Byla e2-6109-545/2016
Dėl solidariai 32,44 Eur nesumokėtų mokesčių, 3115,60 Eur nuostolių iš turto pardavimo, 323,13 Eur papildomų išlaidų, viso 3471,17 Eur, 5 procentų metinių palūkanų, 78 Eur žyminio mokesčio priteisimo,-

12016 m. 09 mėn. 06 d.

2Civilinės bylos Nr. 2-6109-545/2016

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-00492-2016-3

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.5.1.4.; 2.5.1.5.; 2.5.8.,8.; 2.5.8.9.; 2.5.8.10.; 2.5.16.10.; 3.1.7.5.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

6Sekretoriaujant A. P., A. Š.

7dalyvaujant ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovei G. U.

8atsakovo UAB „Antila“ atstovui advokato padėjėjui R. L.

9teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Antila“, K. P. dėl solidariai 32,44 Eur nesumokėtų mokesčių, 3115,60 Eur nuostolių iš turto pardavimo, 323,13 Eur papildomų išlaidų, viso 3471,17 Eur, 5 procentų metinių palūkanų, 78 Eur žyminio mokesčio priteisimo,-

Nustatė

10ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, į.k. 111568069, procesiniame dokumente- ieškinyje (b.l. 20-22) bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašo priteisti solidariai iš atsakovų 32,44 Eur nesumokėtų mokesčių, 3115,60 Eur nuostolių iš turto pardavimo, 323,13 Eur papildomų išlaidų, viso 3471,17 Eur, 5 procentų metinių palūkanų, 78 Eur žyminio mokesčio.

11Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinys (b.l. 20-22) grindžiamas tuo, kad ieškovas ir UAB „Antila“ sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas sutartyje nurodytą turtą - automobilį LEXUS (ident. Nr. J( - )) perdavė naudotis ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. 2008-11-05 UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Antila" ir K. P. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl teisių ir pareigų parleidimo pagal lizingo sutartį, pagal kurią UAB „Antila" perleido teises ir pareigas, kylančias iš lizingo sutarties Nr. ( - ) K. P.. Pagal šios Sutarties 4.2 p. atsakovas UAB „Antila“ prisiėmė pareigą įvykdyti atsakovo K. P. neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį Nr. ( - ).

12K. P. įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytos sutarties įmokų (mokėjimų) grafiką, tačiau atsakovas vėlavo mokėti įmokas pagal sutartį, todėl susidarė įsiskolinimas. K. P. nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartį, ieškovas 2012-10-30 išsiuntė atsakovui pretenziją. K. P. per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, pastarasis vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusi įsiskolinimą bei grąžinti sutarties pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Tačiau K. P. įpareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. K. P. įpareigojimą grąžinti turtą pagal sutartį įvykdė, tačiau liko nepadengtas susidaręs įsiskolinimas pagal sutartį. Be to, ieškovas 2012-11-28 d. pranešimu Nr. SL-SR/12-8304 pareikalavo UAB „Antila“ iki 2012-12-17 įvykdyti K. P. neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, nes atsakovų civilinė atsakomybė yra solidari Sutarties 4.2 p. pagrindu, tačiau savo įsipareigojimo pagal laidavimo sutartį UAB „Antila“ neįvykdė.

13Ieškovas dublike, pasisakydamas dėl UAB „Antila“ prašymo taikyti ieškinio senatį, nesutiko su UAB „Antila“ argumentu, jog tai, kad patirs nuostolius ieškovas žinojo dar 2012-11-18 d. atlikus turto rinkos vertės nustatymą. Senaties terminas šiuo atveju turi būti pradedamas skaičiuoti ne nuo lizingo sutarties nutraukimo (2012-11-23 d.), ar reikalavimų siuntimo, kaip nurodo atsakovas, o nuo atsiimto turto pardavimo ir realiai patirtų nuostolių apskaičiavimo, t.y. (2013-01-11 d.), todėl ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą nėra praleistas. Šiuo atveju klientas turtą pristatė atpirkėjui UAB „Patikimi automobiliai", su kuriuo ieškovas buvo sudaręs turto atpirkimo sutartį, tačiau turto atpirkėjas dėl daugybinių turto trūkumų atsisakė jį atpirkti. Tai, jog lizingo gavėjas turto išpirkimo laikotarpio pabaigoje pristatė lizingo sutarties pagrindu naudotą turtą atpirkėjui UAB „Patikimi automobiliai", iš kurio turto po defektacijos nepasiėmė ir tą padaryti teko turto savininkui, jokiais būdais negalima laikyti prievolės įvykdymo būdo pakeitimu, prievolės įvykdymu natūra ar pan. Pažymėtina, jog ieškovas prieš parduodamas jam nuosavybės teise priklausantį turtą, neturi imperatyvaus reikalavimo dėl turto įvertinimo atlikimo ir neprivalo atlikti nepriklausomo (oficialaus) turto vertinimo. Reali turto pardavimo kaina priklauso nuo to kiek atsiras, ar gali atsirasti realių konkretaus turto vieneto pirkėjų ir tikroji turto rinkos kaina gali būti nustatyta tik sudarius pirkimo-pardavimo sandorį. Atkreiptinas dėmesys, jog kliento nuomotas turtas buvo naudojamas. Naudojamas turtas tiek fiziškai, tiek morališkai nuolatos dėvisi, todėl turto vertė nuolat mažėja. Be to, šiuo atveju turtas buvo grąžintas su daugybiniais trūkumais, kurie nurodyti turto atsiėmimo akte, turto vertinimo ataskaitoje bei UAB „Patikimi automobiliai" pateiktoje defektacijoje. Nutraukus lizingo sutartį atsakovai taip pat žinojo apie vykstantį turto pardavimo procesą, kadangi jiems buvo siųsti pasiūlymai įsigyti turtą, tačiau pastarieji jais nepasinaudojo. Atsakovai nesikreipė į ieškovą dėl turto realizavimo, ar turto įsigijimo, taip pat nepateikė įrodymų ir neįrodė teiginių, kad ieškovas turėjo galimybę sumažinti nuostolius, nepateikė įrodymų, jog buvo asmenų, suinteresuotų pirkti turtą už didesnę kainą, nei jį pardavė ieškovas. Tokiu būdu, atsakovai patys save eliminavo iš turto pardavimo proceso, sutikdami su tuo, kad ieškovas savo iniciatyva realizuos turtą.

14Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovė palaikė savo argumentus, išdėstytus ieškinyje, prašė patenkinti ieškinio reikalavimus ir priteisti ieškinyje visas nurodytas sumas iš atsakovų solidariai, o bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis.

15Atsakovas UAB „Antila“ į.k. 123529017, pateikė teismui atsiliepimą į UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 26-32). Analogiškos pozicijos teisminio nagrinėjimo metu laikėsi ir UAB „Antila“ atstovas.

16Nesutikimą su ieškiniu atsakovas UAB „Antila“ procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 26-32) grindė tuo, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas ieškinio senaties terminas, kurį ieškovui praleidus pareikštas ieškinys turi būti atmestas, ieškovui, daugiau nei trejus metus nesiėmus priemonių apginti savo turtinio intereso. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas 2012-11-18 jau buvo susigrąžinęs turtą ir įsivertino patiriamų nuostolių dydį. Tai reiškia, jog kartu su 2012-11-18 turto vertinimo pažyma ieškovas sužinojo, kad dėl neįvykdytos lizingo sutarties ir ją nutraukus jis patiria nuostolių. Nuo lizingo sutarties nutraukimo dienos (2012-11-23) ieškovas sužinojo apie savo teisių pažeidimą, o susigrąžinus lizingo turtą ir nustačius jo vertę 2012-11-18 d. ieškovas įsivertino patiriamų nuostolių dydį, kurių didžiausią dalį sudaro neišpirktos turto vertės ir jų pardavimo kainos skirtumas. Tokiu būdu, yra nustatomas momentas, nuo kurio ieškovas įgijo teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu- 2016-01-08 d., t.y. praleidęs 3-jų metų ieškinio senaties terminą, o jo atstatyti neprašo.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad lizingo sutartis nutraukta K. P. ją pažeidus, tad ieškovas reiškia reikalavime dėl nuostolio iš turto pardavimo atlyginimo. Ieškovas naudojasi savo teise reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutartinius santykius pažeidusios šalies kaltės, tačiau UAB „Antila“ nuomone, ieškinį reiškia praleidęs terminą. Ieškovas pareikalavo bei susigrąžino lizingo turtą 2012-11-16 per savo atstovą partnerį UAB „Baltijos realizacijos centras" dar iki lizingo sutarties nutraukimo ir pranešimo apie nutraukimą (sutartis nutraukta tik 2012-11-23). Kartu su ieškiniu pateiktoje 2012-10-30 pretenzijoje K. P., pats ieškovas nurodo, jog neįvykdžius piniginių reikalavimų, lizingo sutartis bus laikoma nutraukta ir K. P. privalės grąžinti turtą.

18Tuo metu, kada K. P. buvo nustatytas terminas piniginei prievolei įvykdyti, ieškovas pasinaudojo įstatymo numatyta teise kitu būdu priimti prievolės įvykdymą – susigrąžinti turtą. Ieškovo turto susigrąžinimas iki sutarties nutraukimo turėtų būtu vertinamas kaip dalinis lizingo sutarties pakeitimas arba ieškovo oferta K. P. pakeisti lizingo sutarties sąlygas ta prasme, kad keičiamas lizingo sutartyje numatytas prievolės įvykdymo būdas ir tuo pačiu turto nuosavybė nebeperleidžiama K. P.. Darytina išvada, jog nuo turto perėmimo momento iš esmės pasikeitė tarp ieškovo ir K. P. sudaryta lizingo sutarties esmė bei apimtis, nes lizingo daiktas jau nebebuvo perduotas juo naudotis ir disponuoti turto gavėjui.

19Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Antila“ atstovas taip pat prašė pripažinti 2008-11-05 UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Antila" ir K. P. sutarties Nr. ( - ) dėl teisių ir pareigų parleidimo pagal lizingo sutartį 4.2. p. negaliojančiu, laikant jį kaip nesąžininga sąlyga, pažeidžianti atsakovo interesus, nelaikant šiame punkte šalių susitarimą kaip laidavimo sutartį, be to, nurodė, kad UAB „ Baltijos realizacijos centras“ nupirko lizinguojamą automobilį neteisėtai, nes privalėjo jį pagal ieškovo pavedimą parduoti, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 323,13 Eur komisinį mokestį yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.

20Atsakovui K. P., a.k. ( - ) ieškinys ir teismo pranešimas įteikti tinkamai per EPP sistemą (b.l. 49-50, 55, 61-65). Per nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, teismui nepateikė, į posėdį neatvyko. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

21Ieškinys tenkintinas visiškai.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-07-05 d. ieškovas UAB „Hansa lizingas“ (šiuo metu jo teisių perėmėjas ieškovas UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB „Antila“ sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ) pagal kurią ieškovas sutartyje nurodytą turtą - automobilį LEXUS IS 220, kuriuo identifikavimo Nr. ( - ), perdavė naudotis ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas.

232008-11-05 UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Antila" ir K. P. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl teisių ir pareigų perleidimo pagal lizingo sutartį, pagal kurią UAB „Antila" perleido teises ir pareigas, kylančias iš lizingo sutarties Nr. ( - ) K. P.. Pagal šios Sutarties 4.2 p. atsakovas UAB „Antila“ įsipareigojo atsakyti (laidoja) Lizingo bendrovei, jeigu naujasis klientas neįvykdys visos Sutarties ar jos dalies, kaip solidarinis skolininkas (ta pačia apimtimi, kaip ir naujasis Klientas, konkrečiai, už palūkanų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų sumokėjimą ir kitą, ką N. K. privalės įvykdyti pagal sutartį. Šis laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia visos juo užtikrintos prievolės, nepriklausomai nuo to, kiek laiko vykdymo procesas užtruks. 2012-11-23 d. lizingo sutarties buvo nutraukta, nes atsakovas K. P. neįvykdė prisiimtų prievolių pagal lizingo sutartį Nr. ( - ), o vėliau abu atsakovai ieškovui reikalaujant atsisakė įvykdyti prievolės pagal šią bei 2008-11-05 d. teisių ir pareigų perleidimo sutartis. Ginčo dėl lizingo sutarties nutraukimo teisėtumo byloje nėra.

242012-11-16 automobilis LEXUS IS 220, kuriuo identifikavimo Nr. ( - ), buvo paimtas iš UAB „Patikimi automobiliai“, atsisakiusiai automobilį atpirkti, ir perduotas UAB „Baltijos realizacijos centras“ parduoti. 2013-01-11 d. UAB „Baltijos realizacijos centras“ lizinguojamą automobilį pagal pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ) nusipirko už 27000 Lt, o 2013-01-14 d. pardavė V. K. už 27000 Lt (b.l. 59).

25Tokiu būdu, 2008-11-05 d. sutarties Nr. ( - ) dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo 4.2 p. UAB „Antila“ prisiėmė pareigą įvykdyti atsakovo K. P. neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį Nr. ( - ), o tai reiškia, kad atsakovų civilinė atsakomybė neįvykdžius paminėtos sutarties sąlygas yra solidarioji. Pagal LR CK 6.81 str. 1 d. skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, o laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų sumokėjimą). Laidavimo sutartimi laiduotojas neatlygintinai įsipareigojo atsakyti kreditoriui jei asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies prievolės (LR CK 6.76 str. 2 d.). Laidavimas yra prievolės užtikrinimo būdas, todėl atsakovui UAB „Antila“ prievolę atsirado K. P. neįvykdžius pagrindinės prievolės ir grąžinus transporto priemonių Lizingo davėjui.

26Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Antila“ atstovas prašė šią sąlygą (2008-11-05 d. sutarties 4.2. p) pripažinti nesąžiningą ir negaliojančią vartotojo atžvilgiu, tačiau tokio prašymo tenkinti nėra teisinio pagrindo.

27Kaip žinia, lizingo sutarties sąlygos yra rengiamos vienašališkai lizingo įmonės. Atsakovas neturėjo galimybės keisti, taisyti ar teikti pastabas jau sudarytai sutarčiai. Lizingo sutartims būdinga tai, kad jos sudaromos prisijungimo būdu, tai yra skirtingai nei kitų sutarčių atvejais, kai šalys derasi dėl sutarties sąlygų, draudimo sutartyje dauguma sąlygų vienašališkai yra parengusi viena šalis -lizingo davėjas, o kita šalis lizingo gavėjas - neturi galimybės dėl jų derėtis (2000-05-03 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2000). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra konstatavęs, jog sudarant sutartį prisijungimo būdu, standartinės sutarties sąlygos yra privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu standartines sutarties sąlygas parengusi šalis tinkamai jas atskleidė, tai yra sudarė protingą galimybę kitai šaliai susipažinti su standartinėmis sutarties sąlygomis. Vertinant ar standartinės sutarties sąlygos yra sudėtinė sutarties dalis būtina atsižvelgti ne tik į tai ar jos buvo tinkamai atskleisto kitai šaliai, bet ir į pačių standartinių sąlygų pobūdį. Jeigu standartinėse sutarties sąlygose yra numatytos tokios aplinkybės, kurios atsižvelgiant į sutarties esmę, pripažintinos esminėmis tos sutarties sąlygoms, tokios sąlygos šaliai, sudariusiai sutartį prisijungimo būdu, gali būti privalomos tik tuo atveju, jeigu šalis su jomis aiškiai sutiko. LR CK 6.186 str. 1 ir 2 d. numatyta, kad negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, tai yra tokios, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje. Sprendžiant ar sąlyga netikėta (siurprizinė) ar ne, reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę bei išraiškos būdą.

28Svarstant atsakovo UAB „Antila“ argumentus, pažymėtina, kad įstatymo leidėjas nedraudžia šalims sudaryti tokio pobūdžio (laidavimo) sutarčių, todėl įstatymo leidžiamos sudaryti sutartys ar jų konkrečios sąlygos savaime negali būti pripažintos negaliojančiomis, o tam reikalingi priešieškinio reikalavimai, kurie reiškiami pagal bendrąsias ieškiniui taikomas taisykles. Kaip nustatyta byloje, atsakovas UAB „Antila“ priešieškinio šioje civilinėje byloje neteikė, be to, turėjo pakankamai laiko susipažinti su ginčo sutarties turiniu, sutiko su juo, neginčijo ir sutartį pasirašė.

29Kitą vertus, UAB „Antila“ yra verslo subjektas, kuris savo teises ir pareigas parleido pagal lizingo sutartį fiziniam asmeniui K. P.. Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ argumentas, kad nagrinėjamu atveju ginčo sutarties 4.2 p. atsiradimą sąlygojo didesnė rizika, jog sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti, nes pasikeitė lizingo gavėjas, nepaneigta. Teismo manymu, lizingo gavėjo pasikeitimas sąlygoja sutarties neįvykdymo didesnę riziką, nes kaip jau minėta, pirminis lizingo gavėjas buvo UAB „Antila“, verslo subjektas, turintis didesnį finansinį mokumą, o nauju lizingo gavėju tapo fizinis asmuo, K. P., nesusijęs su UAB „Antila“ jokiais ryšiais. Tokiu būdu, ieškovas užtikrino sutarties neįvykdymo riziką pirminio skolininko (UAB „Antila“) laidavimu, kas atitinka normalią verslo praktiką.

30LR CK 6.574 str. nustatyta, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

31Tai pat, ir pagal Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3.p. atsakovas turi teisę nutraukti sutartį atsakovui iš esmės pažeidus sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti ieškovui turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu K. P. būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

32Teismas pažymi, kad pagrindinis lizingo gavėjo tikslas sudarant lizingo sutartį yra turto valdymo ir naudojimosi teisės, bei naudojant šį turtą uždirbti tam tiktas pajamas iš turto, kurios padengtų patiriamas išlaidas (įmokas pagal lizingo sutartį).

33Kitą vertus, lizingo sutarties nutraukimo prieš terminą atsakovo pagal lizingo sutartį sumokėtos įmokos nėra grąžinamos lizingo gavėjui (Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2-11.2.3. p.p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-06-21 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-440/2001).

34Be to, lizingo sutartis buvo sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų (verslininkų), o atsakovas UAB „Antila“, būdama verslininku, suvokė verslo ciklus ir prisiėmė visą riziką, susijusią su jo verslu bei sudaromais sandoriais. Šiuo atveju sudarant lizingo sutartį ieškovas prisiėmė su atsakovo finansavimu susijusią riziką, t.y. riziką, kad atsakovas netinkamai vykdys sutartinius įsipareigojimus ir ieškovui teks imtis tam tikrų civilinių teisių gynimo priemonių, o atsakovas prisiėmė rizika, jog neįvykdžius lizingo sutartyje nustatytų įsipareigojimų teks gražinti turtą ieškovui. Lizingo sutartyje aiškiai nurodyta, jog nevykdant lizingo sutartyje nustatytų finansinių įsipareigojimų ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartį ir atsiimti turtą. Lizingo sutartyje nėra nustatyta atsakovo pareiga sumokėti ieškovui bet kokią pinigų sumą, jei atsiimtas turtas vėliau panaudojamas taip, kad iš jo gaunama nauda. Priešingai, atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovo nuostolius, atsiradusius dėl turto likutinės ir rinkos vertės skirtumo, jei tokių būtų (Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 p.).

35Taigi, sudarydami lizingo sutartį šalys aiškiai susitarė dėl šios sutarties nutraukimo teisinių pasekmių. Tokios lizingo sutarties sąlygos ieškovui buvo priimtinos, o sudarydamas lizingo sutartį atsakovai prisiėmė riziką, jog netinkamo jos vykdymo atveju kils sutartyje nustatytos pasekmės, t.y atsakovas buvo prisiėmęs nuostolių atsiradimo riziką (Lietuvos Apeliacinio teismo 2011-06-13 d. sprendimas civ.byloje Nr. 2A-297/2011).

36Nagrinėjamoje byloje ieškovas pasirinko vieną iš LR CK 6.574 str. nurodytų jo interesų gynimo būdų- išreikalauti lizingo sutarties dalyką-lizinguojamą turtą ir išieškoti nuostolius, kurių dydį sudaro skirtumas tarp neišpirktos pagal lizingo sutarties naudoto turto ir rinkos vertės.

37Byloje nustatyta, kad ieškovas nepadengė susidariusio įsiskolinimo (įmokų) pagal lizingo sutartį-32,44 Eur bei patyrė nuostolį iš turto pardavimo, todėl ieškovas turi teisę reikalauti padengti nuostolį iš turto pardavimo (turto likutinės vertės ir turto pardavimo kainos skirtumą, kuris sudaro pagal 2015-11-05 d. pažymą- 3115,60 Eur (9578,19 Eur- 6462,59 Eur).

38Sudarant lizingo sutartį tikroji turto rinkos kaina turi būti laikoma lizingo sutarties kaina, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš lizingo gavėjo susidariusio skirtumo tarp jau padarytų įmokų ir objekto balansinės vertės kartu paėmus bei visos sumos, kurią jis butų gavęs lizingo gavėjui tinkamai vykdžius sutartį. Tinkamo sutarties įvykdymo atveju lizingo davėjas gautų visą lizingo sutartyje numatytą kainą, todėl ieškovas pagrįstai jų tikisi gauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-27 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-1/2012, 3K-3-397/2013).

39Lizingo davėjas iš lizingo gavėjo gali reikalauti tiek nuostolių, kad jie padengtų lizingo davėjo išlaidas, susijusias su lizingo sutarties dalyko įsigijimu, bei lizingo gavėjui suteiktą finansavimą, atėmus iš lizingo sutarties iki jos nutraukimo gautą naudą.

40Lizingo davėjas, sudarydamas lizingo sutartį, turi tik finansinį, bet ne nuosavybės interesą. Taigi, tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukta, jis, siekdamas susigrąžinti atliktas pinigines investicijas, paprastai imasi priemonių realizuoti iš lizingo gavėjo atgautą daiktą, buvusį lizingo sutarties dalyku. Kadangi daikto realizavimo kaina mažinami dėl lizingo sutarties nutraukimo galimi lizingo davėjo nuostoliai, tai akivaizdu, kad kuo brangiau daiktas parduodamas, tuo mažiau nuostolių patiria lizingo davėjas ir tuo mažesnė atsakomybė dėl sutarties nutraukimo tenka lizingo gavėjui. Tuo atveju, kai lizingo davėjas nusprendžia susigrąžintą lizingo dalyką realizuoti, jo sąžiningas elgesys ir siekis parduoti daiktą už kuo didesnę kainą yra itin svarbus skolininkui, nes turi tiesioginę įtaką jo civilinės atsakomybės apimčiai.

41Lizingo davėjo teisė į nuostolių, patirtų dėl to, kad jis pats elgėsi neapdairiai, atlyginimą negali būti ginama. LR CK 6.259 str. 2 d. numato, kad skolininko atsakomybė gali būti sumažinta arba jis visiškai atleistas nuo atsakomybės, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie netinkamu prievolės įvykdymu padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti.

42Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-06-26 d. ieškovas ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ (Partneris) sudarė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią susitarė bendradarbiauti realizuojant Lizingo bendrovei priklausančius, nutrauktų Lizingo (veiklos nuomos) sutarčių objektu esančius turtus (Sutarties 2.1. p.), o tuo atveju jei partneris suranda Turto, kuris jam buvo perduotas, pirkėją, Lizingo bendrovė už paslaugų pagal sutartį teikimą jam moka atlyginimą už turto pardavimą, kuris lygus 5 (penkiems) procentams nuo turto pardavimo kainos (Sutarties 4.1. p.). Vykdant sutartį UAB „Baltijos realizacijos centras“ 2012-11-18 nustatė transporto priemonės rinkos kainą su PVM -29300 Lt, o 2013-01-11 nusipirko šią transporto priemonę už 27000 Lt, o 2013-01-14 ją pardavė V. K. už tą pačią kainą-27000 Lt (b.l. 59). Atsakovo UAB „Antila“ atstovo teiginys, kad UAB „Baltijos realizacijos centras“ negalėjo nusipirkti parduodamo automobilio nepagrįstas, nes tą daryti nedraudžia 2009-06-26 d. ieškovo ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ bendradarbiavimo sutartis.

43„Swedbank lizingas“, UAB, 2012-11-28 pasiūlymu UAB „Antila“, K. P. buvo pasiūlyta įsigyti lizinguojamą turtą už 33071,59 Lt, šiame pasiūlyme atsakovai galėjo matyti, kaip mažėja lizinguojamo turto kaina ir didėja Lizingo bendrovės nuostoliai, t.y. ieškovas tinkamai bendradarbiavo su atsakovais (LR CK 6.200 str.), pranešdamas apie lizinguojamo turto mažėjančią kainą, siūlė jį nusipirkti, tačiau atsakovai šio turto nepirko, nesidomėjo, buvo neaktyvūs, o patikimų įrodymų, kad siekė nusipirkti ir negalėjo, teismui nepateikė.

44Teismas pažymi, kad kreditoriaus kaltė dėl nuostolių atsiradimo nepreziumuojama, taigi, ją turi įrodyti skolininkas, ko nagrinėjamoje byloje nepadarė (LR CPK 178 str.).

45Taip, teismų praktikoje buvo išaiškinta, kad esminė aplinkybė, patvirtinanti arba paneigiant kreditoriaus sąžiningą elgesį siekiant išvengti nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo, yra ta, ar susigrąžintas lizingo dalykas buvo realizuotas dedant visas protingas pastangas gauti maksimalią jo rinkos kainą. Šią aplinkybę turėjo įrodyti atsakovas, kuris rėmėsi tuo, kad automobilis galėjo būti parduotas brangiau. Automobilio rinkos vertės nustatymo procedūrų laikymasis ar pažeidimas savaime nei paneigia, nei patvirtina tinkamos automobilio pardavimo kainos, todėl vien iš šios aplinkybės nėra pagrindo daryti išvadų dėl kreditoriaus sąžiningo ar nesąžiningo elgesio realizuojant turtą. Be to, pažymėtina, kad turto vertės nustatymą reglamentuojančių aktų pažeidimai, konstatuoti teismų, nėra esminiai. Parduodamo daikto vertę viršijanti jo pardavimo kaina gali būti siekiamybė, tačiau ne pardavėjo pareiga, kurios neįvykdymas sukeltų jam neigiamus padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-27 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-367/2013).

46Esminė aplinkybė yra tai, ar automobilis buvo parduotas už realią rinkos kainą ir ar kreditorius ėmėsi visų jam prieinamų priemonių sąžiningai siekdamas parduoti turtą už maksimalią galimą kainą, taip sumažindamas nuostolius.

47Svarstant šį klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad 2012-11-16 d. lizinguojamas turtas buvo perduotas ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB, o parduotas ne ieškovo turto vertinimo nurodytą dieną (2012-11-18) už 29300 Lt, o 2013-01-11, praėjus beveik trims mėnesiams už 27000 Lt, nes neatsirado šio turto pirkėjų, lizinguojamas automobilis turėjo daug trūkumų, dėl to nepagrįsta teigti, jog ieškovas delsė parduoti turtą ir atitinkamai didino nuostolius.

48Teismų praktikoje tai pat buvo konstatuojama, kad net it tuo atveju kai automobilis parduotas greitai, savaime nereiškia skolininko teisių pažeidimo, priešingai, kreditorius, imdamasis priemonių operatyviai realizuoti turtą, gali siekti išvengti turto išlaikymo išlaidų ir galimų papildomų nuostolių dėl turto nuvertėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-367/2013). Akivaizdu, kad neatsiradus pirkėjui, lizinguojamo turto pardavimo kaina, o ne vertė, buvo ieškovo mažinama, siekiant išvengti turto išlaikymo išlaidų ir galimų papildomų nuostolių dėl turto nuvertėjimo, turtas pardavinėjamas pasitelkus UAB „Baltijos realizacijos centras“ paslaugomis, apie tai atsakovai buvo informuojami, jiems buvo siūloma pirkti, taigi, nepagrįsti atsakovo UAB „Antila“ argumentai, jog ieškovas nesiėmė visų protingų veiksmų nuostoliams, galintiems kilti dėl sutarties nutraukimo, sumažinti.

49Tokiu būdu, atsakovas UAB „Antila“ neįrodė savo atsikirtimų į ieškinį dalyje dėl nuostolių dydžio sumažinimo pardavus lizinguojamą turtą UAB „Baltijos realizacijos centras“.

50Lizingo sutarties nutraukimo atveju lizingo davėjas negauna visų numatytų įmokų, o sugrąžinto lizingo sutarties dalyko vertė yra pakitusi, dėl to ieškovas turi nuostolių, kurių dydis sudaro, kaip jau minėta, iš turto pardavimo (turto likutinės vertės ir turto pardavimo kainos skirtumą, t.y. 3115,60, kas ir priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (LR CK 6.38, 6.63, 6.81, 6.567 str.).

51Pagal LR CK 6.38 str. 1, 3 d., 6.256 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.245 str. 3 d. yra nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą delspinigius).

5232,44 Eur palūkanų įmokos po sutarties nutraukimo priteistinos Lietuvos CK 6.574 str. bei Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.1.1., 11.2.3. p. pagrindu, t.y. už visą pagal įmokų grafiką likusį laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos pagal ieškovo pateiktą palūkanų lentelę.

53Vadovaudamasis bendrųjų sąlygų 11.3. p., numatančiu UAB „Antila“ pareigą atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, ieškovas prašo priteisti 323,13 Eur komisinių už turto pardavimą.

54Kaip jau minėta, 2009-06-26 d. „Swedbank lizingas“, UAB, ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ (Partneris) sudarė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią susitarė bendradarbiauti realizuojant Lizingo bendrovei priklausančius, nutrauktų Lizingo (veiklos nuomos) sutarčių objektu esančius turtus (Sutarties 2.1. p.), o tuo atveju jei partneris suranda Turto, kuris jam buvo perduotas, pirkėją, Lizingo bendrovė už paslaugų pagal sutartį teikimą jam moka atlyginimą už turto pardavimą, kuris lygus 5 (penkiems) procentams nuo turto pardavimo kainos (Sutarties 4.1. p.).

55Kaip nustatyta byloje, lizinguojamas turtas buvo parduotas už 27000 Lt, tuomet atlyginimas (komisiniai) sudaro 1350 Lt (27000 Lt x 5 proc. ) arba 390,99 Eur (su PVM). Ieškovas prašo priteisti mažesnę sumą-323,13 Eur.

56Nurodyti ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai, nes yra ieškovo nuostoliai, susiję su paminėtos Lizingo sutarties nutraukimu ir lizinguojamo turto pardavimu bei turtinės padėties išsiaiškinimu ( LR CK 6.38, 6.63, 6.81, 6.567 str.). Be to, tokia atsakovo pareiga atlyginti visus nuostolius ir išlaidas yra numatyta Lizingo sutarties 11.3. p.

57Teismas pažymi, kad UAB „Swedbank lizingas“ yra bendrovė, kuri teikia finansines paslaugas vartotojams, ji neturi sąlygų saugoti turto, jo transportuoti, ieškoti, įvertinti, pardavinėti turtą ir teikti kitas paslaugas, todėl jas perka pas kitus paslaugų tiekėjus; nurodytos išlaidos yra ieškovo nuostoliai, dėl šių priežasčių atsakovo teiginys, kad dėl papildomų išlaidų atlyginimo šalys nesitarė ir jos nebuvo numatytos Lizingo sutartyse, atmestinas.

58Aplinkybių, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą, nenustatyta.

59Dėl ieškinio senaties

60Atsakovas UAB „Antila“ prašė taikyti trijų metų ieškinio senaties terminą, nurodytą LR CK 1.125 str. 8 d., kuris praleistas ir ieškinį ir šiuo pagrindu atmesti. Teismas nesutinka su atsakovo prašymu taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį šiuo pagrindu atmesti.

61Ieškiniams dėl padarytos žalos atlyginimo nustatytas trijų metų ieškinio senaties terminas. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (LR CK 1.126 str. 2 d.), t.y. nagrinėjamu atveju ieškinio senatį reikalauja taikyti atsakovas UAB „Antila“.

62Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos : nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (LR CK 1.127 str. 1 d.).

63Kaip teisingai nurodė ieškovas, lizingo davėjo nuostoliais laikomos visos sumos, kurias jis turėjo gauti pagal lizingo sutartį, tai yra tiek lizingo sutarties dalyko kaina (vertė), kurią lizingo davėjas sumokėjo už lizingo sutarties dalyką pardavėjui, tiek lizingo davėjo uždarbis (palūkanos), mokėtinos už lizingo sutarties dalyko perdavimą lizingo davėjui naudotis ir valdyti, lizingo sutarties paruošimo mokestis, skirtumas tarp kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumažėjusios dėl dalinio lizingo sutartimi prisiimtų mokėjimų įsipareigojimų vykdymo turto vertės ir gautos turto pardavimo kainos, išlaidos, kurias jis patiria dėl lizingo sutarties dalyko susigrąžinimo ir realizavimo (LAT 2012-01-27 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-1/-2012, 2013-06-27 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-367/2013, 2013-06-28 nutartis civ.byloje Nr. 3K-397/2013).

64Be to, daikto rinkos kainos nustatymas, atliekant turto vertinimą ar ekspertizę, nereiškia (ne visada reiškia), kad daiktas gali būti už nustatytą kainą parduotas, t. y. realiai sudaryto pirkimo–pardavimo sandorio kaina gali būti daug mažesnė arba didesnė. Tam įtakos gali turėti įvairūs veiksniai ar jų visuma: turto vertinimo atlikimo metodika (buvo lyginami skelbimai informaciniuose šaltiniuose ar realiai įvykę sandoriai, vertinamas atliktas visos šalies ar atskirų regionų mastu ir pan.), daikto specifika, staigus ekonominės padėties pasikeitimas šalyje, laikotarpis nuo daikto vertės nustatymo iki jo pardavimo bei kitos reikšmingos aplinkybės, dėl kurių daikto vertė gali kisti (sumažėti ar padidėti). sprendžiant dėl išperkamosios nuomos davėjo dėl išperkamosios nuomos gavėjo kaltės nutrauktos išperkamosios nuomos sutarties patirtų nuostolių dydžio, bendroji taikytina taisyklė turėtų būti tokia, jog išperkamosios nuomos davėjo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius sudaro neišpirktos išperkamosios nuomos sutarties dalyko vertės ir pinigų sumos, gautos jį pardavus (jei sugrąžintas nuomos sutarties dalykas buvo parduodamas), skirtumas (LAT 2013-10-07 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-464/2013). Sutiktina su ieškovo pozicija, jog ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas ne nuo lizingo sutarties nutraukimo, t.y. nagrinėjamu atveju nuo 2012-11-23 d., o nuo turto pardavimo ir realiai patirtų nuostolių apskaičiavimo-2013-01-11 d. Kaip žinia, ieškinys teismui paduotas 2016-01-08 d.

65Teismų praktikoje pasisakyta, jog tik realizavus sutarties dalyką, suvedus galutinį išlaidų ir pajamų balansą galima nustatyti lizingo bendrovė turi nuostolį ar ji yra tokioje padėtyje, kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-07-17 d. sprendimas civ.byloje Nr. 2A-1174-258/2012).

66Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas nagrinėjamoje byloje nėra praleistas ir yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovų.

67LR CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų UAB „Antila“ ir K. P. 5 % metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2016-01-11) nuo įsiskolinimo dydžio (3471,17 Eur) yra pagrįstas ir tenkintinas.

68Ieškovo naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 78 Eur žyminis mokestis, skaičiuojant nuo priteistos sumos 3471,17 Eur (LR CPK 79 str., 93 str.).

69Valstybė patyrė 4,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo pakeitime Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2015-01-01) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovų, nes kiekvienam tektų sumokėti po 2,47 Eur, t.y. mažiau nei 3 Eur kiekvienam.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-

Nutarė

71ieškinį patenkinti visiškai.

72Priteisti iš atsakovų UAB „Antila“, j.į.k. 123529017, K. P. a.k. ( - ) solidariai 32,44 Eur (trisdešimt du Eur 44 ct) nesumokėtų mokesčių, 3115,60 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą penkiolika Eur 60 ct) nuostolių iš turto pardavimo, 323,13 Eur (tris šimtus dvidešimt tris Eur 13 ct) papildomų išlaidų, viso 3471,17 Eur, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3471,17 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis 78 Eur (septyniasdešimt aštuonis Eur) (po 39 Eur iš kiekvieno atsakovo) žyminio mokesčio ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, įmonės kodas 111568069, buveinė-Konstitucijos pr. 20 A Vilnius, naudai.

73Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2016 m. 09 mėn. 06 d.... 2. Civilinės bylos Nr. 2-6109-545/2016... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-00492-2016-3... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.5.1.4.; 2.5.1.5.; 2.5.8.,8.; 2.5.8.9.;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 6. Sekretoriaujant A. P., A. Š.... 7. dalyvaujant ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovei G. U.... 8. atsakovo UAB „Antila“ atstovui advokato padėjėjui R. L.... 9. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Swedbank... 10. ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, į.k. 111568069, procesiniame dokumente-... 11. Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinys (b.l. 20-22) grindžiamas tuo,... 12. K. P. įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau... 13. Ieškovas dublike, pasisakydamas dėl UAB „Antila“ prašymo taikyti... 14. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovė... 15. Atsakovas UAB „Antila“ į.k. 123529017, pateikė teismui atsiliepimą į... 16. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas UAB „Antila“ procesiniame dokumente -... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad lizingo sutartis nutraukta K. P. ją... 18. Tuo metu, kada K. P. buvo nustatytas terminas piniginei prievolei įvykdyti,... 19. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Antila“ atstovas taip pat prašė... 20. Atsakovui K. P., a.k. ( - ) ieškinys ir teismo pranešimas įteikti tinkamai... 21. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-07-05 d. ieškovas UAB „Hansa... 23. 2008-11-05 UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Antila" ir K. P. sudarė... 24. 2012-11-16 automobilis LEXUS IS 220, kuriuo identifikavimo Nr. ( - ), buvo... 25. Tokiu būdu, 2008-11-05 d. sutarties Nr. ( - ) dėl teisių ir pareigų pagal... 26. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Antila“ atstovas prašė šią... 27. Kaip žinia, lizingo sutarties sąlygos yra rengiamos vienašališkai lizingo... 28. Svarstant atsakovo UAB „Antila“ argumentus, pažymėtina, kad įstatymo... 29. Kitą vertus, UAB „Antila“ yra verslo subjektas, kuris savo teises ir... 30. LR CK 6.574 str. nustatyta, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo... 31. Tai pat, ir pagal Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3.p. atsakovas... 32. Teismas pažymi, kad pagrindinis lizingo gavėjo tikslas sudarant lizingo... 33. Kitą vertus, lizingo sutarties nutraukimo prieš terminą atsakovo pagal... 34. Be to, lizingo sutartis buvo sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų... 35. Taigi, sudarydami lizingo sutartį šalys aiškiai susitarė dėl šios... 36. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pasirinko vieną iš LR CK 6.574 str. nurodytų... 37. Byloje nustatyta, kad ieškovas nepadengė susidariusio įsiskolinimo (įmokų)... 38. Sudarant lizingo sutartį tikroji turto rinkos kaina turi būti laikoma lizingo... 39. Lizingo davėjas iš lizingo gavėjo gali reikalauti tiek nuostolių, kad jie... 40. Lizingo davėjas, sudarydamas lizingo sutartį, turi tik finansinį, bet ne... 41. Lizingo davėjo teisė į nuostolių, patirtų dėl to, kad jis pats elgėsi... 42. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-06-26 d. ieškovas ir UAB „Baltijos... 43. „Swedbank lizingas“, UAB, 2012-11-28 pasiūlymu UAB „Antila“, K. P.... 44. Teismas pažymi, kad kreditoriaus kaltė dėl nuostolių atsiradimo... 45. Taip, teismų praktikoje buvo išaiškinta, kad esminė aplinkybė,... 46. Esminė aplinkybė yra tai, ar automobilis buvo parduotas už realią rinkos... 47. Svarstant šį klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad 2012-11-16 d.... 48. Teismų praktikoje tai pat buvo konstatuojama, kad net it tuo atveju kai... 49. Tokiu būdu, atsakovas UAB „Antila“ neįrodė savo atsikirtimų į... 50. Lizingo sutarties nutraukimo atveju lizingo davėjas negauna visų numatytų... 51. Pagal LR CK 6.38 str. 1, 3 d., 6.256 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos... 52. 32,44 Eur palūkanų įmokos po sutarties nutraukimo priteistinos Lietuvos CK... 53. Vadovaudamasis bendrųjų sąlygų 11.3. p., numatančiu UAB „Antila“... 54. Kaip jau minėta, 2009-06-26 d. „Swedbank lizingas“, UAB, ir UAB... 55. Kaip nustatyta byloje, lizinguojamas turtas buvo parduotas už 27000 Lt, tuomet... 56. Nurodyti ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai, nes yra ieškovo... 57. Teismas pažymi, kad UAB „Swedbank lizingas“ yra bendrovė, kuri teikia... 58. Aplinkybių, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas UAB... 59. Dėl ieškinio senaties ... 60. Atsakovas UAB „Antila“ prašė taikyti trijų metų ieškinio senaties... 61. Ieškiniams dėl padarytos žalos atlyginimo nustatytas trijų metų ieškinio... 62. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 63. Kaip teisingai nurodė ieškovas, lizingo davėjo nuostoliais laikomos visos... 64. Be to, daikto rinkos kainos nustatymas, atliekant turto vertinimą ar... 65. Teismų praktikoje pasisakyta, jog tik realizavus sutarties dalyką, suvedus... 66. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog sutrumpintas trejų... 67. LR CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 68. Ieškovo naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi... 69. Valstybė patyrė 4,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-... 71. ieškinį patenkinti visiškai.... 72. Priteisti iš atsakovų UAB „Antila“, j.į.k. 123529017, K. P. a.k. ( - )... 73. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per...