Byla e2A-1162-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (ieškovo) UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, pateiktą civilinėje byloje Nr. e2A-1162-370/2015 pagal pareiškėjo (atsakovo) akcinės bendrovės „Ekra“ skundą dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. spalio 20 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 74-NKA/14, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo vykdymą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ buvo nagrinėjamas ginčas tarp ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir atsakovo AB „Ekra“ dėl 826 853,89 Eur, 6 proc. dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, pagal 2011 m. birželio 8 d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir AB „Ekra“ sudarytą Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutartį Nr. 2011/AV-D(d)-4 priteisimo.

4VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. spalio 20 d. sprendimu, priimtu byloje Nr. 74-NKA/14, nusprendė:

  1. Ieškinį ir pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo tenkinti iš dalies;
  2. Priteisti ieškovui UAB „Aukštaitijos vandenys“ iš atsakovo AB „Ekra“ 413 426,95 Eur kompensaciją dėl darbų uždelsimo už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 22 d., 6 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą (413 426,95 Eur) nuo 2015 m. gegužės 2 d. iki arbitražo teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 11 299,34 Eur arbitravimo-administravimo mokestį, 875 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

5Pareiškėjas (atsakovas) AB „Ekra“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė skundą, kuriuo be kita ko prašė: 1) sustabdyti 2015 m. spalio 20 d. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį AB „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo vykdymą; 2) panaikinti VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. spalio 20 d. sprendimą byloje Nr. 74-NKA/14 pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį AB „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą apmokėjimo.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 10 d. nutartimi tenkino pareiškėjo (atsakovo) UAB „Ekra“ prašymą dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 vykdymo sustabdymo ir sustabdė šio sprendimo vykdymą, iki byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

7Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. lapkričio 30 d. gautas suinteresuoto asmens (ieškovo) UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (toliau – prašymas), juo prašoma pareikalauti, kad AB „Ekra“ per teismo nustatytą terminą pateiktų UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įpareigojant AB „Ekra“ įmokėti į Lietuvos apeliacinio teismo depozitinę sąskaitą 425 601,29 Eur dydžio užstatą arba pateikti banko garantiją galimų UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuostolių atlyginimui užtikrinti. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja abi nuostolių atlyginimo instituto taikymo būtinosios sąlygos – suinteresuoto asmens nuostoliai, galintys atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bei tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomas.

8Nurodė, kad pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo 2011-06-08 sudarė rangos sutartį Nr. 2011/AV-D(d)-4 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba” (toliau – Rangos sutartis). Suinteresuoto asmens turtinių interesų rizikos pagal Rangos sutartį apsaugai užtikrinti 2012-05-03 buvo suteikta Sutarties įvykdymo banko garantija Nr. GP25-1648710 (toliau – Banko garantija), kuria AB DNB bankas neatšaukiamai garantuoja užsakovui (suinteresuotam asmeniui), rangovo (pareiškėjo) vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip 2 409 250 Lt (697 767,03 Eur), raštu gavę pirmąjį Užsakovo reikalavimą. Pagal 2015-10-27 sudarytą Banko garantijos pakeitimą Nr. 13, banko garantijos galiojimo terminas pratęstas iki 2015-12-31. Atsižvelgiant į vidutinę bylų nagrinėjimo trukmę Lietuvos apeliaciniame teisme, akivaizdu, kad pareiškėjo skundas nebus išnagrinėtas bei procesinis sprendimas paskelbtas iki 2015-12-31, t. y. iki Banko garantijos termino pasibaigimo. Atsižvelgiant į tai, taikytos laikinosios apsaugos priemonės – arbitražo teismo sprendimo vykdymo sustabdymas, užkerta kelią suinteresuotam asmeniui pasinaudoti jam suteikta Banko garantija ir pareikalauti, kad arbitražo sprendimu priteistą kompensaciją už darbų uždelsimą ir bylinėjimosi išlaidas sumokėtų šią garantiją išdavęs bankas. Pasibaigus Banko garantijai, suinteresuotas asmuo patirs 425 601,29 Eur nuostolių, nes tokio dydžio jam priteistos kompensacijos dėl darbų uždelsimo ir priteistų išlaidų negalės išieškoti iš pareiškėjo, kuris praktiškai jau dabar yra nemokus.

9Tai, kad pareiškėjo finansinė padėtis yra sunki, pripažįsta ir pats pareiškėjas skunde, nurodydamas, kad vykdant VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ sprendimą byloje Nr. 74-NKA/14, pareiškėjo veikla būtų sutrikdyta ir jis būtų priverstas bankrutuoti.

10Pareiškėjo sunkią finansinę padėtį pagrindžia ir šios aplinkybės: 1) vadovaujantis www.rekvizitai.lt pateikiamais duomenimis, pareiškėjo įsiskolinimas VSDFV 2015-11-19 buvo 7037,41 Eur, įmonės darbuotojų skaičius laikotarpiu nuo 2011-10-05 – 2015-11-22 sumažėjo nuo 51 iki 14 darbuotojo; įmonė valdo tik 4 transporto priemones; 2) 2014 metų balansas, pagal kurį finansiniai pareiškėjo įsipareigojimai sudaro 82,45 proc. turimo bendrovės turto, o pareiškėjo įsipareigojimai sudaro 219,45 proc. pareiškėjo realiai turimo turto; 3) pareiškėjas net 32 bylose dalyvauja kaip atsakovas, įskaitant bylas dėl darbo užmokesčio priteisimo; 4) antstolio R. B. bei antstolės S. V. patvarkymai, patvirtinantys vykdomą išieškojimą iš pareiškėjo jo darbuotojams.

11Pareiškėjas atsiliepime į suinteresuoto asmens prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, prašo: 1) suinteresuoto asmens prašymo netenkinti; 2) priteisti pareiškėjui iš suinteresuoto asmens 605 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimo į prašymą pateikimu; 3) 2015-01-14 Susitarimo Nr. K-2500-2012-103/7 dėl 2012-04-26 Finansinių įsipareigojimų limito sutarties Nr. K-2500-2012-103 sąlygų pakeitimo neteikti suinteresuotam asmeniui ir bet kuriems kitiems asmenims susipažinti ir kopijuoti.

12Nurodo, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymas negalimas arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymo atveju. Pirma, suinteresuotas asmuo prašo nuostolių atlyginimo užtikrinimo remdamasis CPK 146 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjo nuomone, arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymas yra išimtiniais atvejais taikoma specifinė procesinė priemonė, kuri negali būti laikoma laikinąja apsaugos priemone CPK 146 straipsnio 1 dalies prasme, nes ji nėra skirta suinteresuoto asmens interesų apsaugai, ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, o skirta pareiškėjo interesų apsaugai iki arbitražo sprendimas bus patikrintas Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo nustatytais pagrindais. Antra, CPK 146 straipsnio 1 dalies taikymas pagal analogiją šioje byloje negalimas, nes civilinio proceso nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai, be to, įstatymo analogija galima tik esant jos taikymo sąlygoms: 1) konstatuojama teisės spraga; 2) yra įstatymas, reglamentuojantis panašų santykį; 3) yra teisės normų reguliuojamų ir nereguliuojamų santykių panašumas. Nagrinėjamu atveju nurodytos įstatymo analogijos taikymo sąlygos neegzistuoja.

13Suinteresuotas asmuo neįrodė realios grėsmės, kad dėl sprendimo vykdymo sustabdymo jis patirs nuostolius. Vien sprendimo vykdymo sustabdymas negali daryti ir nedaro jokios tiesioginės įtakos suinteresuoto asmens teisių pagal Banko garantiją apimčiai. Lietuvos apeliaciniam teismui sustabdžius arbitražo sprendimo vykdymą yra draudžiamas tik jo priverstinio vykdymo procedūrų inicijavimas, tačiau neribojamos suinteresuoto asmens teisės pasinaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Banko garantija patvirtina, kad suinteresuoto asmens teisė pateikti reikalavimą garantui ir, atitinkamai, banko pareiga išmokėti suinteresuoto asmens reikalaujamas sumas nepriklauso nuo to, ar suinteresuoto asmens materialinis teisinis reikalavimas į pareiškėją apskritai yra patvirtintas įsiteisėjusiu ir vykdytinu teismo (ar arbitražo) sprendimu. Garanto atsakomybei esant solidariai, o ne subsidiariai, suinteresuotas asmuo gali iškart kreiptis į banką, nepradėjęs išieškojimo iš pareiškėjo. Sprendimo vykdymo sustabdymas šios suinteresuoto asmens teisės niekaip neriboja. Be to, suinteresuoto asmens nuostolių atsiradimas grindžiamas tik prielaida, kad Banko garantija daugiau nebus pratęsta, nors iki šiol, ji buvo pratęsta ne vieną kartą.

14Suinteresuotas asmuo neįrodė, kad galimų nuostolių išieškojimas būtų apsunkintas. Suinteresuotas asmuo nutylėjo, kad remdamasis Rangos sutarties sudedamąja dalimi esančio pareiškėjo pasiūlymo priedu, sulaikė 5 proc. pagal sutartį pareiškėjui mokėtinos darbų kainos (348 883,44 Eur). Atsižvelgiant į tai, suinteresuotas asmuo pagal Rangos sutarties konkrečių sąlygų 14.9 punktą, privalės sulaikytą sumą sumokėti pareiškėjui. Nesutiktina, kad pareiškėjas yra nemokus. Balanso už 2014 metus duomenys nesąžiningai ir tendencingai interpretuojami, nutylima, kad 2014 m. pabaigoje pareiškėjas turėjo 1 768 511 Lt piniginių lėšų. Vien Banko garantijos galiojimui užtikrinti pareiškėjas 2015-01-14 Susitarimu Nr. K-2500-2012-103/7 yra įsipareigojęs AB DNB banko specialiai atidarytoje sąskaitoje nuolat laikyti susitarime nustatyto dydžio sumą. Suinteresuotas asmuo su prašymu nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjo skolininkai būtų nemokūs ar, kad dėl kitų priežasčių pareiškėjo reikalavimo teisių įgyvendinimas būtų neįmanomas. Pareiškėjo turtui taikyti areštai šiuo metu jau yra panaikinti ir 2015-11-23 duomenimis pareiškėjo atžvilgiu nėra registruotas nė vienas turto areštas. Darbuotojų skaičiaus mažėjimas buvo nuoseklus ir sąlygotas objektyvios priežasties – darbo jėgos poreikio mažėjimu. Akivaizdu, kad pareiškėjui jau 2014 m. esant nemokiam, jis nebūtų galėjęs atsiskaityti su medžiagų tiekėjais ir dar vienerius metus vykdyti Rangos sutarties.

15Suinteresuoto asmens prašomas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimas iš esmės paneigtų teismo taikyto sprendimo vykdymo sustabdymo esmę ir tikslą bei neatitiktų proporcingumo principo. Tuo atveju, jeigu teismas tenkintų suinteresuoto asmens prašymą, sprendimo vykdymo sustabdymas iš dalies taptų beprasmis, nes įpareigojimas deponuoti arbitražo sprendimu priteistos sumos dydžio užstatą, savo faktiniais padariniais prilygtų sprendimo įvykdymui, pareiškėjui sukeltų žalingų padarinių, apribotų jos galimybę vykdyti prievoles.

16Prašymas netenkintinas.

17Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d.).

18Pagal susiformavusią teismų praktiką teismas, spręsdamas dėl būtinumo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, turi nustatyti dvi aplinkybes. Pirma, teismas turi pripažinti, kad yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba, kad nuostoliai jau yra atsiradę. Antra, teismas turi nustatyti, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių, atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje (priėmus galutinį galimai ieškovui nepalankų teismo sprendimą) gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1301/2010; 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2401/2011; 2014 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-541/2014 ir kt.). Galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12 str., 178 str.). Tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

19Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių institutas, priešingai nei atsiliepime nurodo pareiškėjas, gali būti taikomas arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymo atveju. Skundžiamo arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymas yra laikinoji apsaugos priemonė, savo esme atitinkanti CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Savo ruožtu, įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų kitos bylos šalies nuostolių atlyginimą, siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Nuostolių dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimas galimas, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas ir bylos šaliai, prašančiai galinčių atsirasti jos nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1932/2012). Taigi, priešingai nei nurodo pareiškėjas, nuostolių atlyginimo užtikrinimas yra galimas ir dėl arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymo, jei prašantis nuostolių atlyginimo institutą taikyti asmuo pagrindžia nuostolių atsiradimą ir jų atlyginimo ateityje pasunkėjimą.

20Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo nuostolius ir jų dydį dėl arbitražo sprendimo sustabdymo grindžia nurodydamas, kad suinteresuoto asmens interesų apsaugai pagal pareiškėjo ir suinteresuoto asmens sudarytą Rangos sutartį užtikrinti 2012-05-03 buvo suteikta banko garantija. Darbų užbaigimo aktas numatytas pasirašyti iki 2015-12-31, todėl vadovaujantis Rangos sutarties Konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punktu garantijos terminas nebus pratęstas. Lietuvos apeliaciniame teisme neišnagrinėjus bylos pagal AB „Ekra“ skundą dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 priimto sprendimo (toliau – arbitražo sprendimas) iki nurodyto termino, suinteresuotam asmeniui bus sutrukdyta pasinaudoti Banko garantija ir pareikalauti, kad arbitražo sprendimu priteistą kompensaciją už darbų uždelsimą ir bylinėjimosi išlaidas sumokėtų garantiją išdavęs bankas. Tokiu būdu suinteresuotas asmuo patirs 425 601,29 Eur nuostolių, nes tokio dydžio priteistos kompensacijos negalės išieškoti iš pareiškėjo, kuris praktiškai yra nemokus. Suinteresuoto asmens įrodinėjama aplinkybe apie pareiškėjo sunkią finansinę padėtį, grindžiama antstolių patvarkymais, duomenimis iš www.rekvizitai.lt, balansu už 2014 metus, siekiama įrodyti nuostolių atlyginimo pasunkėjimą ar pasidarymą neįmanomu. Taigi, suinteresuotas asmuo nuostolių atsiradimą dėl arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymo sieja su prarasta galimybe pasinaudoti Banko garantija, galiojančia iki 2015-12-31, o nuostolių dydį sieja su arbitražo sprendimu suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo priteista pinigų suma, įrodinėjant sunkią pareiškėjo finansinę padėtį. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais suinteresuoto asmens argumentais, kuriais grindžiamas nuostolių atsiradimas dėl nagrinėjamu atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

21Iš suinteresuoto asmens pridėtos Banko garantijos matyti, kad AB DBN bankas neatšaukiamai garantuoja užsakovui (suinteresuotam asmeniui), rangovo (pareiškėjo) vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip 2 409 250 Lt raštu gavę pirmąjį užsakovo reikalavimą. Garantijoje taip pat nurodyta, kad garantuota suma bus išmokėta be jokių Banko prieštaravimų ir Užsakovas neprivalo nurodyti Užsakovo pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu Banko garantijos tekstas patvirtina vieną iš banko garantijos požymių, išskiriamų teismų praktikoje – besąlyginį garanto įsipareigojimą atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Banko garantijos besąlygiškumas reiškia, kad norint pareikalauti mokėjimo pagal garantiją, nereikia įrodyti, jog užtikrintas sandoris neįvykdytas, o savo ruožtu, garantas to negali reikalauti ar reikšti kitokius atsikritimus, kylančius iš garantija užtikrintos prievolės. Banko garantija pasireiškia ir savo nepriklausomumu (CK 6.90 straipsnio 2 dalis), t. y. kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimą nesiejama su prievolės atsiradimu, jos tolesniu gyvavimu ar vykdytinumu, o garantas, gavęs kreditoriaus reikalavimą mokėti, neturi teisės į atsikirtimus bei prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimo buvimo, ginčytinumo ar nebuvimo. Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su suinteresuoto asmens pozicija, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju (arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymas) užkerta kelią suinteresuotam asmeniui pasinaudoti jam suteikta Banko garantija ir pareikalauti, kad arbitražo sprendimu priteistą kompensaciją už darbų uždelsimą ir bylinėjimosi išlaidas sumokėtų šią garantiją išdavęs bankas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokiems veiksmams nereikalingas Lietuvos apeliacinio teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjo skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, su kurio priėmimu siejamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Kaip teisingai nurodė pareiškėjas, sustabdžius arbitražo teismo sprendimo vykdymą, draudžiamas tik arbitražo sprendimo priverstinio vykdymo procedūrų inicijavimas, tačiau neribojamos suinteresuoto asmens teisės pasinaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

22Kartu su prašymu suinteresuotas asmuo pateikė ir Banko garantijos pakeitimą Nr. 13, iš jo matyti, kad Banko garantijos sąlygos keistos ne vieną kartą. Paskutiniu Banko garantijos pakeitimu, atliktu 2015-10-27, Banko garantijos termino galiojimas pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai (kitos sąlygos išliko nepakitusios). CK 6.96 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtirtinta, kad Banko garantija baigiasi, kai sueina garantijoje nustatytas garantijos galiojimo terminas. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad Banko garantijos galiojimo terminas susijęs su Rangos sutarties Konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punkto trečiuoju paragrafu, kuriame nurodyta, kad atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos [...]. Darbų užbaigimo aktas numatytas pasirašyti 2015-12-31, todėl Banko garantijos terminas nebus pratęstas, o suinteresuotas asmuo turės teisę pareikalauti sumokėti jam priklausančias pagal Rangos sutartį sumas iš garantiją išdavusio banko tik iki 2015-12-31. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie suinteresuoto asmens argumentai taip pat nesudaro pagrindo nagrinėjamu atveju taikyti nuostolių atlyginimo taikymo institutą. Suinteresuotas asmuo, nurodydamas, kad darbų užbaigimo aktas numatomas pasirašyti iki 2015-12-31, nepridėjo šį teiginį patvirtinančių įrodymų, todėl negalima spręsti, kad nurodyta data yra galutinė darbų pridavimui, juolab atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutartyje Statinio pripažinimas tinkamu naudoti apibrėžiamas taip: pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus“. Dėl to darytina išvada, kad statinio pripažinimas tinkamu naudoti priklauso ne tik nuo suinteresuoto asmens ir pareiškėjo, tačiau taip pat ir nuo trečiųjų asmenų – sudarytos komisijos atlikto vertinimo. Atsižvelgiant į šalių praktiką pratęsiant banko garantijos galiojimo terminą bei į Rangos sutarties Konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punkto trečiąjį paragrafą, Banko garantija gali likti (liktų) galioti ir ilgesniam terminui. Net ir tuo atveju, jei, kaip nurodo suinteresuotas asmuo, darbų užbaigimo aktas būtų pasirašytas iki 2015-12-31 (nors iki nurodytos datos nutarties priėmimo metu yra likę tik 14 darbo dienų), taikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos nustatytam Banko garantijos galiojimo terminui ar suinteresuoto asmens teisėmis ja pasinaudoti. Suinteresuoto asmens interesams esant užtikrintiems Banko garantija, negalima laikyti, kad dėl arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymo suinteresuotas asmuo patiria (patirs) nuostolių.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymas) nagrinėjamu atveju nereiškia suinteresuoto asmens teisės pasinaudoti Banko garantija sustabdymu ar kelio užkirtimu ja pasinaudoti. Suinteresuotam asmeniui šiuo pagrindu kildinus nuostolius, patiriamus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, laikytina, kad suinteresuotas asmuo neįrodė vienos iš būtinų sąlygų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Dėl šios priežasties suinteresuoto asmens prašymas atmestinas, nevertinant ir nepasisakant dėl antrosios nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo sąlygos.

24Dėl pareiškėjo prašymo dalį bylos medžiagos pripažinti nevieša

25Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į suinteresuoto asmens prašymą pateikė 2015-01-14 Susitarimo Nr. K-2500-2012-103/7 (toliau – Susitarimas) kopiją. Nurodė, kad šiame Susitarime esanti informacija yra komerciškai jautri ir sudaro pareiškėjo komercinę paslaptį, todėl teismo prašo minėtą Susitarimą pripažinti nevieša medžiagos dalimi ir neteikti jo susipažinimui ir kopijų darymui suinteresuotam asmeniui ir bet kuriems kitiems asmenims. Kadangi pareiškėjas Susitarimą pridėjo siekdamas paneigti suinteresuoto asmens prašymo argumentus, susijusius su nuostolių atlyginimo pasunkėjimu, esant prastai pareiškėjo finansinei padėčiai (antroji nuostolių atlyginimo užtikrinimo sąlyga), tačiau apeliacinės instancijos teismas šio įrodymo nevertino ir dėl jo nepasisakė, nes konstatavo, kad suinteresuotas asmuo neįrodė pačių realiai atsirasiančių nuostolių (pirmosios nuostolių atlyginimo užtikrinimo sąlygos), pareiškėjo prašymas Susitarimą pripažinti neviešu ir neteikti jo suinteresuotam ir tretiesiems asmenims, tenkintinas (CPK 10 straipsnio 2 dalis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Pareiškėjas atsiliepime prašo iš suinteresuoto asmens priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsiliepimo į prašymą parengimu. Patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą patvirtina pareiškėjo pateikti dokumentai: 2015-12-07 PVM sąskaita faktūra Nr. ZETA-15-1097, paslaugų perdavimo aktas pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ZETA-15-1097, 2015-12-07 išrašas iš banko.

28Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 str. 3 d.). Pareiškėjas patyrė 605 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į suinteresuoto asmens prašymą parengimu. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijų 8.16 punktą, daro išvadą, kad būtinos ir pagrįstos pareiškėjo išlaidos advokato pagalbai už atsiliepimo į prašymą parengimą apmokėti yra 285,2 Eur.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147, 302, 290–291 straipsniais,

Nutarė

30suinteresuoto asmens UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

31Pripažinti nevieša bylos medžiaga AB „Ekra“ į bylą pateiktą 2015-01-14 Susitarimą Nr. K-2500-2012-103/7 (dokumento kopiją) ir jo neteikti suinteresuotam bei tretiesiems asmenims susipažinti.

32Iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754) AB „Ekra“ (į. k. 134124027 ) priteisti 285,2 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ buvo... 4. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015... 5. Pareiškėjas (atsakovas) AB „Ekra“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 10 d. nutartimi tenkino... 7. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. lapkričio 30 d. gautas suinteresuoto... 8. Nurodė, kad pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo 2011-06-08 sudarė rangos... 9. Tai, kad pareiškėjo finansinė padėtis yra sunki, pripažįsta ir pats... 10. Pareiškėjo sunkią finansinę padėtį pagrindžia ir šios aplinkybės: 1)... 11. Pareiškėjas atsiliepime į suinteresuoto asmens prašymą dėl nuostolių,... 12. Nurodo, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymas negalimas arbitražo... 13. Suinteresuotas asmuo neįrodė realios grėsmės, kad dėl sprendimo vykdymo... 14. Suinteresuotas asmuo neįrodė, kad galimų nuostolių išieškojimas būtų... 15. Suinteresuoto asmens prašomas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimas iš... 16. Prašymas netenkintinas.... 17. Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas... 18. Pagal susiformavusią teismų praktiką teismas, spręsdamas dėl būtinumo... 19. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 20. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo nuostolius ir jų dydį dėl... 21. Iš suinteresuoto asmens pridėtos Banko garantijos matyti, kad AB DBN bankas... 22. Kartu su prašymu suinteresuotas asmuo pateikė ir Banko garantijos pakeitimą... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Dėl pareiškėjo prašymo dalį bylos medžiagos pripažinti nevieša... 25. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į suinteresuoto asmens prašymą pateikė... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Pareiškėjas atsiliepime prašo iš suinteresuoto asmens priteisti patirtas... 28. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. suinteresuoto asmens UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymą dėl... 31. Pripažinti nevieša bylos medžiaga AB „Ekra“ į bylą pateiktą... 32. Iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754) AB „Ekra“ (į. k....