktų teisinių paslaugų ir bylą išnagrinėjus iš esmės, o kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009 priteisė 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už kelių procesinių dokumentų rengimą ir 12 valandų atstovavimą teismo posėdžiuose. Todėl nurodo, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos išlaidos advokato pagalbai gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti per didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, todėl priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, teismas neturėjo atsižvelgti į atsakovės nurodomą bylinėjimosi išlaidų sumą, kuri net ir sumažinta perpus yra neadekvati atsakovės atstovo byloje atliktiems veiksmams;
  2. Teismas nepagrįstai nedetalizavo priteistų bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad teismui pakartotinai pateikė analogišką ieškinį, į kurį atsakovė vėl turės teikti atsiliepimą ir pan., todėl yra svarbu detalizuoti priteistas išlaidas, kad atsakovei nebūtų priteista už tas pačias advokato paslaugas naujai nagrinėjamoje civilinėje byloje.

10Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 151-155). Atsiliepime nurodo, kad teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma buvo sumažinta perpus nei realiai patirta, todėl nepagrįstas apeliantės argumentas, kad šios išlaidos per didelės ir neadekvačios atsakovės atstovės atliktiems veiksmams. Pažymi, kad apeliantės nurodyta teismų praktika dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra neaktuali, kuomet šis klausimas išsprendžiamas individualiai konkrečioje byloje. Aplinkybė, jog ieškovė analogišką ieškinį pareiškė iš naujo, neturi jokios reikšmės nagrinėjamai bylai, kadangi toje byloje bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Taip pat nurodo, kad ieškovė teismui nagrinėjant klausimą dėl papildomos nutarties priėmimo nepasinaudojo teise prašyti sumažinti priteistinas išlaidas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo papildoma nutartis, kuria atsakovei priteista 1 527 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apeliantė su šia teismo nutartimi nesutinka ir prašo priteistas bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 800 Lt tuo pagrindu, kad priteista suma neatitinka atsakovės atstovės byloje atliktų veiksmų mastui, o teismui nedetalizavus priteistų bylinėjimosi išlaidų sukurta situacija, kuomet analogiško ieškinio pagrindu užvestoje naujoje civilinėje byloje atsakovės atstovei bus pakartotinai priteistos tos pačios išlaidos.

14Ieškinio palikimas nenagrinėtu reiškia, kad teismas priima materialiąja teisine prasme ieškovui nepalankų, o atsakovui palankų teismo procesinį sprendimą, todėl iš ieškovo priteisiamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1, 3 d., 98 str. 1 d.). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Sanistal“ pirmosios instancijos teismui parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad patyrė 3 055,05 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš kurių 1 775,60 Lt už pranešimo apie bylą ir jos eigą parengimą auditoriams (15 min.), pasirengimą bylai ir atstovavimą byloje bei 104,45 Lt už kelionę į Kauno apylinkės teismą (4 val.; b. l. 110); 85 Lt už susipažinimą su atsakovės UAB „Projektų centras“ atsiliepimu į ieškinį (15 min.; b. l. 112); 940 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą (5val. 30 min.; b. l. 112) bei 150 Lt už kitos advokatės atsiliepimo peržiūrą, bendravimą su UAB „Projektų centras“ atstovu ir atsiliepimo išsiuntimą klientui (1 val.; b. l. 114). Prie prašymo pridėjo 2013 m. sausio 14 d. ir sausio 23 d. sąskaitos išrašus, kurie patvirtina, kad atsakovė UAB „Sanistal“ į advokačių kontoros sąskaitą 2013 m. sausio 14 d. sumokėjo 1 337,05 Lt, o 2013 m. sausio 23 d. – 4 330,30 Lt (b. l. 115-116), t. y. 5 667,35 Lt.

15Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85; toliau Rekomendacijos), kurių 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius bei į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą bei kitas svarbias aplinkybes.

16Nustatyta, kad atsakovės atstovės į bylą pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir dalyvavo viename teismo posėdyje. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakovės prašytas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažino perpus, nurodęs, kad byla nepareikalavo sudėtingų ar naujų teisės klausimų reikalaujančių specialių žinių, bylos aplinkybės nebuvo sudėtingos, o teismo posėdis vyko trumpai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Rekomendacijas atitinka atsakovės prašymas priteisti 940 Lt už atsiliepimą į ieškinį (Rekomendacijų 8.2 punktas); už kitus advokato rengtus dokumentus – 120 Lt (0,12 x 1 000 Lt) (Rekomendacijų 8.16 punktas); už atstovavimą teisme ir susipažinimą su byla (pagal atsakovės atstovės išlaidų apskaičiavimo akte nurodytą sugaištą laiką) – 600 Lt (0,15 x 1 000 Lt x 4 val.), todėl teismo priteista 1 527 Lt suma laikytina pagrįsta. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad byla nebuvo sudėtinga, tačiau negali sutikti su reikalavimu priteistas išlaidas sumažinti iki 800 Lt, kuomet priteistos išlaidos yra daug mažesnės už Rekomendacijose nurodytas didžiausias galimas priteisti sumas.

17Apeliantė jos nuomone per didelę priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą grindžia kasacinio ir pirmosios instancijos teismo nutartimis, priimtomis neanalogiškose civilinėse bylose, todėl šiuo aspektu pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo klausimas yra teismo dispozicijoje, kuris šią teisę įgyvendina atsižvelgdamas į Rekomendacijas, savo vidinį įsitikimą ir vadovaudamasis konkrečioje nagrinėjamoje byloje susiklosčiusiomis aplinkybėmis (CPK 93 str. 1-4 d.). Apeliantės argumentai, kad dėl to, jog teismas šioje byloje nedetalizavo atlyginimo dydžio už atskirus advokatės atliktus procesinius veiksmus, gali lemti pakartotinį tų pačių išlaidų priteisimą naujoje pagal analogišką ieškinį užvestoje byloje, laikytini nepagrįstais, kadangi bylinėjimosi išlaidos priteisiamos kiekvienoje konkrečioje byloje pagal faktiškai patirtas ir advokato pagrįstas išlaidas. O apeliantė turi teisę naujai nagrinėjamoje byloje reikšti pagrįstus prieštaravimus dėl atsakovės UAB „Sanistal“ prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio.

18Atsakovė UAB „Sanistal“ prašo priteisti patirtas išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, tačiau tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl išlaidos nepriteisiamos.

19Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 19 d. papildomą nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai