Byla e2-888-781/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transekma Transport“ bankrotas pripažintas tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens N. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transekma Transport“ bankrotas pripažintas tyčiniu,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Transekma Transport“ bankroto administratorė mažoji bendrija „Bankroto paslaugos“ (toliau – ir bankroto administratorė) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti BUAB „Transekma Transport“ bankrotą tyčiniu.

72.

8Nurodė, kad suinteresuotas asmuo N. T. (toliau – ir suinteresuotas asmuo), kaip buvęs bendrovės vadovas, bankroto administratorei nėra pateikęs dokumentų, susijusių su įmonės veikla. Dėl šių priežasčių bendrovės nemokumo momento nustatymas yra apsunkintas. Paskutinio balanso, sudaryto 2015 m. gruodžio 31 d., duomenimis visas ilgalaikis ir trumpalaikis ieškovės turtas sudarė 199 886,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 163 579,00 Eur. Nuo 2015 m. pabaigos bendrovės skolos tik išaugo. Todėl bendrovė nurodytu laikotarpiu buvo visiškai nemoki. Suinteresuotam asmeniui turėjo būti žinoma, kad įmonė negali padengti didėjančių kreditorių reikalavimų, todėl jis 2015 m. gruodžio 31 d., ar per protingą terminą, privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Byloje egzistuoja akivaizdus pagrindas BUAB „Transekma Transport“ bankrotą pripažinti tyčiniu vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais.

93.

10Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – ir kreditorius) atsiliepime nurodė, kad BUAB „Transekma Transport“ 2019 m. vasario 18 d. skola VSDF biudžetui yra 16 968,42 Eur. Įsiskolinimas susidarė laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. Kreditorius susidariusiam įmokų ir delspinigių įsiskolinimo išieškojimui 2016 m. rugsėjo 29 d. surašė ir išsiuntė BUAB „Transekma Transport“ direktoriui, suinteresuotam asmeniui raštą su reikalavimu sumokėti susidariusį 5 557,41 Eur įsiskolinimą arba kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Transekma Transport“ reikalavimo neįvykdė ir susidariusio įsiskolinimo iki rašte numatyto termino nepadengė, skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui toliau augo iki bankroto bylos iškėlimo.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi BUAB „Transekma Transport“ bankrotą pripažino tyčiniu.

155.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovė buvo įregistruota 2014 m. spalio 31 d. Atlikęs finansinės atskaitomybės dokumentų analizę teismas konstatavo, kad egzistuoja pagrindas sutikti su bankroto administratorės pozicija dėl bendrovės nemokumo būsenos jau nuo 2015 m.

176.

18Apskųstoje nutartyje pažymėta, kad įmonei būnant nemokiai, UAB „Transekma Transport“ vadovas, suinteresuotas asmuo, sudarinėjo sandorius su trečiaisiais asmenimis, taip didindamas bendrovės finansinius įsipareigojimus. Taigi, UAB „Transekma Transport“ jau 2015 m. gruodžio 31 d. būnant nemokiai, balansų ir kiti bylos duomenys leidžia konstatuoti, kad po 2015 metų įmonės vadovas turėjo aiškiai suvokti, jog bendrovė yra nemoki ir neišvengs likvidavimo procedūrų, tačiau toliau sąmoningai sunkino bendrovės finansinę padėtį, sudarydamas bendrovei ir jos kreditoriams nenaudingus sandorius, taip didindamas bendrovės finansinius įsipareigojimus ir mažindamas jos kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į bendrovės turtą.

197.

20Be to, pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad suinteresuotas asmuo vadovavo dar ir kitoms įmonėms, kurioms buvo iškeltos bankroto bylos. Pripažino, kad įmonės vadovo veiksmai, kai bankrutuoja kelinta iš eilės jo vadovaujama įmonė, suponuoja išvadą, jog egzistuoja priežastinis ryšys tiek tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo, tiek tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Apibendrinant visus argumentus, teismas sprendė, kad byloje buvo įrodytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimas.

218.

22Kauno apygardos teismas taip pat nustatė, kad suinteresuotas asmuo neperdavė bankroto administratorei buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl to tiek bankroto administratorė, tiek teismas neturi galimybės nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Visi įmonės vadovo veiksmai sudaro teismui pakankamą pagrindą manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo daroma žala įmonės kreditoriams, o įmonės dokumentų neperdavimu sąmoningai siekiama nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su pasirinktais kreditoriais, todėl teismas sprendė esant pagrindui taikyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą tyčinio bankroto požymį.

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti bankroto administratorės prašymą dėl BUAB „Transekma Transport“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad transporto priemonių neperdavimas bankroto administratorei yra vienas iš pagrindų bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu. Bankroto administratorė nepateikė įrodymų, kad bankroto bylos iškėlimo metu visos registre nurodytos transporto priemonės buvo juridinio asmens disponavime. BUAB „Transekma Transport“ turėjo vieną transporto priemonę, kuri buvo perduota bankroto administratorei, o kitos dėl savo netinkamos būklės – išardytos. Todėl įmonė jų realiai neturėjo.

299.2.

30Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai pripažino, kad suinteresuotas asmuo nėra perdavęs jokios įmonės dokumentacijos. Pagal policijos pareigūnų reikalavimą visus dokumentus suinteresuotas asmuo perdavė policijai. Šie dokumentai jam grąžinti nebuvo ir turėjo būti perduoti bankroto administratorei.

319.3.

32Atsižvelgiant į nurodytus argumentus daroma išvada, kad Kauno apygardos teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl priėmė neteisėtą bei neteisingą procesinį sprendimą.

3310.

34Bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3510.1.

36Iškėlus bankroto bylą viešajame registre buvo registruotos BUAB „Transekma transport“ transporto priemonės. Suinteresuotas asmuo, kaip buvęs įmonės vadovas šio turto, neperdavė, o įrodymų, jog turtas dar prieš bankroto bylos iškėlimą buvo išardytas, nepateikė. Bankroto administratorė kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą. Nors suinteresuoto asmens atžvilgiu nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, Kauno miesto apylinkės teismas BUAB „Transekma Transport“ 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7602-1052/2018, kuris šiai dienai yra įsiteisėjęs, iš suinteresuoto asmens priteisė 16 650 Eur kaip padarytą žalą dėl neperduoto įmonės turto - transporto priemonių. Šios aplinkybės paneigia suinteresuoto asmens teiginius, jog jis įmonei priklausantį turtą perdavė tinkamai ir nepadarė jokios žalos.

3710.2.

38Suinteresuotas asmuo teigdamas, kad visus bendrovės dokumentus perdavė policijos pareigūnams, savo teiginių niekaip nepagrindė.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4211.

43Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

44Dėl tyčinio bankroto požymių

4512.

46Nagrinėjamos bylos apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Transekma Transport“ bankrotas pripažintas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktuose nustatytais pagrindais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pagal atskirojo skundo argumentus.

4713.

48ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis).

4914.

50Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą, išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013; 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

5115.

52Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

5316.

54Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

5517.

56Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reglamentavimą bei aptartą teismų praktiką, sprendžia, kad suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl BUAB „Transekma Transport“ tyčinio bankroto požymių egzistavimo.

57Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo

5818.

59Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą tyčinio bankroto požymiu pripažįstami veiksmai, kai įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

6019.

61Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto formuluotė – pareigų, susijusių su įmonės valdymu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas – yra labai abstrakti, todėl ji negali būti aiškinama tokiu būdu, kad bet kurių su įmonės valdymu susijusių pareigų pažeidimas taptų tyčinio bankroto požymiu. Visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018).

6220.

63Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad suinteresuotas asmuo yra pažeidęs šią nuostatą, o būtent – suinteresuotas asmuo, žinodamas apie sunkią finansinę bendrovės būklę (nemokumą), sudarinėjo jo valdomam juridiniam asmeniui nenaudingus sandorius, taip didindamas bendrovės finansinius įsipareigojimus kreditoriams.

6421.

65Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde ginčydamas pirmosios instancijos sprendimą taikyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą, savo pozicijai pagrįsti nenurodė absoliučiai jokių motyvų, galinčių paneigti teismo padarytų išvadų teisingumą. Suinteresuotas asmuo tik akcentavo, kad faktas, jog jis buvo ir kitų bankrutuojančių įmonių vadovas, neįrodo tyčinio BUAB „Transekma Transport“ bankroto. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog anksčiau nurodytas suinteresuoto asmens argumentas nebuvo lemiamas konstatuojant bendrovės nemokumą, o į jį buvo atsižvelgta kaip į formuojantį teismo nuomonę apie suinteresuoto asmens elgesį valdant įmones. Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad suinteresuotas asmuo nepateikė pagrįstų ir reikšmingų motyvų, paneigiančių ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo teisėtumą.

66Dėl netinkamai ir apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos

6722.

68Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nustatė, kad suinteresuotas asmuo, kaip buvęs UAB „Transekma Transport“ vadovas, bankroto administratorei nėra perdavęs buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl to tiek bankroto administratorė, tiek teismas neturėjo galimybės nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, o įmonės dokumentų neperdavimu sąmoningai buvo siekiama nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su pasirinktais kreditoriais.

6923.

70Suinteresuoto asmens teigimu, bendrovės dokumentai buvo perduoti policijos pareigūnams, kurie visą dokumentaciją turėjo perduoti bankroto administratorei. Bankroto administratorė pati slapstėsi nuo policijos bei suinteresuoto asmens ir vengė priimti dokumentus, todėl pirmosios instancijos teismo išvada dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo buvimo yra nepagrįsta. Be to, apgaulingos apskaitos tvarkymo nepatvirtina ir bendrovės apskaitoje nurodytų, tačiau realybėje nesančių transporto priemonių neperdavimas.

7124.

72Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas PVM arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

7325.

74Netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį įmonės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, tačiau netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą. Tokia išvada darytina atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Tai reiškia, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei teismui yra pagrindo manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala įmonės kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-476-330/2018).

7526.

76Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo turiniu, atkreipia dėmesį, kad visi suinteresuoto asmens jame nurodyti teiginiai apie dokumentų perdavimą teisėsaugos institucijai yra bendro pobūdžio, deklaratyvūs, nepatvirtinti jokiais byloje esančiais įrodymais.

7727.

78Be to, vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) byloje nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimu konstatavo įrodymų, patvirtinančių į BUAB „Transekma Transport“ turto apskaitą įtrauktų, bet bankroto administratorei neperduotų, transporto priemonių išardymą, likvidavimą ir nurašymą byloje, nebuvimą, todėl patvirtino suinteresuoto asmens pareigą atlyginti 16 650 Eur bendrovei padarytą žalą. Šis teismo sprendimas nėra apskųstas apeliacine tvarka ir yra įsiteisėjęs. Esant tokioms aplinkybėms, suinteresuoto asmens atskirojo skundo motyvai apie bankroto administratorei neperduoto turto sunaikinimą ir jo neturėjimą atmestini kaip nepatvirtinantys pirmosios instancijos teismo apskųstos nutarties nepagrįstumo.

79Dėl kitų skundo argumentų ir procesinės bylos baigties

8028.

81Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino visus bankroto administratorės nurodomus tyčinio bankroto pagrindus, įvertino buvusio bendrovės vadovo, suinteresuoto asmens veiksmus ir sprendė jo veiksmuose esant tyčinio bankroto požymių.

8229.

83Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas sprendžiamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, išsamiai tyrė ir vertino byloje esančius duomenis, jo išvados atitinka byloje surinktų įrodymų visetą. Esant tokioms aplinkybėms, suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai pripažįstami nepagrįstais. Nurodytų motyvų pagrindu spręstina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį dėl BUAB „Transekma Transport“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8430.

85Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principus pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., R. T. v. Spain, No. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir... 7. 2.... 8. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo N. T. (toliau – ir suinteresuotas asmuo),... 9. 3.... 10. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi BUAB „Transekma... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovė buvo įregistruota 2014... 17. 6.... 18. Apskųstoje nutartyje pažymėta, kad įmonei būnant nemokiai, UAB... 19. 7.... 20. Be to, pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad suinteresuotas... 21. 8.... 22. Kauno apygardos teismas taip pat nustatė, kad suinteresuotas asmuo neperdavė... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 27. 9.1.... 28. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad transporto priemonių... 29. 9.2.... 30. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai pripažino, kad... 31. 9.3.... 32. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus daroma išvada, kad Kauno apygardos... 33. 10.... 34. Bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti... 35. 10.1.... 36. Iškėlus bankroto bylą viešajame registre buvo registruotos BUAB... 37. 10.2.... 38. Suinteresuotas asmuo teigdamas, kad visus bendrovės dokumentus perdavė... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 11.... 43. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje... 44. Dėl tyčinio bankroto požymių... 45. 12.... 46. Nagrinėjamos bylos apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 47. 13.... 48. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio... 49. 14.... 50. Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą,... 51. 15.... 52. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto... 53. 16.... 54. Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir... 55. 17.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes,... 57. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo... 58. 18.... 59. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą tyčinio bankroto požymiu... 60. 19.... 61. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1... 62. 20.... 63. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 64. 21.... 65. Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde ginčydamas pirmosios instancijos... 66. Dėl netinkamai ir apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos ... 67. 22.... 68. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nustatė, kad suinteresuotas... 69. 23.... 70. Suinteresuoto asmens teigimu, bendrovės dokumentai buvo perduoti policijos... 71. 24.... 72. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 73. 25.... 74. Netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas,... 75. 26.... 76. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo turiniu,... 77. 27.... 78. Be to, vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis... 79. Dėl kitų skundo argumentų ir procesinės bylos baigties... 80. 28.... 81. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino visus... 82. 29.... 83. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 84. 30.... 85. Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principus pareiga motyvuoti teismo... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 87. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....