Byla 2-329-262/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,

2Sekretoriaujant S. A.,

3dalyvaujant ieškovui H. D., atsakovo atstovėms E. D. (atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją), S. G. (atstovauja Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą),

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo H. D. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo: priteisti iš atsakovo 44 633,92 Eur žalos atlyginimo. Nurodė, kad jis 1999 m. gruodžio 20 d. buvo sulaikytas ir suimtas policijos, o 2001 m. vasario 28 d. nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme. Ieškovas suėmimo metu buvo pradėjęs statyti namą, turėjo nusipirkęs statybinių medžiagų. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir teismas suimdami ieškovą ir skirdami jam laisvės atėmimo bausmę, turėjo pasirūpinti ieškovo turto apsauga, tačiau to nepadarė. Ieškovui būnant laisvės atėmimo vietoje iš jo statomo namo buvo pavogta statybinių medžiagų ir namų apyvokos daiktų išviso už 4633,92 Eur. Kadangi dėl statybinių medžiagų vagystės ieškovas negalėjo baigti statyti gyvenamojo namo, jis liko be būsto, todėl patyrė 40 000 Eur neturtinę žalą. Kadangi valstybės institucijų pareigūnai neužtikrino ieškovo turto saugumo, valstybė turi atlyginti ieškovo turtinę žalą - 4633,92 Eur ir neturtinę žalą 40 000 Eur.

6Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti. Ieškovas buvo nuteistas 2001 m. vasario 28 d. nuosprendžiu, todėl tada ir prasidėjo ieškinio senaties terminas, kuris baigėsi 2004 m. vasario 28 d. Be to, ieškovas neįrodė, kad jam buvo padaryta žala.

7Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į ieškinį prašė jį pašalinti iš proceso kaip netinkamą atsakovo atstovą. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad jam buvo padaryta žala. Taip pat nebuvo atlikti neteisėti veiksmai, nėra priežastinio ryšio tarp žalos ir neteisėtų veiksmų. Taigi, nėra būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, todėl valstybei nekyla pareiga atlyginti ieškovo reikalaujamą žalą.

8Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, atsakovo atstovės prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys netenkinamas.

10Byloje nustatyta, kad ieškovas H. D. buvo sulaikytas 1999 m. gruodžio 20 d., įtariant jį žmogžudyste ir pasikėsinimu nužudyti. Vilniaus apygardos teismo 2001 m. vasario 28 d. nuosprendžiu H. D. buvo nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme. Iš įkalinimo įstaigos ieškovas H. D. išleistas 2013 m. gruodžio 20 d. Ieškovo pareiškimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl statybinių medžiagų vagystės (ikiteisminio tyrimo Nr. 87-1-00824-14), tačiau ikiteisminis tyrimas sustabdytas nenustačius nusikalstamą veiką atlikusių asmenų. Ieškovas teigia, kad kai jis buvo suimtas, o vėliau kai jam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, valstybės institucijos nepasirūpino jo turto saugumo užtikrinimu ir dėl to iš jo statomo gyvenamojo namo buvo pavogtos statybinės medžiagos ir kiti jam priklausantys daiktai. Dėl to ieškovas patyrė turtinę ir neturtinę žalą, kurią turi atlyginti valstybė.

11CK 6.272 str. 1 d. nustato, kad valstybė atlygina turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo kaltės. Tai reiškia, kad tokiu atveju civilinei atsakomybei atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų veiksmų, žalos fakto ir priežastinio ryšio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-07-08 nutartis civ. byloje V. G. v. Lietuvos valstybė, Nr. 3K-3-364/2008). Taigi, šioje byloje ieškovui nereikia įrodinėti pareigūnų kaltės, tačiau jis neatleidžiamas nuo CPK 178 str. įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t.y. jis turi įrodyti pareigūnų (teismo) neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Neįrodžius bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, nėra pagrindo taikyti civilinę deliktinę atsakomybę.

12Ieškinyje nurodyta, kad ieškovo turtas buvo prarastas ir žala patirta dėl įvykdyto nusikaltimo (vagystės). Dėl šios nusikalstamos veikos buvo atliekamas ir šiuo metu sustabdytas ikiteisminis tyrimas Nr. 87-1-00824-14. Už nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą yra atsakingas šią veiką padaręs asmuo, o ne teisėsaugos institucijos, nes yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp nusikalstamos veikos ir šia veika padarytos žalos.

13Ieškovo nurodomas galimas teisėsaugos institucijų ir teismo neveikimas nesiimant priemonių prieš 15 metų apsaugoti jo būstą ir turtą nepagrįstas įrodymais (neįrodytas) ir neturi tiesioginio priežastinio ryšio su žala, padaryta nusikaltimu, o ne šiuo neveikimu, todėl netenkinamos civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos dėl neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio.

14Pastebėtina, kad ieškinyje nurodyti ieškovo samprotavimai apie teisėsaugos ir teismo padarytus Baudžiamojo kodekso 184 ir 187 straipsnio numatytus nusikaltimus - ieškovo turto iššvaistymą, sugadinimą ir sunaikinimą, neturi jokio faktinio ir/ar teisinio pagrindo. Ikiteisminis tyrimas dėl tokių veikų nėra pradėtas, juo labiau nėra priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Todėl šių nusikalstamų veikų padarymas negali būti laikomas atsakovo neteisėtais veiksmais.

15Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir laikymo, yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis) (žr. LAT 2011 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia - ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui - priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą. Bylos dėl žalos, padarytos neteisėtais ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėje ir teismo veiksmais, atlyginimo, pagal įstatymus nepriskirtinos nedispozityvioms, todėl jose teismas neturi teisės rinkti įrodymus savo iniciatyva, t. y. taikytina CPK 179 straipsnio 1 dalis. Taigi, šiuo atveju būtent ieškovas turėjo pateikti jo teiginius pagrindžiančius įrodymus, tačiau jis to nepadarė.

16Ieškinyje nurodyta, kad buvo pavogtos statybinės medžiagos ir kiti daiktai, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo suėmimo metu (1999 m gruodžio 20 d.), jis turėjo tam tikrą turtą, kurį valstybės institucijos turėjo apsaugoti, t.y. ieškovas nepateikė jokių įsigijimo dokumentų (čekių, sąskaitų faktūrų) ar kitų įrodymų ir kurių būtų galima daryti išvadą, kad ieškovas tą turtą turėjo (buvo įsigijęs) ir kokia to turto vertė (įsigijimo kaina). Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kokie konkretūs namų apyvokos daiktai buvo pagrobti, sugadinti ar sunaikinti. Ikiteisminio tyrimo Nr. 87-1-00824-14 medžiagoje esantis ieškovo pareiškimas dėl vagytės, kurio pagrindu ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nėra pakankamas įrodymas spręsti dėl patirtos turtinės žalos šioje civilinėje byloje. Taigi, turtinės žalos dydis ieškinyje taip pat neįrodytas.

17Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad šioje situacijoje nėra visų sąlygų atsakovo (valstybės) civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246 str. - 6.249 str.), todėl atmetamas ieškovo reikalavimas dėl turtinės žalos priteisimo.

18Ieškovui neįrodžius, kad jam buvo padaryta turtinė žala, nėra pagrindo konstatuoti, kad jis patyrė ir neturtinę žalą, negalėdamas baigti gyvenamojo mano statybų. Be to, ieškovas nekonkretizuoja kuo jam pasireiškė neturtinė žala, iš ieškinio negalima suprasti, kokia dalimi ši žala atsiradusi dėl nusikalstamos veikos, o kiek dėl ieškovo nurodyto atsakovų neveikimo. Taip pat nepateikti jokie įrodymai, kad ieškovas dėl to būtų patyręs dvasinius išgyvenimus, dėl to būtų pablogėjusi ieškovo sveikata ir kt. Dėl išvardintų priežasčių ieškovo reikalavimas priteisti neturtinę žalą taip pat atmetamas.

19Esant šioms aplinkybėms, kai ieškovas neįrodė nei turtinės, nei neturtinės žalos jam atsiradimo, ieškinys atmetamas.

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,... 2. Sekretoriaujant S. A.,... 3. dalyvaujant ieškovui H. D., atsakovo atstovėms E. D. (atstovauja Lietuvos... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo H. D.... 5. Ieškovas ieškiniu prašo: priteisti iš atsakovo 44 633,92 Eur žalos... 6. Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į... 7. Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, atsakovo atstovės prašė... 9. Ieškinys netenkinamas.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovas H. D. buvo sulaikytas 1999 m. gruodžio 20 d.,... 11. CK 6.272 str. 1 d. nustato, kad valstybė atlygina turtinę ir neturtinę... 12. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovo turtas buvo prarastas ir žala patirta dėl... 13. Ieškovo nurodomas galimas teisėsaugos institucijų ir teismo neveikimas... 14. Pastebėtina, kad ieškinyje nurodyti ieškovo samprotavimai apie teisėsaugos... 15. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių... 16. Ieškinyje nurodyta, kad buvo pavogtos statybinės medžiagos ir kiti daiktai,... 17. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad šioje situacijoje nėra visų... 18. Ieškovui neįrodžius, kad jam buvo padaryta turtinė žala, nėra pagrindo... 19. Esant šioms aplinkybėms, kai ieškovas neįrodė nei turtinės, nei... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...