Byla 2S-714-368/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. T. atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje 2YT-816-304/2016 pagal pareiškėjo R. T. skundą, suinteresuotiems asmenims G. T., antstoliui V. D. dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas (skolininkas) R. T. kreipėsi į antstolį V. D. su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti 2016-02-26 turto arešto aktą Nr. ( - ).
 1. Nurodė, kad vykdomojoje byloje neteisingai nurodyta išieškoma suma, nenurodytas dokumentas, kurio pagrindu išduotas aktas. 2016-04-21 papildomai pateiktame prašyme nurodė, kad 1997-10-20 sutartimi mirusio tėvo S. V. T. asmeniniai daiktai ir pinigai buvo atiduoti G. T., bet neperduoti vaikams. Papildomai prašė sumažinti atskaitymus iš darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc., skolos dydį sumažinti 5560 Lt, t. y. G. T. paimtų daiktų ir pinigų suma. 2016-05-17 pateiktame rašte nurodė, kad jam neaiškus išlaikymo skolos susidarymas, antstolio vykdymo išlaidos. Turto arešto akte nurodyta, kad jis yra areštuoto turto savininkas, nors gyvenamąjį namą yra išsinuomojęs iš motinos iki 2050 m.
 1. Antstolis V. D. 2016-03-15 priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo R. T. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. gegužės 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo R. T. skundą.
 1. Teismas nusprendė, kad 2016-02-26 turto arešto aktas Nr. ( - ) yra teisėtas ir pagrįstas ir jį naikinti nėra pagrindo, nes turto arešto akte nurodyti visi LR CPK 678 straipsnyje numatyti turto arešto aktui keliami reikalavimai.
 1. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo išminusuoti 5560 Lt sumos iš išlaikymo įsiskolinimo pagal 1997-10-20 dovanojimo sutartį, nes pagal LR CK 6.465 str. 1 d. dovanojimo sutartis yra neatlygintinas sandoris.
 1. Teismas nusprendė netenkinti pareiškėjo prašymo sumažinti atskaitymų iš darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc. per mėnesį, nes jis nepateikė duomenų, kad šiuo metu dirba.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) R. T. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir atskirąjį skundą patenkinti: 1) panaikinti 2016-02-26 turto arešto aktą Nr. ( - ); 2) sumažinti atskaitymų iš darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc.; 3) sumažinti skolos dydį 5560 Lt. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais :
  1. Pareiškėjo teigimu, VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto kadastro ir registro išrašo duomenimis nurodyta, kad dalies įvardinto turto savininkas yra S. V. T., o pareiškėjas (skolininkas) dėl likusios turto dalies yra sudaręs ilgalaikę nuomos sutartį iki 2050 m. Todėl negali laisvai disponuoti turtu, bei jo parduoti.
  1. Prašo išminusuoti 5560 Lt skolą remiantis dovanojimo sutartimi, kuri užregistruota pas

   7notarę ir šią sutartį pripažinti neteisėta.

  1. Nurodo, kad antstolis atlieka per didelius atskaitymus iš gaunamo darbo užmokesčio. Mano, kad iš gaunamos minimalios algos turi būti atskaitoma ne daugiau kaip 20 proc., o iš minimalų viršijančio darbo užmokesčio ne daugiau nei 25 proc.
  1. Pareiškėjas prašo Šiaulių apygardos teismo 2001 m. gegužės 22 d. nutartį pripažinti kaip įrodymą pačios ieškovės G. T. nurodytu įsiskolinimu, kuris 2001 m. balandžio mėn. buvo 1500 Lt., bei pripažinti 2002-08-01 ir 2002-08-26 atžymėjimus apie išskaitas iš skolininko uždarbio kaip įrodymus.
  1. Prašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nesant visų pirminių dokumentų ir paskaičiuotų įsiskolinimų, įpareigoti antstolį išduoti pažymą už laikotarpį nuo 1998 iki 2008 m.
  1. Mano, kad galimai yra suėjęs senaties terminas vykdomajam raštui.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis V. D. su atskiruoju skundu nesutinka.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais :
  1. 2016-03-02 pateiktame skunde (pašalinus nustatytus trūkumus) pareiškėjas (skolininkas) prašė panaikinti 2016-02-26 turto arešto aktą Nr. ( - ). Tokiu būdu matyti, jog atskirajame skunde R. T. kelia naujus reikalavimus, nenurodytus pirminiame skunde. LR CPK str. 338 numato jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. LR CPK 312 str. numato, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.
  1. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bendra skolininko mokėtina suma (skola ir vykdymo išlaidos) yra 4381,86 Eur, o pareiškėjas nepateikė kitų duomenų apie sumokėtą skolą (jos dalį).

8Teismas k o n s t a t u o ja :

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos

10aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolio V. D. kontoroje priimtas vykdyti 1997-12-15 Telšių rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko R. T. išieškotojos G. T. naudai (v. b. 1-2 b. l.).
 1. Valstybinės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis, R. T. 2010-08-16 yra priėmęs mirusios A. T. palikimą, tačiau VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis nuosavybės teisių viešajame registre į nekilnojamąjį turtą nėra įregistravęs. Nagrinėjamu atveju areštuojamas ne pareiškėjo turtas, o turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad turto arešto aktas yra teisėtas ir pagrįstas.
 1. Dėl pareiškėjo prašymo pagal sudarytą 1997-10-20 dovanojimo sutartį iš išlaikymo įsiskolinimo išminusuoti 5560 Lt skolą, pareiškėjas turi teisę kreiptis savarankišku ieškiniu, todėl teismas dėl šios aplinkybės nepasisako.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo sumažinti atsiskaitymus ir darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc. per mėnesį, nes pareiškėjas nėra pateikęs naujų duomenų, kad šiuo metu dirba. Ateityje pasikeitus aplinkybėms, pareiškėjui (skolininkui) pradėjus gauti darbo užmokestį ar kitas jam prilygintas išmokas, o antstoliui pradėjus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdyti išieškojimus iš gaunamo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų, pareiškėjas atskiruoju skundu turės galimybę kreiptis į teismą.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis LR CPK 312 str. nuostata, apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Esant šiam teisiniam reglamentavimui pareiškėjo (skolininko) R. T. apeliacinio skundo reikalavimas Šiaulių apygardos teismo 2001 m. gegužės 22 d. nutartį, bei 2002-08-01 ir 2002-08-26 atžymėjimus apie išskaitas iš skolininko uždarbio pripažinti įrodymais negali būti nagrinėjami.
 1. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl antstolio įpareigojimo išduoti pažymą už laikotarpį nuo 1998 iki 2008 m. nesant visų pirminių dokumentų ir paskaičiuotų įsiskolinimų, pareiškėjas (skolininkas) turi kreiptis į antstolį, vykdantį vykdomąją bylą.
 1. Nors pareiškėjas pirmosios instancijos teisme nereiškė reikalavimo dėl suėjusios senaties termino per kurį vykdomasis dokumentas turėjo būti pateiktas vykdyti, tačiau apeliacinės instancijos teismas vadovaudamasis LR CPK 606 str. 4 d. pažymi, kad vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o nustatytas terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos.

12Dėl išdėstyto, Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

13Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Nutarė

14Palikti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartį nepakeistą.

Ryšiai