Byla 2-956-264/2014
Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ ir 2012 m. birželio 19 d. įsakymu P-47 „Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ už papildomą darbą 2012 metų kovo ir liepos mėn. buvo skirta 60 proc. darbo užmokesčio priemoka, iš viso (priemoka 2 488,80 + 771,04 soc. draudimo įmoka nuo priemokos) 3 259,84 Lt. Ši suma taip pat privalo būti priteista iš atsakovo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo V. D. karo muziejaus atstovams direktoriui K. K., įgaliotam asmeniui R. B., pastarajam atstovaujant ir trečiąjį asmenį LR Krašto apsaugos ministeriją, atsakovės Vilniaus dailės akademijos atstovui advokatui Ž. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. D. karo muziejaus ieškinį atsakovei Vilniaus dailės akademijai, trečiajam asmeniui LR Krašto apsaugos ministeriją priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas V. D. karo muziejus kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 318 244,4 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas neįvykdė visų ekspozicijos projektavimo paslaugų pagal 2007 m. spalio 29 d. projektavimo paslaugų sutartį Nr. VP-18. Atsakovui buvo sumokėta visa sutarties kaina – 287 000 Lt. Atsakovas pagal sutartį parengė tik ekspozicijos įrangos darbo brėžinius, kurių sutarties kaina – 40 000 Lt. Taigi, atsakovas už nesuteiktas paslaugas privalo ieškovui grąžinti 247 000 Lt, taip pat sumokėti palūkanas už naudojimąsi ieškovo piniginėmis lėšomis be pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad visa suma už nesuteiktas paslaugas atsakovui sumokėta 2007-12-27, laikytina, kad būtent nuo šios dienos iki 2013-07-01 atsakovui skaičiuojamos 5 proc. dydžio palūkanos, kurios sudaro 67 984,56 Lt. Nesant laiku suteiktų muziejaus ekspozicijos projektavimo paslaugų, dalį reikalingų darbų turėjo atlikti muziejaus dailininkė, kuriai vadovaujantis muziejaus direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu P-13 „Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ ir 2012 m. birželio 19 d. įsakymu P-47 „Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ už papildomą darbą 2012 metų kovo ir liepos mėn. buvo skirta 60 proc. darbo užmokesčio priemoka, iš viso (priemoka 2 488,80 + 771,04 soc. draudimo įmoka nuo priemokos) 3 259,84 Lt. Ši suma taip pat privalo būti priteista iš atsakovo.

5Bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka, Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 25 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovės 318 244,40 Lt už nesuteiktas paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (318 244,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. liepos 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t. b. l. 77-79).

6Šiuo sprendimu teismas pripažino nustatytu, kad ieškovas su atsakove 2007 m. spalio 29 d. sudarė projektavimo paslaugų sutartį Nr. VP-18 dėl eksponavimo koncepcijos sukūrimo, atskirų salių ekspozicijų projektų parengimo, ekspozicijų montažinių brėžinių, grafinio dizaino projekto, ekspozicinės įrangos darbo brėžinių, interaktyvios ekspozicijos koncepcijos (įrangos režisūrinių, grafinių ir garsinių sprendimų). Sutarties kaina sudaro 287 000 Lt. Komisija V. D. karo muziejaus ekspozicijos projektavimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties (2007 m. spalio 29 d. Nr. VP-18) pasirašymo ir vykdymo teisėtumui įvertinti 2012 m. birželio 22 d. parengė išvadą, kurioje nustatyta, kad sutartis buvo vykdoma netinkamai, todėl pasiūlyta Komisijos surinktą medžiagą ir kitus dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu perduoti Generalinei prokuratūrai ikiteisminiam tyrimui organizuoti. Valstybės iždo mokėjimo pavedimo kopija patvirtina, kad buvo sumokėta atsakovui 287 000 Lt. CK 6.700 straipsnyje numatyta, kad projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

7Kadangi atsakovas pažeidė projektavimo darbų sutartį ir nesuteikė ekspozicijos projektavimo paslaugų, t. y. nepagrįstai gavo pagal projektavimo paslaugų sutartį Nr. VP-247 000 Lt (287 000 – 40 000 Lt), ieškovas apskaičiavo 5 procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.210 straipsniai) nuo 2007-12-27 iki 2013-07-01, kas sudaro 67 984,56 Lt. V. D. muziejaus direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-13 ir 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. P-47 dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo Fondų apskaitos ir apsaugos skyriaus dailininkei buvo paskirta 60 procentų tarnybinio atlyginimo priemoka už papildomus darbus už laikotarpius nuo 2012 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo 2012 m. liepos 1 d. iki liepos 31 d. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos pažymos duomenimis 60 proc. darbo užmokesčio priemoka sudaro 3 259,84 Lt.

8Atsakovė pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Šiame procesiniame dokumente nurodė, kad nesutinka su preliminariu sprendimu. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovė neva neatliko projektavimo darbų pagal 2007 m. lapkričio 5 d. projektavimo paslaugų sutartį, nes ieškovas pasirašė 2007 m. gruodžio 21 d. darbų priėmimo-perdavimo aktus. Muziejaus ekspozicijos projektas yra universalus ir nepriklauso nuo patalpų rekonstrukcijos darbų, kadangi pati rekonstrukcija nekeičia statinio patalpų geometrijos. Ieškovas ėmėsi veiksmų nutraukti projektavimo darbų sutartį praėjus 3 metams po 2009 m. rugpjūčio 5 d. rekonstrukcijos darbų priėmimo. Ieškovas neįrodė esminio sutarties pažeidimo sąlygų, todėl vienašališkas sutarties nutraukimas negalimas. Ieškovas beveik 5 metus nuo projektavimo darbų terminų pasibaigimo nereiškė jokių pretenzijų atsakovei, atsakovei nepranešė apie sutarties nutraukimą, pats ėmėsi vykdyti projektavimo darbus, pats elgėsi nesąžiningai.

9Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Atsiliepime nurodė, kad 2007-12-17/21 dienomis projektavimo darbai dar nebuvo atlikti, atsakovė 2013-03-13 rašte pati pripažino, kad projektavimo darbai pagal sutartį laiku neatlikti. Atsakovė visus projektavimo darbus turėjo atlikti iki rekonstrukcijos, nes rekonstruojant patalpas turėjo būti aišku kaip numatoma ekspoziciją išdėstyti, todėl projektavimo darbų atlikimas nustatytais terminais turėjo esminės reikšmės. Atsakovei pranešimas apie sutarties nutraukimą nuo 2012-10-22 įteiktas 2012-09-20. Ieškovas prašo 5 procentų dydžio palūkanų už sumą, kurią atsakovė gavo ir naudojosi be pagrindo, todėl netaikytinas 6 mėnesių senaties terminas.

10Teismo posėdyje ieškovo ir trečiojo asmens atstovai prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka.

11Trečiasis asmuo LR Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį (1 t. b. l. 190-191) palaiko ieškovo ieškinyje išdėstytą poziciją

12Preliminarus sprendimas keistinas.

13Ieškovas su atsakove sudarė 2007 m. spalio 29 d. projektavimo paslaugų sutartį Nr. VP-18, joje numatytomis sąlygomis ir terminais.

14CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. Š. v. Lietuvos ir Vokietijos UAB „LIVOSTA“, bylos Nr. 3K-3-228/2010). Pagal CK 6.644 straipsnio 2 dalį iš projektavimo rangos kilusiems šalių teisiniams santykiams taikomos specialiosios teisės normos (CK 6.700–6.704 straipsniai), o bendrosios rangos teisės normos (CK 6.644–6.671 straipsniai) taikomos tiek, kiek šie santykiai nereguliuojami specialiųjų teisės normų.

15Bylos duomenimis ieškovas pagal 2007 m. spalio 29 d. projektavimo paslaugų sutartį Nr. VP-18 sumokėjo visą sutarties kainą – 287 000 Lt, kurios dalį – 247 000 Lt reikalauja priteisti iš atsakovės, nurodydamas, kad darbai (išskyrus sutarties 1. 5 p., 2. 5 p. – ekspozicinės įrangos darbo brėžinių parengimą už 40 000 Lt su PVM) atlikti netinkamai ar iš viso neatlikti, sutarties vykdymo kontrolė buvo netinkamai vykdyta, o 2012 m. paaiškėjo, kad 2007-12-17, 2007-12-20 ir 2007-12-21 pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktus Nr. 1-3 paslaugos muziejui dar nebuvo suteiktos, nors visa suma už paslaugas buvo sumokėta 2007-11-26 ir 2007-12-27. Taigi savo reikalavimą ieškovas grindžia atsakovo atliktų darbų netinkama kokybe, ir dėl šios nurodomos netinkamos kokybės reikalauja grąžinti jo sumokėtas sumas.

16Byloje pateikti 2007-12-17, 2007-12-20 ir 2007-12-21 darbų perdavimo – priėmimo aktai Nr. 1-3, pasirašyti abiejų šalių atstovų faktiškai nesant darbų rezultato, nors CK 6.662 straipsnio reikalavimų kontekste – užsakovas (ieškovas) turėjo pareigą prieš tai apžiūrėti ir priimti atliktą darbą ir nepasirašyti aktų. Sutarties 12 punktu šalys susitarė, kad muziejaus ekspozicijos projektas laikomas priimtu kai užsakovas pasirašo dokumentų perdavimo-priėmimo aktą.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų priėmimo – perdavimo akto reikšmės yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis – dokumentas, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009).

18Byloje nėra ginčo dėl to, kad aktų pasirašymo metu projektavimo darbai faktiškai atsakovės nebuvo atlikti, šios aplinkybėms šalims buvo žinomos, todėl 2007-12-17, 2007-12-20 ir 2007-12-21 darbų perdavimo – priėmimo aktai vertintini kaip neatitinkantys sutarties ir įstatymo nustatytų sąlygų, yra niekiniai (CK 1. 78 str.).

19Pagal sutarties 5 punktą ieškovas (užsakovas) turėjo teisę iki 100 proc. sumokėti sutartos sumos, todėl sumokėdamas avansu visą sutarties kainą - 287 000 Lt, veikė savo nuožiūra.

20Ieškovas pripažįsta, kad atsakovė iš dalies savo įsipareigojimus įvykdė per ilgesnį laikotarpį nei buvo numatyta sutartyje.

21Ieškovas ieškinyje nurodo aplinkybę, kad eksponavimo koncepcija (sutarties 1.1 p., 9. 1 p. ieškovui perduota 2009-08-06, kai patalpų rekonstrukcija buvo baigta 2009-08-05, todėl paslaugos pagal sutartį buvo suteiktos netinkamai ir jų nebuvo galima priimti, todėl perdavimo-priėmimo aktai dėl šių dokumentų 2009 ir vėlesniais metais nebuvo pasirašyti, tačiau tuo pačiu ieškinyje teigiama, kad dalį darbų (40 000 Lt) atsakovė atliko ir ieškovas faktiškai juos priėmė. Byloje nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas pakankamai ilgą laiką nuo 2008 m. iki 2012 m. būtų reiškęs pretenzijas atsakovei dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, darbų atlikimo terminų pažeidimo, nors turėjo teisę reikalauti 0, 2 proc. delspinigių pagal Sutarties 5. 10 p., 15. 1 p., bei vienašališkai nutraukti sutartį prieš 15 dienų apie tai pranešęs vykdytojui esant tam tikroms sąlygoms (sutarties 15.3 p.). Iš šalių atstovų paaiškinimų, tarpusavio susirašinėjimo raštų matyti, kad ieškovas pradėjo reikšti pretenzijas atsakovei tik po to, kai atsakovė 2012-04-19 pateikė visą eilę projektavimo dokumentų. Byloje esantys duomenys dėl ekspozicinės įrangos ir apšvietimo brėžinių, muziejaus ekspozicijos įrengimo techninio projekto, ekspozicijos koncepcijos sukūrimo dokumentų perdavimo, šalių susirašinėjimo raštai patvirtina, kad 2012-04-11 ieškovui pateiktas ekspozicijos dizaino projektas, ekspozicijos grafinio dizaino projektas, tačiau iki 2012-04-19 ekspozicijos projektas nebuvo pilnai užbaigtas, interaktyvios įrangos sprendimų koncepcijos papildytas projektas perduotas 2012-10-22 bei pateiktos kitos projekto dalys (1 t. b. l. 52-53,64-68, 69-71, 117, 3 t. b. l. 113, 116, 117, 121-126).

22Iš Sutarties 9 punkto, sutarties priedo Nr. 2 (kalendorinio projektavimo paslaugų grafiko) matyti, kad šalys susitarė, jog projektavimo darbų pradžia - 2007 m. lapkričio 5 d., projektuotojas įsipareigojo projektavimo paslaugas atlikti iki 2007 m. gruodžio 21 d., o pagal sutarties 14 punktą – šalys susitarė, kad sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei iki to laiko nebuvo nutraukta. Kaip jau minėta ieškovas jokių pretenzijų dėl projektavimo darbų netinkamo atlikimo, darbų atlikimo ne laiku atsakovei iki 2012 m. nereiškė. CK 6. 209 str. 3 dalis numato, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta dėl termino praleidimo tik tuo atveju, jeigu nukentėjusioji šalis nustato protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti arba sutarties neįvykdymas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6. 217 str.) (LAT nutartis 3K-3-212/2012, 3K-P-346/2004). Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad ginčijamoje sutartyje nustatyti projektavimo darbų atlikimo terminai buvo pratęsti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir termino praleidimas nelaikytinas esminiu pažeidimu, dėl kurio ginčo projektavimo darbų sutarties vykdymas buvo neįmanomas.

23Ieškovas apie vienašališką sutarties nutraukimą 2012-09-19 raštu įspėjo atsakovę, kad nuo 2012-10-22 nutrauks projektavimo paslaugų sutartį, nes atsakovė jos laiku neįvykdė. Atsakovė sutarties vienašališko nutraukimo neginčijo. Tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis dėl to, kad rangovas darbą vykdo ne laiku, užsakovas turi teisę likusiems darbams atlikti sudaryti kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus. Rangovas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 straipsnis). Kai rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta užsakovo pareiga nedelsiant pradėti darbų priėmimą po to, kai gauna rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus darbus.

24Kauno apygardos prokuratūros 2013-12-10 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl galimų pažeidimų vykdant projektavimo paslaugų sutartį, nenustačius nusikalstamos veikos (2 t. b. l. 16-47). 2014-02-24 teismo posėdyje apklausti liudytojai E. B., A. P., J. K. paaiškino, kad matė muziejuje vykdomus įvairius darbus, kad muziejaus salės buvo įrenginėjamos palaipsniui, tačiau konkrečių aplinkybių nenurodė. Liudytoja R. G. paaiškino, kad ji nuo 2010 m. vidurio dirba dailininke, darė brėžinius muziejaus ekspozicijai, ką konkrečiau atliko pasakyti negali.

25Byloje apklausti liudytojai projekto autoriai ir projektavimo darbų vykdymo autorinę priežiūrą vykdę J. V., J. V. teisme paaiškino, kad įvertinus darbų apimtį buvo neįmanoma atlikti darbus per 2 mėnesius, faktiškai projektavimo darbus pradėjo nuo 2008 m., koncepsijos projektas suderintas su LR Kultūros ministerija, darbai pradėti nuo muziejaus LDK salės, kuri buvo atidaryta 2010 m. vasario 16 d., faktiškai atliko visus projektavimo darbus, tačiau liko neįgyvendinta interaktyvios įrangos sprendimai.

26Teismas įvertindamas bylos faktines aplinkybes bei šalių teisinius santykius, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju šalių sutartiniai santykiai nutrūko dėl užsakovo ir projektuotojo netinkamo bendradarbiavimo. Pažymėtina, kad tinkamas šalių pareigos bendradarbiauti įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, sutarties nutraukimo. Jeigu sutarties vykdymo metu atsiranda kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, šalys privalo imtis protingų priemonių toms kliūtims pašalinti bei taip įgyvendinti CK 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą imperatyviąją sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007).

27Pagal sutarties 9 punktą, pirmiausia turėjo būti parengta Muziejaus ekspozicijos koncepcija ir nustatytais terminais pateikta derinti užsakovui, po to užsakovui jį suderinus atsakovė turėjo parengti kitus sutarties 1 punkte numatytus projektus ir teikti juos tvirtinti užsakovui. Bylos duomenys patvirtina, kad ekspozicijos koncepcija (sutarties 1.1 p., 9. 1 p. -75 000 Lt, įskaitant PVM) ieškovui perduota 2009-08-06, įrodymų, kad ji parengta netinkamai ieškovas nepateikė, todėl spręstina, kad šie darbai atlikti ir už juos atsiskaityta pagrįstai. 2012-04-11 ieškovui pateiktas užbaigto ekspozicijos projekto ŪS-194-3 kopija, laikmenos, kuriame yra priede Nr. 1 ir priede Nr. nurodyti projektai: ekspozicijos dizaino projektas, kurio dalį ieškovas faktiškai pripažino tinkama- ekspozicinės įrangos darbo brėžinius (sutarties 1. 5 p., 2. 5p. – 40000 Lt) ir dėl jų ieškinio nereiškė. Tačiau ieškovas iki 2012-10-22 vienašališko sutarties nutraukimo projekto netvirtino, nereikalavo ištaisyti trūkumų, dokumentų negrąžino. Byloje nėra duomenų, kad susidarius šalių konfliktiškai situacijai ieškovas būtų atsakovei nustatęs protingą terminą, per kurį projektuotojas turėtų galimybę pašalinti sutarties vykdymo neatitikimus (CK CK 6.703 str. 2 d.). Byloje ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų (ekspertizės akto ir kt.), kurie patvirtintų projekto netinkamumą, todėl nėra pagrindo spręsti, kad darbų rezultatas negali būti panaudotas pagal paskirtį. Iš byloje esančių ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų (2 t. b. l. 48-199, 3 t. b. l. 2- 93) matyti, kad ieškovas muziejaus reikmėms vykdė pirkimus, parengė technines specifikacijas jų gamybai ir išdėstymui atskirose salėse, parengė atskirose salėse virtinos eksponatų dėstymo variantus, atliko kitus darbus. Liudytojai J. V., J. V. teigia, kad muziejaus ekspozicija veikianti, pripažįsta, kad interaktyvios ekspozicijos koncepcija neįgyvendinta dėl sutarties nutraukimo. Sutarties įvykdymo laikotarpis užsitęsė 5 metus, aiškiai per ilgas, todėl užsakovas turėjo teisę sutartį nutraukti vienašališkai pagal sutarties 15.3.3p. – paaiškėjus, kad toliau netikslinga tęsti projektavimo paslaugas.

28Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad užsakovo elgesys pažeidžiant bendradarbiavimo pareigą leidžia konstatuoti, kad dėl nesėkmingų nutrūkusių šalių sutartinių santykių yra vienodai (lygiomis dalimis) kaltos abi šalys, todėl tiek užsakovas, tiek projektuotojas laikytini pažeidusiais sutartį ir turi prisiimti atsakomybę dėl sutarties neigiamų padarinių (CK 6.64 str. 1 d. 1 p.). Todėl teismas pripažįsta pagrįstu reikalavimo dalį - grąžinti 30 000 Lt už interaktyvios įrangos (režisūrinių sprendimų) neparengimą (sutarties 1. 6 p., 2. 6 p.), kitą šio reikalavimo dalį kaip nepagrįstą (dėl 217 000 Lt skolos priteisimo) atmesti (CPK 178 str.)

29Pažymėtina, kad greta reikalavimo grąžinti rangovui sumokėtas sumas, ieškovės reikalauja priteisti iš atsakovės 3 259,84 Lt nuostolius, kuriuos patyrė dėl atsakovės netinkamai atliktų darbų ir pažeisto sutarties įvykdymo termino. Tokiu atveju ieškovo pareiga įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.246–249 straipsniai).

30CK 6.665 straipsnio 3 dalyje nustatyta užsakovo teisė nutraukti projektavimo darbų rangos sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo įgyvendinimo sąlygų, tačiau tokia užsakovo teisė kyla, kai konstatuojama, jog rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalino arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Byloje ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad iki 2012 m. vasario mėnesio (iki muziejaus direktoriaus priimamų 2012 m. vasario 28 d. įsakymo P-13 „Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ ir 2012 m. birželio 19 d. įsakymu P-47 „Dėl priemokų už papildomus darbus skyrimo“ už papildomą darbą 2012 metų kovo ir liepos mėn. , kuriais buvo skirta 60 proc. darbo užmokesčio priemoka muziejaus dailininkei už papildomų darbų, susijusių su muziejaus ekspozicijos projektavimo paslaugų atlikimą) kreipėsi į atsakovę ir nustatė atsakovei protingą terminą projektavimo darbų trūkumų pašalinimui (CPK 178 str.). Todėl spręstina, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovės neteisėtų veiksmų (netinkamos atliktų darbų kokybės, jų atlikimo termino pažeidimo) ir žalos, t.y. turėtų išlaidų dėl papildomo darbo užmokesčio išmokėjimo (CK 6. 247 str.). Teismo nuomone, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 3 259,84 Lt nuostolius dėl išmokėto darbo užmokesčio muziejaus dailininkei dėl jos atliktų papildomų darbų, susijusių su muziejaus ekspozicijos projektavimo paslaugų atlikimu nepagrįstas, nes tam nėra visų būtinų sąlygų (CK 6. 246- 249 str.)

31Esant šioms aplinkybėms netenkintinas ieškinio reikalavimas dėl 67 984, 56 Lt palūkanų, apskaičiuotų nuo 2007 m. gruodžio 27 d. iki ieškinio padavimo priteisimo, kadangi sutartyje šalys dėl tokių palūkanų nebuvo susitarę, o pagal CK 6. 37 ir 6.210 straipsnių nuostatas atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 260, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

Kauno apygardos teismo preliminarų sprendimą 2013 m. liepos 25 d. preliminarų sprendimą

34pakeisti taip: Ieškinį patenkinti iš dalies. iš viešosios įstaigos Vilniaus dailės akademijos (j. a. kodas: 111950439, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maironio g. 6) priteisti 30 000 Lt už nesuteiktas paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (30 000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. liepos 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo biudžetinei įstaigai V. D. karo muziejui (j. a. kodas: 190756315, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 64).

35Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Danutei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. D. karo muziejaus ieškinį... 3. Ieškovas V. D. karo muziejus kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas neįvykdė visų ekspozicijos... 5. Bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka, Kauno apygardos teismas 2013... 6. Šiuo sprendimu teismas pripažino nustatytu, kad ieškovas su atsakove 2007 m.... 7. Kadangi atsakovas pažeidė projektavimo darbų sutartį ir nesuteikė... 8. Atsakovė pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo.... 9. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Atsiliepime... 10. Teismo posėdyje ieškovo ir trečiojo asmens atstovai prašo preliminarų... 11. Trečiasis asmuo LR Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį (1 t.... 12. Preliminarus sprendimas keistinas.... 13. Ieškovas su atsakove sudarė 2007 m. spalio 29 d. projektavimo paslaugų... 14. CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo... 15. Bylos duomenimis ieškovas pagal 2007 m. spalio 29 d. projektavimo paslaugų... 16. Byloje pateikti 2007-12-17, 2007-12-20 ir 2007-12-21 darbų perdavimo –... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų priėmimo –... 18. Byloje nėra ginčo dėl to, kad aktų pasirašymo metu projektavimo darbai... 19. Pagal sutarties 5 punktą ieškovas (užsakovas) turėjo teisę iki 100 proc.... 20. Ieškovas pripažįsta, kad atsakovė iš dalies savo įsipareigojimus įvykdė... 21. Ieškovas ieškinyje nurodo aplinkybę, kad eksponavimo koncepcija (sutarties... 22. Iš Sutarties 9 punkto, sutarties priedo Nr. 2 (kalendorinio projektavimo... 23. Ieškovas apie vienašališką sutarties nutraukimą 2012-09-19 raštu įspėjo... 24. Kauno apygardos prokuratūros 2013-12-10 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis... 25. Byloje apklausti liudytojai projekto autoriai ir projektavimo darbų vykdymo... 26. Teismas įvertindamas bylos faktines aplinkybes bei šalių teisinius... 27. Pagal sutarties 9 punktą, pirmiausia turėjo būti parengta Muziejaus... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad užsakovo elgesys... 29. Pažymėtina, kad greta reikalavimo grąžinti rangovui sumokėtas sumas,... 30. CK 6.665 straipsnio 3 dalyje nustatyta užsakovo teisė... 31. Esant šioms aplinkybėms netenkintinas ieškinio reikalavimas dėl 67 984, 56... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6... 34. pakeisti taip: Ieškinį patenkinti iš dalies. iš viešosios įstaigos... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui,...