Byla 2-7602-1052/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Bundonė, sekretoriaujant G. L., R. G., dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Transekma Transport“, atstovo bankroto administratoriaus MB „Bankroto paslaugos“ atstovui advokatui J. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Transekma Transport“ ieškinį atsakovui N. T. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovės atstovas 2018 m. gegužės 22 d. patikslintu ieškiniu (b. l. 73-78) ir teismo posėdyje prašė priteisti iš atsakovo N. T. 25 250 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė MB „ Bankroto paslaugos“. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis BUAB „Transekma Transport“ vieninteliu akcininku ir vadovu nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki įmonei buvo iškelta bankroto byla buvo registruotas atsakovas N. T.. N. T. nevykdė pareigos bankroto administratoriui įmonės veiklos dokumentus ir turtą. Iš viešųjų registrų matyti, kad ieškovei priklauso 7 transporto priemonės: Hendricks, valst. Nr. ( - ), 1991 m. gamybos 5500 Eur vertės; Renault Magnum 480.19, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 4450 Eur vertės, Renault Magnum E-Tech 480, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 4450 Eur vertės, IVECO AS440S43, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 2900 Eur vertės, Renault Premium, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 3800 Eur vertės, Renault Magnum 400.19, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 3700 Eur vertės, ir IVECO AT440S43, valstybinis Nr.( - ) 2003 m, gamybos, 4900 Eur vertės. Bendra transporto priemonių vertė 29 700 Eur. Bankroto administratoriui buvo perduota ir realizuota tik viena transporto priemonė – Renault Magnum 480, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 4450 Eur vertės, kuri atsitiktinai buvo rasta autoservise ir perduota bankroto administratoriui. Taigi atsakovo žinioje buvusio ir bankroto administratoriui neperduoto turto vertė – 25 250 Eur. Dėl prarastų transporto priemonių buvo kreiptasi į Kauno policijos kriminalistinių tyrimų valdybą, tačiau ieškovės turto surasti nepavyko. Bankroto byloje patikslintų kreditorių reikalavimų suma iš viso 183 446,62 Eur, taigi netekus turto, kurio vertė 25 250 Eur, prarasta galimybė padengti kreditorių reikalavimus šiai sumai. Atsakovas, kaip ieškovės vadovas atsako už ieškovei padarytą žalą. Atsakovas, būdamas ieškovės vienintelis akcininkas ir vadovas privalėjo per 10 dienų nuo nutarties, kuria buvo ieškovei iškelta bankroto byla perduoti bankroto administratoriui turtą ir dokumentus, tačiau to nepadarė. Šiuo atveju ieškovei priklausančio turto, esančio atsakovo žinioje, praradimas yra ieškovės patirta žala. Šio turto neperdavimas bankroto administratoriui – atsakovo neteisėti veiksmai, priežastiniu ryšiu tiesiogiai susiję su žalos atsiradimu. Neperduoto turto vertė paskaičiuota rinkos verte, pagal internetiniuose skelbimuose panašių transporto priemonių vertę.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko visiškai. Nurodė, kad tai, kad viešame registre įmonės vardu įregistruotos transporto priemonės, visiškai neįrodo, kad tos transporto priemonės buvo įmonėje. Šios transporto priemonės jau ilgą laiką iki bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotos, todėl jų atsakovas negalėjo išregistruoti, nors jų jau seniai realiai nebebuvo. Aplinkybę, kad faktinis turtas realiai buvo įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo privalo įrodyti ieškovė,. Vienintelė transporto priemonė, kuri realiai buvo įmonėje – Renault Magnum 480, Valst Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, yra perimta bankroto administratoriaus. Visos bendrovės turėtos transporto priemonės buvo senos, jomis buvo vykdyta intensyvi įmonės veikla, dėl ko buvo sugedusios ir susidėvėjusios. Šios transporto priemonės buvo ardomos ir naudojamos kitoms transporto priemonėms remontuoti. Likusios nenaudojamos detalės buvo perduodamos į metalo laužą utilizuoti. Atsakovas negali perduoti bankroto administratoriui dokumentų, nes jų neturi. Ieškovė neįrodė, nei atsakovo neteisėtų veiksmų, nei žalos fakto, nei atsakovo kaltės ir priežastinio ryšio tarp įmonei apdarytos žalos ir atsakovo veiksmų. Atsakovas prašo už ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovei baudą bei priteisti visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovo, atsakovės atstovo paaiškinimais, rašytiniais byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. kovo 16 d. Kauno apygardos teismas nutartimi Nr. eB2-1502-657/2017 iškėlė ieškovei UAB „Transekma Transport“ bankroto bylą (b. l. 8-14) ir bankroto administratoriumi paskyrė MB „Bankroto paslaugos“. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (b. l. 15-17) nustatyta, kad atsakovas nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gegužės 23 d. buvo vienintelis įmonės akcininkas ir direktorius. Bankroto byloje nustatyta (b. l. 8-14), jog ieškovės vardu viešuose registruose buvo registruotos 7 transporto priemonės Hendricks, valst. Nr. ( - ), 1991 m. gamybos 5500 Eur vertės; Renault Magnum 480.19, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 4450 Eur vertės, Renault Magnum E-Tech 480, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 4450 Eur vertės, IVECO AS440S43, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 2900 Eur vertės, Renault Premium, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 3800 Eur vertės, Renault Magnum 400.19, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 3700 Eur vertės, ir IVECO AT440S43, valstybinis Nr.( - ) 2003 m, gamybos, 4900 Eur vertės. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog transporto priemonių rinkos vertė nustatyta, pagal viešoje erdvėje esančius panašių transporto priemonių skelbimus (b. l. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 43), nes ekspertizės skyrimas transporto priemonių vertei nustatyti reikalautų didelių išlaidų ir taip pablogintų bankrutuojančios įmonės kreditorių padėtį.

8Šioje byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės vadovo civilinės atsakomybės už bankroto administratoriui perduotą turtą.

9Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų

10Ieškovės atstovas prašo iš atsakovo priteisti juridiniam asmeniui padarytos žalos atlyginimą – prarasto turto (transporto priemonių vertę).

11Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

12Atsakovas ginčija ieškinį, nurodydamas kad nepadarė neteisėtų veiksmų ir žalos ieškovei.

13Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iškėlus bankroto bylą, atsakovas neperdavė ieškovės turto – transporto priemonių ir dokumentų bankroto administratoriui. Taigi, faktiniu ieškinio pagrindu buvo nurodytas imperatyvios pareigos pažeidimai, dėl kurio bankrutuojančios įmonės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą (b. l. 8-13). Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ši nuostata galiojo ir tuo metu, kai įsiteisėjo teismo nutartis, kuria ieškovei iškelta bankroto byla. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą turi ne visi bet kuriuo laikotarpiu įmonei vadovavę ar jos akcininkais buvę asmenys, o tik paskutiniai bendrovės valdymo organai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Bankroto bylos iškėlimo momentu ieškovės turtą ir dokumentus. Atsakovas nurodo, kad transporto priemonių, bankroto bylos iškėlimo momentu jau nebuvo, jos buvo išardytos ir likviduotos, atsakovas šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, nors tai jo pareiga įrodyti aplinkybes, kurias teigia (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog ieškovė nurodė, kad atsakovas neperdavė bankroto administratorei ne tik ieškovės turto, bet ir dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti ieškovei priklausantį turtą. Neturėdama tokių dokumentų, ieškovė pagrįstai vadovavosi viešųjų registrų duomenimis, pagal, kuriuos ieškovė VĮ „Regitra“ duomenų bazėje buvo registravusi iš viso 7 transporto priemones, dvi iš jų - Renault Magnum 400.19, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 3700 Eur vertės, ir IVECO AT440S43, valstybinis Nr.( - ) 2003 m, gamybos, 4900 Eur vertės, buvo registruotos tik valdymo teise, o kitos – nuosavybės ir valdymo teise. VĮ „Regitra” duomenų bazėje esantys įrašai suponuoja išvadą, kad atsakovo vadovavimo laikotarpiu ieškovė turėjo šį materialųjį turtą: Hendricks, valst. Nr. ( - ), 1991 m. gamybos 5500 Eur vertės; Renault Magnum E-Tech 480, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 4450 Eur vertės, Renault Magnum 480.19, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 4450 Eur vertės, IVECO AS440S43, valstybinis Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, 2900 Eur vertės, Renault Premium, valstybinis Nr. ( - ) 2001 m. gamybos, 3800 Eur vertės, kurio bendra vertė 21 100 Eur (5500+4450+4450+2900+3800), šiuos duomenis patvirtina Liteko sistemos duomenys: Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. eB2-641-657/2018 medžiaga, todėl įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo šis turtas turėjo būti perduotas administratorei. Kadangi bankroto administratoriui buvo perduotas tik vienas automobilis, kurio valstybinis Nr. ( - ) vertė 4450 Eur, neperduoto bankroto administratorei turto vertė – 16 650 Eur (21 100 Eur- 4450 Eur).

14Įrodymų, patvirtinančių, kad transporto priemonės buvo išardytos, likviduotos ir nurašytos, į bylą nėra pateikta, todėl atsakovo nurodytos aplinkybės pripažintinos neįrodytomis. Civiliniame procese laikomasi rungimosi principo, kuris reiškia kiekvienos šalies pareigą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Todėl atsakovas, teigdamas, kad transporto priemonės buvo išardytos ir likviduotos, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nes būtent jis, kaip vadovas buvo atsakingas už ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą ir privalėjo pateikti juos bankroto administratorei. Byloje pateiktų įrodymų visuma tikėtinai pagrindžia išvadą dėl ieškovei ir jos kreditoriams padarytos žalos fakto, t. y. kad dėl atsakovo neįvykdytos pareigos perduoti bankroto administratorei ieškovės dokumentus ir turtą, ieškovė negali atsiskaityti su savo kreditoriais (CPK 185 straipsnis). Kadangi atsakovas neperdavė bankroto administratorei buhalterinių dokumentų, neperduotų bankroto administratorei transporto priemonių vertė negali būti tiksliai nustatyta dėl atsakovo neperduotų administratorei dokumentų trūkumo. Atlikti neperduoto turto vertės ekspertizę, šiuo atveju ne tik ekonomiškai netikslinga, bet ir neprotinga, nes tai padidintų bylinėjimosi išlaidas ir kenktų ieškovės kreditorių interesams. Be to, labiau tikėtina, kad ekspertui taip pat rinkos vertę tektų nustatinėti, pagal panašių transporto priemonių skelbimuose nurodytas rinkos kainas. Byloje nėra duomenų, dėl kurių būtų pagrindas spręsti, jog ieškovės pateiktų panašių transporto priemonių vertės, viršija ieškovės turėtų transporto priemonių rinkos vertė, t. y. ieškovės nurodytu būdu apskaičiuotą žalos dydį. Taigi, toks žalos dydžio nustatymas šiuo atveju atitinka ir paties atsakovo interesus. Esant visoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms, yra pagrindas taikyti atsakovui civilinę atsakomybę ir iš atsakovo ieškovei priteisti 16650 Eur dydžio žalos atlyginimą. Bylinėjimosi išlaidos.

15Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už ieškinį turi būti mokamas 758 Eur žyminis mokestis, tačiau ieškinys tenkinamas iš dalies, todėl proporcingai tenkintai ieškinio daliai priteistinos iš atsakovo valstybei 500 Eur dydžio žyminis mokestis.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė 2017 m. gruodžio 1 d. BUAB „Transekma transport“ išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. 17-12/01, 1 300,00 Eur sąskaitą už atstovavimo išlaidais, kurios buvo sumokėtos advokatui J. V. 2017 m. gruodžio 1 d. mokėjimo pavedimu. Prašomos suteikti bylinėjimosi išlaidos pagrįstos leistinais įrodymais, neviršija maksimalių patvirtintų dydžių, todėl priteistinos iš atsakovo ieškovei proporcingai tenkintai ieškinio daliai 857,22 Eur (1300x0,6594) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra 19,52 Eur, dauguma jų susidarė, nes atsakovas nevykdė savo procesinių pareigų – nesidomėjo bylos eiga, nepriiminėjo ja siunčiamų procesinių dokumentų, todėl visa išlaidų suma priteistina iš atsakovo valstybei (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo N. T., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Transekma Transport“, įmonės kodas 303443445, 16 650 Eur (šešiolika tūkstančių šešis šimtus penkiasdešimt Eur) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 16 650 Eur sumos nuo 2018 m. kovo 6 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 857,22 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 22 ct) dydžio išlaidas už advokato teisinę pagalbą.

21Priteisti iš atsakovo N. T., asmens kodas ( - ) valstybei 500,00 Eur (penkių šimtų eurų 0 ct) dydžio žyminį mokestį ir 19,52 Eur (devyniolikos eurų 52 ct) dydžio, išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso 519,52 Eur (penkis šimtus devyniolika eurų 52 ct). Ši suma turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Bundonė, sekretoriaujant G. L., R.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. Teismas... 4. ieškovės atstovas 2018 m. gegužės 22 d. patikslintu ieškiniu (b. l. 73-78)... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovo, atsakovės atstovo paaiškinimais, rašytiniais byloje ištirtais... 8. Šioje byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės... 9. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų... 10. Ieškovės atstovas prašo iš atsakovo priteisti juridiniam asmeniui padarytos... 11. Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas... 12. Atsakovas ginčija ieškinį, nurodydamas kad nepadarė neteisėtų veiksmų ir... 13. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iškėlus bankroto bylą, atsakovas... 14. Įrodymų, patvirtinančių, kad transporto priemonės buvo išardytos,... 15. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už ieškinį turi būti... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas ir... 17. Byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra 19,52 Eur, dauguma jų... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo N. T., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Transekma... 21. Priteisti iš atsakovo N. T., asmens kodas ( - ) valstybei 500,00 Eur (penkių... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...