Byla 2-2120-215/2012
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Kęstučiui Stulginskui, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Sigutei Dagienei, dalyvaujant ieškovės UAB „A. B.“ direktoriui A. R., jo atstovui advokatui L. B., atsakovo atstovui nedalyvaujant,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „A. B.” ieškinį atsakovei IĮ „Ašvena“ dėl skolos, delspinigių priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė UAB „A. B.” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė iš atsakovės IĮ „Ašvena“ priteisti 18643,24 Lt skolos, 1509,30 Lt delspinigių, 8,06 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. spalio 27 d. su atsakove IĮ „Ašvena" sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181/IA/2011, pagal kurią buvo nustatyti tarpusavio santykiai ieškovui tiekiant atsakovui sutartyje nurodytas prekes ir atsiskaitymo už šias prekes tvarka. Ieškovas pateikė prekių atsakovei IĮ „Ašvena" pagal ieškovo 2011-12-06 išrašytą šią PVM sąskaitą-faktūrą: ARVB0004050, išrašymo data 2011-12-06, apmokėjimo data 2012-02-04, apmokėjimo suma 20691,00 Lt, sumokėta buvo 2047,76 Lt, o liko sumokėti 18643,24 Lt.

5R. S. 2.3.3. punktu atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo pateiktas prekes per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų ir nesumokėjo už pateiktas prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą, išrašytą 2011-12-06, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovės įsiskolinimas 18643,24 Lt. Sutarties 5.1. punkte numatyta, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną pirkėjas (atsakovas) moka pardavėjui (ieškovui) 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, todėl atsakovas yra skolingas ieškovui 1509,30 Lt delspinigių (delspinigių paskaičiavimo aktas pridedamas). Viso atsakovės skola ieškovui yra 20152,54 Lt. Nurodo, kad atsakovė iki šiol nėra pareiškusi jokių pretenzijų dėl pateiktų prekių kiekio, asortimento ar kokybės. Ieškovė ne kartą ragino atsakovę žodžiu, kad šis įvykdytų savo įsipareigojimus ir atsiskaitytų su ieškovu už pateiktas prekes, tačiau atsakovas ignoravo šiuos raginimus ir tam, kad apgintų savo teises ir teisėtus interesus ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą.

62012 m. birželio 28 d. teimsimas priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino.

72012 m. liepos 24 d. atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo.

82012 m. rugpjūčio 13 d. ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus.

9Atsakovei apie posėdį pranešta tinkamai, byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

10Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011 m. spalio 27 d. su atsakove sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181/IA/2011, pagal kurią buvo nustatyti tarpusavio santykiai ieškovui tiekiant atsakovui sutartyje nurodytas prekes ir atsiskaitymo už šias prekes tvarka. Ieškovas pateikė prekių atsakovei IĮ „Ašvena" pagal ieškovo 2011-12-06 išrašytą šią PVM sąskaitą-faktūrą: ARVB0004050, išrašymo data 2011-12-06, apmokėjimo data 2012-02-04, apmokėjimo suma 20691,00 Lt, sumokėta buvo 2047,76 Lt, o liko sumokėti 18643,24 Lt.

12Ieškovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad pagal sutartį jie sumontavo atsakovei visą restorano virtuvės įrangą, buvo atvykęs jų virėjas ir apmokė, kaip naudotis įranga. Atsakovė turėjo atsiskaityti per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, tačiau to nepadarė, atsakovė piktybiškai vengia mokėti skolą, nereaguoja į raginimus, į skambučius neatsako, vengia susitikti. Nurodė, kad vieną kartą buvo nuvykę derinti prietaisų, kur matėsi, kad visa sumontuota įranga pilnai veikia, įmonė vykdo veiklą, nes buvo ruošiamas banketas. Dėl įrangos jokių pretenzijų nėra gavę. Taip pat nurodė, kad sutarties šalys yra lygios, sutartis prilyginama įstatymui. Šalys turi būti užtikrintos tinkamu prievolių vykdymu, o už nevykdymą numatyti griežtas sankcijas. Prašė palikti preliminarų sprendimą nepakeistą, priteisti visas atstovavimo išlaidas.

13Atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad bendra įrangos kaina su PVM sudarė 111 131,24 Lt, šiai dienai nesumokėtas sutartimi nustatytos kainos likutis sudaro 18 643,24 Lt. Šios kainos dalies mokėjimas buvo sustabdytas dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo. Ieškovas buvo įsipareigojęs prekes pristatyti atsakovui iki 2011-11-14 ir savo sąskaita iki 2011-11-25 jas sumontuoti (Sutarties 3.2.1 punktas). Tačiau ieškovas prekes pristatė tik 2011-12-06, o tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu (Sutarties 3.6 punktas). Šiuo atveju svarbu yra tai, kad pirkimas dalinai buvo finansuojamas iš Valstybinės darbo biržos vykdomo projekto (dėl didelės apimties ir dėl to, kad dalis dokumentų šiuo metu yra priduoti Valstybinei darbo biržai, tai patvirtinantys įrodymai teismui bus pateikti vėliau), pagal kurio sąlygas finansavimas būtų buvęs nutrauktas, jei darbo vietos virtuvėje pilnai nebūtų įrengtos iki 2011-12-09. Siekiant išvengti didelių nuostolių Valstybinei darbo biržai nutraukus finansavimą, atsakovas buvo priverstas priimti ieškovo pristatytas prekes, nors dalis jų neatitiko Sutartyje nustatytos specifikacijos - ieškovas pristatė dujinę viryklę be uždegimo mygtuko/rankinio elektrinio uždegimo (Sutarties 1 priedas, 19 specifikacijos eilutė). Ieškovas pažadėjo, kad artimiausiu laiku geranoriškai pakeis specifikacijos neatitinkančias prekes tinkamomis, tačiau to nepadarė iki šiol. Sutarties 3.4.1 punktas nustato, kad Sutarties 2.3 punkte nurodytais terminais atsakovas įsipareigoja sumokėti už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes. Tačiau ieškovas iki šiol nėra pilnai įvykdęs savo įsipareigojimų dėl Sutarties 1 priede nurodytų prekių pristatymo, todėl atsakovas pagrįstai sustabdė savo prievolių pagal sutartį vykdymą iki kol ieškovas pilnai įvykdys savo prievoles pagal sutartį (CK 6.207 str. 2 d.). Šia teise atsakovas naudojasi protingai ir sąžiningai nes daugiau kaip 80 procentų sutarties kainos jau yra sumokėjęs ieškovui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 509,30 Lt delspinigių. Atsakovas nesutinka su šiuo ieškovo reikalavimu. Sutarties 3.4.1 punktas nustato, kad sutarties 2.3 punkte nurodytais terminais atsakovas įsipareigoja sumokėti už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes. Kadangi ieškovas iki šiol nėra pilnai įvykdęs savo įsipareigojimų dėl sutarties 1 priede nurodytų prekių pristatymo, atsakovas pagrįstai sustabdė savo prievolių vykdymą ir 2011-12-06 išrašytos PVM sąskaitos - faktūros Nr. ARVB0004050 mokėjimo terminas nėra praleistas.

14Tiek teisės doktrina, tiek LR CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, tiek Lietuvos A. T. praktika patvirtina šalių teisę susitarti dėl prievolių užtikrinimo priemonių sutartyse. Šalys negali susitarti tik dėl tokių prievolių užtikrinimo būdų, kuriuos aiškiai ir vienareikšmiškai draudžia įstatymas ( LR CK 6.98 str. 2 d.).

15Tiek iš byloje esančių duomenų, tiek iš atsakovės pareikštų prieštaravimų matyti, kad dėl 18643,24 Lt skolos ginčo nėra, tik atsakovė nesutinka dėl delspinigių. Atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad ieškovas nepilnai įvykdė savo įsipareigojimus dėl prekių pristatymo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas būtent įvykdė sutarties sąlygas, nes tai patvirtina PVM sąskaitos faktūros, kurias pasirašė atsakovė, kad visas prekes gavo. Būtent dėl atsakovės kaltės laiku nesumokėjus ieškovui avansu, turėjo sumokėti ne vėliaus kaip iki 2011-10-31, ieškovas pavėlavo kelias dienas pristatyti įranga, todėl tai nelaikytina netinkamu sutarties vykdymu.

16Pažymėtina, kad įrodinėjimo pareiga reglamentuojama LR CPK 178 straipsnyje. Civilinių bylų procese taikoma LR CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis apibrėžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Kad ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį yra atsakovės pareiga, tačiau atsakovė tai nėra padariusi.

17Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (LR CK 6.248 str. 1 d.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (LR CK 6.248 str. 3 d.). Pažeidęs sutartinę prievolę asmuo įgyja pareigą sumokėti ir netesybas (baudą, palūkanas) (CK 6.256 str. 2 d., 6.71 str.), kurių paskirtis - kompensuoti kreditoriaus interesą.

18Šalių susitarimas dėl delspinigių neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, tuo labiau – CK 6.165 str. 4 d. nuostatai, kuri iš esmės reiškia apribotą sutarties šalių teisę pasirinkti tarp reikalavimo vykdyti sutartį natūra ir reikalavimo atlyginti nuostolius, tačiau neatima teisės reikalauti netesybų ar kitų įstatymo nedraudžiamų prievolių užtikrinimo priemonių taikymo. Atsakovė pažeidė sutarties reikalavimus, neatsiskaitė už pateiktas prekes, net po kreipimosi į teismą nesiėmė priemonių skolos likvidavimui.

19Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Tai, ar netesybos nėra per didelės, vertinama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis Škotijos firma „ F. L.“ v. UAB „ Pakrijas“ byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis J. N. v. T. M., V.M. byloje Nr. 3K-7-304/2007). Teismas nenustatė, kad netesybos yra per didelės, todėl jos nemažintinos.

20Todėl byloje esant pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, o atsakovė liko skolinga 18643,24 Lt, ko neneigia pati atsakovė, todėl yra pagrindas palikti galioti preliminarų teismo sprendimą.

21Palikus galioti preliminarų sprendimą, iš atsakovės ieškovei priteistinos likusios turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (600,00 Lt), bei 11,44 Lt pašto išlaidų valstybei ( LR CPK 88, 93 ir 98 straipsniai).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu, teismas

Nutarė

23preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti papildomai iš atsakovės IĮ „Ašvena“, kodas 302599320, buv. reg. adr. Pavasario g. 10-34, Mažeikiai, kitas žinomas buveinės adresas Aludarių g. 15, Reivyčių k., Mažeikių r., ieškovei UAB „A. B.“, kodas 300129795, buv. adr. S. Ž. g. 49, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, 600,00 (šešis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Priteisti iš atsakovės IĮ „Ašvena“, kodas 302599320, buv. reg. adr. Pavasario g. 10-34, Mažeikiai, kitas žinomas buveinės adresas Aludarių g. 15, Reivyčių k., Mažeikių r., 11,44 (vienuolika litų 44 ct) pašto išlaidų valstybės naudai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Kęstučiui... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė UAB „A. B.” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė iš... 5. R. S. 2.3.3. punktu atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo pateiktas... 6. 2012 m. birželio 28 d. teimsimas priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį... 7. 2012 m. liepos 24 d. atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus... 8. 2012 m. rugpjūčio 13 d. ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės... 9. Atsakovei apie posėdį pranešta tinkamai, byla nagrinėtina jai... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011 m. spalio 27 d.... 12. Ieškovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad pagal sutartį jie sumontavo... 13. Atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad bendra įrangos kaina su PVM... 14. Tiek teisės doktrina, tiek LR CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties... 15. Tiek iš byloje esančių duomenų, tiek iš atsakovės pareikštų... 16. Pažymėtina, kad įrodinėjimo pareiga reglamentuojama LR CPK 178 straipsnyje.... 17. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo... 18. Šalių susitarimas dėl delspinigių neprieštarauja imperatyvioms įstatymo... 19. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik... 20. Todėl byloje esant pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė savo... 21. Palikus galioti preliminarų sprendimą, iš atsakovės ieškovei priteistinos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430... 23. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 24. Priteisti papildomai iš atsakovės IĮ „Ašvena“, kodas 302599320, buv.... 25. Priteisti iš atsakovės IĮ „Ašvena“, kodas 302599320, buv. reg. adr.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...