Byla 2A-31-154/2012
Dėl finansinių prievolių nevykdymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Rasos Bartašienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Jaukurai“ atstovui advokatui Tomui Drukteniui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Forsitia“ (nuo 2010-05-18 Bankrutuojančios UAB „Forsitia“, nuo 2010-12-09 Bankrutavusios UAB (BUAB) „Forsitia“ , kurios bankroto administratorius UAB ,,Proventus Law Lt“) apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-916-755/2009 pagal ieškovo UAB „Jaukurai“ ieškinį atsakovui UAB „Forsitia“ bei trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB „Gilda“ dėl finansinių prievolių nevykdymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Jaukurai“ kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusios UAB „Forsitia“) 72 501,17 Lt skolą, 5890,14 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 18 d. sutarties Nr. 0992 pagrindu ieškovas pateikė atsakovui prekių pagal PVM sąskaitas – faktūras bendrai 30 643,46 Lt sumai. Atsakovas už prekes sumokėjo dalinai ir liko skolingas 23 781,34 Lt. Pagal sutarties 4.2.3. p., už įsigytas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti per 21 kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, bet neatsiskaitė.

6Be to, atsakovas UAB „Forsitia“ 2008 m. spalio 6 d. sudarė rangos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Gilda“ dėl katilinės montavimo bei jos paleidimo darbų, kuriuos trečiasis asmuo atliko. Atsakovas UAB „Forsitia“ pagal 2008-10-06 sutartį turėjo atsiskaityti iki 2008 m. spalio 10 dienos, tačiau neatsiskaitė. UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ 2008 m. lapkričio 1 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Gilda“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo UAB „Forsitia“ 48 719,83 Lt skolą. Ieškovas siuntė atsakovui priminimus, pretenziją, kuriose nurodė, jog sutartyje su UAB „Gilda“ buvo nustatytas sutarties objektas – katilinės montavimo ir paleidimo darbai. Įrengti du universalūs kieto kuro katilai, siurblys, kaminas ir pan.

7Ieškovo teigimu, remiantis minėtų sutarčių 4.6. p. , jis taip pat turi teisę išieškoti iš atsakovo 0,2 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, t. y. iš viso 5890,14 Lt.

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 8 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino visiškai.

9Atsakovas UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusi UAB „Forsitia“) pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė ieškinį atmesti.

10Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu pakeitė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 8 d. preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusi UAB „Forsitia“) ieškovui UAB „Jaukurai“ 72 501,17 Lt skolą, 841,74 Lt delspinigius iki ieškinio pateikimo teismui dienos ir 6 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2008-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1100,00 Lt žyminio mokesčio, 4000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso – 78442,91 Lt.

11Teismas nustatė, kad pagal šalių 2008 m. rugsėjo 18 d. sudarytą tiekimo sutartį Nr. 0992 ieškovas UAB „Jaukurai“ pardavė atsakovui UAB „Forsitia“ prekių, tačiau atsakovas per sutartyje nustatytą terminą su ieškovu ne visiškai atsiskaitė ir liko skolingas 23 781,34 Lt. Teismas nusprendė, kad atsakovas pažeidė sutartį ir iš jo priteisė nurodytą skolą.

12Taip pat teismas nustatė, kad 2008 m. spalio 6 d. atsakovas UAB „Forsitia“ ir trečiasis asmuo UAB „Gilda“ sudarė rangos sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo iki 2008 m. spalio 10 d. įsipareigojo atlikti katilinės įrengimo ir paleidimo darbus, o atsakovas – per 14 dienų nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto ir PVM sąskaitų–faktūrų pasirašymo atsiskaityti su trečiuoju asmeniu. 2008 m. spalio 6 d. šalys pasirašė atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą (t.1, b. l. 202), pagal kurį tą pačią dieną atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita–faktūra apmokėti 48 719,83 Lt už atliktus rangos darbus (t.1, b. l. 34). Atsakovas, remdamasis atliktų darbų trūkumais ir LR CK 6.58 str., 6.205 str.–6.209 str. nuostatomis, nustatytu terminu su trečiuoju asmeniu neatsiskaitė.

13Teismas nustatė, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje rangos sutartyje, taip pat darbų sąmatoje nenustatyti konkretūs reikalavimai katilinės įrengimo ir paleidimo darbams. Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas pasirašytas atsakovo UAB „Forsitia“ ir trečiojo asmens UAB „Gilda“ atstovų, jame nėra pastabų, prierašų dėl atliktų darbų apimties, kokybės ir pan., šio akto atsakovas neginčija. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti sumokėti už atliktus darbus trečiajam asmeniui. Kadangi atsakovas nepareiškė pastabų dėl atliktų darbų kokybės jų priėmimo–perdavimo akte, tai neturėjo teisės atsisakyti sumokėti trečiajam asmeniui už atliktus darbus (LR CK 6.662 str. 2d.). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas negalėjo remtis LR CK 6.58 str., 6.205 str.–6.209 str. nuostatomis, nes jos taikytinos tada, kai kita sutarties šalis nevykdo savo įsipareigojimų, tačiau trečiasis asmuo rangos sutartį įvykdė – atliko katilinės ir šildymo sistemos įrengimo darbus, perdavė juos atsakovui.

14Teismas nustatė, kad 2008 m. lapkričio 1 d. sutartimi trečiasis UAB „Gilda“ asmuo perleido ieškovui UAB „Jaukurai“ 48 719,83 Lt reikalavimo teisę pagal 2008 m. spalio 6 d. rangos sutartį į atsakovą UAB „Forsitia“. Kadangi apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas, t. y. ieškovui kreipusis į teismą atsakovui buvo išsiųsta reikalavimo perleidimo sutartis, tai teismas sprendė, kad atsakovas UAB „Forsitia“ prievolę pagal 2008-10-06 rangos sutartį privalo vykdyti naujajam kreditoriui UAB „Jaukurai“.

15Teismas nustatė, kad abiejose sutartyse nustatyta atsakomybė už neatsiskaitymą laiku – 0,2 proc. už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną dydžio delspinigiai. Teismas konstatavo, kad netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl ieškinio reikalavimą dėl delspinigių priteisimo tenkino iš dalies.

16Atsakovas UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusi UAB „Forsitia“) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą pakeisti ir ieškovo ieškinį dalyje dėl 49 561,57 Lt skolos priteisimo atmesti.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Nurodo, kad teismas nesigilino į darbų pobūdį, į paslėptus darbų trūkumus, t. y. kad atsakovas, priimdamas darbus, negalėjo pastebėti darbų trūkumų, jie paaiškėjo tik ėmus naudotis katiline: katilai veikė netinkamai, neefektyviai.

192. Nepaisant to, jog šalys nebuvo sutartyje aptarusios katilų kokybės ar efektyvumo reikalavimų, tačiau rangovo pareiga rangos santykiuose yra atlikti darbus taip, kad jie atitiktų elementarius kokybės reikalavimus (LR CK 6.663 str. 1 d.). Kad UAB „Gilda“ sumontuoti katilai neatitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų, įrodo po darbų priėmimo įvykę du įvykiai, kurie sukėlė didelę grėsmę žmonių sveikatai.

203. Šalių sudarytoje sutartyje garantija nebuvo aptarta, todėl rangovas ir užsakovas privalo vadovautis LR CK 6.697 str., kuriame nurodyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Šiuo atveju atsakovas per protingą terminą (2008-11-30) apie pastebėtus trūkumus informavo rangovą. Atsižvelgiant į tai, kad rangovas nebandė trūkumų ištaisyti, atsakovas turi teisę kelti ieškovui LR CK 6.664 str. 3 d., 6.665 str. 1 d. numatytus reikalavimus, t. y. atlyginti ieškovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas ar atitinkamai sumažinti darbų kainą.

214. Nepagrįstai teismas neišskaičiavo iš ieškovo 5000 Lt, kurie rangovui buvo perduoti iki ginčo sprendimo teisme pradžios, tuo labiau, kad atsakovas šiam faktui įrodyti pateikė garso įrašą.

225. Teismas netinkamai paskaičiavo atsakovui priteistinas netesybas. Atsakovas apie naująjį kreditorių – ieškovą, sužinojo tik gavęs teismo procesinius dokumentus, t. y. tik tada, kai naujasis kreditorius kreipėsi į teismą ir jo ieškinys buvo priimtas. Tokiu būdu, teismas neturi pagrindo iš atsakovo priteisti 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos.

236. Teismas pažeidė atsakovo teisę lygiateisiškai rungtis bei tirti įrodymus, nes 2009-05-06 atsakovas pateikė teismui prašymą atidėti teismo posėdžio nagrinėjimą, nes tuo metu atsakovo atstovas dalyvavo kitame teismo posėdyje. Nors teismui prašymas buvo pateiktas iš anksto, nurodytos negalėjimo dalyvauti priežastys, tačiau byla vis tiek buvo nagrinėjama be atsakovo. Be to, 2009-05-19 atsakovo pateikė prašymą atidėti 2009-05-20 teismo posėdį dėl to, kad atsakovas Vilniaus apygardos teisme yra pateikęs ieškinį dėl iš tos pačios sutarties, dėl trečiojo asmens padarytų nekokybiškų darbų ir nuostolių atlyginimo. Prašymo teismas netenkino. Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas dėl to, kad prašymą pateikė ne atsakovo atstovas, o pats atsakovas.

247. Nepagrįstai teismas netenkino 2009-03-06 pateikto prašymo susipažinti su teismo posėdžio protokolu bei jį atsiųsti faksu arba registruotu laišku. Tiek atsakovas, tiek jo atstovas gyvena ir veikia Vilniuje, todėl per tris dienas (LR CPK 171 str.) susipažinti su protokolu teisme nebuvo galimybės. Be to, proceso įstatyme nenurodyti konkretūs būdai, kuriais bylos šalys gali pasinaudoti teise susipažinti su bylos medžiaga, šiuo atveju – su teismo posėdžio protokolu.

25Ieškovas UAB „Jaukurai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

271. Nurodo, kad priešingai, nei teigia apeliantas, trečiasis asmuo UAB „Gilda“ tinkamai ir laiku atliko savo sutartinius įsipareigojimus bei perdavė darbų rezultatą atsakovui. Katilo gamintojo atstovas patvirtino, kad katilas, nors ir nebuvo pajungtas pagal gamintojo rekomendacijas, kurios nėra privalomos, veikė tinkamai, o šildymo sistema funkcionavo gerai.

282. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl po darbų priėmimo įvykusių dviejų įvykių neturi ryšio su byla, nes katilą eksploatuojantis asmuo turi turėti bent elementarų suvokimą kaip su katilu elgtis. Taip pat teiginiai, kad būtent dėl netinkamo katilų pajungimo atsakovas patyrė papildomų išlaidų, susijusių su ventiliatorių įsigijimu, o ventiliatorių neįrengimas vertintinas kaip atliktų darbų defektas, yra nepagrįsti, nes ventiliatoriai yra papildoma ir nebūtina katilo dalis.

293. Aplinkybę, kad apeliantas, neva, perdavė ieškovui 5000 Lt, turėjo įrodyti pats apeliantas. Teismui pateiktas garso įrašas niekaip neįrodo pinigų perdavimo fakto ieškovui, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

304. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovu 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos. LR CK normos, reglamentuojančios reikalavimo teisės perleidimą (LR CK 6.101 str. - 6.110 str.) numato, jog nepranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą pasekmė yra ta, kad laikoma, jog skolininko prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas (LR CK 6.106 str.). Todėl nepranešimas skolininkui apie reikalavimo perleidimą paliekamas naujojo kreditoriaus rizikai, kadangi tokiu atveju, skolininkui įvykdžius prievolę pradiniam kreditoriui, naujasis kreditorius negalėtų nukreipti reikalavimo į skolininką. Tuo atveju, jeigu skolininkas nėra įvykdęs prievolės pradiniam kreditoriui, o naujasis kreditorius, įgijęs reikalavimą į skolininką, pastarajam apie tai nepranešė, naujasis kreditorius reikalavimo teisės į skolininką nepraranda.

315. Vadovaudamasis LR CPK 246 str. 2 d., teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad atsakovo neatvykimo į teismo posėdžius priežastys negali būti pripažintos svarbiomis. Be to, priešingai, nei teigia apeliantas, Vilniaus apygardos teisme bylos išnagrinėjimas neturi jokio ryšio su Panevėžio miesto apylinkės teismo išnagrinėta byla.

32Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą (t. 2, b. l. 107-112).

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Panevėžio apygardos teismui (t. 2, b. l. 156-164).

34Kasacinis teismas nurodė, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, nustatytais po darbų priėmimo akto surašymo, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų priėmimo–perdavimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą.

35Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 24 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

37Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad bylą kasacine tvarka nagrinėjusios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi dėl reikalavimo perleidimo įtakos prievolės šalių teisėms, taip pat dėl užsakovo, priėmusio rangos darbus (rezultatą), teisės remtis atliktų darbų trūkumais padaryta aiški teisinė išvada, jog rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (LR CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Pažymėjo, kad pagal LR CPK 362 str. 2 d. kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, nagrinėjančiam iš naujo bylą. Nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje konstatavo, kad po darbų priėmimo atsakovo patalpose įvykę įvykiai buvo nulemti netinkamos katilų eksploatacijos, o ne netinkamo jų sumontavimo. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas padarė netinkamai įvertinęs rangos darbų kokybę (LR CPK 185 straipsnis). Pažymėjo, kad byloje teismas apklausė kaip liudytoją sertifikuotą specialistą V. J., kuris išsamiai parodė apie katilo sumontavimo trūkumus, pagal šio liudytojo parodymus rangovo sumontuotas katilas neatliko savo funkcijų (1 t., 146, 147 b. l.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi civilinė byla Nr. 2A-757-2011 iš Panevėžio apygardos teismo perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui (t. 2, b. l. 233-234).

39Bylą nagrinėjant apeliacine žodinio proceso tvarka atsakovo (apelianto) bankrutavusios UAB (BUAB) „Forsitia“ atstovas neatvyko. Gautas prašymas BUAB „Forsitia“ apeliacinį skundą nagrinėti apeliantui nedalyvaujant.

40Ieškovo UAB „Jaukurai“ atstovas Tomas Drukteinis prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad atsakovas BUAB „Forsitia“, negalėdamas ginčo byloje pareikšti priešieškinio, Vilniaus apygardos teisme pareiškė ieškinį rangovui UAB „Gilda“ dėl rangos darbų trūkumų bei dėl to, neva, atsiradusios žalos pagal tą pačią rangos sutartį kaip ir šioje byloje, tačiau byloje atlikus ekspertizę, 2011 m. gruodžio 30 d. tarp šalių buvo patvirtinta Taikos sutartis, kuria BUAB „Forsitia“ faktiškai atsisakė savo reikalavimų atsakovams UAB „Gilda“ ir A. P.. Be to, BUAB „Forsitia“ bankroto byloje jau yra patvirtinti UAB „Jaukurai“ kreditoriniai reikalavimai, kurie visiškai atitinka Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimu priteistą sumą.

41Trečiojo asmens ieškovo pusėje UAB „Gilda“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimą pranešta (t.2, b. l. 243).

42Apeliacinis skundas netenkintinas.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

44Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

45Bylos duomenimis nustatytos šios faktinės aplinkybės:

462008-10-06 UAB „Forsitia“ sudarė rangos sutartį su UAB „Gilda“, pagal kurią trečiasis asmuo UAB „Gilda“ iki 2008 m. spalio 10 dienos įsipareigojo atlikti katilinės montavimo ir paleidimo darbus, o atsakovas UAB „Forsitia“ – per 14 dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitų-faktūrų pasirašymo atsiskaityti su UAB „Gilda“(t. 1, b. l. 9-10, 35, 102-103).

472008-10-06 tarp rangovo (trečiojo asmens) UAB „Gilda“ ir užsakovo (atsakovo) UAB „Forsitia“ buvo pasirašytas „Atliktų darbų aktas už spalio mėnesį“ (t.1, b.l. 202), tą pačią dieną UAB „Gilda“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą apmokėti 48 719,83 Lt už atliktus rangos darbus (t. 1, b. l. 34).

482008-11-01 tarp UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria trečiasis asmuo UAB „Gilda“ perleido ieškovui UAB „Jaukurai“ reikalavimo teisę į atsakovo UAB „Forsitia“ 48 719,83 Lt dydžio skolą (t. 1, b. l. 11-14).

492008-11-06 ir 2008-11-18 UAB „Jaukurai“ išsiuntė atsakovui UAB „Forsitia“ raginimus sumokėti skolą už parduotas prekes ir už UAB „Gilda“ atliktus rangos darbus pagal 2008-10-06 sutartį (t.1, b. l. 57, 58).

502008-11-30 atsakovas UAB „Forsitia“ išsiuntė pretenziją ieškovui (teisių perėmėjui) UAB „Jaukurai“ ir trečiajam asmeniui (rangovui) UAB „Gilda“, kurioje nurodė, kad UAB „Gilda“ atlikti katilinės montavimo ir paleidimo darbai kaimo turizmo sodyboje „Giedraitiškių dvaras“ (Karvio k. Vilniaus r.) turi trūkumų, dėl kurių UAB „Forsitia“ yra patyrusi nuostolių, todėl mokėjimai už atliktus rangos darbus remiantis LR CK 6.208 str. 4 d. ir 6.209 str. 1-2 dalimis sustabdyti iki darbų trūkumai bus pašalinti ir paaiškės darbų vadovui G. K. padarytos žalos mastas ir /ar bus sudarytas atskiras susitarimas dėl trūkumų ir darbų vadovo patirtos žalos atlyginimo. Pretenzijoje UAB „Forsitia“ siūlė įmonėms UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ rangos darbų trūkumus pašalinti per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos (t. 1, b. l. 62-63).

51Bylos duomenimis, UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ atsakovo UAB „Forsitia“ nurodytame objekte rangos darbų trūkumų nešalino.

52Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus, taip pat atsižvelgdamas į bylos šalių elgesį po ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo (2009-06-03) priėmimo, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė bylos aplinkybes, objektyviai įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, aiškiai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir teisingą sprendimą, kuriuo iš dalies patenkino UAB „Jaukurai“ ieškinį. Teisėjų kolegija sutinka su esminėmis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

53Dėl rangos sutarties tarp UAB „Forsitia“ ir UAB „Gilda“.

54Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 29 d. nutartyje šioje civilinėje byloje konstatavo, kad reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 straipsnis) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius; pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo sutarties dalykas yra rangovo statybos rangos sutartyje reikalavimas užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus; kad spręsdami tarp naujojo kreditoriaus UAB „Jaukurai“ ir skolininko UAB „Forsitia“ dėl šio reikalavimo vykdymo kilusį ginčą, teismai turi nustatyti, kokius atsikirtimus atsakovas UAB „Forsitia“, kaip užsakovas, galėjo pareikšti rangovui (pradiniam kreditoriui) UAB „Gilda“ pagal rangos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir, pagal tai apibrėžę nagrinėjimo dalyką byloje, tirti faktines aplinkybes dėl šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrįstumo. Kad teisingam ginčo išsprendimui būtina išanalizuoti, kokius atsikirtimus į rangovo UAB „Gilda“ bei reikalavimo perėmėjo UAB „Jaukurai“ reikalavimą apmokėti už atliktus darbus gali reikšti užsakovas UAB „Forsitia“, priėmęs rangos darbus (rezultatą).

55Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus, užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai - apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys).

56Šalys byloje neginčija, kad nors tarp užsakovo (atsakovo) UAB „Forsitia“ ir rangovo (trečiojo asmens) UAB „Gilda“ pagal 2006-10-06 rangos sutartį buvo surašytas oficialus rangos darbų priėmimo aktas (t.1, b. l. 202), rangos darbai buvo atlikti nepažeidžiant termino, 2008-10-06 rangovas UAB „Gilda“ užsakovui UAB „Forsitia“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą apmokėti 48 719,83 Lt už atliktus rangos darbus (t. 1, b. l. 34) pagal sudarytą sąmatą 48719,83 Lt sumai (t.1, b. l. 201); UAB „Gilda“ sumontuoti du šildymo katilai buvo pradėti eksploatuoti. Dėl darbų atlikimo terminų užsakovas rangovui nereiškė jokių pretenzijų. Apie kokius nors atliktų darbų trūkumus nebuvo pažymėta darbų priėmimo akte. 2008-10-06 surašyto darbų priėmimo akto atsakovas įstatymo nustatyta tvarka neginčijo.

57Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai, nes įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį; rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Užsakovas, įgyvendindamas teisę reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų, gali naudotis specialiaisiais užsakovo teisių gynimo būdais (CK 6.665 straipsnis), atitinkamai sumažinti darbų kainą. Kasacinės instancijos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje (t. 2, b. l. 156-164) nurodė, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas (šiuo atveju UAB „Forsitia“) tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų priėmimo–perdavimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą.

58Kasacinis teismas yra išaiškinęs (2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Nr. 3K-3-516/2009), kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės; užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis.

59Nagrinėjamu atveju ieškovas, naujasis kreditorius UAB „Jaukurai“ reiškia apeliantui BUAB „Forsitia“ reikalavimą sumokėti už atliktus statybos rangos darbus. Atsakovas į ieškinio reikalavimus pareiškė atsikirtimus, savo poziciją grįsdamas tuo, kad rangovo atlikti katilinės montavimo darbai turėjo paslėptų trūkumų, kurių atsakovas negalėjo pastebėti darbų priėmimo metu ir kurie paaiškėjo tik pradėjus katilinę eksploatuoti: t.y. netinkamai atliktas katilo aprišimas, katilai nepasiekia savo darbinės temperatūros, nesumontuota savaiminė cirkuliacija, neįrengti ventiliatoriai ir kt.

60Remdamasis byloje surinktais įrodymais pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Forsitia“, 2008-10-06 sudarydamas rangos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Gilda“, nenurodė kaip katilo montavimas ir paleidimas turi būti konkrečiai įvykdytas, nenumatė, kad katilai būtinai turi būti sumontuoti pagal konkrečias UAB „Stropuva“ rekomendacijas ir pajungimo schemą; kad UAB „Forsitia“ rangos sutartyje nekonkretizavo, kurios rūšies kuro naudojimui reikia optimizuoti montuojamą katilą, todėl rangovas katilo įrengimo darbams pasirinko jam įprastą montavimo metodą be papildomos įrangos. Vadovaudamasis liudytojo UAB „Stropuva“ serviso vadovo A. G. parodymais teismas nustatė, kad katilas įrengtas „tinkamai ir veikė švariai“ (t. 1, b. l. 145); kad liudytojas V. J. paaiškino, jog katilas buvo pastatytas kūrenti malkomis, todėl nebuvo įrengtų oro padavimo kolektorių ir dėl to temperatūra buvo per maža (t. 1, b. l. 147); vadovaudamasis liudytojų A. G., V. J. parodymais konstatavo, kad šildomų patalpų kvadratūra dviem katilams buvo per didelė ir norint, kad patalpų temperatūra būtų aukštesnė, reikėjo pastatyti daugiau katilų bei padarė išvada, kad atsakovo UAB „Forsitia“ nurodomas katilų nepakankamas neefektyvumas yra nulemtas per didelio šildomų patalpų ploto, o ne trečiojo asmens netinkamai ar nekokybiškai įrengtos šildymo sistemos. Teismas, vadovaudamasis V. J. parodymais sprendė, kad katilus kūrenantis G. K. nebuvo gerai susipažinęs su katilų saugaus eksploatavimo reikalavimais ir tvarka, todėl po darbų priėmimo atsakovo patalpose įvykę faktai galėjo būti nulemti netinkamos katilų eksploatacijos, o ne netinkamo jų sumontavimo.

61Nepaisant to, kad didesnė įrodinėjimo pareiga šioje byloje tenka ieškovui, t.y. rangovo UAB „Gilda“ reikalavimo teises perėmusiai įmonei UAB „Jaukurai“, tačiau atsakovas BUAB „Forsitia“ taip pat nėra atleistas nuo pareigos įrodyti atitinkamas bylos aplinkybes, kurias, kaip šioje byloje nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, turi nustatyti teismas.

62Visų pirma, atsakovas BUAB „Forsitia“ taip ir nepateikė įrodymų, kokie teisiniai santykiai jį siejo su ūkininku E. M., kurio, kaip galima spęsti iš 2008 m. lapkričio 20 d. pretenzijos (t.1, b. l. 126), kaimo turizmo sodyboje ( - ) ir buvo atliekami statybos rangos darbai, ir būtent ūkininkui E. M., o ne atsakovui UAB „Forsitia“, galėjo kilti tiesioginė žala dėl netinkamai sumontuotų katilų bei blogos šildymo sistemos, ką E. M. pažymėjo savo pretenzijoje. Atsakovas UAB „Forsitia“ per dvejus bylos nagrinėjimo metus taip ir nepateikė įrodymų, kiek kainavo ar galėjo kainuoti rangos darbų trūkumų, už kuriuos neva buvo atsakingas trečiasis asmuo UAB „Gilda“, o perleidus reikalavimo teisę – ieškovas UAB „Jaukurai“, pašalinimas. Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad defektų šalinimo aplinkybes galėjo patvirtinti pirmosios instancijos teismo neapklausti liudytojai A. K. ir S. K., tačiau byloje taip ir nepateikė įrodymų, kad minėtiems asmenims atsakovas būtų apmokėjęs už ieškovo padarytų defektų šalinimą ir kad apskritai minėti asmenys būtų šalinę kokius nors defektus.

63Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad už 350 litų iš UAB „Stropuva“ darbuotojo pirko ventiliatorius, kuriuos pastarasis ir sumontavo, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kad rangovas UAB „Gilda“ pagal 2008-10-06 rangos sutartį turėjo juos nupirkti už savo lėšas ir sumontuoti. To nepatvirtina ir prie 2008-10-06 rangos sutarties pridėta 2008-10-06 „Sąmata Nr.1 sumai: 48719 Lt“, sudaryta V. K. ir patvirtinta UAB „Forsitia“ bei UAB „Gilda“ antspaudais (t.1, b. l. 35). Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kokiu būdu (dėl ko) jis patyrė nuostolių dėl „neefektingai naudojamų anglių“, nes UAB „Gilda“ sumontuoti šildymo katilai buvo eksploatuojami ūkininko E. M. kaimo turizmo sodyboje, juos kūreno ir prižiūrėjo M. samdomas „darbų vykdytojas“ G. K., ką pastarasis patvirtino 2009-03-05 apklaustas pirmosios instancijos teisme (t.1, b. l. 139-149).

64Apeliantas BUAB „Forsitia“ nepateikė konkrečių įrodymų, konkrečiai kokie rangos darbų, kuriuos pagal 2008-10-06 sutartį turėjo atlikti UAB „Gilda“, trūkumai buvo nustatyti garantiniu laikotarpiu, juolab, kad UAB „Gilda“ atliko tik dalį darbų, susijusių su apšildymo sistemos įvedimu kaimo turizmo sodyboje ( - ). 2009 m. kovo 5 d. vykusiame teismo posėdyje (t. 2, b. l. 139-149) UAB „Forsitia“ atstovas advokatas A. M. nurodė, kad apšildymo sistemos įvedimui kaimo turizmo sodyboje ( - ) subrangovu buvo V. K., darbų vadovu – G. K.. L. V. K. nurodė, kad šiame objekte jis prižiūrėjo katilinės montavimo darbus, kad V. (J.) minėjo, jog reikia pertvarkyti vamzdyną prie katilo, nes blogai dega, kad A. M. neatidavė garantinio talono originalo, nes pastarasis nemokėjo pinigų. Liudytojas A. P. nurodė, kad jis vedžiojo vamzdynus, gręžė kiaurymes, pagal atskiras sutartis atliko kitus santechnikos darbus, kad A. M. jį buvo įpareigojęs priimti medžiagas iš UAB „Jaukurai“. L. V. J. nurodė, kad paprašytas A. M. sumontavo oro padavimo kolektorių, bei nustatė, kad katilas buvo pastatytas kūrenti malkomis, o buvo kūrenama anglimis, kad pagal šildymo katilo pajėgumą buvo per didelis šildymo plotas, kad nebuvo tinkamas katilo „aprišimas“, tačiau kas turėjo atlikti katilo „aprišimą“, jam nežinoma. Liudytojas G. K. nurodė, kad E. M. kaimo turizmo sodyboje buvo darbų vykdytojų, kad katilas dirbo neefektyviai, dėl to buvo iškviestas UAB „Stropuva“ atstovas V. J., kuris nurodė 4-5 neefektyvumo priežastis ir šias priežastis jis kiek sugebėjo, pašalino.

65Esant tokiai situacijai, kai statybos rangos darbus objekte atliko keletas rangovų bei subrangovų, kai atskiri darbai buvo atliekami tik pagal žodinius susitarimus, kai vienų liudytojų parodymai prieštarauja kitų liudytojų parodymams, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad rangos darbų trūkumai, dėl kurių atsakovas UAB „Forsitia“ garantiniu laikotarpiu atsirado būtent dėl rangovo UAB „Gilda“ atliktų darbų, ir kad atsakovas UAB „Forsitia“ turėjo pagrindą atsisakyti apmokėti UAB „Gilda“, o vėliau jos reikalavimus perėmusiam ieškovui UAB „Jaukurai“ už faktiškai atliktus darbus pagal 2008-10-06 sutartį.

66Nors atsakovas UAB „Forsitia“ savo 2009-01-06 teismui pateiktuose „Prieštaravimuose“ dėl preliminaraus sprendimo nurodė, kad „siekiant nustatyti UAB „Forsitia“ patirtų nuostolių ir nelaimių priežastis bei už tai atsakingus asmenis“ reikalinga skirti ekspertizę (t.1, b. l. 47-54), tačiau 2009-03-05 vykusiame teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas A. M. nurodė, kad „šiai dienai ekspertizės nebeprašo“ (t.1, b. l. 149). Nors pirmosios instancijos teismas 2009-03-05 protokoline nutartimi (t.1, b. l. 149) įpareigojo atsakovą UAB „Forsitia“ pateikti įrodymus, kad šildymo sistema yra pajungta netinkamai, atsakovas tokių įrodymų nebepateikė.

67Teisėjų kolegija neturi pagrindo byloje apklausto liudytojo UAB „Stropuva“, tiekusios montuojamus šildymo katilus, darbuotojo V. J. parodymus vertinti kaip eksperto ar specialisto išvadą, nes minėtas asmuo taip pat atliko atitinkamus darbus objekte ir todėl negali būti laikomas ekspertu civilinio proceso įstatymo prasme, o V. J. parodymai vertintini taip pat, kaip ir kitų liudytojų parodymai.

68Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Forsitia“ ne kartą byloje teikė prašymus sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Vilniaus apygardos teisme pagal UAB „Forsitia“ ieškinį atsakovui UAB „Gilda“ dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų ir dėl to atsiradusių nuostolių atlyginimo, teigė, kad sprendimas minėtoje byloje gali turėti prejudicinę reikšmę (t. 2, b. l. 16-17). Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2632-262/2011pagal BUAB „Forsitia“ ieškinį atsakovams UAB „Gilda“ ir A. P. buvo patvirtinta Taikos sutartis, kuria ieškovas BUAB „Forsitia“ atsisakė savo reikalavimų minėtiems atsakovams.

69Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi UAB „Forsitia“ iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriaus UAB ,,Proventus Law Lt“ teikimu Vilniaus apygardos teismas jau 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patvirtino UAB „Jaukurai“ 78 442,91 Lt kreditorinį reikalavimą, kuris atitinka Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimu priteistą sumą, ir kuris iki šiol nėra pakeistas. Iš ko darytina išvada, kad BUAB „Forsitia“ bankroto administratorius UAB ,,Proventus Law Lt“ pripažino BUAB „Forsitia“ 78442,91 Lt skolą kreditoriui UAB „Jaukurai“.

70Dėl 5000 litų įskaitymo

71Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog per A. P. yra sumokėjęs 5 000 Lt UAB „Gildai“ už atliktus statybos rangos darbus, kadangi iš pateikto garso įrašo negalima nustatyti nei mokėjimo fakto, nei jo pagrindo, nei sumos, o liudytojas A. P. pirmosios instancijos teisme nurodė, kad 5000 Lt iš A. M. jis negavo. Nors bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teisme A. M. nurodė 5000 Lt sumokėjęs ieškovui per V. K., tačiau kartu nurodė, jog V. K. nebuvo ieškovo darbuotojas, todėl neaišku, kodėl šis mokėjimas turėtų būti pripažintas kaip sumokėtas ieškovui (t.1, b. l. 104). Kadangi apeliantas nepateikė konkrečių įrodymų, patvirtinančių jo nurodomą aplinkybę apie 5 000 Lt sumokėjimą, apeliacinės instancijos teismas atmeta šį apeliacinio skundo motyvą kaip neįrodytą ir nepagrįstą.

72Dėl netesybų priteisimo.

73Atsakovas UAB „Forsitia“ įstatymo nustatyta tvarka neginčijo 2008 m. lapkričio 1 d. tarp UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad šia sutartimi ieškovui UAB „Jaukurai“ buvo perleista reikalavimo teisė į atsakovo UAB „Forsitia“ 48 719,83 Lt skolą.

74Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas pagal 2008-10-06 rangos sutartį ir 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutartį neturėjo pagrindo iš UAB „Forsitia“ priteisti 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą.

75Pirma, perleidžiant reikalavimą į pagrindinę skolos sumą reikalavimo perėmėjui UAB „Jaukurai“ pereina ir papildomos teisės, tarp kurių ir teisė, skolininkui netinkamai vykdant savo prievoles, gauti netesybas (CK 6.101 str. 2 d.). Reikalavimo teisė buvo perleista 2008-11-01, skolininkas (atsakovas) UAB „Forsitia“ nevykdė pareigos atsiskaityti su UAB „Jaukurai“ arba su UAB „Gilda“ ir uždelsė 38 dienas, už kurias pagal Rangos sutartyje numatytas sąlygas turi būti mokami delspinigiai, todėl pirmosios instancijos teismas, sumažinęs delspinigių dydį, pagrįstai priteisė 580,64 Lt netesybų iš atsakovo. Antra, pirmosios instancijos teismas ženkliai ir motyvuotai sumažino 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie buvo numatyti pagal abi sutartis, t.y. pagal 2008-09-18 tiekimo sutartį Nr. 0992, sudarytą tarp UAB „Jaukurai“ ir UAB „Forsitia“, ir pagal 2008-10-06 rangos sutartį, sudarytą tarp UAB „Forsitia“ ir UAB „Gilda“. Trečia, apeliaciniu skundu atsakovas skundžia sprendimo dalį tik dėl 2008-10-06 rangos sutarties vykdymo, o pagal šią sutartį buvo priteista ne 841,74 Lt, o 580,64 Lt delspinigių (t. 2, b. l. 28).

76Dėl apelianto nurodytų procesinių pažeidimų.

77Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo atstovo nedalyvavimo 2009-05-06 ir 2009-05-20 teismo posėdžiuose priežasčių nepripažino svarbiomis, nes įstatymas suteikia teismui teisę atidėti bylos nagrinėjimą, tik jei teismas atsakovo, jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis pripažįsta svarbiomis. Šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbia priežastimi (CPK 246 str.2 d.). Nagrinėdamas bylas teismas privalo imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai.

78Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apelianto argumentas, kad buvo pažeistos jo procesinės teisės susipažinti su teismo posėdžio protokolu jo kopijos neišsiuntus atsakovui, yra nepagrįstas. Su teismo posėdžio protokolu dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti per tris dienas nuo jo pasirašymo (CPK 171 str.). Atsakovo prašymą atsiųsti teismo posėdžio protokolą paštu ar faksu pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė (t. 2, b. l. 153), nes įstatymas nenustato teismui pareigos siųsti teismo posėdžio protokolą dalyvaujantiems byloje asmenims, be to tai užimtų papildomo laiko ir pareikalautų papildomų lėšų.

79Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai ginčijamame sprendime padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Forsitia“ neturėjo teisės atsisakyti apmokėti už UAB „Gilda“ atliktus darbus pagal 2008 m. spalio 6 d. statybos rangos sutartį, kadangi atsakovas neįrodė, jog UAB „Gilda“ savo prievolę pagal minėtą rangos sutartį įvykdė netinkamai ar nevisiškai tiek objekto pridavimo užsakovui metu, tiek ir garantinio laikotarpio metu.

80Apeliacinės instancijos teismas apeliacinio skundo motyvus pripažįsta nepagrįstais ir teisiškai nereikšmingais, kad būtų pagrindas pakeisti ar panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

81Dėl bylinėjimosi išlaidų

82Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto BUAB „Forsitia“ priteistinos ieškovo UAB “Jaukurai” turėtos advokato atstovavimo išlaidos 3919,80 Lt (t. 2, b. l. 97-100, 175,176), kurios neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pimininku patvirtintose rekomendacijose užmokesčio dydžio ir atsižvelgiant į darbo apimtis, pripažintinos protingomis (CPK 98 str.).

83Kadangi atsakovui (apeliantui) UAB „Forsitia“ yra iškelta bankroto byla, bylinėjimosi išlaidos Valstybei iš apelianto nepriteistinos (CPK 96 str. 4d., 83 str.1 d. 8 p.).

84Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

85Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

86Priteisti ieškovui UAB „Jaukurai“ (į. k. 147923287, buveinės adresas: Ramygalos g. 149, LT-36220 Panevėžys) iš Bankrutavusios UAB „Forsitia“ (į. k. 300908622, buveinės adresas: Čiobiškio g. 12-19 Vilnius, bankroto administratorius UAB ,,Proventus Law Lt“, buveinės adresas: Užupio g. 6, Vilnius) 3919,80 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus devyniolika litų 80 ct) advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Jaukurai“ kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą... 5. Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 18 d. sutarties Nr. 0992 pagrindu ieškovas... 6. Be to, atsakovas UAB „Forsitia“ 2008 m. spalio 6 d. sudarė rangos sutartį... 7. Ieškovo teigimu, remiantis minėtų sutarčių 4.6. p. , jis taip pat turi... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 8 d. priėmė... 9. Atsakovas UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusi UAB „Forsitia“) pateikė... 10. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu pakeitė... 11. Teismas nustatė, kad pagal šalių 2008 m. rugsėjo 18 d. sudarytą tiekimo... 12. Taip pat teismas nustatė, kad 2008 m. spalio 6 d. atsakovas UAB „Forsitia“... 13. Teismas nustatė, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje rangos sutartyje,... 14. Teismas nustatė, kad 2008 m. lapkričio 1 d. sutartimi trečiasis UAB... 15. Teismas nustatė, kad abiejose sutartyse nustatyta atsakomybė už... 16. Atsakovas UAB „Forsitia“ (dabar Bankrutavusi UAB „Forsitia“) pateikė... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. Nurodo, kad teismas nesigilino į darbų pobūdį, į paslėptus darbų... 19. 2. Nepaisant to, jog šalys nebuvo sutartyje aptarusios katilų kokybės ar... 20. 3. Šalių sudarytoje sutartyje garantija nebuvo aptarta, todėl rangovas ir... 21. 4. Nepagrįstai teismas neišskaičiavo iš ieškovo 5000 Lt, kurie rangovui... 22. 5. Teismas netinkamai paskaičiavo atsakovui priteistinas netesybas. Atsakovas... 23. 6. Teismas pažeidė atsakovo teisę lygiateisiškai rungtis bei tirti... 24. 7. Nepagrįstai teismas netenkino 2009-03-06 pateikto prašymo susipažinti su... 25. Ieškovas UAB „Jaukurai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 26. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 1. Nurodo, kad priešingai, nei teigia apeliantas, trečiasis asmuo UAB... 28. 2. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl po darbų priėmimo įvykusių dviejų... 29. 3. Aplinkybę, kad apeliantas, neva, perdavė ieškovui 5000 Lt, turėjo... 30. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovu... 31. 5. Vadovaudamasis LR CPK 246 str. 2 d., teismas visiškai pagrįstai sprendė,... 32. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi Panevėžio... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi... 34. Kasacinis teismas nurodė, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui... 35. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi Panevėžio... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi Panevėžio... 37. Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad bylą kasacine tvarka... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2011 m.... 39. Bylą nagrinėjant apeliacine žodinio proceso tvarka atsakovo (apelianto)... 40. Ieškovo UAB „Jaukurai“ atstovas Tomas Drukteinis prašė apeliacinį... 41. Trečiojo asmens ieškovo pusėje UAB „Gilda“ atstovas į teismo posėdį... 42. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 44. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 45. Bylos duomenimis nustatytos šios faktinės aplinkybės:... 46. 2008-10-06 UAB „Forsitia“ sudarė rangos sutartį su UAB „Gilda“, pagal... 47. 2008-10-06 tarp rangovo (trečiojo asmens) UAB „Gilda“ ir užsakovo... 48. 2008-11-01 tarp UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ buvo sudaryta reikalavimo... 49. 2008-11-06 ir 2008-11-18 UAB „Jaukurai“ išsiuntė atsakovui UAB... 50. 2008-11-30 atsakovas UAB „Forsitia“ išsiuntė pretenziją ieškovui... 51. Bylos duomenimis, UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ atsakovo UAB... 52. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus, taip... 53. Dėl rangos sutarties tarp UAB „Forsitia“ ir UAB „Gilda“.... 54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 55. Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė... 56. Šalys byloje neginčija, kad nors tarp užsakovo (atsakovo) UAB „Forsitia“... 57. Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad rangovo atsakomybė už darbų... 58. Kasacinis teismas yra išaiškinęs (2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta... 59. Nagrinėjamu atveju ieškovas, naujasis kreditorius UAB „Jaukurai“ reiškia... 60. Remdamasis byloje surinktais įrodymais pirmosios instancijos teismas nustatė,... 61. Nepaisant to, kad didesnė įrodinėjimo pareiga šioje byloje tenka ieškovui,... 62. Visų pirma, atsakovas BUAB „Forsitia“ taip ir nepateikė įrodymų, kokie... 63. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad už 350 litų iš UAB... 64. Apeliantas BUAB „Forsitia“ nepateikė konkrečių įrodymų, konkrečiai... 65. Esant tokiai situacijai, kai statybos rangos darbus objekte atliko keletas... 66. Nors atsakovas UAB „Forsitia“ savo 2009-01-06 teismui pateiktuose... 67. Teisėjų kolegija neturi pagrindo byloje apklausto liudytojo UAB... 68. Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Forsitia“ ne kartą byloje teikė... 69. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 6 d.... 70. Dėl 5000 litų įskaitymo... 71. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė,... 72. Dėl netesybų priteisimo.... 73. Atsakovas UAB „Forsitia“ įstatymo nustatyta tvarka neginčijo 2008 m.... 74. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 75. Pirma, perleidžiant reikalavimą į pagrindinę skolos sumą reikalavimo... 76. Dėl apelianto nurodytų procesinių pažeidimų.... 77. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo atstovo nedalyvavimo... 78. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apelianto argumentas, kad buvo pažeistos... 79. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 80. Apeliacinės instancijos teismas apeliacinio skundo motyvus pripažįsta... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 82. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto BUAB „Forsitia“ priteistinos... 83. Kadangi atsakovui (apeliantui) UAB „Forsitia“ yra iškelta bankroto byla,... 84. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 85. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti... 86. Priteisti ieškovui UAB „Jaukurai“ (į. k. 147923287, buveinės adresas:...