Byla 2-1186-514/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui T. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3050,97 Lt sumą, kurią sudaro: 1250 Lt negrąžintos paskolos, 117,50 iki kredito grąžinimo termino, 1683,47 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2012-02-23 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė Vartojimo kredito sutartį

3Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovui 1250 Lt sumą 30 dienų terminui su 198,30 proc. dydžio metine palūkanų norma, o 2013-03-24 atsakovas grąžins ieškovui 1250 Lt skolą ir 117,50 Lt palūkanų, iš viso – 1367,50 Lt sumą. Ieškovas savo įpareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-02-23 pervedė atsakovui 1250 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir skolos bei palūkanų nustatytu terminu ieškovui negrąžino, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1250 Lt negrąžintos paskolos ir 117,50 Lt palūkanų. Taip pat remiantis CK 6.874 str. 1 d., teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.) bei Sutarties 7.1. p., nuo 2012-03-25 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo sumokėti Sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 114,37 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 98,30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. T. y., už pradelstą laikotarpį nuo 2012-03-25 iki 2012-12-17 laikotarpį iš atsakovo prašė priteisti 1683,47 Lt palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Ieškovas, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, tai įvardija iš atsakovo priteistinais nuostoliais, nes sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodė, jog ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, per metus sudarantis vidutiniškai 168972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, paskolinantis vidutiniškai 90216577 Lt su vidutine 109,89 proc. metine palūkanų norma ir dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas iškart perskolinantis naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma, taigi dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t. y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t. y., patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 787,01 Lt suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laikė ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojančia tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas ieškovo nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir Sutarties 4.4 p., prašė iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2014-09-17 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-09-06 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines SMScredit.lt paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 2 dalies nuostatas. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.14 punkte nustatyta, kad nusprendus suteikti kreditą, kredito gavėjas sudaro vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją į kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 2.17 punktą, kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas arba į banko sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje kredito paraiškos formoje arba per tarpininką grynaisiais pinigais nedelsiant po vartojimo kredito sutarties sudarymo. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje esantis ieškovo banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2012-02-23 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 1498778 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 1250 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – SMSCredit.lt kredito sutarties Nr. ( - )), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Iš teismui pateiktos Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad atsakovui suteikta kredito suma – 1250 Lt, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114,37 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 198,30 proc., bendra vartojimo kredito kaina – 117,50 Lt, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1367,50 Lt, kredito terminas – 30 dienų, galutinė kredito grąžinimo data – 2012-03-24. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtos palūkanos, byloje nėra.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1250 Lt negrąžintos paskolos ir 117,50 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino pagal Sutartį.

8Ieškovas, be negrąžintos paskolos ir nesumokėtų palūkanų iki kredito grąžinimo termino, vadovaudamasis vartojimo kredito Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. ir 7.1. p., prašė priteisti iš atsakovo 1683,47 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, pateikė Paaiškinimus dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo. Ieškovas reikalavo iš atsakovo nuo 2012-03-25 iki ieškinio pateikimo dienos sumokėti Sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 114,37 proc., skaičiuotiną tiek nuo negrąžintos paskolos sumos, tiek nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y., 1683,47 Lt dydžio palūkanas už pradelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-03-25 iki 2012-12-17 (už 268 pradelstas atsiskaityti dienas).

9Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktavo jas kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes, taip pat turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (LR CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti kompensacinio pobūdžio palūkanų dydžio, teismas atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis, atsakovas yra vartotojas, jis sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253 (toliau – Įstatymas), galiojusio sudarant Sutartį, 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Nors šioje Įstatymo normoje tiesiogiai kompensacinės palūkanos nėra minimos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kompensacinę funkciją atliekančios palūkanos taip pat yra atsakomybės už prievolių nevykdymą forma, įstatymų nustatytas netesybų dydžio apribojimas taikytinas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Sutarties 4.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą (7.1 punktas) mokamos esant sutarties pažeidimui, todėl atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.), į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai (Vilniaus apygardos teismo 2013-11-06 nutartis c. b. Nr. 2S-1844-619/2013). Ieškovas turi įrodinėti didesnių nuostolių priteisimo pagrįstumą (CPK 178 str.). Remiantis minėtomis Įstatymo nuostatomis, darytina išvada, kad pagal vartojimo kredito sutartį mokamų kompensacinių palūkanų už pavėluotas įmokas metinė norma neturėtų viršyti 18,25 proc. (0,05 proc. × 365 d.). Todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas, kurių metinė norma yra 114,37 proc., akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai.

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į Sutartyje numatytą metinę palūkanų normą (114,37 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 198,30 proc.), paskolos ir prašomų priteisti palūkanų santykį (prašoma priteisti palūkanų suma artima kredito sumai), į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (ieškovo nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma nepagrindžia ieškovo patirtų nuostolių, taip pat paaiškinimai dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, jog prašoma priteisti iš atsakovo palūkanų suma (1683,47 Lt) yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, kas sudaro 183,25 Lt sumą už 268 pradelstas atsiskaityti dienas ((1250 Lt + 117,50 Lt) x 0,05 proc. x 268 dienos). Ši priteistina iš atsakovo suma laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos ir palūkanų sumą. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 54 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš T. J. 1250 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt litų) negrąžintos paskolos, 117,50 Lt (vieną šimtą septyniolika litų 50 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 183,25 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 25 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio UAB „4finance“.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

18pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai