Byla A-525-1658-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Dinai Jarusalimskienei, dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ atstovui advokatui Martynui Žilinskui, atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui Kęstučiui Kadonui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu (T 1, b. l. 3 – 11) kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti atsakovo 2006 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 69-130, kuriuo patvirtinta trečiojo suinteresuoto asmens 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 17-2-198 dalis dėl 173 081 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 115 438,75 Lt PVM delspinigių ir 23 042 Lt šio mokesčio baudos, į sprendimą netvirtinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akto Nr. 07-05-32-117.

5Pareiškėjas nurodė, kad pagal bankrutuojančios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Astorija management“ (toliau – BĮ UAB „Astorija management“) pateiktas PVM sąskaitas – faktūras sumokėjo pirkimo PVM, todėl turi teisę į PVM atskaitą. Teigė, jog mokesčių administratoriui pateikė visas sutartis bei papildomus susitarimus, pasirašytus su BĮ UAB „Astorija management“, visas šios įmonės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus bei visus mokėjimo pavedimus, pagal kuriuos į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą įmokėjo visas sumas už suteiktas paslaugas. Pabrėžė, kad ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ yra įvykusios, jis patyrė išlaidas, o ūkinės operacijos yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais. Be to, pareiškėjas negali būti atsakingas dėl BĮ UAB „Astorija management“ darbuotojų veikos ar svarbios informacijos nutylėjimo. Elgėsi sąžiningai, nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su ginčijama ūkine operacija.

6Atsakovas (T 1, b. l. 37 – 43) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad patikrinimo metu nustatyta, jog pareiškėjas 1999 – 2002 m. UAB „Astorija management“ vardu išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis pagrindė deklaruotą 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. spalio mėnesių PVM atskaitą ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. 1999 m. UAB „Astorija management“ vardu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros buvo įsigytos ne UAB „Astorija management“, o kitos įmonės vardu. Pareiškėjas kartu su atsikirtimais dėl 2003 m. gegužės 13 d. patikrinimo akto pateikė perrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurios išrašytos jau ant UAB „Astorija management“ vardu įsigytų SAD blankų, nurodyta jų išrašymo data – 2002 m. kovo 14 d.. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. balandžio mėnesių PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti asmenys, kurių vardu pasirašytos šios sąskaitos, t.y. Š. V. ir R. J., SAD blankų išrašymo metu bendrovėje nedirbo. Pateiktuose UAB „Astorija management“ vardu išrašytuose dokumentuose neatsispindi faktiškai įvykusios ūkinės operacijos, nes daugelis PVM sąskaitų – faktūrų išrašytos žymiai ankstesnėmis datomis, negu surašyti aktai dėl produkcijos perdavimo – priėmimo. Pareiškėjas taip pat pateikė 1999 m. rugsėjo 29 d. paslaugų pardavimo sutartį, kurios suma 58700 Lt ir kuria UAB „Astorija management“ įsipareigojo sudaryti atrankinio tyrimo programą, spausdinti, platinti anketas, rinkti ir analizuoti informaciją. Pareiškėjas taip pat pateikė UAB „Astorija management“ vardu išrašytą 1999 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą LAB Nr. 5752630 bei 1999 m. rugsėjo 30 d. darbų atlikimo aktą. Atsakovas pažymėjo, jog iš patikrinimui pateiktos medžiagos matyti, kad toks didelis darbų kiekis, reikalaujantis didelių darbo sąnaudų, negalėjo būti atliktas per vieną dieną. Be to, iš patikrinimo metu surinktos informacijos matyti, kad patikrinimo medžiagoje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas žinojo (turėjo galimybę žinoti) apie kontrahento nesąžiningus veiksmus. Pareiškėjas į buhalterinę apskaitą įtraukė PVM sumas, nurodytas jau po 2002 m. balandžio 7 d., t.y. kai UAB „Astorija management“ buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, nors apie jos išregistravimą 2002 m. balandžio 27 d. buvo paskelbta „Valstybės žinių“ Informaciniame pranešime Nr. 34. Atsakovo nuomone, pareiškėjas turėjo galimybę žinoti, kad jo kontrahentas nesumokėjo pardavimo PVM, todėl elgėsi nesąžiningai ir prarado teisę į PVM atskaitą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 4, b. l. 82) prašė skundo nepatenkinti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu (T 4, b. l. 111 – 113) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi PVM įstatymo 3 straipsniu, 18 straipsniu (1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-843 redakcija), 26, 28 straipsniais, Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsniu. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 1999 – 2002 m. į buhalterinę apskaitą įtraukė UAB „Astorija management“ vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras bei jomis pagrindė bendrovės deklaruotą 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. spalio mėnesių pirkimo PVM ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. balandžio mėnesiais išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti asmenys, kurių vardu šios sąskaitos pasirašytos, t.y. Š.V. ir R. J., SAD blankų išrašymo metu bendrovėje nedirbo. PVM sąskaitose – faktūrose prie šių asmenų pavardžių pasirašė R. T.. UAB „Astorija management“ vardu išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos paslaugos: sieninių plakatų, reklaminių lankstinukų ir kortelių, reklaminių lapelių spausdinimas, atrankinio tyrimo programos sudarymas, anketų pagaminimas ir platinimas, informacijos rinkimas ir analizė, kalendoriukų spausdinimas ir jų išnešiojimas. Patikrinęs UAB „Astorija management“, mokesčių administratorius nustatė, kad bendrovė neturėjo nei darbo, nei materialinių išteklių veiklai vystyti. Be to, daugelis pateiktų UAB „Astorija management“ PVM sąskaitų – faktūrų išrašytos žymiai ankstesnėmis datomis, negu surašyti aktai dėl produkcijos perdavimo – priėmimo. Teismo nuomone, šių įrodymų visuma patvirtina mokesčių administratoriaus išvadą, jog ūkinės operacijos tarp pareiškėjo bei UAB „Astorija management“ neįvyko, todėl šiomis neįvykusiomis ūkinėmis operacijomis, vadovaujantis PVM įstatymo 3 straipsniu, nebuvo sukurtas PVM objektas, pirkimo PVM nuo šių operacijų vertės buvo išskirtas ir įtrauktas į atskaitą neteisėtai. Įrodymų, patvirtinančių įvykusių ūkinių operacijų realumą, pareiškėjas nepateikė. Atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies nuostatą, laikytina, kad pareiškėjas nepaneigė mokesčių administratorių išvadų bei neįrodė, jog realiai įvyko ūkinės operacijos. Teismas pažymėjo, kad patikrinimo metu surinkti įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas turėjo galimybę žinoti apie kontrahento nesąžiningus veiksmus. Jis turėjo galimybę patikrinti, kodėl UAB „Astorija management“ pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose direktoriumi nurodytas Š. V., nors, pagal valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos Įmonių registracijos skyriaus duomenis, UAB „Astorija management“ administracijos vadovas yra R. T.. Pareiškėjas taip pat turėjo galimybę patikrinti, kas turi teisę atstovauti UAB „Astorija management“, išrašyti bei pasirašyti jos vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus. Nei vieno iš šių veiksmų, kurių atlikimas priklausė nuo pareiškėjo valios ir kuriuos analogiškoje situacijoje būtų atlikęs rūpestingas mokesčių mokėtojas, pareiškėjas neatliko, todėl teismas padarė išvadą, kad tenkinti skundą pagrindo nėra.

12III.

13Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 4, b. l. 116 – 126) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „Astorija management“ darbuotojų veikos ar svarbios informacijos nutylėjimo. Elgėsi sąžiningai, nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su ginčijama ūkine operacija. Net ir tais atvejais, kai specialųjį apskaitos dokumentą pasirašo įmonėje nedirbantis asmuo, toks dokumentas turės juridinę galią ir suteiks teisę į PVM atskaitą jo gavėjui, kadangi pagrindinė apskaitos dokumento paskirtis yra patvirtinti ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį.

152. Tiek susijusiuose tyrimuose bei bylose buvo nustatyta, tiek ir pats mokesčių administratorius ne kartą vienareikšmiškai pripažino, kad aktualiu laikotarpiu UAB „Astorija management“ vykdė veiklą, o ūkinės operacijos tarp šios įmonės ir jo buvo realios. Šiame mokestiniame ginče buvo ignoruojami Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti principai, nepaisoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimų.

163. Formalūs dokumentų datų (t.y. skaičių) neatitikimai, kurie vertintini kaip gramatinės klaidos, neturi ir negali turėti lemiamos įtakos sprendžiant dėl teisės į PVM atskaitą ribojimo (Mokesčių administravimo įstatymo 6, 10 str.).

174. Išvados, kad mokesčio mokėtojas privalo užtikrinti kitos sandorio šalies veiksmų teisėtumą ir pašalinti bet kokias prielaidas apgaulingiems komercijos partnerio veiksmams, nepagrįstos teisės normomis ir prieštarauja geros moralės principui. Ne jo pareiga yra įrodyti, kad jis neturėjo galimybės žinoti apie UAB „Astorija management“ veiklos neteisėtumą.

185. Mokesčių administratoriui pateikė visus dokumentus, patvirtinančius, jog UAB „Astorija management“ sumokėjo už suteiktas paslaugas. Ūkinių operacijų turinys patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais.

196. Apeliacinio skundo pagrįstumą patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 13 str.).

20Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 135 – 141) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

21Atsakovas, pakartodamas atsiliepimo į skundą argumentus, nurodė, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 134) prašė apeliacinio skundo nepatenkinti. Nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais motyvais.

23IV.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą, 2007 m. balandžio 3 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Teismas nutartyje nurodė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal BĮ UAB „Astorija management“ vardu jam išrašytas nuo 1999 m. rugpjūčio 30 d. iki 2002 m. lapkričio mėn. PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias pareiškėjas pirko iš nurodytos bendrovės paslaugas dėl reklaminių lapelių, įvairių kalendoriukų bei plakatų spausdinimo bei šios produkcijos išnešiojimo gyventojams ir organizacijoms. Sprendžiant šį ginčą būtina vadovautis nurodytų ūkinių operacijų metu galiojusiomis materialinės teisės normomis (PVM įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo), reglamentavusiomis PVM atskaitos teisinius santykius, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, bylos Nr. 1.3.1.4), kurioje pateiktas šių normų taikymo išaiškinimas. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartyje pasisakyta dėl aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant dėl mokesčio mokėtojo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal prekių pardavėjo jam išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Tai yra prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos–faktūros) turėjimas, šiame dokumente atvaizduotos ūkinės operacijos realus atlikimas bei mokesčio mokėtojo (prekių pirkėjo) sąžiningumas. Prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti yra mokesčio mokėtojo atlikti prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos pridėtinės vertės realizavimo veiksmai. Mokesčio mokėtojas turi įsigyti prekę ar paslaugą ir ją panaudoti PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. Prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose. Įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos-faktūros buvimas laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Ši teisė, be kitų aplinkybių, gali būti įgyvendinta tik egzistuojant minėtų elementų visumai – teisės į PVM atskaitą prielaidai ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygai, iš kurių pirmenybė yra teiktina pirmajai, atspindinčiai pačią PVM sistemos esmę. Vilniaus apskrities VMI 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akte nurodyti minėtų PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitų trūkumai (šių sąskaitų-faktūrų išrašymas įmonėje nedirbančių asmenų, šių asmenų bei sąskaitas-faktūras pasirašiusių asmenų neatitikimas, sąskaitų-faktūrų išrašymo datos neatitikimas laiko, kai tariamai buvo įvykdytos atitinkamose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos) yra įrodyti mokesčių administratoriaus surinktais įrodymais. Šių trūkumų iš esmės neginčija ir pareiškėjas. Todėl šios PVM sąskaitos-faktūros galėtų būti pagrindu pripažinti pareiškėjo teisę į jose nurodyto pirkimo PVM atskaitą tik tuo atveju, kai patikimais ir pakankamais įrodymais būtų įrodyta, kad šiose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai įvyko būtent tarp šių kontrahentų ir tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos aptariamose sąskaitose-faktūrose. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių paneigti mokesčių administratoriaus pateiktus įrodymus ir leidžiančių daryti išvadą, jog minėtos ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ realiai įvyko. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas.

25V.

26Pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pakeisti VMI prie LR FM 2006 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 69-130 ir Vilniaus apskrities VMI 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. 17-2-198 į sprendimą netvirtinti 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akto Nr. 07-05-32-117.

27Pareiškėjo nuomone, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, išnagrinėję pareiškėjo skundą, priėmė sprendimus nepagrįstai nukrypę nuo vieningos administracinių teismų praktikos. Pareiškėjas nurodo, kad analogiškoje administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 buvo patenkintas UAB „Pavilka“ skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos bei valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų, kuriais UAB „Pavilka“ buvo įpareigota sumokėti į biudžetą PVM, juridinių asmenų pajamų mokestį bei šių mokesčių delspinigius. Administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 28 d. nutartį, kuria buvo atmestas mokesčių administratoriaus apeliacinis skundas, motyvavo taip: 1) BĮ UAB „Astorija management“ Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra įregistruota PVM mokėtoja; 2) UAB „Pavilka“ sudarė sutarti su BĮ UAB „Astorija management“ dėl atitinkamų paslaugų teikimo (pareiškėjas taip pat buvo sudaręs sutartis su UAB „Astorija management“); 3) darbų perdavimo-priėmimo aktais BĮ UAB „Astorija management“ perdavė, o pareiškėjas priėmė darbus už sutartyje sulygtą sumą (šioje byloje taip pat yra nustatyta, kad UAB „Astorija management“ perdavimo-priėmimo aktais perdavė pareiškėjui atliktus darbus, o pastaroji juos priėmė); 4) pareiškėjas už atliktus darbus PVM sumokėjo (pareiškėjas PVM taip pat sumokėjo); 5) šios aplinkybės rodo, kad ūkinė operacija įvyko (analogiškos aplinkybės ir šioje byloje turi rodyti, kad ūkinė operacija tarp UAB „Astorija management“ ir pareiškėjo taip pat įvyko); 6) kai kurie sąskaitų faktūrų trūkumai nepaneigia, kad ūkinė operacija įvyko; 7) paaiškėjus, jog sąskaitos faktūros už atliktus darbus buvo išrašytos ant blankų, kuriuos buvo įsigijęs kitas ūkio subjektas, UAB „Astorija management“ tas pačias ūkines operacijas įformino ant jos įsigytų sąskaitų faktūrų blankų; tai irgi patvirtina ūkinės operacijos faktą (analogiška situacija buvo dėl kelių PVM sąskaitų-faktūrų buvo atsitikusi ir šioje byloje); 8) pareiškėjui buvo pateiktos ne tik sąskaitos faktūros, bet ir šiuos dokumentus pasirašiusio asmens įgaliojimas, patvirtintas bendrovės antspaudu (tokios aplinkybės yra nustatytos ir šioje byloje); 9) sąskaitos faktūros turi visus Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalaujamus rekvizitus (UAB „Astorija management“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros visus privalomus rekvizitus taip pat turi); 10) byloje nepaneigta, kad pareiškėjo sumokėtą PVM BĮ UAB „Astorija management“ gavo (šioje byloje yra nustatyta, kad UAB „Astorija management“ pareiškėjo sumokėtą PVM gavo); 11) nėra duomenų, kad pareiškėjas žinojo ar galėjo žinoti, jog BĮ UAB „Astorija management“ jai sumokėto PVM nedeklaruos ir nesumokės į biudžetą (šioje byloje tokių duomenų apie pareiškėją taip pat nėra); 12) pareiškėjas neprivalėjo tikrinti, ar už pateikusį įgaliojimą ir pasirašiusį sąskaitas faktūras asmenį yra mokami socialinio draudimo mokesčiai (analogiškos šioje byloje nustatytos aplinkybės negali riboti ir pareiškėjo teisės į PVM atskaitą).

28VI.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 16 d. nutartimi atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A11-364/2007 ir priėmė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal BĮ UAB „Astorija management“ vardu jam išrašytas nuo 1999 m. rugpjūčio 30 d. iki 2002 m. lapkričio mėn. PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias pareiškėjas pirko iš nurodytos bendrovės paslaugas dėl reklaminių lapelių, įvairių kalendoriukų bei plakatų spausdinimo bei šios produkcijos platinimo. Sprendžiant šį ginčą būtina vadovautis nurodytų ūkinių operacijų metu galiojusiomis materialinės teisės normomis (PVM įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo), reglamentavusiomis PVM atskaitos teisinius santykius, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, bylos Nr. 1.3.1.4). Šioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pasisakyta dėl aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant dėl mokesčio mokėtojo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal prekių pardavėjo jam išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Teismas pasisakė, kad prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos–faktūros) turėjimas, šiame dokumente atvaizduotos ūkinės operacijos realus atlikimas bei mokesčio mokėtojo (prekių pirkėjo) sąžiningumas yra būtent tos aplinkybės, kurios yra reikšmingos sprendžiant dėl mokesčio mokėtojo teisės atskaityti pirkimo PVM. Prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti yra mokesčio mokėtojo atlikti prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos pridėtinės vertės realizavimo veiksmai. Mokesčio mokėtojas turi įsigyti prekę ar paslaugą ir ją panaudoti PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. Prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose. Įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos-faktūros buvimas laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Ši teisė, be kitų aplinkybių, gali būti įgyvendinta tik egzistuojant minėtų elementų visumai – teisės į PVM atskaitą prielaidai ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygai, iš kurių pirmenybė yra teiktina pirmajai, atspindinčiai pačią PVM sistemos esmę.

33Vilniaus apskrities VMI 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo aktu nustatyta, kad per laikotarpį nuo 1999 m. rugpjūčio 30 d. iki 2002 m. lapkričio mėn. BĮ UAB „Astorija management“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, pagal kurias pareiškėjas į PVM atskaitą įtraukė PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas PVM sumas, yra surašytos su akivaizdžiais rekvizitų trūkumais - sąskaitos-faktūros išrašytos BĮ UAB „Astorija management“ nedirbančių asmenų, sąskaitas-faktūras išrašė ir jas pasirašė skirtingi asmenys, sąskaitų-faktūrų išrašymo datos neatitinka laiko, kai tariamai buvo įvykdytos atitinkamose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos. Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad suklastotus įrašus PVM sąskaitose-faktūrose padarė R. T., dėl ko jis buvo nuteistas pagal LR BK 300 str. 1 d. (T. 1 b.l. 187-194). Šių akivaizdžių rekvizitų trūkumų iš esmės neginčija ir pareiškėjas. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 suformuotomis PVM įstatymo aiškinimo taisyklėmis, kolegija konstatuoja, kad aptartos PVM sąskaitos-faktūros galėtų būti pagrindu pripažinti pareiškėjo teisę į jose nurodyto pirkimo PVM atskaitą tik tuo atveju, kai patikimais ir pakankamais įrodymais būtų įrodyta, kad šiose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai įvyko būtent tarp šių kontrahentų ir tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos aptariamose sąskaitose-faktūrose. Pareiga įrodyti šias aplinkybes tenka pareiškėjui.

34Pareiškėjas ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą bei mokesčių administratorių sprendimus teigia, jog ūkinių operacijų realumą patvirtina sutartys bei darbų ir paslaugų perdavimo priėmimo aktai, sudaryti tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“. Tačiau Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2004 11 05 baudžiamuoju įsakymu yra pripažinta, kad pareiškėjo nurodomos sutartys bei darbų ir paslaugų perdavimo priėmimo aktai yra taip pat R. T. suklastoti (T. 1 b.l. 187-194). Remtis suklastotais dokumentais teismas negali.

35Pareiškėjas, pagrįsdamas savo poziciją, pateikė, jo teigimu, BĮ UAB „Astorija management“ pagamintos produkcijos pavyzdžius (T. 2 b.l. 3-10). Tačiau mokestinio tyrimo eigoje atlikus priešpriešinį patikrinimą (T. 2 b.l. 156-157) nustatyta, kad šios reklaminės produkcijos maketavimo ir gamybos darbus atliko V. M. dizaino studija, kuri teikė pareiškėjui paslaugas 2000-2001 metais. Reklaminių paslaugų teikimo pareiškėjui faktą patvirtina R. M. dizaino studijos pateiktos ir pareiškėjo atstovų pasirašytos PVM sąskaitos-faktūros, leidinių specifikacijos ir darbų sąmatos, produkcijos pavyzdžiai (T. 2 b.l. 143-152, 159-161). Duomenų, kad šie dokumentai būtų kaip nors suklastoti ir neatitiktų faktinių aplinkybių, byloje nėra. Taigi pareiškėjo pateikti pavyzdžiai taip pat nepatvirtina buvus ūkinių operacijų tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“.

36Ginčo PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta, kad BĮ UAB „Astorija management“ pareiškėjo užsakymu spausdino sieninius plakatus, reklaminius lankstinukus ir lapelius, korteles, sudarė atrankinio tyrimo programą, gamino ir platino anketas, rinko ir analizavo informaciją, spausdino ir platino gyventojams bei organizacijos kalendoriukus. Tačiau pagal VSDFV Vilniaus miesto skyriaus pateiktą informaciją (T. 3 b.l. 1-4) nuo 1998 metų įmonėje BĮ UAB „Astorija management“ nebedirbo nei vienas darbuotojas. Atlikus BĮ UAB „Astorija management“ patikrinimą (T. 3 b.l. 125-140), įmonė nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad ji pati turėjo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, atsargas, kuriais galėjo atlikti maketavimo, spausdinimo ar kitus ginčo PVM sąskaitose faktūrose nurodytus darbus. Taip pat įmonė nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų, jog BĮ UAB „Astorija management“ ginčo PVM sąskaitose-faktūrose nurodytus darbus būtų atlikusi subrangovų pagalba. Anksčiau minėtas byloje nustatytas pareiškėjo reklaminės produkcijos kūrėjas ir gamintojas V. M., paneigė bet kokius jo įmonės kontaktus su BĮ UAB „Astorija management“ (T. 2 b.l. 158). Iš to darytina išvada, kad ginčo PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ negalėjo įvykti, nes tam BĮ UAB „Astorija management“ neturėjo gamybinių pajėgumų.

37Įvertinusi byloje surinktus įrodymus kolegija daro išvadą, kad šioje byloje pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių paneigti mokesčių administratoriaus pateiktus įrodymus ir leidžiančių daryti išvadą, jog minėtos ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ realiai įvyko. Kadangi ūkinės operacijos neįvyko, pareiškėjas neįgijo teisės į PVM atskaitą pagal ginčo PVM sąskaitas-faktūras.

38Pareiškėjo argumentai, kad teismas nukrypo nuo vieningos praktikos, nes analogiškoje administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 buvo patenkintas UAB „Pavilka“ skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos bei valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų, kuriais UAB „Pavilka“ buvo įpareigota sumokėti į biudžetą PVM, juridinių asmenų pajamų mokestį bei šių mokesčių delspinigius, nepagrįsti. Teisme kiekviena byla nagrinėjama individualiai ir sprendimai priimami atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visumą. Sprendžiant ginčus susijusius su pridėtinės vertės mokesčio atskaita kiekvienai bylai yra aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, bylos Nr. 1.3.1.4). Nurodytąja nutartimi kolegija ir vadovaujasi spręsdama šią bylą. Pareiškėjo nurodytoje 2006 m. liepos 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 nebuvo suformuota nauja, paneigianti 2004 m. spalio 27 d. nutartyje suformuotą, teisminė praktika, todėl ja vadovautis nėra jokio pagrindo. Be to administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 nustatytos faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

39Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus kolegija konstatuoja, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartis bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimas yra teisėti ir pagrįsti, teismai bylą išnagrinėjo pilnai ir visapusiškai, todėl šiuos procesinius sprendimus naikinti pagrindo nėra.

40Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ prašymą atmesti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistus.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu (T 1, b. l. 3 – 11) kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Pareiškėjas nurodė, kad pagal bankrutuojančios įmonės uždarosios... 6. Atsakovas (T 1, b. l. 37 – 43) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 4, b. l. 82) prašė... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu (T... 11. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi PVM įstatymo 3 straipsniu, 18... 12. III.... 13. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 4, b. l. 116 – 126) prašė panaikinti... 14. 1. Nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „Astorija management“... 15. 2. Tiek susijusiuose tyrimuose bei bylose buvo nustatyta, tiek ir pats... 16. 3. Formalūs dokumentų datų (t.y. skaičių) neatitikimai, kurie vertintini... 17. 4. Išvados, kad mokesčio mokėtojas privalo užtikrinti kitos sandorio... 18. 5. Mokesčių administratoriui pateikė visus dokumentus, patvirtinančius, jog... 19. 6. Apeliacinio skundo pagrįstumą patvirtina Lietuvos vyriausiojo... 20. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 135 – 141) prašė... 21. Atsakovas, pakartodamas atsiliepimo į skundą argumentus, nurodė, kad... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l.... 23. IV.... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo... 25. V.... 26. Pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje... 27. Pareiškėjo nuomone, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai,... 28. VI.... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 16 d. nutartimi... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal... 33. Vilniaus apskrities VMI 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo aktu nustatyta, kad per... 34. Pareiškėjas ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą bei... 35. Pareiškėjas, pagrįsdamas savo poziciją, pateikė, jo teigimu, BĮ UAB... 36. Ginčo PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta, kad BĮ UAB „Astorija... 37. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus kolegija daro išvadą, kad šioje... 38. Pareiškėjo argumentai, kad teismas nukrypo nuo vieningos praktikos, nes... 39. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus kolegija konstatuoja, kad Lietuvos... 40. Teismo kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162... 41. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ prašymą... 42. Nutartis neskundžiama....