Byla 2-374-278/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Tadui Zarembai,

4atsakovo R. O. atstovui advokato padėjėjui Dariui Balčiūnui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau – AB) DnB bankas ieškinį atsakovams R. O., D. O., trečiajam asmeniui bankrutavusiam žemės ūkio kooperatyvui (toliau – ŽŪK) „Ramygalos aruodai“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

6ieškovė AB DnB bankas (AB DnB NORD bankas teisių ir pareigų perėmėja) pradiniu ieškiniu nurodė, kad 2004-07-23, 2006-03-09, 2006-06-20, 2007-05-20 su ŽŪK „Ramygalos aruodai“ sudarė kreditavimo sutartis Nr. ŽŪK-66-2004, ŽŪK-21-2006, ŽŪK-87-2006, K-1200-2007-36, pagal kurias trečiajam asmeniui ŽŪK „Ramygalos aruodai“ buvo suteiktas kreditas. Prievolių pagal kreditavimo sutartį Nr. ŽŪK-66-2004 įvykdymo užtikrinimui 2004-07-23 buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. L-31-2004 su laiduotoju D. O., o kreditavimo sutarties K-1200-2007-36 įvykdymo užtikrinimui 2007-05-10 laidavimo sutartis Nr. L-44-2007 - su R. O., kurio atsakomybė už negrąžintą kreditą apribota 25 procentų negrąžinto kredito dydžiu. Nurodė, kad laiduotojai įsipareigojo ieškovei atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles bankui. Teigia, kad įsipareigojimų ŽŪK „Ramygalos aruodai“ pagal kreditavimo sutartis nevykdė, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartis. Prašė teismą priteisti iš atsakovo D. O. 184 387,66 Lt bei 8,97 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo, o iš atsakovo R. O. – 348 774,59 Lt, 8,57 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72012-07-20 pareiškimu ieškovė AB DnB bankas patikslino ieškinį ir nurodė, kad R. O. atsakomybė už negrąžintą kreditą apribota 25 procentų negrąžinto kredito dydžiu, todėl atsisako 224 516,57 Lt reikalavimo priteisti paskolos dalį, o įvertinus, jog trečiajam asmeniui yra iškelta bankroto byla ir palūkanų skaičiavimas sustabdytas, iš atsakovo D. O. priteistinų palūkanų dydis padidintinas 8 440,89 Lt suma.

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovo R. O. – 74 838,86 Lt negrąžintos paskolos, 51 240,90 Lt palūkanų ir 3 589,28 Lt delspinigių, viso 129 669,04 Lt bei 8,57 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo, o iš atsakovo D. O. 160 000 Lt negrąžintos paskolos, 25 743,03 Lt palūkanų, 1 674,50 Lt delspinigių, viso 187 417,53 Lt bei 8,97 procentų metinių palūkanų nuo 184 387,66 Lt sumos nuo bylos iškėlimo iki 2012-08-21 bei 8,97 procentų metinių palūkanų nuo 187 417,53 Lt sumos, nuo patikslinto ieškinio priėmimo iki sprendimo visiško įvykdymo bei 8,57 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje reikalavimo atsisako, bylą prašo nutraukti bei grąžinti dalį žyminio mokesčio.

9Atsakovo R. O. atstovas ieškinį siūlo atmesti. Nurodo, kad atsakovas R. O. laidavo už įmonę, kuri turi paskolos grąžinimo užtikrinimui įkeisto turto. Teigia, jog turtas nėra parduotas, jį pardavus ieškovei skola gali būti pilnai grąžinta. Be to, teigia, jog ieškovės prašomų priteisti palūkanų dydis yra nepagrįstai didelis.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad ieškovė ir tretysis asmuo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2004-07-23, 2006-03-09, 2006-06-20, 2007-05-20 kreditavimo sutarčių Nr. ŽŪK-66-2004, ŽŪK-21-2006, ŽŪK-87-2006, K-1200-2007-36 pagrindu, kurių sąlygos šalių sutarimu buvo keičiamos vėlesniais susitarimai, suteikė kreditus ŽŪK „Ramygalos aruodai“. 2004-07-23 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. ŽŪK-66-2004, kuria suteikta bendrovei 160 000 Lt kredito suma su kintama palūkanų norma, nustatant galutinį kredito galiojimo ir grąžinimo terminą 2012-03-30, grąžinimo užtikrinimą laidavo D. O.. 2004-07-23 laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas ŽŪB „Ramygalos aruodai“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles bankui (1 t., b.l. 41-43, sutarties 2.1.1 p.). Prievolių pagal kreditavimo sutartį Nr. K-1200-2007-36, kuria žemės ūkio bendrovei buvo suteikta 300 000 Lt kredito suma su kintama palūkanų norma, nustatant galutinį kredito galiojimo ir grąžinimo terminą 2012-03-30, įvykdymo užtikrinimui, 2007-05-10 R. O. sudarė laidavimo sutartį, kuria laiduotojas užtikrino dalį pagrindinės prievolės, t.y. ne daugiau kaip 25 proc. negrąžinto kredito dalies bei visų pagal kreditavimo sutartį priskaičiuotų mokėtinų sumų grąžinimą (1 t., b.l. 97-98). Minėta laidavimo sutartimi R. O. prisiėmė įsipareigojimus atsakyti solidariai visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles bankui (sutarties 1.1 p.). Iš bylos dokumentų matyti, kad trečiajam asmeniui netinkamai vykdant įsipareigojimus, 2010-02-05 skolininkas ir laiduotojai buvo įspėti, jog negrąžinus paskolos, palūkanų ir delspinigių, praėjus 10 d. terminui bankas vienašališkai nutrauks kredito sutartis (1 t., b.l. 107). Kadangi prievolės įvykdymo terminas suėjo, o skola negrąžinta, ieškovas turi teisę reikalauti, jog skolą, kurios grąžinimas yra užtikrintas laidavimu, grąžintų D. O. ir R. O., nes kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Be to, ieškovei pareiškus atsakovams ieškinį, Panevėžio apygardos teismo 2011-10-14 nutartimi ŽŪB „Ramygalos aruodai“ buvo iškelta bankroto byla ir nutartis įsiteisėjo 2011-12-29 (1 t., b.l. 125-126). Nors žemės ūkio bendrovei iškelta bankroto byla, tačiau šiuo atveju vieno iš solidarių skolininkų nemokumas nedaro įtakos prievolei, nes už nemokų bendraskolį visą prievolę privalo įvykdyti mokus solidarusis bendraskolis, nes kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai (CK 6.6 str. 5 d., 6.8 str.). Byloje nustatyta, kad 2012-04-03 nutartimi ieškovė AB DnB bankas buvo pripažinta bankrutavusios įmonės kreditore ir patvirtintas 1 028 671,64 Lt finansinis reikalavimas žemės ūkio įmonei. Dalis minėto reikalavimo yra kilusi iš kredito linijų sutarčių, kurių grąžinimo užtikrinimą yra laidavę atsakovai. Bylos nagrinėjimo dienai 2012-04-03 nutartis yra įsiteisėjusi (2 t., b.l. 17-18, 31,108-109). Negrąžintos paskolos dydis nėra ginčijamas, todėl laikoma, kad jis apskaičiuotas teisingai. Nors atsakovo R. O. atstovas teigia, kad AB DnB bankas neturi pagrindo šiuo metu reikalauti skolos priteisimo iš atsakovo, nes išieškojimą pirmiausia turi nukreipti į įkeistą įmonės turtą bei laukti, ar iš tų pačių sutarčių kilę finansiniai reikalavimai nebus patenkinti bankroto byloje. Šie teiginiai atmestini. Laidavimo sutartimis šalys yra sutarusios, jog kredito davėjas (bankas), negavęs tinkamo skolininko prievolių įvykdymo pagal sutartis, turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu, kokias ir kelias kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti (laidavimo sutarčių 2.3.1 -2.3.3 punktai). Todėl atsakovas, būdamas solidarus skolininkas, neturi pagrindo reikalauti kokia eiliškumo tvarka nukreipti išieškojimą. Be to, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 34 straipsnio nuostatos nustato, kad pagal įkeitimą kreditorius turi teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Lėšos, gautos už ieškovui įkeistą turtą, yra skirstomos pagal ĮBĮ reikalavimus ir kreditorių sprendimus. Atsakovams sumokėjus AB DnB bankas trečiojo asmens įsiskolinimą, jie įgis atgręžtinio reikalavimo skolininkui teisę, o kreditorius neturi teisės gauti daugiau nei yra skolingas tretysis asmuo (CK 6.85 str.). Laidavimas yra prievolinės teisės institutas, padedantis užtikrinti prievolių įvykdymą. Juo prisiimama rizika, todėl laiduotojai privalo domėtis asmeniu, už kurį laiduoja ir kokiomis sąlygomis už jį laiduoja. Svarbi aplinkybė, kad atsakovas R. O. buvo ŽŪB „Ramygalos aruodai“ administracijos vadovas, atstovavo bendrovę kredito sutarčių sudarymo, jų keitimo metu, o D. O. nuo 2011-02-10 buvo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ direktorius, todėl abiems atsakovams buvo žinoma apie nesavalaikį įsipareigojimų vykdymą pagal kredito sutartį ir būtent jie buvo atsakingi už bendrovės ūkinę-komercinę veiklą ir tinkamą bendrovės prievolių įvykdymą (2 t., b.l. 110-115). Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovai laidavimo sutartimis įsipareigojo ieškovui atsakyti visu savo turtu, jei kredito gavėjas laiku ir tinkamai nevykdys visų savo prievolių ar dalies jų pagal minėtas sutartis, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovų grąžinti paskolą bei nesumokėtas palūkanas, delspinigius CK 6.38, 6.81, 6.881 str. str. pagrindais, atsakovų įsipareigojimų ribose. Nutartis ŽŪB „Ramygalos aruodai“ iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2011-12-29, todėl ieškovė pagrįstai iki minėtos datos yra paskaičiavusi palūkanas, delspinigius, nes laidavimo sutartimis R. O. ir D. O. įsipareigojo ieškovei atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas.

12CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Iš kreditavimo sutarčių matyti, jog šalys susitarė dėl kintamų palūkanų dydžio bei 0,05 procentų dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarčių specialiosios dalies 5, bendrosios dalies 16, 34 punktai). Nustatyta, kad ieškinio padavimo metu, pagal šalių sudarytus susitarimus atsakovo D. O. palūkanų norma sudarė 8.97 procentus, R. O. – 8.57 procentus metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos. Atsakovo R. O. atstovas jokiais įrodymais nepagrindė, kad reikalaujamas priteisti iš atsakovo R. O. palūkanų dydis laikytinas neprotingai dideliu (CPK 178 str.). Ta aplinkybė, kad atsakovas yra laiduotojas, fizinis asmuo, nepaneigia jo pareigos mokėti tokio paties dydžio palūkanas kaip ir pagrindinis skolininkas ir nesudaro pagrindo jų mažinti, kadangi laiduotojai yra solidariai ta pačia apimtimi atsakingi už skolininko prievolių tinkamą įvykdymą. Laidavimo sutartimi šalys nesusitarė dėl laidavimo už mažesnes palūkanas. Be to, kaip nurodyta aukščiau, atsakovas yra buvęs žemės ūkio bendrovės vadovas, t. y. asmuo, dalyvavęs tiek sudarant pačią kreditavimo sutartį, tiek derantis dėl sutartyse nustatytų terminų pratęsimo, todėl nagrinėjamu atveju R. O. negali būti laikomas silpnesniąja šalimi.

13Ieškovė atsisakė dalies ieškinio reikalavimo, nurodė, jog atsisakymo pasekmės bendrovei yra žinomos, todėl prašymas tenkintinas ir atsisakymas nuo dalies reikalavimo atsakovui R. O., priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina ir ieškovei grąžintina dalis (1 620 Lt) sumokėto žyminio mokesčio valstybei (CPK 87 str. 2 d., 293 str. 4 p.).

14CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti šioje byloje sudaro 3 630 Lt (1 t., b.l. 8). Įvertinus pateiktų procesinių dokumentų bei advokato dalyvavimo teismo posėdžiuose skaičių, jų dydis yra mažesnis už 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius tokių paslaugų dydžius. Tačiau dalies reikalavimų ieškovė atsisakė savo iniciatyva, ieškinys yra tenkinamas iš dalies, byla nėra sudėtinga teisės taikymo ar faktinių aplinkybių vertinimo aspektu, nėra didelės apimties, tačiau ieškovės atstovas dalyvavo eilėje teismo posėdžių, kurie buvo atidėti atsakovo D. O. iniciatyva, teismas daro išvadą esant pagrindui ieškovės patirtas atstovavimo išlaidos tenkinti 80 proc. dydžiu (2 904 Lt).

15Dėl paminėtų motyvų ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis, atstovavimo išlaidos ieškovės naudai bei iš šalių, proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiu išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 1 t., b.l. 1, 8, 9).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. O. (a.k. ( - ) 74 838,86 Lt negrąžinto kredito, 51 240,90 Lt palūkanų ir 3 589,28 Lt delspinigių, viso 129 669,04 Lt (šimtą dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt devynis Lt 4 ct) skolą, 8,57 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3 593,38 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt tris Lt 38 ct) žyminio mokesčio, 1 452 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du Lt) atstovavimo išlaidų ieškovės akcinės bendrovės DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė – Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a. s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594 AB DnB Bankas, b. k, 40100) naudai.

19Priteisti iš atsakovo D. O. (a.k. ( - ) 160 000 Lt negrąžinto kredito, 25 743,03 Lt palūkanų, 1 674,50 Lt delspinigių, viso 187 417,53 Lt (šimtą aštuoniasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus septyniolika Lt 53 ct) bei 8,97 procentų metinių palūkanų nuo 184 387,66 Lt sumos nuo bylos iškėlimo (2011-09-27) iki 2012-08-21 bei 8,97 procentų metinių palūkanų nuo 187 417,53 Lt sumos nuo 2011-08-21 iki sprendimo visiško įvykdymo; 4 748,35 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt 35 ct) žyminio mokesčio, 1 452 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du Lt) atstovavimo išlaidų ieškovės akcinės bendrovės DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė – Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a. s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594 AB DnB Bankas, b. k, 40100) naudai.

20Kitoje dalyje bylą nutraukti.

21Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės DnB bankas 35 Lt (trisdešimt penkis Lt), o iš atsakovų R. O. ir D. O. po 27 Lt (dvidešimt septynis Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660.

22Grąžinti ieškovei akcinei bendrovei DnB bankas (į. k. 112029270) 1 620 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt Lt) 2011 m. rugsėjo 20 d. mokėjimo pavedimu Nr. APM6012489 sumokėto žyminio mokesčio valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Tadui Zarembai,... 4. atsakovo R. O. atstovui advokato padėjėjui Dariui Balčiūnui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovė AB DnB bankas (AB DnB NORD bankas teisių ir pareigų perėmėja)... 7. 2012-07-20 pareiškimu ieškovė AB DnB bankas patikslino ieškinį ir nurodė,... 8. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovo R. O.... 9. Atsakovo R. O. atstovas ieškinį siūlo atmesti. Nurodo, kad atsakovas R. O.... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir tretysis asmuo ŽŪK „Ramygalos aruodai“... 12. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti prievolę... 13. Ieškovė atsisakė dalies ieškinio reikalavimo, nurodė, jog atsisakymo... 14. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 15. Dėl paminėtų motyvų ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo R. O. (a.k. ( - ) 74 838,86 Lt negrąžinto kredito, 51... 19. Priteisti iš atsakovo D. O. (a.k. ( - ) 160 000 Lt negrąžinto kredito, 25... 20. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 21. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės DnB bankas 35 Lt (trisdešimt... 22. Grąžinti ieškovei akcinei bendrovei DnB bankas (į. k. 112029270) 1 620 Lt... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...