Byla 2-649-743/2012
Dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia ir leidimo ją įregistruoti nekilnojamojo turto registre

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovei I. K., atsakovės atstovei Justinai Greblikaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės I. K. su atsakove Lazdijų rajono savivaldybės administracija dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia ir leidimo ją įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašo pripažinti galiojančia 2002 m. vasario 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp ( - )žemės ūkio bendrovės ir jos dėl pastato – mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), pirkimo ir leisti ją įregistruoti nekilnojamojo turto registre (b. l. 3,4).

5Ieškovė reikalavimą grindžia šiais argumentais: 2002 m. vasario 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimi iš ( - )žemės ūkio bendrovės už 150 Lt nusipirko mechanines dirbtuves. Nors pinigus už įsigyjamas dirbtuves sumokėjo, likviduojamos žemės ūkio bendrovės administratorius vengė šią sutartį patvirtinti pas notarą, o vėliau bendrovė buvo likviduota. Ji, sutarties pas notarą netvirtinant pardavėjui manė, kad pakaks, jų rašytinės sutarties. Vėliau bendrovė buvo likviduota. Pradėjusi tvarkytis dokumentus ir siekdama įteisinti savo nuosavybė kreipėsi į nekilnojamojo turto registrą, kuris atsisakė sutartį įregistruoti, kadangi ji nepatvirtinta notaro. Kadangi ji teisėtai įsigijo šį nekilnojamąjį turtą, prašo šį sandorį pripažinti galiojančiu ir leisti įregistruoti registre, nes ji sutartį įvykdė.

6Atsakovės atstovė su ieškiniu sutinka, nurodo, kad kaip ( - )žemės ūkio bendrovės teisių perėmėja neprieštarauja, kad mechanines dirbtuves įsigijo ieškovė už jas sumokėdama, todėl teisėtai įgijo nuosavybės teise į šį turtą.

7Byloje nustatyta, kad 2002 m. vasario 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė įsigijo iš ( - )ŽŪB mechanines dirbtuves. Savo pareigas pagal sutartį įvykdė, pardavėjas sutarties notarine tvarka neįformino. Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais.

8( - )žemės ūkio bendrovės kreditorių susirinkimų protokolai patvirtina, kad buvo priimtas sprendimas parduoti šios likviduojamos dėl bankroto bendrovės turtą, neparduotą antrosiose varžytinėse, už geriausią pirkėjo pasiūlytą kainą (b. l. 6-8). Pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė 2002 m. vasario 8 d. už 150 Lt iš ( - )žemės ūkio bendrovės, atstovaujamos administratoriaus, įsigijo 1970 m. statybos mechanines dirbtuves (b. l. 5). 2002 m. vasario 8 d. kasos pajamų orderis patvirtina, kad ieškovė įmokėjo 150 Lt į ( - )žemės ūkio bendrovės kasą už nusipirktas mechanines dirbtuves (b. l. 9). Ieškovės prašymas įregistruoti šias dirbtuves nekilnojamojo turto registre 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimu nepatenkintas, nes pateikta pirkimo-pardavimo sutartis neatitinka jos metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, kadangi nepatvirtinta notaro (b. l. 10,11). Iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 44/1534497 matyto, kad mechaninės dirbtuvės yra ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b. l. 12-25). Liudytojas A. K. patvirtino, kad pinigus ieškovė už mechanines dirbtuves sumokėjo, dirbtuves perėmė.

9Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad notarine forma turi būti sudaromi daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai. Kadangi ieškovė įsigijo mechanines dirbtuves, šis sandoris turėjo būti patvirtintas notarine tvarka. CK 1.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu, ir tokiu atveju sandorio po to įforminti notarine tvarka nebereikia. Taigi šioje teisės normoje įtvirtinta išimtis, kai teismas gali pripažinti galiojančiu sandorį, kuriam įstatymo nustatyta privaloma notarinė forma ir kuris sudarytas šios nesilaikant. Iš CK 1.93 straipsnio 4 dalies turinio matyti, jog tam, kad teismas galėtų pripažinti sandorį galiojančiu, būtinos tokios sąlygos: 1) sandoris yra dvišalis; 2) viena sandorio šalis visiškai arba iš dalies įvykdė sandorį; 3) kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo pripažinti sandorį galiojančiu pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S. v. Pagėgių savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-581/2007). Šio teisinio reglamentavimo kontekste pažymėtina, kad I. K. ir ( - )žemės ūkio bendrovės sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalė, nes abi šalys pagal ją įgyja tam tikrus įsipareigojimus: pardavėjas – perduoti daiktą ir gauti pinigus, o pirkėjas sumokėti sulygtą kainą ir priimti daiktą. Neginčijamai nustatyta, kad ieškovė savo įsipareigojimus pagal šią pirkimo pardavimo sutartį įvykdė ir po sutarties sudarymo sumokėjo 150 Lt už perkamas mechanines dirbtuves. Kasos pajamų orderiu priėmusi iš pirkėjos 150 Lt, ( - )žemės ūkio bendrovė nesiėmė jokių veiksmų įforminti sutarčiai notarine tvarka iki kol buvo likviduota. Tokie pardavėjo veiksmai pripažintini vengimu įforminti sandorį notarine tvarka, todėl yra visos CK 1.93 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymo sąlygas.

10Ieškovė prašo ir leisti šį sandorį įregistruoti registre, tačiau tai nesudaro nagrinėjamos bylos savarankiško ginčo dalyko ir šis reikalavimas yra išvestinis. Teismui pripažinus sandorį galiojančiu, kuris yra pagrindas nekilnojamojo turto įregistravimui nekilnojamojo turto registre, įstatymas numato tokios registracijos atlikimą ne teismine, bet administracine tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 7 p.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 269, 270 straipsniais, teisėja

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Pripažinti 2002 m. vasario 8 d. sandorį – pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp pardavėjo Būdviečio žemės ūkio bendrovės ir pirkėjo I. K. dėl 1970 m. statybos mechaninių dirbtuvių už 150 Lt pirkimo-pardavimo galiojančiu.

14Priteisti iš I. K., a. k. ( - ) 13,50 Lt (trylika litų 50 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

15Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai