Byla 2-6288-400/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškinį atsakovui T. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 360 Lt skolą, 216 Lt delspinigius, 100 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2013-09-02 viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt būdu (b.l. 32). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2-3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2009-02-12 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Ekspres kreditas“ sudarė vartojimo kredito sutartį TCST kodas 2BE8 3577 C744 8206 6643 A164 0C62 02A5, pagal kurią 2009-02-02 pradinis kreditorius suteikė atsakovui 300 Lt kreditą (b. l. 4-7, 10). Vartojimo kredito sutartyje nustatytu terminu negrąžinus kredito, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną bei pradelsus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų – papildomai sumokėti 100 Lt dydžio baudą (kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1. p., 6.2. p.) (b.l. 5). Atsakovas per sutartyje nustatytą terminą kredito negrąžino, nesumokėjo kredito mokesčio bei netesybų. Atsakovui elektroniniu paštu buvo išsiųsti priminimai įvykdyti prievolę (b. l. 11-17), tačiau atsakovas į priminimus nereagavo ir kredito negrąžino, nesumokėjo kredito mokesčio bei netesybų, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl susidariusio įsiskolinimo priteisimo. Remiantis 2012-11-29 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „Ekspres kreditas“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“ (b. l. 8-9). Ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“ paskaičiavimu atsakovas negrąžino ieškovui 360 Lt skolos, 216 Lt delspinigių bei 100 Lt baudos (b.l. 2-3, 10).

7Remiantis sutarties 6.1 punktu, kuriame numatyti 2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 216 Lt delspinigių bei remiantis sutarties 6.2 punktu, kuriame numatyta, kad pradelsus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų sumokėti grąžintiną sumą – papildomai atsakovas turi sumokėti 100 Lt dydžio baudą, kurią ieškovas atsakovui paskaičiavo.

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (216 Lt) bei bauda (100 Lt) yra beveik lygūs su skola (360 Lt), taip pat į tai, kad paskaičiuoti delspinigiai ir bauda, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 1,125 str. 5 d. 1p., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 50,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovo priteistini.

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2013-07-22, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.101 straipsniai, 6.189 straipsnio 1 dalis, , 6.200, 6.256, 6.870, 6.873, 6.874 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 360 Lt skola, 50 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2013-07-22 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,50 Lt žyminis mokestis (LR CPK 79, 80, 93 straipsniai).

11Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) 360 Lt (trijų šimtų šešiasdešimties litų) skolą, 50 Lt (penkiasdešimties litų) delspinigius, 100 Lt (vieno šimto litų) baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 510 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 40,50 Lt (keturiasdešimties litų 50 ct) žyminį mokestį – ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“, įmonės kodas 302453988, naudai.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas T. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai