Byla 2S-1643-538/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., P. G., Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., P. G., Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja prašė panaikinti antstolės R. V. 2019 m. birželio 11 d. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. ( - ) ir priimti patvarkymą, kuriuo pirmosios buto, esančio adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ) būtų atšauktos; skirti pakartotinę buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant sąlygas pareiškėjai pasiūlyti eksperto kandidatūrą.

82.

9Nurodė, kad antstolė nepateikė pareiškėjai patvarkymo dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimo; patvarkymo apie nustatytą turto rinkos vertę; turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės; nesudarė sąlygų pareiškėjai pateikti motyvuotų prieštaravimų į atliktą turto rinkos vertės nustatymą; nepateikė pareiškėjai patvarkymo dėl varžytynių skelbimo; nesudarė pareiškėjai galimybės pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti iki varžytynių. Teigė, kad tai esminiai vykdymo proceso pažeidimai, kurie nulėmė tai, kad antstolė paskelbė ir šiai dienai vykdo pareiškėjos turto varžytynes neteisėtai. Nurodė, kad apie paskelbtas varžytynes ji sužinojo tik iš elektroninės varžytynių sistemos www.evarzytynes.lt.

103.

11Antstolė 2019 m. liepos 4 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė pareiškėjos skundą nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų atmetė.

155.

16Nurodė, kad 2019 m. kovo 5 d. priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo su kuriuo pareiškėja buvo supažindinta, jai šis patvarkymas buvo išsiųstas jos nurodytu elektroninio pašto adresu, be to, kaip matyti iš pateikto Nekilnojamojo turto ekspertizės akto pareiškėja dalyvavo ekspertui apžiūrint vertinamą objektą, pasirašė ant turto apžiūros akto, jokių prieštaravimų dėl to nepareiškė. Pažymėjo, kad pareiškėjos teiginys, jog jai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su atliktos turto vertės ekspertizės aktu taip pat nepagrįstas, nes pareiškėja su ekspertizės aktu galėjo susipažinti atvykusi į antstolės kontorą. Nurodė, kad įmonė UAB „Turto spektras“ atitiko minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus, yra įrašyta į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, todėl abejoti įmonės teikiamų paslaugų kokybe ir atliekamų vertinimų nešališkumu nėra pagrindo. Atkreipė pareiškėjos dėmesį, kad tai, jog pareiškėja žinojo apie galimybę iki varžytynių pradžios pasiūlyti pirkėją įrodo ir faktas, kad ji 2019 m. gegužės 31 d. antstolei pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad pati ieško pirkėjo. Nurodė, kad atmestinas ir pareiškėjos reikalavimas iš naujo skirti pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), nustatymo ekspertizę, sudarant sąlygas pasiūlyti eksperto kandidatūrą, kadangi pareiškėjai buvo suteikta teisė nesutinkant su nustatyta areštuoto turto rinkos verte pateikti antstolei prieštaravimus, tačiau skolininkė prieštaravimų neteikė, priežasčių, kodėl tai nepadarė nenurodė.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

186.

19Pareiškėja L. G. (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Pagrindiniai skundo motyvai:

206.1.

21Antstolė nesilaikydama 20 dienų termino ne tik pažeidė LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą, CPK 704 straipsnio nuostatas, bet ir nesudarė sąlygų pareiškėjai pasiūlyti savo pirkėjo turtui įsigyti.

226.2.

23Pareiškėjos manymu, nepaisant to, kad vykdymo procese yra keliama pareiga skolininkui būti aktyviam, tai neatima pareigos iš antstolio veikti teisėtai ir informuoti visus vykdomojoje byloje dalyvaujančius asmenis tinkamai.

246.3.

25Teismas pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų išnagrinėjo formaliai.

267.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS skyrius prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimo argumentai:

287.1.

29Pareiškėja sąmoningai klaidina teismą, teigdama, jog jai neva nebuvo pateikti procesiniai dokumentai, todėl ji neva neturėjo galimybės pateikti prieštaravimų dėl Turto įvertinimo, o taip pat pasiūlyti savo pirkėjo. Priešingai nei teigia pareiškėja, visi procesiniai dokumentai jai buvo išsiųsti jos pačios nurodytu elektroninio pašto adresu.

307.2.

31Pareiškėjos nurodytas argumentas dėl neva neteisingai nustatytos turto vertės yra visiškai nepagrįstas, kadangi pati pareiškėja nurodo, jog VĮ „Registrų centras” skelbiama turto vidutinė rinkos kaina yra 58 100 Eur. UAB „Turto spektras”, atlikusi ekspertizę, nustatė 57 400 Eur turto kainą, t. y. su tik 700 Eur skirtumu nuo skelbiamos masinio vertinimo kainos.

327.3.

33Pareiškėjos pateikiami neva analogiško nekilnojamojo turto pardavimo skelbimai “panašioje lokacijoje” negali būti lyginami su pareiškėjos turtu, kadangi jos pateiktuose skelbimuose yra reklamuojami 2008, 2009 ir 2013 metų statybos butai.

347.4.

35Antstolė elgėsi aktyviai, objektyviai stengdamasi padėti tiek pareiškėjai, tiek bankui užtikrinti jų teises vykdymo procese.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

38Atskirasis skundas netenkintinas.

398.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, byla nagrinėjama atskirojo skundo ribose.

419.

42Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta.

4310.

44Antstolio veiksmus vykdant teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus nustato CPK VI dalis ir Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina teisingumo ministras. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas įvertina, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

4511.

46Apeliantė argumentuoja, kad antstolė, nesilaikydama 20 dienų termino, ne tik pažeidė Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą, CPK 704 straipsnio nuostatas, bet ir nesudarė sąlygų pareiškėjai pasiūlyti savo pirkėjo turtui įsigyti. Su šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

4712.

48Apie varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto (Sprendimų vykdymo instrukcijos 94 punktas). Pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos (Sprendimų vykdymo instrukcija 96 punktas).

4913.

50Byloje nustatyta, kad antstolė atlikdama vykdymo veiksmus ir nustačiusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. sausio 11 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) vykdomąjį dokumentą vykdyti. 2019 m. sausio 15 d. skolininkei išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, kuris įteiktas asmeniškai skolininkei antstolių kontoroje 2019 m. vasario 5 d. 2019 m. vasario 5 d. pareiškėja pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad visus jai skirtus procesinius dokumentus siųsti el. paštu adresu ( - ). Taip pat bylos duomenys patvirtina, kad 2019 m. kovo 5 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, kurią pavesta atlikti turto vertintojui ( - ). Minėtas turto vertintojas ekspertizės aktu Nr. ( - ) nustatė, kad areštuoto turto rinkos vertė yra 57 400 Eur. 2019 m. balandžio 8 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. ( - ), kuriuo nustatyta, kad buto kaina turto arešto akte yra 57 400 Eur, šis patvarkymas pareiškėjai išsiųstas jos nurodytu adresu. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo, CPK 681 straipsnio nustatyta tvarka susipažinimui ir nuomonės dėl antstolio nustatytos turto kainos nustatymo buvo išsiųstas 2019 m. balandžio 9 d. skolininkei pagal 2019 m. vasario 5 d. L. G. prašymą jos nurodytu elektroniniu paštu ( - ) ir registruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ). Šiame patvarkyme antstolė taip pat nurodė, kad šalys prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo patvarkymo gavimo, tačiau pareiškėja suteikta teise nepasinaudojo, nepateikė antstolei prieštaravimų dėl nustatytos parduotino turto iš varžytynių vertės. Per 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo pareiškėja turėjo teisę pasiūlyti savo pirkėją, tačiau savo pirkėjo skolininkė nepasiūlė. 2019 m. gegužės 31 d. pareiškėja pateikė antstolei prašymą dėl varžytynių atidėjimo 1 mėnesiui, nurodė, kad veda derybas su pirkėju dėl turto pardavimo. Taigi iš šio prašymo akivaizdu, kad pareiškėja tiek apie nustatytą turto kainą, tiek apie galimybes siūlyti savo pirkėją žinojo, tačiau per įstatyme nustatytą terminą savo pirkėjo nepasiūlė. Pažymėtina ir tai, kad nei teikdama skundą dėl antstolio veiksmų, nei skųsdama pirmosios instancijos teismo nutartį pareiškėja nenurodė galimo realaus pirkėjo. 2019 m. birželio 11 d. priimtas patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo paskelbtas areštuoto turto pardavimas iš pirmųjų varžytynių, varžytynių pradžia 2019 m. birželio 11 d., numatoma varžytynių pabaiga 2019 m. liepos 11 d., varžytynių numeris ( - ). Minėtą patvarkymą antstolė taip pat išsiuntė pareiškėjai elektroniniu paštu ( - ), taigi esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolės veiksmai atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl atmestini pareiškėjos teiginiai, kad antstolė neinformavo pareiškėjos apie vykdymo proceso eigą bei nesudarė sąlygų pasiūlyti savo pirkėją.

5114.

52Įvertinus įstatymines nuostatas ir visumą nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad antstolės patvarkymas dėl pirmųjų varžytynių paskelbimo yra pagrįstas ir teisėtas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė kaip nepagrįstą.

5315.

54Dėl esminių atskirojo skundo argumentų pasisakyta. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

55Dėl procesinės bylos baigties

5616.

57Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

5917.

60Konstatavus, kad pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų nepagrįstas, naikintinos Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo sustabdyti 2019 m. birželio 11 d. paskelbtas varžytynes dėl buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pardavimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

61Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

62Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

63Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti 2019 m. birželio 11 d. paskelbtas varžytynes dėl buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pardavimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. G.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja prašė panaikinti antstolės R. V. 2019 m. birželio 11 d.... 8. 2.... 9. Nurodė, kad antstolė nepateikė pareiškėjai patvarkymo dėl turto rinkos... 10. 3.... 11. Antstolė 2019 m. liepos 4 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjos skundo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pareiškėjos... 15. 5.... 16. Nurodė, kad 2019 m. kovo 5 d. priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 6.... 19. Pareiškėja L. G. (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 20. 6.1.... 21. Antstolė nesilaikydama 20 dienų termino ne tik pažeidė LR Teisingumo... 22. 6.2.... 23. Pareiškėjos manymu, nepaisant to, kad vykdymo procese yra keliama pareiga... 24. 6.3.... 25. Teismas pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų išnagrinėjo formaliai.... 26. 7.... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS skyrius... 28. 7.1.... 29. Pareiškėja sąmoningai klaidina teismą, teigdama, jog jai neva nebuvo... 30. 7.2.... 31. Pareiškėjos nurodytas argumentas dėl neva neteisingai nustatytos turto... 32. 7.3.... 33. Pareiškėjos pateikiami neva analogiško nekilnojamojo turto pardavimo... 34. 7.4.... 35. Antstolė elgėsi aktyviai, objektyviai stengdamasi padėti tiek pareiškėjai,... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 38. Atskirasis skundas netenkintinas.... 39. 8.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 9.... 42. Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria... 43. 10.... 44. Antstolio veiksmus vykdant teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus... 45. 11.... 46. Apeliantė argumentuoja, kad antstolė, nesilaikydama 20 dienų termino, ne tik... 47. 12.... 48. Apie varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir... 49. 13.... 50. Byloje nustatyta, kad antstolė atlikdama vykdymo veiksmus ir nustačiusi, kad... 51. 14.... 52. Įvertinus įstatymines nuostatas ir visumą nurodytų aplinkybių, darytina... 53. 15.... 54. Dėl esminių atskirojo skundo argumentų pasisakyta. Kiti atskirojo skundo... 55. Dėl procesinės bylos baigties... 56. 16.... 57. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios... 58. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 59. 17.... 60. Konstatavus, kad pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų nepagrįstas,... 61. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 62. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti... 63. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartimi taikytas...