Byla A-1968-602/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. O. ir L. O. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. O. ir L. O. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK, Komisija) 2017 m. vasario 7 d. sprendimais Nr. S-29(7-286/2016) ir Nr. S-28(7-287/2016) neatnaujino termino pareiškėjų A. O. ir L. O. (toliau – ir pareiškėjai) skundui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti.

72.

8Pareiškėjai 2017 m. kovo 10 d. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė:

92.1.

10panaikinti Komisijos 2017 m. vasario 7 d. sprendimus Nr. S-28 (7-287/2016) ir Nr. S-29 (7-286/2016);

112.2.

12atnaujinti terminą skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtų sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti;

132.3.

14įpareigoti Komisiją išnagrinėti pareiškėjų skundą dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtų sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247.

153.

16Pareiškėjai paaiškino, kad VMI pareiškėjų skundą išnagrinėjo nesilaikydama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 154 straipsnyje nustatytų terminų (per 60 dienų). Skundas paduotas 2016 m. birželio 23 d., išnagrinėtas 2016 m. rugsėjo 5 d., taigi skundas buvo nagrinėjamas 75 dienas. Per įstatymo nustatytą 60 dienų terminą pareiškėjai domėjosi skundo nagrinėjimo eiga, tačiau apie jokių sprendimų priėmimą nebuvo informuoti, nepateikta jokių paaiškinimų. Pareiškėjai VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimus Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 gavo tik 2016 m. lapkričio 23 d., t. y. po to, kai pradėjo domėtis, kodėl neįprastai ilgai nagrinėjami jų skundai. Nėra aišku, kokios priežastys lėmė, jog pareiškėjams sprendimai nebuvo įteikti pirmą kartą siunčiant ar apskritai jie pareiškėjams buvo siunčiami. Atsakovas taip pat nenagrinėjo aplinkybių, kodėl pareiškėjams sprendimai nebuvo įteikti. Pareiškėjams 2016 m. lapkričio 10 d. paprašius pateikti sprendimus, sprendimai pareiškėjams buvo atsiųsti ir įteikti tuo pačiu adresu, taigi jokių kliūčių įteikti sprendimus nebuvo. Pareiškėjų skundas buvo išnagrinėtas paviršutiniškai, neįsigilinus ne tik į faktines aplinkybes, bet ir egzistuojantį teisinį reglamentavimą ir teismų suformuluotas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles, taikomas sprendžiant terminų skundams paduoti atnaujinimą. Aplinkybė, jog pareiškėjai iki 2016 m. lapkričio 23 d. nebuvo gavę skundžiamų sprendimų, patvirtina svarbių priežasčių egzistavimą, nes tai objektyviai sutrukdė pareiškėjams nustatytu laiku paduoti skundą dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo. Pareiškėjai mokestinio patikrinimo metu buvo aktyvūs ir bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, tyrimo nevilkino, ginčo metu taip pat buvo aktyvūs, savo iniciatyva siekė sužinoti kaip yra išspręsti jų skundai ir tik po jų rašytinio kreipimosi sužinojo skundų išsprendimo rezultatą, taigi jie savo teises siekė įgyvendinti rūpestingai, buvo pakankamai atidūs. Apie skundų nagrinėjimo procesą jie nebuvo informuoti atskirai, todėl negalėjo nuspėti, kada skundai bus išnagrinėti ir priimti ginčijami sprendimai. Jokių pranešimų iš pašto apie pašto siuntą pareiškėjai negavo, nebuvo palikta ir pranešimų apie pašto siuntą, be to, pareiškėjas A. O. buvo išvykęs į ( - ) Respubliką panašiu laikotarpiu, kai galėjo būti siunčiamas sprendimas, tačiau per tą laiką irgi nebuvo iš mokesčių administratoriaus ar pašto įstaigos gauta jokių pranešimų apie priimtus sprendimus.

174.

18Atsakovas VMI atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė skundą atmesti.

195.

20Atsakovas paaiškino, kad 2016 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjų skundus dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Klaipėdos AVMI) sprendimų, kurių nagrinėjimą pratęsė 60 dienų 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimais Nr. 70-107 bei Nr. 70-108. VMI, išnagrinėjusi skundus, savo sprendimus išsiuntė pareiškėjų nurodytu adresu (( - )) 2016 m. rugsėjo 6 d., tačiau akcinė bendrovė (toliau – ir AB) Lietuvos paštas, nurodžiusi, kad registruotos pašto siuntos pašto skyriuje nebuvo atsiimtos, minėtas siuntas 2016 m. spalio 13 d. grąžino atsakovui. Pareiškėjai nepateikė duomenų, jog pasikeitė jų gyvenamoji vieta ar korespondencijos gavimo adresas. Pareiškėjai kreipėsi su 2016 m. lapkričio 10 d. prašymais į VMI prašydami pateikti sprendimus. Pareiškėjai skundus Komisijai padavė tik 2016 m. gruodžio 13 d. Pareiškėjai tik po 4 mėnesių nuo skundo padavimo kreipėsi dėl sprendimų išdavimo, t. y. pakankamai ilgą laiko tarpą nesidomėjo jų skundų nagrinėjimu, delsė operatyviai ginti savo teises. Pareiškėjų skundai buvo išnagrinėti per įstatymo nustatytą maksimalų 60 dienų terminą. Komisija išsamiai ir motyvuotai išdėstė savo sprendimus.

21II.

226.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

247.

25Teismas konstatavo, jog šioje byloje kilo ginčas dėl Komisijos 2017 m. vasario 7 d. sprendimų, kuriais neatnaujintas terminas pareiškėjų skundams dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti, teisėtumo ir pagrįstumo.

268.

27Teismas nustatė, kad Klaipėdos AVMI 2016 m. gegužės 24 d. sprendimais patvirtino 2016 m. vasario 29 d. patikrinimo aktais apskaičiuotus nesumokėtus gyventojų pajamų mokesčius, delspinigius bei paskirtas baudas pareiškėjams. VMI, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą, 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimais Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 patvirtino Klaipėdos AVMI 2016 m. gegužės 24 d. sprendimus, o priimtus sprendimus nurodytu adresu: ( - ), išsiuntė pareiškėjams. Išnagrinėjusi pareiškėjų 2016 m. gruodžio 21 d. skundus, Komisija 2017 m. vasario 7 d. sprendimais netenkino prašymo, neatnaujino skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 padavimo termino. Komisija savo sprendimuose konstatavo, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti, nes pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi, sąžiningi ir atidūs.

289.

29Teismas vadovavosi MAĮ 152 straipsnio 2, 3 dalimis, 164 straipsnio 1, 3 dalimis ir nurodė, kad pareiškėjų elgesys neatitiko sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvų. Teismas pagal byloje esančius duomenis nustatė, kad centrinio mokesčių administratoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimai Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 pareiškėjams jų 2016 m. birželio 23 d. skunde nurodytu adresu: ( - ), išsiųsti registruotu laišku. Mokesčių administratorius 2016 m. rugsėjo 6 d. paštui perdavė korespondenciją (Lietuvos paštui pateiktų registruotų laiškų sąrašas. Šios korespondencijos įteikimo pareiškėjams diena laikytina penkta darbo diena, einanti po 2016 m. rugsėjo 6 d., t. y. 2016 m. rugsėjo 13 d. Todėl terminas minėtiems mokesčio administratoriaus sprendimams apskųsti skaičiuojamas nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. ir pasibaigia 2016 m. spalio 3 d. Pareiškėjai skundą dėl ginčijamų mokesčio administratoriaus sprendimų Komisijai pateikė tik 2016 m. gruodžio 13 d. Vadinasi, centrinio mokesčių administratoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimai pareiškėjams buvo išsiųsti tinkamai, t. y. laikantis MAĮ 164 straipsnio nustatytos tvarkos. Teismas laikė, kad ginčijami VMI sprendimai pareiškėjams buvo tinkamai išsiųsti ir laikomi įteiktais pareiškėjams. Todėl pareiškėjai skundą dėl ginčijamų sprendimų Komisijai pateikė praleidę MAĮ 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo padavimo terminą.

3010.

31Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai tik 2016 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į centrinį mokesčių administratorių dėl skundžiamų sprendimų gavimo, nors skundą padavė prieš beveik penkis mėnesius, t. y. 2016 m. birželio 23 d. (skundas Klaipėdos apskrities VMI gautas 2016 m. birželio 27 d. dėl Klaipėdos AVMI 2016 m. gegužės 24 d. sprendimų). Taigi dėl nagrinėjimo eigos ir priimto sprendimo pareiškėjai pasidomėjo praėjus beveik penkiems mėnesiams po skundo padavimo, skunduose nepaaiškino priežasčių, sutrukdžiusių laiku pasidomėti skundo nagrinėjimu ir bylos baigtimi. Iš pareiškėjo paso kopijos teismas nustatė, kad pareiškėjas ( - ) buvo nuo 2016 m. rugpjūčio 20 d. iki 2016 m. rugpjūčio 23 d. ir nuo 2016 m. spalio 11 d. iki 2016 m. spalio 16 d. Todėl pareiškėjo buvimas ( - ) kelias dienas rugpjūčio ir spalio mėnesiais, teismo vertinimu, negali būti laikomos svarbiomis ar išskirtinėmis aplinkybėmis, taip pat negali būti laikomos aplinkybėmis, objektyviai sutrukdžiusiomis pareiškėjams laiku pasidomėti skundo nagrinėjimu ir bylos baigtimi. Teismas sprendė, kad pareiškėjo buvimas ( - ) nesusijęs su skundžiamais sprendimais, taip pat su ginčijamų sprendimų išsiuntimo pareiškėjams laiku, nes ginčijami sprendimai pareiškėjams išsiųsti 2016 m. rugsėjo 6 d.

3211.

33Teismas taip pat nurodė, kad centrinis mokesčių administratorius 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimais Nr. 70-107 bei Nr. 70-108 pratęsė 60 dienų pareiškėjų skundo nagrinėjimo terminą. Be to, pareiškėjai nepateikė įrodymų apie domėjimąsi skundų nagrinėjimu. Šios aplinkybės tik parodo pareiškėjų nesidomėjimą vykstančio mokestinio ginčo procesu, jų nerūpestingumą įgyvendinant savo teises mokestiniame ginče, be to, pareiškėjams buvo žinomi MAĮ įtvirtinti skundo dėl mokestinio ginčo išnagrinėjimo centriniame mokesčių administratoriuje terminai. Be to, asmenys, inicijuodami ginčą, turi ne tik teises, bet ir pareigas, tokias kaip sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti įrodymus ir argumentus. Teismas priėjo išvadą, kad pareiškėjų elgesys neatitiko sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvų, pareiškėjų nurodytos priežastys, dėl kurių jie praleido terminą centrinio mokesčių administratoriaus sprendimams apskųsti, šiuo atveju nėra svarbios ar ekstraordinarios. Teismas konstatavęs, kad Komisijos 2017 m. vasario 7 d. sprendimai, kuriais neatnaujintas terminas pareiškėjų skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti, yra teisėti ir pagrįsti, nurodė, jog nėra pagrindo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl centrinio mokesčių administratoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti bei įpareigoti Komisiją išnagrinėti pareiškėjų skundą iš naujo.

34III.

3512.

36Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą; atnaujinti terminą skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti; įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjų skundą dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3712.1.

38VMI pareiškėjų skundą išnagrinėjo nesilaikydama MAĮ 154 straipsnyje nustatytų terminų. Per įstatymo nustatytą 60 dienų terminą pareiškėjai domėjosi skundo nagrinėjimo eiga, tačiau apie jokių sprendimų priėmimą nebuvo informuoti, nepateikta jokių paaiškinimų. Tokia situacija lėmė, jog pareiškėjai suvokė, jog galbūt prieš juos pradėta mokesčių administravimo procedūra apskritai pabaigta ir nebetęsiama.

3912.2.

40Pareiškėjai VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimus Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 gavo tik po to, kai pradėjo domėtis, kodėl neįprastai ilgai nagrinėjami jų skundai dėl Klaipėdos AVMI sprendimų. Atsakovas taip pat nenagrinėjo aplinkybių, kodėl pareiškėjams sprendimai nebuvo įteikti. Pareiškėjams 2016 m. lapkričio 10 d. paprašius pateikti sprendimus, sprendimai pareiškėjams buvo atsiųsti ir įteikti tuo pačiu adresu, taigi jokių kliūčių įteikti sprendimus nebuvo.

4112.3.

42Mokesčių teisėje, kaip vienas iš pagrindinių šios teisės taikymo principų, yra įtvirtinta mokesčių administratoriui privaloma pareiga vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais (MAĮ 8 str. 3 d.). Tai reiškia, kad, spręsdamas klausimus dėl mokesčių mokėtojo (įstatymų nustatytų) teisių apribojimo arba jų atėmimo, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija kilusius neaiškumus turi spręsti ne formaliai, o, siekdama užtikrinti mokesčių mokėtojo interesų apsaugą, visas atsiradusias abejones traktuoti mokesčių mokėtojo naudai. Terminas paduoti skundą dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtų sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 praleistas dėl svarbių priežasčių. Tai lėmė, jog pats mokesčių administratorius pažeidė skundo nagrinėjimo terminus ir pareiškėjai vėliau jau negalėjo žinoti, kad skundas bus išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas, taip pat neaiškios sprendimų neįteikimo paštu aplinkybės. Aplinkybė, jog pareiškėjai iki 2016 m. lapkričio 23 d. nebuvo gavę skundžiamų sprendimų, patvirtina svarbių priežasčių egzistavimą, nes tai objektyviai sutrukdė pareiškėjams nustatytu laiku paduoti skundą dėl atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo.

4312.4.

44Pareiškėjai mokestinio patikrinimo metu buvo aktyvūs ir bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, tyrimo nevilkino, ginčo metu taip pat buvo aktyvūs, savo iniciatyva siekė sužinoti kaip yra išspręsti jų skundai ir tik po jų rašytinio kreipimosi sužinojo skundų išsprendimo rezultatą, taigi jie savo teises siekė įgyvendinti rūpestingai, buvo pakankamai atidūs. Apie skundų nagrinėjimo procesą jie nebuvo informuoti atskirai, todėl negalėjo nuspėti, kada skundai bus išnagrinėti ir priimti ginčijami sprendimai. Jokių pranešimų iš pašto apie pašto siuntą pareiškėjai negavo, nebuvo palikta ir pranešimų apie pašto siuntą, pareiškėjas A. O. buvo išvykęs į ( - ) Respubliką panašiu laikotarpiu, kai galėjo būti siunčiamas sprendimas, tačiau per tą laiką irgi nebuvo iš mokesčių administratoriaus ar pašto įstaigos gauta jokių pranešimų apie paimtas ir siunčiamą sprendimą. Pareiškėjai skundą paruošė ir pateikė per įstatymo nustatytą dvidešimties dienų nuo sprendimo gavimo laikotarpį, o tai taip pat liudija, kad pareiškėjai savo teisių įgyvendinimo nevilkina ir elgiasi atidžiai.

4513.

46Atsakovas VMI atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

4714.

48Atsakovas nurodo, kad aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nepakankamu atidumu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nelaikomos pagrindu atnaujinti praleistą terminą ir pripažintinos subjektyvaus pobūdžio priežastimi (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA442-81/2011). Taip pat ir teisinių žinių trūkumas ar pareiškėjo nekompetentingumas. Be to, administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareiškėjo užimtumas ar poilsio dienos savaime taip pat nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-84/2010; 2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-50/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-74/2011). Atsakovas pabrėžia, kad pareiškėjų skundai buvo išnagrinėti per įstatymo nustatytą maksimalų 60 dienų terminą, todėl nepagrįstas teiginys, jog atsakovas skundus nagrinėjo ilgiau nei 60 dienų, todėl tai sudarė sąlygas pareiškėjams delsti domėtis skundų nagrinėjimo eiga. Be to, mokėtojai nepagrindžia, kuo pasireiškė VMI nenuoseklumas įteikiant administracinius aktus.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV.

5115.

52Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 7 d. sprendimų Nr. S-29 (7-286/2016) ir Nr. S-28 (7-287/2016), kuriais nuspręsta neatnaujinti termino pareiškėjų skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti, skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjams, teisėtumo ir pagrįstumo.

5316.

54Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas Mokestinių ginčų komisijai turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui arba per 20 dienų nuo termino sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu skundo padavimo terminas yra praleistas ir mokesčių mokėtojas skundo padavimo termino neprašo atnaujinti, taip pat kai šio straipsnio nustatyta tvarka toks prašymas yra nepatenkinamas, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam mokesčių mokėtojui.

5517.

56Mokestinių ginčų komisija, vadovaudamasi MAĮ 164 straipsnio 3 dalimi, vertino, jog VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimai Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 pareiškėjams buvo įteikti 2016 m. rugsėjo 13 d., todėl pareiškėjai, norėdami juos apskųsti, skundą Komisijai turėjo pateikti iki 2016 m. spalio 3 d., tačiau padavė tik 2016 m. gruodžio 13 d., tai yra praleidę MAĮ 152 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą.

5718.

58Komisija, vadovaudamasi MAĮ 152 straipsnio 5 dalimi, neatnaujino termino pareiškėjų skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti ir pareiškėjų skundą dėl VMI sprendimų laikė nepaduotu bei grąžino jį pareiškėjams.

5919.

60Pirmosios instancijos teismas taikė MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje numatytą įteikimo per penkias darbo dienas taisyklės prezumpciją, pritardamas MGK pozicijai, kad pareiškėjai skundą MGK padavė praleidę MAĮ 152 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą ir pareiškėjų nurodytos termino praleidimo priežastys nesudaro pagrindo atnaujinti termino skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti. Teismas priėjo išvadą, kad pareiškėjų elgesys neatitiko sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvų.

6120.

62Pareiškėjai apeliaciniame skunde nesutinka su tokia teismo išvada ir nurodo, jog skundo padavimo MGK terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjų teigimu, pats mokesčių administratorius pažeidė skundo nagrinėjimo terminus ir pareiškėjai vėliau jau negalėjo žinoti, kad skundas bus išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas, taip pat neaiškios VMI sprendimų neįteikimo paštu aplinkybės. Tai, jog pareiškėjai iki 2016 m. lapkričio 23 d. nebuvo gavę skundžiamų sprendimų, patvirtina svarbių priežasčių egzistavimą, nes tai objektyviai sutrukdė pareiškėjams nustatytu laiku paduoti skundą dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo.

6321.

64Dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui būdai yra nustatyti MAĮ 164 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 3 dalį, registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti. Tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą (juridiniams asmenimis – pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims – gyventojų registre nurodytą adresą). Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos.

6522.

66Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė yra taikoma tada, kai byloje nėra duomenų (įrodymų) apie faktinį sprendimo įteikimą mokesčių mokėtojui arba yra kitos priežastys, pateisinančios minėtos prezumpcijos taikymą (pvz., mokesčių mokėtojo nesąžiningumas). Tokia praktika užtikrina, kad byloje mokesčių mokėtojui pateikus įrodymus dėl faktinės mokesčių administratoriaus sprendimo gavimo dienos, bus vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, o, tokių duomenų nesant, bus vadovaujamasi MAĮ 164 straipsnio 3 dalies imperatyvia nuostata, taip garantuojant operatyvų mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą bei teisingą ir laiku atliekamą mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą (pvz., 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-2982/2012; 2017 m. vasario 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-190-492/2017; 2017 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1315-575/2017).

6723.

68Šiame kontekste pažymėtina, kad iš bylos duomenų nustatyta, jog VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimai Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 pareiškėjams jų 2016 m. birželio 23 d. skunde nurodytu adresu: ( - ), išsiųsti registruota pašto siunta, kuri, nepavykus jos įteikti gavėjams, 2016 m. spalio 13 d. buvo grąžinta VMI. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai 2016 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į centrinį mokesčių administratorių dėl skundžiamų sprendimų gavimo. Pareiškėjai nurodo, kad VMI sprendimus gavo tik 2016 m. lapkričio 23 d. Byloje nėra jokių duomenų, jog minėti VMI sprendimai pareiškėjams faktiškai įteikti anksčiau.

6924.

70Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamų centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų išsiuntimo ir įteikimo pareiškėjams aplinkybes, konstatuoja, kad šiuo atveju egzistavo priežastys, dėl kurių buvo pritaikyta MAĮ 164 straipsnio 3 dalies nuostata. Pareiškėjai neginčija, kad skundas MGK dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduotas praleidus įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą, tačiau pareiškėjai teigia, kad tai padarė dėl svarbių priežasčių.

7125.

72MAĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad būtina sąlyga praleistam terminui atnaujinti yra tai, jog turi egzistuoti svarbios priežastys, kurios sutrukdė asmeniui nustatytu laiku paduoti skundą dėl atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo. MAĮ nėra pateiktas sąrašas aplinkybių, kurioms esant būtų suteikta galimybė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Tai ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai įstatymų leidėjo suteikta diskrecijos teisė. Viešojo administravimo subjektas, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus, nurodytas aplinkybes, vertina, ar yra pakankamas pagrindas suteikti teisę, kuria nepasinaudota per nustatytą laiką, t. y. teisę apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą ir taip pradėti mokestinį ginčą. Toks vertinimas turi būti atliekamas pagal vidinį viešojo administravimo subjekto įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu visų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, paisant administracinių teismų formuojamos praktikos šios kategorijos arba analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1154/2010). Nepagrįstai atnaujinus terminus, gali būti pakenkta susiklosčiusiam teisinių santykių stabilumui, o nepagrįstai atsisakius terminą atnaujinti, gali būti užkirstas kelias į teisminę gynybą.

7326.

74Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjų adresu jiems siųsti ginčijami sprendimai grįžo neįteikti, savaime nereiškia, jog pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi ir nesidomėjo priimtais galutiniais sprendimais ar vengė su jais susipažinti, kadangi byloje nėra jokių kitų duomenų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą daryti tokias išvadas.

7527.

76Nepaisant to, jog iš bylos duomenų neaišku, kodėl pareiškėjų adresu, kurį jie patys nurodė, nepasiekė mokesčių administratoriaus siųsti laiškai, iš bylos faktinių aplinkybių matyti, jog ginčijamų VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 turinys jiems tapo prieinamas 2016 m. lapkričio 23 d., t. y. faktiškai gavus sprendimus. Taigi, būtent tada pareiškėjams atsirado reali galimybė susipažinti su VMI sprendimų turiniu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tik faktiškai susipažinus su sprendimų turiniu, pareiškėjams atsirado ir reali galimybė juos ginčyti bei pateikti nesutikimo su sprendimais (prieštaravimo jiems) motyvus. Ši aplinkybė nepriklausė nuo pareiškėjų valios, t. y. buvo objektyviai sąlygota, todėl laikytina svarbia praleisto termino atnaujinimui. Be to, šiuo atveju yra svarbi ir ta aplinkybė, kad pareiškėjai ėmėsi aktyvių veiksmų po administracinių aktų gavimo ir skundą MGK padavė per 20 dienų (2016 m. gruodžio 13 d.) nuo VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 gavimo. Formaliai pritaikius įstatymą ir neatnaujinus skundo padavimo termino, šios administracinės bylos kontekste, būtų pažeista asmenų teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos. Formalus įstatymo normų taikymas, neįvertinus iš to kylančių pasekmių ir susiklosčiusios situacijos, nėra pateisinamas, teisėtas ar protingas.

7728.

78Atsižvelgiant į tai, taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei tuo, jog visos abejonės traktuojamos mokesčių mokėtojo naudai, spręstina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja pakankamas pagrindas pareiškėjams, vadovaujantis MAĮ 152 straipsnio 3 dalimi, praleistąjį terminą atnaujinti.

7929.

80Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, spręstina, jog tiek Mokestinių ginčų komisija, tiek pirmosios instancijos teismas, nors ir pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai nagrinėjamu atveju praleido terminą VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimams Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 apskųsti, nepagrįstai atsisakė jiems šį terminą atnaujinti. Remiantis išdėstytaisiais motyvais, pareiškėjų apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimą ir Mokestinių ginčų komisijos sprendimus panaikinant, atnaujinant pareiškėjams terminą skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti bei perduodant pareiškėjų skundo priėmimo klausimą Mokestinių ginčų komisijai spręsti iš naujo.

81Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

82Pareiškėjų A. O. ir L. O. apeliacinį skundą tenkinti.

83Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą panaikinti.

84Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 7 d. sprendimus Nr. S-29(7-286/2016) ir Nr. S-28(7-287/2016) panaikinti.

85Atnaujinti pareiškėjams A. O. ir L. O. terminą skundui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimų Nr. 68-246 ir Nr. 68-247 paduoti ir perduoti Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškėjų A. O. ir L. O. skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

86Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –... 7. 2.... 8. Pareiškėjai 2017 m. kovo 10 d. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė:... 9. 2.1.... 10. panaikinti Komisijos 2017 m. vasario 7 d. sprendimus Nr. S-28 (7-287/2016) ir... 11. 2.2.... 12. atnaujinti terminą skundui dėl VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtų sprendimų... 13. 2.3.... 14. įpareigoti Komisiją išnagrinėti pareiškėjų skundą dėl VMI 2016 m.... 15. 3.... 16. Pareiškėjai paaiškino, kad VMI pareiškėjų skundą išnagrinėjo... 17. 4.... 18. Atsakovas VMI atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė skundą atmesti.... 19. 5.... 20. Atsakovas paaiškino, kad 2016 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjų skundus dėl... 21. II.... 22. 6.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu... 24. 7.... 25. Teismas konstatavo, jog šioje byloje kilo ginčas dėl Komisijos 2017 m.... 26. 8.... 27. Teismas nustatė, kad Klaipėdos AVMI 2016 m. gegužės 24 d. sprendimais... 28. 9.... 29. Teismas vadovavosi MAĮ 152 straipsnio 2, 3 dalimis, 164 straipsnio 1, 3... 30. 10.... 31. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai tik 2016 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į... 32. 11.... 33. Teismas taip pat nurodė, kad centrinis mokesčių administratorius 2016 m.... 34. III.... 35. 12.... 36. Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 37. 12.1.... 38. VMI pareiškėjų skundą išnagrinėjo nesilaikydama MAĮ 154 straipsnyje... 39. 12.2.... 40. Pareiškėjai VMI 2016 m. rugsėjo 5 d. sprendimus Nr. 68-246 ir Nr. 68-247... 41. 12.3.... 42. Mokesčių teisėje, kaip vienas iš pagrindinių šios teisės taikymo... 43. 12.4.... 44. Pareiškėjai mokestinio patikrinimo metu buvo aktyvūs ir bendradarbiavo su... 45. 13.... 46. Atsakovas VMI atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo... 47. 14.... 48. Atsakovas nurodo, kad aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nepakankamu... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV.... 51. 15.... 52. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos... 53. 16.... 54. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalis... 55. 17.... 56. Mokestinių ginčų komisija, vadovaudamasi MAĮ 164 straipsnio 3 dalimi,... 57. 18.... 58. Komisija, vadovaudamasi MAĮ 152 straipsnio 5 dalimi, neatnaujino termino... 59. 19.... 60. Pirmosios instancijos teismas taikė MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje numatytą... 61. 20.... 62. Pareiškėjai apeliaciniame skunde nesutinka su tokia teismo išvada ir nurodo,... 63. 21.... 64. Dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui būdai yra nustatyti MAĮ 164... 65. 22.... 66. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog MAĮ 164... 67. 23.... 68. Šiame kontekste pažymėtina, kad iš bylos duomenų nustatyta, jog VMI 2016... 69. 24.... 70. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamų centrinio mokesčių... 71. 25.... 72. MAĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojui, praleidusiam... 73. 26.... 74. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjų adresu jiems... 75. 27.... 76. Nepaisant to, jog iš bylos duomenų neaišku, kodėl pareiškėjų adresu,... 77. 28.... 78. Atsižvelgiant į tai, taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo... 79. 29.... 80. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, spręstina, jog tiek Mokestinių... 81. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 82. Pareiškėjų A. O. ir L. O. apeliacinį skundą tenkinti.... 83. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą... 84. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.... 85. Atnaujinti pareiškėjams A. O. ir L. O. terminą skundui dėl Valstybinės... 86. Sprendimas neskundžiamas....