Byla I-8272-208/2007
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, A. V. skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2007-08-21 gautas uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, A. V. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-23 įsakymą Nr. 41-678 „Dėl pavedimo V. T. vykdyti UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus funkcijas“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.).

5Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas A. V. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus pavaduotu pagal darbo sutartį ir skunde pareiškėjai paaiškina, kad direktoriaus pavaduotojo pareiginiuose nuosatuose nustatyta, jog bendrovės direktoriaus laikinojo nedarbingumo (ligos) atveju, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas, tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius direktorių pavaduoti paskyrė prekybos skyriaus vyriausiąjį kontrolierių.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. nurodytos bylos, kurios priskirtos administracinių teismų kompetencijai, tarp jų ir tarnybiniai ginčai, tačiau ginčai, kylantys iš darbo teisinių santykių, šiame straipsnyje nenumatyti.

7Pažymėtina, kad valstybė ar savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priimdamas skundžiamą sprendimą sprendė ne klausimą kylantį iš valstybės tarnybos santykių, o asmens dirbančio pagal darbo sutartį klausimą.

8Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas A. V. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Šnipiškių ūkis“ pagal darbo sutartį, todėl sprendžiant skundžiamo įsakymo teisėtumo klausimą reikalinga analizuoti darbo santykius, o klausimus, susijusius su darbo sutartimis, reglamentuoja Darbo kodekso XII skyrius, darytina išvada, kad pareiškėjų keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, A. V. skundą.

11Išaiškinti, kad ieškinys gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2007-08-21 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjams.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai