Byla A-492-1178-14
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Virginijos Volskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė) apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Alytaus pataisos namų, taip pat atstovaujančio atsakovą Lietuvos valstybę, apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-967-406/2013 pagal pareiškėjų D. K. (kartu ir pareiškėjo A. K. teisių perėmėjos), V. K., M. K., E. J., R. S., M. B., S. K., D. G., V. V. skundą atsakovams Alytaus pataisos namams ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Alytaus pataisos namų, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai 2013 m. balandžio 3 d. padavė skundą (b. l. 9-22) Kauno apygardos administraciniam teismui, prašydami įpareigoti atsakovą Alytaus pataisos namus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams pilną naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos komplektą už laikotarpį nuo 2012 m. liepos 27 d., priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės kiekvienam iš pareiškėjų po 535,33 Lt turtinei žalai, patirtai dėl laiku neišduotų tarnybinių uniformų dalių, atlyginti.

5Pareiškėjai nurodė, kad tarnauja Alytaus pataisos namuose. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio pareiškėjams nebuvo išduotos visos pagal teisės aktus priklausiusios tarnybinių uniformų dalys. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – ir Statutas) 18 straipsnį pareigūnai privalo dėvėti nustatyto pavyzdžio tarnybines uniformas, kuriomis pareigūnus nemokamai aprūpinti yra darbdavio pareiga. Ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio, pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas išduotų tarnybinių uniformų (atskirų jų dalių) nustatyti dėvėjimo terminai pasibaigė, tačiau visos priklausančios tarnybinės uniformos dalys pareiškėjams nebuvo išduotos. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 patvirtintos Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 1 punkte numatyta, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniesiems pareigūnams, pareigūnams, vyresniesiems ir vyriausiesiems pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės, apskaičiuotos pagal tuo metu galiojančias kainas. Pasak pareiškėjų, remiantis Tvarkoje įtvirtintu reglamentavimu vienintelis atvejis, kai galima neišduoti tarnybinių uniformų ar jų dalių, kurių dėvėjimo terminai yra pasibaigę, yra, kai pats pareigūnas prašo išmokėti kompensaciją, ir kai įstaiga, įvertinusi turimos tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs, būklę, nusprendžia, kad jos dar nėra nusidėvėjusios. Ginčijamu laikotarpiu pareiškėjai teigė neprašę piniginės kompensacijos, taip išreikšdami savo valią gauti jiems priklausančias tarnybinės uniformos dalis, tačiau atsakovas pareigos aprūpinti tarnybine uniforma ar jos dalimis nevykdė. Remdamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tokio pobūdžio bylose suformuota praktika, pareiškėjai prašo įpareigoti atsakovą išduoti jiems po vieną tarnybinės uniformos dalį, kurios dėvėjimo terminas pasibaigęs. Pareiškėjai tvirtina, jog atsakovui Alytaus pataisos namams neįgyvendinus pareigos įstatymo nustatytais terminais aprūpinti pareiškėjus naujomis tarnybinės uniformos dalimis, atsirado pagrindas žalai atlyginti, t. y. kompensuoti patirtus materialinius nuostolius, nes ginčo laikotarpiu pareiškėjai buvo priversti tarnyboje dėvėti tas pačias turimas tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminai yra pasibaigę, dėl to patyrė nepatogumų: tarnybinę uniformą reikėjo dažnai skalbti, siūti, lopyti, taisyti, tarnyboje nešiojo savo lėšomis įsigytus žieminius ir demisezoninius batus, pirštines ir pan. Tvirtina, kad patirta turtinė žala įvertintina kompensacijos dydžio suma.

6Atsakovas Alytaus pataisos namai, kuris taip pat yra ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas, pateikė atsiliepimą (b. l. 67-69), kuriame prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Tvirtino, jog pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jų patirtą žalą. Pažymėjo, jog pareiškėjai jokių nusiskundimų dėl tarnybinių uniformų Alytaus pataisos namams nereiškė. Atsakovui taip pat nėra žinoma, kad pareiškėjai dėvėtų tarnyboje savo drabužius. Nurodė, jog pareiškėjai galėjo kreiptis į įstaigos direktorių dėl kompensacijos išmokėjimo, tačiau šios savo teisės tinkamai ir laiku neįgyvendino. Mano, kad pareiškėjų skunde keliami reikalavimai apima kelis aprūpinimo tarnybine uniforma įgyvendinimo būdus vienu metu, todėl sudaromos sąlygos nepagrįstam praturtėjimui.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 28 d. sprendimu (b. l. 126-131) pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą Alytaus pataisos namus per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti kiekvienam pareiškėjui – D. K., A. K., V. K., M. K., E. J., R. S., M. B., S. K., D. G., V. V. – po naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos komplekto dalis – 1 kelnes, 2 marškinius trumpomis rankovėmis, 2 marškinius ilgomis rankovėmis, 1 vasarinę striukę, 1 vasarinę kepurę, 1 porą batelių, 1 porą demisezoninių batų. Skundo dalį dėl pareiškėjų D. K., A. K., V. K., M. K., E. J., R. S., M. B., S. K., D. G., V. V. reikalavimo įpareigoti atsakovą Alytaus pataisos namus per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos dalis – 1 golfą, 1 žieminę striukę, 1 žieminę kepurę, 1 porą žieminių batų atmetė kaip nepagrįstą. Priteisė iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų, pareiškėjams D. K. 535,33 Lt., A. K. 535,33 Lt., V. K. 535,33 Lt., M. K. 535,33 Lt., R. S. 535,33 Lt., E. J. 535,33 Lt., V. V. 535,33 Lt., S. K. 535,33 Lt., M. B. 535,33 Lt., D. G. 535,33 Lt žalos atlyginimą.

10Remdamasis Statuto nuostatomis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normomis (toliau – ir Normos) bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarka, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teismas darė išvadą, kad Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams privaloma dėvėti nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą, o teisingumo ministrui įtvirtinta ne tik teisė, bet ir pareiga nustatyti tarnybinės uniformos dėvėjimo normas. Teisės aktai nenustato atvejų, kai pareigūnai tarnybine uniforma neaprūpinami. Minėta įstatymo nuostata yra imperatyvi, todėl pasibaigus teisingumo ministro patvirtintam tarnybinės uniformos sudedamosios dalies dėvėjimo terminui, įstaiga privalo spręsti naujos tarnybinės uniformos ar jos dalių išdavimo pareigūnui klausimą arba kaip alternatyva pareigūnui, esant rašytiniam jo prašymui, gali būti išmokama piniginė kompensacija už ateinančius kalendorinius metus, vadovaujantis Tvarkoje įtvirtinta procedūra.

11Teismas nustatė, jog atsakovas pareiškėjus aprūpino tokiomis naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos dalimis: žiemine striuke – 1 vnt., žieminiais batais – 1 vnt., žiemine kepure – 1 vnt., golfu – 1 vnt. ir bylos nagrinėjimo laikotarpiu, šios uniformų dalys jau yra pareiškėjams išduotos. Kadangi atsakovas iš dalies šią reikalavimo dalį pareiškėjų atžvilgiu jau įvykdė, todėl pareiškėjų skundo dalis dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos dalis – 1 golfą, 1 žieminę striukę, 1 žieminę kepurę, 1 porą žieminių batų atmesta. Likusi pareiškėjų skundo dalis tenkinta. Teismas sprendė, jog priežastys, dėl kurių pareiškėjams nebuvo laiku išduotos tarnybinės uniformos, nėra teisiškai reikšmingos. Darė išvadą, kad, motyvuodamas finansinių lėšų trūkumu, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai neišdavė pareiškėjams tarnybinių uniformų dalių, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė atitinkamais metais. Teismas pabrėžė, jog byloje neginčijamai nustatytas faktas – pareiškėjams nebuvo suteikta socialinė garantija nešioti tinkamą tarnybinę uniformą. Teismas pripažino pagrįstais skundo argumentus, kad pareiškėjai nešiodami nublukusią ir nuskalbtą tarnybinę uniformą, dėvėdami savo pirktus batus ir drabužius, ir negalėdami naudotis įstatymo nustatyta socialine garantija, patyrė nuostolius, kurie yra akivaizdūs ir vadovaujantis protingumo kriterijumi, neprivalo būti įrodinėjami. Teismas sutiko su pareiškėjų pateiktais rašytiniais įrodymais dėl neišduotų tarnybinių uniformų dalių ir jų paskaičiavimu kompensacijai priteisti. Nurodė, jog prašomų priteisti nuostolių rūšis yra pareiškėjų turėtos tiesioginės išlaidos, kurias patyrė dėvėdami savo drabužius atliekant tarnybą (CK 6.249 str. 1 d.). Kadangi pareiškėjai, turėdami teisėtus lūkesčius gauti įstatyme numatytas garantijas, nerinko daiktų įsigijimo patvirtinančių įrodymų, praėjo didelis laiko tarpas, todėl nuostolių dydžio įrodinėjimo požiūriu pareiškėjų prašoma priteisti žala laikyta ne mažesnė negu tarnybinės uniformos vertė. Teismas laikė, jog pareiškėjų prašomas žalos dydis neviršija neišduotos tarnybinės uniformos vertės, atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus. Pareiškėjai žalą (tiesioginius nuostolius) patyrė dėl atsakovo neteisėto neveikimo – įstatyme nustatytos pareigos nevykdymo (CK 6.246 str., 2.271 str.). Reikalavimams dėl žalos atlyginimo teismas taikė sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 str. 8 d.). Sprendė, kad pažeidimas yra tęstinis, kadangi atsakovo neteisėti veiksmai nagrinėjamo ginčo atveju tęsėsi iki tos dienos, kurią pareiškėjai kreipėsi į teismą, todėl laikė, kad pareiškėjų reikalavimai teisme yra pareikšti nepraleidus įstatyme nustatyto trejų metų senaties termino reikalavimams dėl žalos atlyginimo.

12III.

13Atsakovas Alytaus pataisos namai pateikė apeliacinį skundą (b. l. 140-142), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.

14Atsakovo manymu, priimant sprendimą buvo netinkamai pritaikytos žalos atlyginimą reglamentuojančios teisės normos ir nukrypta nuo teismų praktikos. Pažymi, jog remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012) žalos faktas ir dydis nėra preziumuojami ir turi būti įrodyti. Tvirtina, jog įrodymų dėl pareiškėjų patirtos žalos bei jos dydžio byloje nėra, todėl teismas nepagrįstai nustatė žalos padarymo faktą. Mano, kad kiekvienos iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodomos pareigūnų garantijos, susijusios su aprūpinimu tarnybine uniforma įgyvendinimo būdu (aprūpinimu tarnybine uniforma, kompensacijos išmokėjimu, žalos atlyginimu), teisinės prielaidos turi būti įvertintos individualiai. Pažymi, jog pareiškėjų keliami reikalavimai sudaro kompleksą ir apima kelis aprūpinimo tarnybine uniforma įgyvendinimo būdus vienu metu, todėl tenkinti pareiškėjų reikalavimus nebuvo pagrindo. Teigia, jog teismo nustatytas terminas aprūpinti pareiškėjus naujomis tarnybinių uniformų dalimis yra nerealus ir neprotingas. Nurodo, jog pareiškėjai pretenzijų dėl uniformų tinkamumu dėvėti pataisos namų administracijai nereiškė, todėl darytina išvada, jog jų uniformos buvo tinkamos dėvėti. Pareiškėjai taip pat nepasinaudojo teise teisės aktų nustatyta tvarka prašyti sumokėti kompensaciją už neišduotas tarnybinės uniformos dalis.

15Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 147-149), kuriuo prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, vadovavosi aktualia teismų praktika ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Nurodo, jog teismo sprendimu pareiškėjams yra atlyginta žala, o ne priteist kompensacija, todėl atsakovo argumentai, susiję su kompensacijos mokėjimu, neturi ryšio su nagrinėjama byla. Teigia, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog negalės laiku įvykdyti teismo sprendimo ir išduoti pareiškėjams naujas tarnybinių uniformų dalis.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Byloje ginčas kilo dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų teisės gauti naujas tarnybinės uniformos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminui, bei žalos, patirtos dėl laiku neišduotų tarnybinės uniformos dalių, atlyginimo.

20Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. VIII-1631 patvirtinto Tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 18 straipsnyje numatyta, kad pareigūnai dėvi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, kuri jiems išduodama nemokamai. Tarnybinės uniformos išdavimo normas ir dėvėjimo tvarką nustato teisingumo ministras. Tarnybinės uniformos dėvėjimo Tvarkos 1 punkte nustatyta, kad pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės, apskaičiuotos pagal tuo metu galiojančias kainas. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 2 punkte įtvirtinta, kad Kalėjimų departamento pareigūnai dėl piniginės kompensacijos raštu kreipiasi į Kalėjimų departamento direktorių, o įstaigų pareigūnai – į savo įstaigos direktorių, kuris, įvertinęs esamos tarnybinės uniformos tinkamumą dėvėti tarnyboje, sprendžia, ar piniginė kompensacija gali būti išmokėta. Remiantis Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 3 punktu, Kalėjimų departamentas ir įstaigos surašo kiekvieno pareigūno žiniaraštį pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas, kuriame nurodo, kokias atskiras uniformos dalis priklauso išduoti ateinančiais kalendoriniais metais, ir apskaičiuoja jų vertę. Šio žiniaraščio pagrindu pareigūnams išmokama 30 procentų nuo apskaičiuotos sumos dydžio piniginė kompensacija. Tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 4 punkte nustatyta, kad nauja uniforma ar jos atskiros dalys išduodamos tik pasibaigus dėvėjimo terminui arba vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje, aiškindamas Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios vidaus reikalų sistemos pareigūnų aprūpinimą uniformomis, nuostatas, konstatavo, kad šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis uniformomis. Minėtu imperatyvu nustatyta teisė gali būti įgyvendinama trimis būdais: pirma, aprūpinant pareigūnus uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės aktų nustatytomis sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje turėjo dėvėti savo aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-580/2009). Šios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotos taisyklės turi būti mutatis mutandis taikomos ir šioje byloje, kadangi tiek Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalis, tiek Statuto 18 straipsnis iš esmės panašiai reglamentuoja pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimus.

22Pareiškėjų nurodytos aplinkybės, byloje esantys duomenys (b. l. 70, 112) patvirtina ir atsakovas neginčija to fakto, kad pareiškėjams nebuvo suteiktos tam tikros tarnybinės uniformos dalys, pasibaigus Tvarkoje nustatytam pareiškėjų turimų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminui, taip pat nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjams nebuvo išmokėta kompensacija. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atsakovas neatliko įstatyme įtvirtintos pareigos aprūpinti pareiškėjus naujomis uniformos sudėtinėmis dalimis pasibaigus pareiškėjų uniformos sudėtinių dalių dėvėjimo terminui, todėl pagrįstai tenkino pareiškėjų reikalavimą dėl įpareigojimo išduoti naujas uniformos sudėtines dalis. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo nustatytas vieno mėnesio pareiškėjų aprūpinimo naujomis tarnybinės uniformos dalimis terminas yra protingas ir optimalus.

23Įvertinusi atsakovo Alytaus pataisos namų neteisėtus veiksmus, t. y. tarnybinės uniformos dalių pareiškėjams neišdavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, laikotarpį, kurio metu pareiškėjams nebuvo išduodamos naujos tarnybinės uniformos dalys (2009 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 26 d.), pareiškėjų skundo argumentus, tai, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjai tarnybos metu nedėvėjo tarnybinės uniformos, dėvėjo netinkamą tarnybinę uniformą ar atsisakė jiems išduodamų tarnybinės uniformos dalių, vadovaudamasi protingumo, teisingumo principais, daro išvadą, kad pareiškėjai neabejotinai patyrė turtinę žalą, savo lėšomis įsigydami aprangą ir avalynę, kurias jie dėvėjo vietoj jiems neišduotų naujų tarnybinės uniformos dalių, taip pat taisydami tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas buvo pasibaigęs. Atsižvelgus į tai bei vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, jog pareiškėjų prašomą priteisti žalą sudaro jų turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai).

24Pareiškėjai skunde paaiškino, kad duomenų apie tai, kiek išlaidų yra patyrę, jie nekaupė, kadangi tikėjosi, jog susidariusi situacija yra laikina ir netrukus trūkstamos tarnybinės uniformos dalys jiems bus išduotos. Dėl to pareiškėjai patirtos žalos dydžio negalėjo pagrįsti objektyviais įrodymais. Patirtos žalos dydį pareiškėjai apskaičiavo kaip neišmokėtą piniginę kompensaciją už neišduotas tarnybinės uniformos dalis.

25Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Teisėjų kolegijos vertinimu, Tvarkos 1 punkte įtvirtintas kompensacijos dydis (30 proc. nuo uniformos dalių vertės) laikytinas protingu ir adekvačiu pareiškėjų patirtiems nuostoliams dėl uniformų dalių neišdavimo. Toks pareiškėjų patirtos žalos dydžio apskaičiavimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kurioje pripažįstama, kad pareigūnams nepateikus jokių duomenų apie realiai turėtas išlaidas rūbų ir avalynės įsigijimui ar jų taisymui, jų patirtų nuostolių dydis lygus Tvarkos 1 punkte numatytai kompensacijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1796/2013, 2013 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1936/2013, 2013 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1648/2013, 2013 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1608/2013, 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1647/2013, kt.).

26Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas Alytaus pataisos namai pirmosios instancijos teismo atliktų skaičiavimų apeliaciniame skunde neginčija.

27Visa tai įvertinusi, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjų reikalavimą dėl žalos atlyginimo ir pasirinko tinkamą pareiškėjų patirtos žalos dydžio apskaičiavimo metodą (pagal Tvarkos 1 punktą).

28Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas žalos atlyginimą pareiškėjams priteisė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija nesutinka.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-1032/2014 pažymėjo, kad tokio pobūdžio administracinis ginčas (tiek jo dalis dėl atsakovo įpareigojimo išduoti tam tikras tarnybinės uniformos dalis, tiek ir jo kita dalis – dėl atsakovo įpareigojimo atlyginti pareiškėjų patirtą turtinę žalą) ABTĮ taikymo požiūriu laikytinas tarnybiniu ginču (ABTĮ 2 str. 19 d.) ir sprendė, kad nagrinėjamu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbdavio materialinę atsakomybę, todėl laikė, kad tinkamu atsakovu pareiškėjų patirtai turtinei žalai atlyginti laikytinas pareiškėjų darbdavys, o ne Lietuvos valstybė.

30Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis šiuo aspektu tikslintina ir pareiškėjams turtinės žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo Alytaus pataisos namų. Darydama tokį patikslinimą, teisėjų kolegija pažymi, kad šis atsakovas proceso šalies (atsakovo) teisėmis dalyvavo šioje administracinėje byloje, todėl nėra pagrindo laikyti, kad tokiu pakeitimu yra pažeidžiamos jo procesinės teisės ABTĮ 142 straipsnio taikymo prasme. Be to, pažymėtina, jog analogiškos praktikos laikytasi ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2134/2013, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1796/2013, 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1903/2013, 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1847/2013, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1652/2013, kt.).

31Pareiškėjos D. K. patikslintas skundas kartu su priedais apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nevertintas, kadangi apeliaciniame procese negali būti nagrinėjami reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

32Atsižvelgdama į teismui pateiktus duomenis, patvirtinančius, kad apeliacinio proceso metu mirė vienas iš pareiškėjų – A. K., o jo palikimą priėmė pareiškėja D. K., teisėjų kolegija, remdamasi ABTĮ 55 straipsniu, numatančiu, kad tais atvejais, kai viena iš proceso šalių pasitraukia iš bylos (asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga, institucijos ar organizacijos reorganizavimas arba likvidavimas, reikalavimo perleidimas), teismas tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju; teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, pakeičia pareiškėją A. K. jo teisių perėmėja D. K..

33Teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovų apeliacinio skundo motyvai ir bylos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės palieka nepakeistą, patikslindama jo rezoliucinę dalį ir nurodydama, kad pareiškėjams turtinės žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo Alytaus pataisos namų.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35atsakovo Alytaus pataisos namų, taip pat atstovaujančio atsakovą Lietuvos valstybę, apeliacinį skundą atmesti.

36Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą. Patikslinti teismo sprendimo rezoliucinę dalį ir nustatyti, kad D. K. (kartu ir pareiškėjo A. K. teisių perėmėjai) 1 070,66 Lt, V. K. 535,33 Lt, M. K. 535,33 Lt, R. S. 535,33 Lt, E. J. 535,33 Lt, V. V. 535,33 Lt, S. K. 535,33 Lt, M. B. 535,33 Lt, D. G. 535,33 Lt turtinės žalos atlyginimas priteisiamas iš Alytaus pataisos namų.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai 2013 m. balandžio 3 d. padavė skundą (b. l. 9-22) Kauno... 5. Pareiškėjai nurodė, kad tarnauja Alytaus pataisos namuose. Paaiškino, kad... 6. Atsakovas Alytaus pataisos namai, kuris taip pat yra ir atsakovo Lietuvos... 7. Tvirtino, jog pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jų... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 28 d. sprendimu (b.... 10. Remdamasis Statuto nuostatomis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003... 11. Teismas nustatė, jog atsakovas pareiškėjus aprūpino tokiomis naujo... 12. III.... 13. Atsakovas Alytaus pataisos namai pateikė apeliacinį skundą (b. l. 140-142),... 14. Atsakovo manymu, priimant sprendimą buvo netinkamai pritaikytos žalos... 15. Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (b. l.... 16. Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Byloje ginčas kilo dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų teisės gauti... 20. Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. VIII-1631... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje, aiškindamas... 22. Pareiškėjų nurodytos aplinkybės, byloje esantys duomenys (b. l. 70, 112)... 23. Įvertinusi atsakovo Alytaus pataisos namų neteisėtus veiksmus, t. y.... 24. Pareiškėjai skunde paaiškino, kad duomenų apie tai, kiek išlaidų yra... 25. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas Alytaus pataisos namai pirmosios... 27. Visa tai įvertinusi, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 28. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas žalos atlyginimą... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 30. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo... 31. Pareiškėjos D. K. patikslintas skundas kartu su priedais apeliacinės... 32. Atsižvelgdama į teismui pateiktus duomenis, patvirtinančius, kad apeliacinio... 33. Teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje išdėstytus argumentus,... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. atsakovo Alytaus pataisos namų, taip pat atstovaujančio atsakovą Lietuvos... 36. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą iš... 37. Nutartis neskundžiama....