Byla 2-719-225/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė,

2sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui J. S., jo atstovui advokatui Mariui Griciui,

4suinteresuoto asmens atstovui Leonui Vespenderiui,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Rietavo savivaldybės administracijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

6pareiškėjas prašo nustatyti faktą, jog yra įgijęs nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į statinius – gyvenamąjį namą su priestatu, unik.Nr. ( - ), ir kiemo statinius, unik.Nr. ( - ), esančius ( - ), Rietave. Nurodo, jog 1954 metais namą pasistatė jo senelis A. T., tačiau nebuvo sutvarkyti nuosavybės dokumentai. Po senelio mirties 1985 metais, pastatais rūpinosi jo mama S. S., tačiau jokie nuosavybės ar paveldėjimo dokumentai nebuvo tvarkomi, po mamos mirties, nuo 1992 metų jis prižiūri namų valdą, per tą laikotarpį niekas nereiškė pretenzijų.

7Pareiškėjas, jo atstovas prašo pareiškimą tenkinti.

8Suinteresuoti asmenys Rietavo savivaldybės administracija ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimuose dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo neprieštarauja.

9Teismo posėdyje Rietavo savivaldybės administracijos atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytas nuostatas.

10Pareiškimas tenkintinas ( LR CK 4.68 str.).

11Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas. Nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąja senatimi reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos trečiojo skirsnio (4.68 – 4.71 straipsnių) normos, taip pat kitos su įgyjamosios senaties institutu susijusios LR CK normos. Pagal LR CK nustatytą reguliavimą nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas esant nustatytų sąlygų visumai

12Pareiškėjo J. S. valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami.

13Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis daiktinės teisės į pareiškėjo nurodytus statinius – gyvenamąjį namą su priestatu bei kiemo statinius, esančius ( - ), Rietave, neįregistruotos, neįregistruoti šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus pažyma patvirtina, jog pastatai, esantys ( - ), Rietave, yra laisvoje valstybinėje žemėje, žemės sklypas prie pastato nėra suformuotas.

14Iš pareiškėjo J. S. paaiškinimų matyti, jog jis name, esančiame ( - ), Rietave, gyveno dar esant gyvam jo seneliui A. T., liko gyventi po jo mirties, tik vėliau, dėl blogų buitinių sąlygų išsikraustė kitur, nuo to laiko name niekas nebegyveno, tik jis lankosi ir prižiūri.

15Teismo posėdyje liudytojai A. R. ir S. G. patvirtino pareiškėjo A. S. nurodytas aplinkybes. Iš liudytojų paaiškinimų matyti, jog po A. T. mirties tik J. S. rūpinasi namų valda – prižiūri pastatą, tvarko aplinką.

16Duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog pareiškėjas pretenduoja į valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą, todėl negali tokį daiktą teisėtai valdyti kaip savą, byloje nėra.

17Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, jog pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės į statinius, esančius ( - ), Rietave, valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, pastatai buvo valdomi kaip savi, teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau negu 10 metų, t.y., yra visos sąlygos, numatytos LR CK 4.68 - 4.71 str. tenkinti pareiškėjo pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 533 str., teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti, jog J. S., a.k. ( - ), įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į gyvenamąjį namą su priestatu, unik.Nr. ( - ), ir kiemo statinius, unik.Nr. ( - ), esančius ( - ), Rietave.

21Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui J. S., jo atstovui advokatui Mariui Griciui,... 4. suinteresuoto asmens atstovui Leonui Vespenderiui,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. S.... 6. pareiškėjas prašo nustatyti faktą, jog yra įgijęs nuosavybės teises... 7. Pareiškėjas, jo atstovas prašo pareiškimą tenkinti.... 8. Suinteresuoti asmenys Rietavo savivaldybės administracija ir Valstybinė... 9. Teismo posėdyje Rietavo savivaldybės administracijos atstovas patvirtino... 10. Pareiškimas tenkintinas ( LR CK 4.68 str.).... 11. Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo... 12. Pareiškėjo J. S. valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir... 13. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis daiktinės... 14. Iš pareiškėjo J. S. paaiškinimų matyti, jog jis name, esančiame ( - ),... 15. Teismo posėdyje liudytojai A. R. ir S. G. patvirtino pareiškėjo A. S.... 16. Duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog pareiškėjas pretenduoja į... 17. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, jog pareiškėjas nėra... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 533 str., teismas... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti, jog J. S., a.k. ( - ), įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją... 21. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės...