Byla 2-1552-940/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui E. L

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Alvida Jasaitytė - Pralgauskienė,

2sekretoriaujant Rūtai Plevokaitei,

3dalyvaujant atsakovui E. L.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui E. L., ir

Nustatė

5Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 678,51 Lt skolos, 2568,16 Lt delspinigių, 265,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas – 105 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad 2001-06-22 tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo E. L. buvo sudaryta Mobiliojo skaitmeninio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. A8482512 5.1-473, pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovui teikti mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas apmokėti. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir liko skolingas mobiliojo ryšio operatoriui už suteiktas paslaugas. 2009-03-31 ieškovė ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ perleido ieškovei reikalavimo teises atsakovo įsiskolinimų atžvilgiu.

6Ieškovės UAB „Gelvora” atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuotas laiku ir tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visa apimtimi (46-47 b. l.).

7Atsakovas E. L. ieškinį iš esmės pripažino. Nurodė, kad buvo pasirašęs sutartį su UAB „Tele2“, tačiau ryšio paslaugomis naudojosi apie pora mėnesių, kadangi telefonas jam nuskendo. Kai prarado telefoną į UAB „Tele2“ nesikreipė, nesidomėjo ar jam toliau yra išrašomos sąskaitos. Pripažįsta kad byloje pateiktų sąskaitų (24-35 b. l.) neapmokėjo. Žinojo, kad pagal sutartį įsipareigojo paslaugomis naudotis 12 mėnesių. Apie tai, kad pakeitė gyvenamąją vietą nei UAB „Tele2“, nei UAB „Gelvora“ taip pat neinformavo. Skolą norėtų grąžinti dalimis, kadangi suma didelė, o jo turtinė padėtis yra sunki. Augina mažamečius vaikus, žmona neįgali, šeimoje jis vienas yra dirbantis. Dėl skolos mokėjimo dalimis į ieškovą nesikreipė. Duomenų pagrindžiančių jo sunkią materialinę padėtį teismo posėdyje nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2001-06-23 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr.A84 82512, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (19-23 b. l.). Sutarties 8.1 punkte šalys sutarė, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 12 mėnesių. Sutartimi atsakovas įsipareigojo laiku bei nustatyta tvarka mokėti už pagal šią sutartį suteiktas paslaugas. Pasibaigus sutarčiai, sumokėti UAB „Tele2“ pagal visas bendrovės pateiktas sąskaitas (sutarties 3.2 punktas). Sutarties 3.9 punkte atsakovas įsipareigojo nedelsiant raštu informuoti UAB „Tele2“ apie nuolatinės gyvenamosios vietos, telefono, pasikeitimą. Sutarties 6.5 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Atsakovui taip pat buvo suteiktas telefonas MOTOROLA 180, SIM kortelė, bei papildomos paslaugos – skambučio priėmimas pokalbio metu, skambinančiojo numerio atpažinimas, balso paštas (19-23 b. l.). Byloje pateiktos UAB „Tele2“ sąskaitos Nr. 107A482512, 108A482512, 109A482512, 110A482512, 111A482512, 112A482512, 201A482512, 202A482512, 203A482512, 204A482512, 205A482512, 206A482512, patvirtina, kad atsakovas savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 678,51 Lt skola (24-35 b. l.). 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (5, 8-11 b. l.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovė 2009-05-04 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (18 b. l.).

10Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, tarp atsakovo ir UAB „Tele2“ (kurios teisių perėmėja yra ieškovė) buvo sudaryta terminuota paslaugų teikimo sutartis , kurios galiojimo terminas yra 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos( Sutarties 8.1 punktas, 21 b. l.). Taigi, paslaugų teikimo sutartis galiojo nuo 2001-06-23 iki 2002-06-23. Šiuo laikotarpiu atsakovui periodiškai buvo siunčiamos PVM sąskaitos-faktūros mokėjimui už paslaugas, tačiau atsakovas nei vienos iš jų neapmokėjo (24-35 b. l.).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o pagal CK 6.720 straipsnio 3 dalį atsakovas, t. y. paslaugų gavėja, už suteiktas paslaugas privalėjo sumokėti. Todėl atsakovas privalėjo tinkamai bei nustatytais terminais vykdyti prievolę tiek pagal įstatymus, tiek laikydamasi aukščiau nurodytos sutarties, pagal kurią jam buvo teikiamos ryšio paslaugos. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Ieškovo reikalavimas pagrįstas ir įrodytas pateiktais dokumentais, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 678,51 Lt įsiskolinimas.

12Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 678,51 Lt. Be šios sumos, ieškovė prašo priteisti 2568,16 Lt delspinigių. Delspinigiai skaičiuoti už laikotarpį nuo 2002-08-01 iki 2012-12-11, t. y. iš viso už 3785 dienų (6 b. l.). Kaip jau minėta, pagal pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytos paslaugų teikimo sutarties sąlygas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos.

13CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas vadovaudamasis teisingumo protingumo principais privalo įvertinti ar pagrįstas susitartas palūkanų dydis. Ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.).

14Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2568,16 Lt) daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą (678,51 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3785 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 300 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 300 Lt delspinigių.

15Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos –265,48 Lt, kurias ieškovė prašo priteisti iš atsakovo (7 b. l.), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovės prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija, darbo užmokestis darbuotojui, informacinės technologijos, kompiuterių nusidėvėjimas, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovės vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

16Ieškovės nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 177 straipsnyje numatytais įrodymais. Ieškovė, pateikdama teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

18Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovei priteistina proporcingai (28%) patenkintiems reikalavimams 105 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-12-21 mokėjimo nurodymu Nr. 13425 (39 b. l.), dalis iš viso 29,40 Lt.

19Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nurodyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 str. 6 d.).

20CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą ar pakeisti jo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Nors atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jo sunki materialinė padėtis, augina mažamečius vaikus, žmona neįgali, šeimoje jis vienas yra dirbantis ir prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, tačiau jokių duomenų pagrindžiančių jo sunkią materialinę padėtį teismo posėdyje nepateikė. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl skolos išdėstymo netenkintinas, išaiškinant, kad tapatus prašymas gali būti reiškiamas pakartotinai, kaip ir sprendimo įvykdymą galima atidėti arba išdėstyti ir pakartotinai, o klausimas išnagrinėjamas CPK 284 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo E. L., a. k. (duomenys neskelbtini) 678,51 Lt (šešių šimtų septyniasdešimt aštuonių litų 51 centų) skolą, 300 Lt (tris šimtus litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29,40 Lt (dvidešimt devynių litų 40 centų) žyminio mokesčio dalį – UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

24Atmesti kitą ieškinio dalį dėl likusių reikalautų delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

25Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Alvida Jasaitytė -... 2. sekretoriaujant Rūtai Plevokaitei,... 3. dalyvaujant atsakovui E. L.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos,... 5. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 678,51 Lt... 6. Ieškovės UAB „Gelvora” atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo... 7. Atsakovas E. L. ieškinį iš esmės pripažino. Nurodė, kad buvo pasirašęs... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 10. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, tarp atsakovo ir UAB „Tele2“... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 12. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 678,51 Lt. Be šios... 13. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per... 14. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad... 15. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos –265,48 Lt, kurias ieškovė... 16. Ieškovės nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 18. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu... 19. Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma mažesnė nei Lietuvos... 20. CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270 straipsniais, teismas... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo E. L., a. k. (duomenys neskelbtini) 678,51 Lt (šešių... 24. Atmesti kitą ieškinio dalį dėl likusių reikalautų delspinigių,... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...