Byla 2-1447-823/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1604-866/2017, kuria teismas patvirtino patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Index“ sporto centro kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1604-866/2017, kuria teismas patvirtino patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Index“ sporto centro kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi UAB „Index“ sporto centrui iškėlė bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtintas UAB „Index“ sporto centro kreditorių reikalavimų sąrašas, tarp jų trečios eilės kreditorių KB Vilniaus regiono kredito unijos bei advokatės I. M. kreditoriniai reikalavimai.
 2. UAB „Index“ sporto centro bankroto administratorė kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti patikslintą bendrovės kreditorės I. M. 15 483, 12 Eur dydžio finansinį reikalavimą, o Vilniaus regiono kredito uniją iš bendrovės kreditorių sąrašo išbraukti. Nurodė, kad bankroto administratorė gavo I. M. prašymą, kuriame nurodoma, jog ji visiškai įvykdė prievoles Vilniaus regiono kredito unijai už UAB „Index“ sporto centrą pagal Kreditavimo sutartį Nr. 14-00077.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi BUAB „Index“ sporto centro bankroto administratoriaus prašymą tenkino, patvirtindamas patikslintą bendrovės kreditorių sąrašą – padidindamas trečios eilės kreditorės advokatės I. M. finansinį reikalavimą iki 15 483, 12 Eur ir iš BUAB „Index“ sporto centro kreditorių sąrašo išbraukdamas Vilniaus regiono kredito uniją. Teismas nurodė, kad neturi duomenų, dėl kurių pateiktas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti patikslintas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Pareiškėja I. M. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties dalį dėl kreditorės Vilniaus regiono kredito unijos pakeitimo kita kreditore – advokate I. M., patvirtinti naujos kreditorės I. M. 13 483,12 Eur kreditorinį reikalavimą, bei panaikinti nutarties dalį dėl advokatės I. M. kreditorinio reikalavimo padidinimo.
 2. Nurodo, kad prievolę kreditorei Vilniaus regiono kredito unijai įvykdė ne advokato kontoros, bet savo asmeninėmis, t. y. fizinio asmens I. M., lėšomis, todėl byloje turi būti patvirtintas naujos kreditorės – fizinio asmens I. M., kreditorinis reikalavimas, o ne padidintas advokatės I. M. reikalavimas.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas bei absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.
 2. Bylos duomenimis UAB „Index“ sporto centro kreditorių sąrašas, tarp jų ir advokatės I. M. 2 000 Eur dydžio trečios eilės finansinis reikalavimas, buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turtinio matyti, kad teismas, gavęs BUAB „Index“ sporto centro bankroto administratoriaus prašymą patikslinti trečios eilės kreditorės advokatės I. M. finansinį reikalavimą, padidinant jį iki 15 483,12 Eur sumos, bei įrodymus, patvirtinančius, kad pastaroji įvykdė bankrutavusios bendrovės prievoles Vilniaus regiono kredito unijai, šį bankroto administratoriaus prašymą tenkino.
 3. Apeliantė I. M. nesutikimą su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi grindžia iš esmės vieninteliu argumentu, t. y. tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, turėjo patvirtinti jos, kaip fizinio asmens, o ne padidinti jos, kaip advokatės, finansinį reikalavimą, kadangi prievolę kreditoriui Vilniaus regiono kredito unijai ji įvykdė ne advokato kontoros, o savo asmeninėmis lėšomis.
 4. CPK 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civiliniame procese šalimis – ieškovu arba atsakovu – gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – AĮ) 21 straipsnio 1 dalį individualiai veikiantys advokatai yra viena iš advokatų profesinės veiklos formų. Pagal AĮ 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę teisinių santykių subjektas yra pats advokatas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant ginčą dėl advokatų kontorai ir fiziniams asmenims – advokatams, pareikštų turtinių reikalavimų tapatumo, nurodyta, kad partnerystės pagrindais veikiančių, neįkūrusių profesinės bendrijos advokatų kontora nėra juridinis asmuo, todėl savo vardu negali įgyti ir turėti teisių bei pareigų, būti ieškovu ir atsakovu teisme (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 straipsnis). Juridinio asmens teisių neturinti advokatų kontora negali būti tinkama bylos šalis. Partnerystės pagrindais veikiantys, neįkūrę profesinės bendrijos advokatų kontoros nariai patys yra teisinių santykių dalyviai – fiziniai asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503-469/2016). Taigi, advokatai procese gali veikti arba kaip fiziniai asmenys (AĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 – 2 punktuose įtvirtintos advokatų veiklos formos), arba juridinio asmens – advokatų profesinės bendrijos, vardu (AĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta advokatų veiklos forma).
 5. Minėta, kad BUAB „Index“ sporto centro bankroto byloje dar iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo buvo patvirtintas fizinio asmens – advokatės I. M., trečios eilės finansinis reikalavimas, kuris skundžiama teismo nutartimi buvo atitinkamai patikslintas, tuo tarpu duomenų apie juridinio asmens – advokatų profesinės bendrijos, įtraukimą į BUAB „Index“ sporto centro kreditorių sąrašą byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad, priešingai apeliantės teiginiams, skundžiama nutartimi patikslintas būtent jos, kaip fizinio asmens, kreditorinis reikalavimas, o teismo nutartyje esanti nuoroda į apeliantės kaip advokatės teisinį statusą apeliantės teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad net ir pati apeliantė, atskiruoju skundu nesutikdama su ginčijama nutartimi, nenurodo, kokias neigiamas pasekmes ši nutartis jai sukelia bei kokios apeliantės teisės ar teisėti interesai šia nutartimi yra pažeidžiami.
 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 35 straipsnis įtvirtina kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę bei tvarką. Remiantis minėto ĮBĮ straipsnio 4 dalimi trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai. Kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą (ĮBĮ 35 straipsnio 6 dalis). Taigi, nepriklausomai nuo to, ar apeliantė kreditorių sąraše būtų atskirai nurodyta kaip fizinis asmuo – I. M., ar jos kaip advokatės finansinis reikalavimas atitinkama apimtimi būtų padidintas, apeliantės finansinio reikalavimo patenkinimo eilė, tvarka bei apimtis nesikeistų, o finansinio reikalavimo patenkinimo atveju pati apeliantė spręstų, kokioms lėšoms gautas sumas priskirti.
 7. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją keisti arba naikinti.

10Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai