Byla 2-130-675/2013
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,

2sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB banko ieškinį atsakovams V. G. ir N. G. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

4ieškovas AB DnB bankas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovų V. G. ir N. G. solidariai priteisti 3 588,72 Lt negrąžintos paskolos, 14,55 procentų metinių palūkanų iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2004-09-09 su atsakovais sudarė Kreditavimo sutartį Nr.399, pagal kurią atsakovams buvo suteikta 13 000,00 Lt kredito suma su fiksuota metine palūkanų norma- 9,70 proc., nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą 2009-08-31. Už laiku nesumokėtas palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį kredito gavėjai įsipareigojo bankui mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas nurodė, kad atsakovai netinkamai vykdė savo turtinius įsipareigojimus ir nemokėjo palūkanų ir delspinigių. Ieškovas įspėjo atsakovus 2009-05-14 raštu Nr. 30.58.17/3183 apie netinkamai vykdomus įsipareigojimus ir paragino padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovai įsiskolinimo nepadengė. Atsakovai bankui 2012-09-03 dienai liko skolingi 2 493,80 Lt pradelstos paskolos, 1 013,07 Lt nesumokėtų palūkanų, 81,85 Lt delspinigių, viso- 3 588,72 Lt. Iš atsakovų priteistinas pagal kreditavimo sutarties 16 p. numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles 14,55 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam tinkamai pranešta, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 35). Byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

7Atsakovams V. G. ir N. G. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas įteikti 2013-03-06 viešo paskelbimo būdu, interneto tinklapyje www.teismai.lt, pasiūlant atsakovams per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovai per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, todėl byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

8Ieškinys tenkinamas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004 m. rugsėjo 9 d. ieškovas AB DnB bankas ir atsakovai V. G. ir N. G. sudarė kreditavimo sutartį Nr.399, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 13 000,00 Lt vartojimo kreditas iki 2009-08-31, mokant 14,55 procentų metinių palūkanų, (b.l. 4-14). Atsakovai įspėti dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (b.l. 15). Iš skolos paskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovai 2012-09-03 dienai liko skolingi ieškovui 3 588,72 Lt (b.l. 16-17).

10Pagal sutarties 36 p. už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, kredito gavėjai įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (b.l. 9). Sutarties 16 p. numatytos 14,55 procentų dydžio palūkanos, kurias atsakovas prašo priteisti nuo 3 588,72 Lt negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.(b.l. 7).

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o pagal 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo <...> sumokėti netesybas (baudas, delspinigius). Byloje nustatyta, kad AB DnB bankas ir atsakovai buvo sudarę paskolos sutartį. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus <...>, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) <...> bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kito. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 straipsnį, jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos, jis privalo mokėti paskolos davėjui Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, jei paskolos sutartis nenumato kitaip. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis minėtais pagrindais iš atsakovų solidariai priteistina 3 588,71 Lt skolos, bei 14,55 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-04 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

12Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 108,00 Lt žyminis mokestis ir 726,00 Lt išlaidos advokato pagalbai priteistinos iš atsakovų ieškovo naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 13,98 Lt dydžio pašto išlaidos, priteistinos iš atsakovų valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. pagrindu.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259-269, 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovų V. G. , a.k. ( - ) ir N. G. , a.k. ( - ) solidariai 3 588,72 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 72 centus) skolos, 14,55 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą kreditą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012 m. spalio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 834,00 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB DNB banko naudai.

17Priteisti iš atsakovų V. G. ir N. G. po 6,99 Lt (šešis litus 99 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

18Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

19Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai