Byla 2-2562-673/2014
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. Š. (P.) dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovės A. Š. (P.) 2174,64 Lt skolos, 2186,93 Lt palūkanų, 1585,28 Lt delspinigių, 677,44 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,25 proc. palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (2174,64 Lt) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2014-10-14 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b. l. 36). Per nustatytą 30 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pradinis kreditorius AB bankas „Hansabankas“ ir atsakovė A. P. (šiuo metu - Š.; b. l. 33) 2007-05-18 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 07-049232-GV (toliau – kredito sutartis), remiantis kuria bankas atsakovei suteikė 2500,00 Lt kreditą su 15,25 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovė įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2011-05-17 dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, o praleidusi mokėjimų terminus, atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas (b. l. 13-14). Atsakovei tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytu laiku ir dalimis grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, 2008-05-29 pretenzija bankas pranešė atsakovei, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 2008-06-14, kredito sutartis nuo 2008-06-15 bus vienašališkai nutraukta (b. l. 27). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė pašalino sutarties pažeidimus ir sumokėjo pradelstas mokėti įmokas.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Remiantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Įstatymas numato, kad šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu paskolos sutartis numato paskolos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Banko ir atsakovės sudarytos kredito sutarties 11.2.1. p., 11.2.1.1. p. taip pat numatyta banko teisė vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti, kad kredito gavėjas prieš terminą grąžintų kreditą, tuo atveju, jeigu kredito gavėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nesumoka sutartyje numatytais terminais numatytos kredito dalies ar nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų mokėjimų, ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per 15 kalendorinių dienų nuo banko rašytinio pareikalavimo dienos. Kadangi atsakovė savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, nustatytais terminais ir dalimis negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų, todėl bankui nutraukus sutartį, atsakovei atsirado pareiga sumokėti kredito sutartyje numatytas įmokas, t.y. visą negrąžintą kredito likutį ir palūkanas. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų paskaičiavimų matyti, kad atsakovė yra negrąžinusi 2174,64 Lt kredito, jai už laikotarpį iki 2014-08-21 už naudojimąsi kredito suma priskaičiuota 2186,93 Lt palūkanų (b. l. 6).

72008-06-18 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 08-20-15, pagal kurią AB bankas „Hansabankas“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal kredito sutartį (b. l. 4, 15-26). Iš 2008-07-02 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 28), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui sumokėjo susidariusią skolą, tai yra grąžino negrąžinto kredito dalį ir sumokėjo palūkanas, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 2174,64 Lt negrąžinto kredito ir 2186,93 Lt palūkanų.

8CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, kredito sutartyje buvo numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas, todėl ieškovas paskaičiavo atsakovei 792,42 Lt delspinigius už negrąžintą kreditą ir 972,86 Lt delspinigius už nesumokėtas palūkanas, iš viso 1585,28 Lt delspinigių (b. l. 5, 7).

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, kredito sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir kredito gavėja turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, byloje nesant duomenų, kurie leistų teigti, jog ieškovas, atsakovei negrąžinant paskolos bei nemokant palūkanų, patyrė būtent tokio dydžio (1585,28 Lt) nuostolius, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, 0,05 proc. dydžio delspinigiai nebus mažesni už kreditoriaus patirtus nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteiti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovės priteistina 792,64 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių atmestinas.

11CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų nustatymą ir skaičiavimą, nustatyta, kad palūkanų (pelno palūkanų) už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad atlygintinės paskolos sutarties atveju, kai paskolos gavėjas pažeidžia sutartinę prievolę grąžinti skolą, jis privalo mokėti tiek sutartas arba įstatyme pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį nustatytas pelno palūkanas, tiek ir kompensuojamojo pobūdžio palūkanas, nustatytas CK 6.210 straipsnyje. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovės priteistinos mokėjimą funkciją atliekančios sutartinės 15,25 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo negrąžintos 2174,64 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki visiško kredito grąžinimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 677,44 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų spausdinimo ir pakavimo, siuntimo išlaidos, išlaidos vokams, skambučiams, ieškovo darbuotojo darbo užmokestis ir kt. (b. l. 8). Iš byloje pateiktų įrodymų gali spręsti, kad iš nurodomų ieškovas galėjo patirti 3,50 Lt išlaidas siųsdamas atsakovei vieną 2008-07-02 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 28). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, skambučius, išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – spausdinimas ir pakavimas, darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2008-07-02 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 3,50 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

13Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovės priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 154,73 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

14Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d).

15Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės A. Š. (P.), a. k. ( - ), 2174,64 Lt (du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus 64 ct) negrąžinto kredito, 2186,93 Lt (du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt šešis litus 93 ct) palūkanų, 792,64 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt du litus 64 ct) delspinigių, 3,50 Lt (tris litus 50 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 15,25 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos - 2174,64 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 154,73 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt keturis litus 73 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-2562-673/2014 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovės A. Š. (P.), gim. ( - ), 2174,64 Lt kredito, 2186,93 Lt palūkanų, 792,64 Lt delspinigių, 3,50 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 15,25 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos - 2174,64 Lt nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2014-10-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 154,73 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834. Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

20Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš... 3. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2014-10-14 CPK 130 str.... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pradinis kreditorius... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. 2008-06-18 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 08-20-15, pagal... 8. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 9. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 10. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, kredito sutartis buvo sudaryta... 11. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 677,44 Lt ikiteisminio... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui, proporcingai patenkintų... 14. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės A. Š. (P.), a. k. ( - ), 2174,64 Lt (du tūkstančius... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo... 20. Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...