Byla 2A-1763-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Gintautui Pajaujui, atsakovui V. A., atsakovo atstovei advokatei Stanislavai Staniukynienei, tretiesiems asmenims E. A., R. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. A. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-636-399/2010 pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui V. A., tretiesiems asmenins E. A., R. A. dėl tėvo valdžios apribojimo, ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 2-3) ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią dukros E. A. atžvilgiu ir nurodė, jog atsakovo ir trečiojo asmens R. A. santuoka yra nutraukta, 1994 m. gimusios dukros gyvenamoji vieta nustatyta su motina, iš atsakovo jai priteistas išlaikymas, padalinus dviejų kambarių butą natūra buvę sutuoktiniai ir toliau gyvena tame pačiame bute. Gyvenant kartu neišvengiama konfliktų, dėl kurių nukenčia nepilnametė dukra, kuri patiria tėvo psichologinį ir fizinį smurtą. Dėl smurto Marijampolės apskrities policijos komisariate atsakovo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nurodytos aplinkybės laikytinos pakankamomis atsakovo tėvo valdžiai apriboti neterminuotai.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 13) tretieji asmenys R. A. ir E. A., sutikdamos su ieškinio argumentais, prašė ieškinį patenkinti.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. sprendimu (b.l. 73-76) ieškinį patenkino iš dalies, atsakovo tėvo valdžią nepilnametės dukros E. A. atžvilgiu apribojo 1 metų laikotarpiui, priteisė iš atsakovo valstybei 131 Lt žyminio mokesčio ir 20,40 Lt teismo patirtoms išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Teismas nustatė, jog, nesant ginčo dėl nuolatinių konfliktų tarp buvusių sutuoktinių, tačiau dalyvaujantiems byloje asmenims skirtingai aiškinant faktines aplinkybes, susijusias su nepilnametės dukters sveikatos sutrikdymu, remiantis įrodymų pusiausvyros principu, atsakovui pripažinus, jog jam darant duris buvo sužalota nepilnametė dukra, neįrodžius, jog darydamas duris jis dukters nematė, dukrai, kurios atžvilgiu prašoma apriboti tėvo valdžią, skundžiantis netinkamu atsakovo elgesiu, netinkamo tėvo elgesio faktą patvirtinus ir kitai atsakovo dukrai, darytina išvada, jog nepilnamečiam vaikui nebuvo sudarytos saugios gyvenimo sąlygos, nuolatiniai tėvų konfliktai daro neigiamą įtaką vaiko psichologinės sveikatos būklei, dėl to tiesiogiai kaltas atsakovas, todėl yra pagrindas jo tėvo valdžiai apriboti. Kadangi neterminuotai tėvo valdžia gali būti apribojama tik ypatingos žalos vaikui atveju arba tėvui visiškai nesirūpinant vaiku ir nesant duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, šių aplinkybių neįrodžius, tėvo valdžia apribotina terminuotam laikotarpiui.

5Apeliaciniu skundu (b.l. 76-77) atsakovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo dirbantis, nevartojantis alkoholio, charakterizuojamas teigiamai, teikiantis dukrai išlaikymą. Be to, byloje nėra įrodyti jo žiauraus elgesio su dukra faktai, dukros sumušimus galėjo sąlygoti ir ne atsakovo elgesys. Dėl nurodytų priežasčių apriboti jo tėvo valdžią nėra teisinio pagrindo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 87-88) trečiasis asmuo R. A., sutikdama su ginčijamo sprendimo motyvais, prašo skundą atmesti ir papildomai nurodo, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo žinioje yra baudžiamoji byla dėl atsakovo elgesio nepilnametės dukros atžvilgiu.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą, procesines ir materialines teisės normas atitinkantį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

9Byloje sprendžiamas ginčas dėl laikino tėvo valdžios apribojimo pagrįstumo. Vadovaujantis CPK 402 str., tėvų valdžia gali būti apribojama tik Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Tėvų valdžios apribojimo pagrindai yra įvardinti CK 3.180 str., kurio 1 d. nurodyta, kad teismas gali priimti sprendimą dėl tėvo valdžios apribojimo, jeigu tėvas vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikui savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaiku. Nurodytos aplinkybės vertintinos kaip alternatyvios, todėl tėvo valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš jų. Vien ta aplinkybė, jog atsakovas teikia nepilnametei dukrai išlaikymą, pati savaime nelaikytina paneigiančia pagrindų tėvo valdžiai apriboti egzistavimą. Tas pats pasakytina ir apie atsakovo pateiktą charakteristiką iš darbovietės - aplinkybė, jog darbe atsakovas nėra agresyvus ir negirtauja, nelaikytina tiesioginiu įrodymu, patvirtinančiu jo tinkamo elgesio namuose faktą. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pats atsakovas neginčija nuolatinių konfliktų su buvusia sutuoktine fakto, jog tokių konfliktų liudytoja dažnai tampa ir atsakovo bei ieškovės nepilnametė dukra. Byloje esantis rašytinis įrodymas - Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriaus 2009 m. lapkričio 19 d. raštas (b.l. 6) bei trečiųjų asmenų paaiškinimai, pateikti byloje, patvirtina, jog atsakovas yra pavartojęs fizinį smurtą ir tiesiogiai prieš nepilnametę dukrą. Aplinkybė, jog dėl smurto vartojimo dukters atžvilgiu atsakovui nebuvo pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, atsižvelgiant į tai, jog įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese yra žymiai aukštesnio laipsnio, nei civiliniame procese, nepaneigia netinkamo atsakovo elgesio nepilnametės dukters atžvilgiu fakto. Civiliniame procese yra numatyta teismo teisė remtis įrodymų pusiausvyros principu, taip pat teismo pareiga bylose, kuriose sprendžiamas su vaiku susijęs klausimas, atsižvelgti į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja vaiko interesams (CPK 380 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas tiek į byloje esančius rašytinius įrodymus, tiek ir į nepilnamečio vaiko, kuris tvirtino tėvą smurtavus jo atžvilgiu, paaiškinimus, turėjo teisinį pagrindą pripažinti, jog tėvo elgesys nebuvo tinkamas, tėvas savo elgesiu darė žalingą įtaką nepilnametei dukrai ir jam turi būti taikomos su tuo susiję pasekmės. Kartu dėmesys atkreiptinas į tai, jog teismas ieškinį patenkino iš dalies, konstatuodamas, jog tėvo elgesys nebuvo ypatingai žalingas vaikui, jog nėra duomenų, kad jo elgesys ateityje negali pasikeisti, ir tėvo valdžią vaiko atžvilgiu apribojo laikinai - 1 metų laikotarpiui. Taigi, priimant ginčijamą teismo sprendimą buvo iš esmės atsižvelgta į apeliacinio skundo argumentus.

10Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio pagrindo.

11Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo valstybei priteistinas apeliacinės instancijos teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas - 16,95 Lt.

12Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

13Apeliacinį skundą atmesti.

14Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš atsakovo V. A. (asmens kodas ( - ) valstybei 16,95 Lt apeliacinės instancijos teismo patirtoms išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

16Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai