Byla 2S-1061-730/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., P. G., akcinė bendrovė Luminor Bank AS

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., P. G., akcinė bendrovė Luminor Bank AS.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų prašė išduoti pareiškėjai Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pareiškėjai pirkti areštuotą turtą – butą, esantį adresu ( - ). Pareiškėja nurodė, kad antstolės R. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0074/19/00059, kurioje atliekamas 108 494,19 EUR skolos išieškojimas iš skolininkų L. G. ir P. G., išieškotojo Luminor Bank AS naudai. Pareiškėjai tapo žinoma, kad antstolė vykdo pareiškėjai ir P. G. nuosavybės teise priklausančio turto – buto, esančio adresu ( - ), pardavimą iš varžytinių. 2020 m. gegužės 15 d. pareiškėja kreipėsi į antstolę, prašydama pareiškėjai išduoti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą ir iš varžytinių parduotiną pareiškėjos ir jos sutuoktinio turtą. Iki skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo dienos antstolė pareiškėjai nepateikė prašomos pažymos ar kito procesinio dokumento. Nurodo, kad antstolei patenkinus pareiškėjos prašymą ir išdavus nustatytos formos pažymą, pareiškėja refinansuotų turimą skolą, pasiimdama paskolą iš kito kreditoriaus, naujajam kreditoriui įkeisdama antstolės areštuotą turtą. Pareiškėjos teigimu, nesant aiškaus teisinio reglamentavimo, turi būti taikoma įstatymo analogija ir esant skolininko prašymui pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 15 dalį antstolė privalo išduoti skolininkei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymas. Antstolė nepatenkindama pareiškėjos prašymo tyčia vilkina laiką ir galimai siekia, kad pareiškėja negalėtų padengti skolų laiku – iki antstolės paskelbtų varžytinių pabaigos. Toks antstolės neveikimas akivaizdžiai užkerta kelią pareiškėjai padengti skolą išieškotojui. Atsižvelgiant į nurodytą, antstolė turi būti įpareigota išduoti pareiškėjai jos prašomą pažymą.

72.

8Antstolė R. V. 2020 m. gegužės 29 d. patvarkymu Nr. S-20000969, atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą. Nurodė, kad pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų argumentai yra nepagrįsti. Atvejai, kada antstolis gali išduoti pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą, reglamentuoti CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Sprendimų vykdymo instrukcijos 1061 punkte yra pateiktas baigtinis sąrašas asmenų, kurie gali pateikti rašytinį prašymą ir kuriems antstolis turi išduoti pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą: varžytinių laimėtojui ar skolininko pasiūlytam pirkėjui, kurie už perkamą nekilnojamąjį turtą pageidauja atsiskaityti, taip pat skolininko nekilnojamąjį turtą sutinkančiam perimti išieškotojui, kuris jam parduodamo skolininko turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą pageidauja apmokėti skolintomis lėšomis. Šiuo konkrečiu atveju, nei teisės, nei įstatymo analogijos taikymas nėra galimas, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcija yra specialusis teisės aktas, specifiškai reglamentuojantis vykdymo procesą ir vykdymo veiksmų atlikimą. Dėl nurodytų priežasčių analogijos taikymas šioje situacijoje negalimas, taip pat nėra galimas ir plečiamasis CPK ar Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų aiškinimas, kadangi teisės aktų nuostatos nė nenumato galimybės skolininkui gauti pareiškėjos prašomą pažymą dėl skolos grąžinimo iš skolintų lėšų. Pareiškėjos skunde nurodytos CPK normos apibrėžia turto įsigijimo skolintomis lėšomis atvejus ir tvarką, kai skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėja mini skolos grąžinimą skolintomis lėšomis ir atitinkamos pažymos gavimą. Paminėtos teisinės situacijos nėra analogiškos. Antstolės kontoroje pareiškėjos 2020 m. gegužės 15 d. prašymas dėl pažymos išdavimo gautas tik 2020 m. gegužės 19 d., 2020 m. gegužės 22 d. antstolė surašė patvarkymą, kuriuo atsisakė patenkinti pareiškėjos prašymą, kas patvirtina tinkamą ir nuoseklų antstolės pareigų vykdymą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. birželio 19 d. nutartimi nutarė pareiškėjos skundo netenkinti. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

123.1.

13Pirmosios instancijos teismas dėl faktinių aplinkybių nurodė, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0074/19/00059 dėl 108 494,19 EUR hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo bei metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų L. G. ir P. G., išieškotojo Luminor Bank AS naudai. Vykdymo metu buvo areštuotas skolininkei ir P. G. nuosavybės teise priklausantis butas, ( - ). Skolininkams priklausantis butas buvo pardavinėjamas varžytinėse, tačiau neįvykus varžytinėms 2020 m. balandžio 21 d. patvarkymu Nr. S-20-74-8907 išieškotojui pasiūlyta perimti neparduotą turtą. 2020 m. gegužės 4 d. patvarkymu Nr. S-20-74-9296, antstolė paskelbė buto, ( - ), pardavimą iš antrųjų varžytinių. Antstolės kontoroje 2020 m. gegužės 19 d. gautas pareiškėjos prašymas išduoti pareiškėjai Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą - butą, ( - ). 2020 m. gegužės 22 d. patvarkymu Nr. S-20-74-11132, pareiškėjos pašymas netenkintas.

143.2.

15Pirmosios instancijos teismas dėl pažymos išdavimo aplinkybių nurodė, kad CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos reglamentuoja specialią iš varžytinių parduodamo turto pirkėjo, skolininko pasiūlyto pirkėjo, išieškotojo perimančio turtą teisę turtą įsigyti skolintomis lėšomis ir tuo pagrindu iš antstolio gauti atitinkamą pažymą, patvirtinančią teisę pirkti šį areštuotą turtą. Teismas sutiko su antstolės argumentu, kad šiuo atveju, nei teisės, nei įstatymo analogijos taikymas nėra galimas, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcija yra specialusis teisės aktas, detaliai reglamentuojantis vykdymo procesą ir vykdymo veiksmų atlikimą. Pažymėjo, kad CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos nenumato galimybės skolininkui gauti atitinkamą pažymą, patvirtinančią teisę pirkti šį areštuotą turtą. Plečiamasis paminėtų CPK ir Sprendimų nuostatų aiškinimas pažeistų įstatymuose nustatytą turto pardavimo iš varžytinių tvarką bei neatitiktų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros principo.

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas dėl patvarkymo priėmimo pažeidimo nurodė, kad apeliantės prašymas gautas 2020 m. gegužės 19 d. 2020 m. gegužės 22 d. patvarkymu Nr. S-20-74-11132, antstolė netenkino pareiškėjos prašymo, kuris pareiškėjai išsiųstas elektroniniu paštu ir registruotu paštu. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad antstolė per 3 dienų terminą atsakiusi į pareiškėjos 2020 m. gegužės 15 d. prašymą, atsakymą parengė per protingą, teisingą ir skolininkės interesų nepažeidžiantį terminą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

194.

20Atskiruoju skundu apeliantė (pareiškėja) prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą spręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų patenkinti. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

214.1.

22Apeliantė dėl faktinių aplinkybių nurodo, kad kreipėsi į antstolę R. V. su prašymu taikyti įstatymo analogiją ir pagal CPK 713 straipsnio 15 dalį išduoti apeliantei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymas, patvirtinančias teisę pirkti areštuotą turtą. Teigia, kad toks prašymas pateiktas su tikslu pačiai skolininkei padengti skolas ir išsaugoti savo turtą. Kadangi pardavimo iš varžytinių aktas nėra surašytas, apeliantė turi teisę dengti skolą, o antstolė privalo sudaryti sąlygas apeliantei padengti skolą iki turto pardavimo iš varžytinių akto surašymo.

234.2.

24Apeliantė dėl Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymos išdavimo skolininkui nurodo, kad apeliantei turi būti sudaryta galimybė įkeisti išvaržomą turtą, kadangi tokiu būdu skolininkui būtų sudaryta galimybė įkeisti išvaržomą turtą padengiant įsiskolinimą. Teigia, kad šiuo atveju turi būti taikoma įstatymo analogija pagal CPK 713 straipsnio 15 dalį, pagal kurį antstolė privalėtų išduoti skolininkui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymas.

254.3.

26Apeliantė dėl antstolės neveikimo nurodo, kad antstolei vilkinant atsakymo pateikimą į apeliantės prašymą yra apsunkinamos skolininkės teisės padengti skolą kreditoriui. Nurodo, kad antstolė galimai vilkina laiką ir siekia, kad apeliantė negalėtų padengti skolų laiku, iki varžytinių pabaigos bei varžytinių akto išdavimo dienos. Teigia, kad iš varžytinių parduodamam turto įkeitimui būtinos antstolės pažymos, nes be jų neįmanomas turto įkeitimas ir paskolos gavimas skoloms dengti įkeičiant išvaržomą turtą.

275.

28Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo apeliantės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

295.1.

30Suinteresuotas asmuo dėl Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymos išdavimo skolininkui nurodo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 1061 punkte pateiktas baigtinis sąrašas asmenų, kuri gali teikti prašymą ir kuriems antstolis turi išduoti pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą, tai yra varžytinių laimėtojui ar skolininko pasiūlytam pirkėjui, kurie už perkamą nekilnojamąjį turtą pageidauja atsiskaityti. Teigia, kad Sprendimų vykdymo instrukcija yra specialusis teisės aktas, specifiškai reglamentuojantis vykdymo procesą, todėl remiantis CPK 3 straipsnio 7 dalimi šios specialios nuostatos analogija nėra galima, be to nėra galimas plečiamas CPK ir ar Sprendimų vykdymo instrukcijų nuostatų aiškinimas, kadangi minėtos teisės normos nenumato galimybės skolininkui gauti pažymą dėl skolos grąžinimo iš skolintų lėšų.

315.2.

32Suinteresuotas asmuo dėl antstolės neveikimo nurodo, kad nesutinka su apeliantės argumentais, jog antstolė tyčia vilkina laika ir siekia, kad apeliantė negalėtų laiku sumokėti skolų. Nurodo, kad šie argumentai nepagrįsti, kadangi apeliantės prašymas antstolės kontoroje gautas 2020 m. gegužės 19 d. ir per nustatytą terminą, tai yra 2020 m. gegužės 22 d., surašytas patvarkymas, kuriuo atsisakyta patenkinti apeliantės prašymą. Pažymi, jog šis patvarkymas išsiųstas apeliantei elektroniniu paštu ir registruotu paštu.

33Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

35Atskirasis skundas netenkinamas.

366.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

38Dėl atskirojo skundo argumentų

397.

40Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netenkindamas apeliantės skundo dėl antstolio veiksmų netinkamai taikė teisės normas, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju, taikant įstatymo analogiją apeliantei turėjo būti išduotos pažymos dėl įkeisto turto pardavimo, tačiau antstolei vilkinant procesą yra apsunkinama galimybė skolininkui sumokėti skolas.

418.

42Atsižvelgiant į apeliantės nurodytus argumentus (nutarties 7 punktas), daroma išvada, kad byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nutardamas atmesti apeliantės skundą dėl antstolio veiksmų tinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes, tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

439.

44Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

4510.

46Pirmiausia byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės – antstolė R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0074/19/00059, kuri pradėta vykdyti pagal Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018 m. gruodžio 28 d. atliktą vykdomąjį įrašą dėl 108 494,19 EUR hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo bei metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų L. G. ir P. G., išieškotojo Luminor Bank AS naudai. Vykdymo proceso metu 2019 m. kovo 5 d. turto arešto aktu Nr. S-19-74-5102 antstolė areštavo skolininkams priklausanti butą, esantį ( - ). Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir Lietuvos Respublikos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina, jog antstolė įkainavo pareiškėjams priklausantį butą ir paskelbė šio buto pardavimą iš varžytinių 2019 m. birželio 11 d. Nr. S-19001773, kurios atšauktos 2019 m. liepos 5 d. patvarkymu Nr. S-19-74-14869 (Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1643-538/2019, Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-8439-901/2019)

4711.

48Kaip matyti antstolė priimdama 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymą, kuriuo, išnykus aplinkybėms dėl kurių varžytinės buvo atšauktos, antstolė paskelbė minėto buto pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Šios varžytinės 2019 m. lapkričio 28 d. patvarkymu Nr. S-19-74-27725, atšauktos. 2020 m. kovo 18 d. patvarkymu Nr. S-20-74-6996, išnykus aplinkybėms dėl kurių varžytinės buvo atšauktos, antstolė paskelbė minėto buto pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Kadangi butas nebuvo parduotas, 2020 m. balandžio 21 d. patvarkymu Nr. S-20-74-8907, antstolė pasiūlė išieškotojai perimti neparduotą varžytinėse turtą. Neperėmus minėto turto, 2020 m. gegužės 4 d. patvarkymu Nr. S-20-74-9296, antstolė paskelbė minėto buto, pardavimą iš antrųjų varžytinių.

4912.

50Paskelbus turto varžytines apeliantė pateikė prašymą antstolei išduoti apeliantei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą - butą, esantį adresu ( - ). Kaip matyti nagrinėjamu atveju antstolė atsisakė pažymą išduoti, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcijos 1061 pagrindu pažymos išduodamos varžytinių laimėtojui arba skolininko pasiūlytam pirkėjui, kurie už perkamą nekilnojamąjį turtą pageidauja atsiskaityti, taip pat skolininko nekilnojamąjį turtą sutinkančiam perimti išieškotojui, kuis jam perduodamo skolininko turto kainos ir išieškotojo daliai tekančios lėšų sumos skirtumą pageidauja apmokėti skolintomis lėšomis. Tokią išvadą padarė ir pirmosios instancijos teismas, pažymėdamas, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti įstatymo analogijos taip kaip reikalauja apeliantė, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcija yra specialusis teisės aktas, detaliai reglamentuojantis vykdymo procesą ir vykdymo veiksmų atlikimą, be to plečiamasis paminėtų nuostatų aiškinimas pažeistų įstatymuose nustatytą turto pardavimo iš varžytinių tvarką, neatitiktų šalių interesų pusiausvyros principo.

5113.

52Nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioję Civilinio proceso kodekso pakeitimai suteikia galimybę įkeisti išvaržomą areštuotą turtą ir jį įsigyti skolintomis lėšomis įstatyme nustatytiems asmenims - aktuali CPK 713 straipsnio 15 dalies redakcija numato, jog varžytynių laimėtojas, kuris už varžytynėse parduotą nekilnojamąjį turtą pageidauja atsiskaityti skolintomis lėšomis, varžytynes organizavusiam antstoliui turi pateikti rašytinį prašymą išduoti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pirkti šį areštuotą turtą. Tokia teisė nustatyta ir skolininko pasiūlytam pirkėjui, kuris areštuotą turtą pageidauja pirkti skolintomis lėšomis (CPK 704 straipsnio 5 dalis), bei išieškotojui, kuris pageidauja perimti varžytinėse neparduotą turtą (CPK 720 straipsnio 2 dalis).

5314.

54Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusi Sprendimų vykdymo instrukcijos 1061 punkto redakcija numatė, kad varžytynių laimėtojas ar skolininko pasiūlytas pirkėjas, kurie už perkamą nekilnojamąjį turtą pageidauja atsiskaityti, taip pat skolininko nekilnojamąjį turtą sutinkantis perimti išieškotojas, kuris jam perduodamo skolininko turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą pageidauja apmokėti skolintomis lėšomis, turtą parduodančiam ar perduodančiam antstoliui turi pateikti rašytinį prašymą išduoti pažymą, patvirtinančią teisę pirkti šį areštuotą turtą. Iš esmės analogiška nuostata išdėstyta ir aktualios redakcijos Sprendimų vykdymo instrukcijos 78 punkte.

5515.

56Kaip matyti tiek Civilinio proceso kodekso, tiek specialioji teisės norma reglamentuojanti vykdymo procesą – Sprendimų vykdymo instrukcija, aiškiai apibrėžia asmenis, tai yra - varžytinių laimėtojas, skolininko pasiūlytas pirkėjas ir ar išieškotojas sutinkantis perimti skolininko turtą (nutarties 13 punktas) įsigyti skolininko areštuotą turtą jį įkeičiant ir įsigyjant skolintomis lėšomis, todėl daroma išvada, kad CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos nenumato galimybės skolininkui, kurio turtas areštuotas, gauti atitinkamą pažymą, patvirtinančią teisę pirkti areštuotą turtą.

5716.

58Šiuo aspektu sutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos detalizuoja areštuoto turto pirkėjo, tai yra varžytinių laimėtojo, skolininko pasiūlyto pirkėjo ir ar išieškotojo perimančio turtą teisę įsigyti turtą skolintomis lėšomis, gaunant atitinkamą pažymą ir minėtos nuostatos (nutarties 13-15 punktai) nagrinėjamu atveju negali būti aiškinami plečiamai, kadangi tokiu būdu būtų pažeidžiama įstatymuose nustatyta turto pardavimo iš varžytinių tvarka, be to nagrinėjamu atveju apeliantė neteikė jokių įrodymų, jog ėmėsi veiksmų, siekdama refinansuoti savo skolas (kreipėsi į bankus, kitas kredito įstaigas, gavo preliminarų vertinimą, pasiūlymą ir pan.), todėl tokiu būdu sudaromos galimybės skolininkui piktnaudžiauti procesu ir vilkinti turto pardavimo iš varžytinių procesą, taip pažeidžiant išieškotojo interesus (nutarties 9 punktas)..

5917.

60Svarbu pažymėti ir tai, jog išieškojimas iš apeliantės vykdomas nuo 2019 m. sausio 11 d. Apeliantė, žinodama jog turtas bus parduodamas iš varžytynių, galėjo naudotis įstatymo nustatyta teise pasiūlyti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 straipsnis), pilnai patenkinti išieškotojos reikalavimą padengiant vykdymo išlaidas (nutarties 15 punktas), tačiau šių veiksmų nesiėmė.

6118.

62Taip pat nepagrįstais laikytini apeliantės nurodyti argumentai, jog antstolė siekia vilkinti vykdymo procesą, riboja galimybę apeliantei atsiskaityti su išieškotoju. Įvertinus vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus matyti, kad vykdomąją bylą vykdanti antstolė ėmėsi aktyvių veiksmų, tai yra areštavusi apeliantei ir P. G. priklausantį nekilnojamąjį turtą, ši turtą tinkamai įkainojo, tinkamai skelbė turto pardavimo varžytines, šių antstolės vykdymo veiksmų teisėtumą patvirtina įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1643-538/2019 ir įsiteisėjusi Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-8439-901/2019. Be to, kaip matyti antstolė 2020 m. gegužės 19 d. gavusi apeliantės 2020 m. gegužės 15 d. prašymą per trijų dienų terminą (2020 m. gegužės 22 d.) parengė atsakymą į apeliantės prašymą, todėl nesutinkama su apeliantės argumentais jog antstolė R. V. vykdomoje byloje Nr. 0074/19/00059 vilkina išieškojimo veiksmus, tokių faktinių aplinkybių nepatvirtina nei vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai, nei atskirajame skunde nurodyti apeliantės argumentai.

63Dėl procesinės bylos baigties

6419.

65Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Esant nustatytoms nutarties 7–18 punktuose nurodytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista, atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

66

67Dėl suinteresuoto asmens P. G. atskirojo skundo.

6820.

69Byloje 2020 m. rugsėjo 24 d. gautas suinteresuoto asmens P. G. atskirasis skundas, kuriuo jis prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. birželio 19 d. nutartį civilinėje byloje NR. 2YT-6670-793/2020, klausimą išspręsti iš esmės ir tenkinti pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų. Pateiktas ir suinteresuoto asmens P. G. prašymas pareiškėjos L. G. atskirąjį skundą nagrinėti kartu su suinteresuoto asmens P. G. atskiruoju skundu, tuo pagrindu 2020 m. rugsėjo 24 d. 10.15 val. teismo posėdį atidėti. Suinteresuotas asmuo P. G. nurodė, kad atskirojo skundo nepateikė įstatymo nustatytu terminu, nes apie 2020 m. birželio 19 d. nutartį jam nebuvo pranešta.

7021.

71Asmens procesinė teisė paduoti atskirąjį skundą gali būti įgyvendinama tik laikantis tam tikros formalios ir visiems asmenims vienodai privalomos tvarkos. Viena iš šios tvarkos sudėtinių dalių yra procesinių terminų atskiriems procesiniams veiksmams atlikti nustatymas. Pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas būtent per CPK nustatytą terminą. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, jeigu tokia nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, o kai skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. CPK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus, įskaitytinai ir paduoti apeliacinį ar atskirąjį skundą, išnyksta, kai pasibaigia įstatymo nustatytas ar teismo paskirtas šiam veiksmui atlikti terminas.

7222.

73Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2020 m. birželio 19 d. nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, nurodant apskundimo terminą, jog nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus. Byloje yra duomenys, kad 2020 m. birželio 19 d. nutarties kopija įteikta suinteresuotam asmeniui P. G. 2020 m. birželio 29 d., todėl apskundimo terminas suinteresuotam asmeniui P. G. pasibaigė 2020 m. liepos 7 d. Esant tokioms aplinkybėms, suinteresuoto asmens P. G. atskirąjį skundą atsisakoma priimti, kaip praleidus įstatymo nustatytą terminą jam paduoti (CPK 75 straipsnio 1 dalis, 335 straipsnio 1 dalis). Tuo pagrindu netenkinami suinteresuoto asmens P. G. prašymai dėl teismo posėdžio atidėjimo ir suinteresuoto asmens P. G. atskirojo skundo nagrinėjimo kartu su pareiškėjo L. G. atskiruoju skundu.

74Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

75Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

76Atsisakyti priimti suinteresuoto asmens P. G. atskirąjį skundą, paduotą 2020 m. rugsėjo 24 d. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 19 d. nutarties.

77Netenkinti suinteresuoto asmens P. G. prašymų dėl teismo posėdžio atidėjimo ir suinteresuoto asmens P. G. atskirojo skundo nagrinėjimo kartu su pareiškėjo L. G. atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. G.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų prašė išduoti... 7. 2.... 8. Antstolė R. V. 2020 m. gegužės 29 d. patvarkymu Nr. S-20000969, atsisakė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. birželio 19 d. nutartimi nutarė... 12. 3.1.... 13. Pirmosios instancijos teismas dėl faktinių aplinkybių nurodė, kad antstolė... 14. 3.2.... 15. Pirmosios instancijos teismas dėl pažymos išdavimo aplinkybių nurodė, kad... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas dėl patvarkymo priėmimo pažeidimo nurodė, kad... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 4.... 20. Atskiruoju skundu apeliantė (pareiškėja) prašo Klaipėdos apylinkės teismo... 21. 4.1.... 22. Apeliantė dėl faktinių aplinkybių nurodo, kad kreipėsi į antstolę R. V.... 23. 4.2.... 24. Apeliantė dėl Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymos... 25. 4.3.... 26. Apeliantė dėl antstolės neveikimo nurodo, kad antstolei vilkinant atsakymo... 27. 5.... 28. Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 29. 5.1.... 30. Suinteresuotas asmuo dėl Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos... 31. 5.2.... 32. Suinteresuotas asmuo dėl antstolės neveikimo nurodo, kad nesutinka su... 33. Teismas... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 35. Atskirasis skundas netenkinamas.... 36. 6.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 38. Dėl atskirojo skundo argumentų... 39. 7.... 40. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo,... 41. 8.... 42. Atsižvelgiant į apeliantės nurodytus argumentus (nutarties 7 punktas),... 43. 9.... 44. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi... 45. 10.... 46. Pirmiausia byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės – antstolė R. V.... 47. 11.... 48. Kaip matyti antstolė priimdama 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymą, kuriuo,... 49. 12.... 50. Paskelbus turto varžytines apeliantė pateikė prašymą antstolei išduoti... 51. 13.... 52. Nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioję Civilinio proceso kodekso pakeitimai... 53. 14.... 54. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusi Sprendimų vykdymo instrukcijos... 55. 15.... 56. Kaip matyti tiek Civilinio proceso kodekso, tiek specialioji teisės norma... 57. 16.... 58. Šiuo aspektu sutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimų... 59. 17.... 60. Svarbu pažymėti ir tai, jog išieškojimas iš apeliantės vykdomas nuo 2019... 61. 18.... 62. Taip pat nepagrįstais laikytini apeliantės nurodyti argumentai, jog antstolė... 63. Dėl procesinės bylos baigties... 64. 19.... 65. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 66. ... 67. Dėl suinteresuoto asmens P. G. atskirojo skundo.... 68. 20.... 69. Byloje 2020 m. rugsėjo 24 d. gautas suinteresuoto asmens P. G. atskirasis... 70. 21.... 71. Asmens procesinė teisė paduoti atskirąjį skundą gali būti įgyvendinama... 72. 22.... 73. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2020 m. birželio 19 d. nutartis priimta... 74. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 75. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartį palikti... 76. Atsisakyti priimti suinteresuoto asmens P. G. atskirąjį skundą, paduotą... 77. Netenkinti suinteresuoto asmens P. G. prašymų dėl teismo posėdžio...