Byla 2A-2074-260/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės ir Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovei I. L., atsakovu R. L., trečiajam asmeniui D. L., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. L. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-2392-91/2011 pagal ieškovės I. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl priteisto išlaikymo nepilnametei dukrai dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

2ieškovė I. L. kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui R. L., prašydama padidinti 2000 m. balandžio 7 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarimu iš atsakovo priteistą dukrai A. L., gim. ( - ), išlaikymą iki 400 Lt kas mėnesį mokama suma. Nurodė, kad išlaikymo nepakanka, kadangi iš esmės pasikeitė dukros poreikiai, taip pat pasikeitė daugumos būtiniausių prekių ir paslaugų kainos.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 30 d. sprendimu (b.l. 63-66) ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pakeitė 2000-04-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarimą, priteisė nuo 2011-05-13 iš atsakovo R. L. išlaikymą nepilnametei jo dukrai A. L. periodinėmis išmokomis mokamomis tvirta pinigų suma po 200 litų kas mėnesį iki dukros pilnametystės. Teismas nustatė, kad 2000 m. balandžio 7 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarimu nepilnametės dukros A. L., gim. ( - ), išlaikymui iš atsakovo R. L. priteistas išlaikymas po ¼ dalį visų rūšių uždarbio pajamų, bet ne mažiau kaip vienas minimalus gyvenimo lygis dukrai iki jos pilnametystės, išlaikymo lėšų uzufruktoriumi paskirta ieškovė. Tiek ieškovė, tiek atsakovas šiuo metu yra bedarbiai. Ieškovė I. L. yra mažamečio vaiko auginimo atostogose. Atsakovas R. L. įrašytas Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės skyriuje kaip ieškantis darbo, draudimo išmoka nemokama. Atsakovas pragyvena iš atsitiktinių darbų ir socialinių pašalpų. Ieškovė I. L. pragyvena iš dukroms priteisto išlaikymo, socialinių pašalpų. Atsakovas teismo priteistą dukrai išlaikymą mokėjo sąžiningai, įsiskolinimų neturi. Atsakovas dukrai A. išlaikymą mokėjo po 165 Lt per mėnesį, šią aplinkybę pripažino ieškovė I. L.. Ieškovė I. L. be dukros A. augina nesantuokinę dukrą A. B., gim. ( - ), kuriai priteistas išlaikymas po 200 Lt. Atsakovas yra sukūręs naują šeimą ir augina dukrą K. L., gim. ( - ), kuriai taip pat reikalingas išlaikymas. Atsakovo žmona D. L. registruota Marijampolės teritorinėje darbo biržoje. Šalys nekilnojamo ar kt. vertingesnio turto neturi. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendė, jog šalių turtinė padėtis šiuo metu iš esmės yra vienoda. Tiek ieškovė, tiek atsakovas fiziškai yra sveiki ir visiškai darbingi, ieškovės I. L. šeimą sudaro trys asmenys, atsakovo R. L. šeimą sudaro taip pat trys asmenys, todėl jų galimybės bei pareiga išlaikyti vaiką yra vienodos. Teismas sprendė, jog per 10 metų nuo teismo nutarimo priėmimo iš esmės pasikeitė: kelis kartus išaugo vaiko mokyklinio lavinimo, sveikatos priežiūros, nemokyklinio gebėjimų lavinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne, tinkamomis būsto sąlygomis poreikiai, tačiau atsakovo turtinė padėtis po priteisto išlaikymo pablogėjo iš esmės - atsakovas neturi pastovaus nuolatinio darbo, negauna nuolatinių pastovių pajamų. Teismas ieškovės prašomą padidinti dukrai A. išlaikymą iki 400 Lt tenkino dalinai ir sumažino iki 200 Lt, atsižvelgdamas į atsakovo šeimos turtinę padėtį ir galimybes teikti vienodą išlaikymą savo abiems dukroms.

4Apeliaciniu skundu (b.l. 68-70) ieškovė I. L. prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimo dalį, kurioje ieškinys netenkintas panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai A. L. po 400 Lt mokamomis periodonėmis išmokomis iki dukros pilnametystės, priteisti bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašo skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymą, nukrypo nuo kasacinės instancijos teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose. Teismas pripažino, jog tiek ieškovė, tiek atsakovas panašiai turi vienodas pajamas, jog šalių turtinė padėtis iš esmės yra vienodai patenkinama, tačiau teismas faktiškai visą vaiko išlaikymo naštą paliko vienai ieškovei. Teismo priteistas išlaikymo dydis po 200 Lt periodinių išmokų per mėnesį neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų, su tokia pinigų suma neįmanoma patenkinti net pačių minimaliausių vaiko poreikių. Pirmosios instancijos teismas pažeidė prioritetinį vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, nes privalėjo vadovautis išimtinai vaiko interesais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vien ta aplinkybė, jog vienas iš tėvų, būdamas darbingo amžiaus ir sveikatos, nedirba, pati savaime negali reikšti teisinio pagrindo išlaikymo prievolės naštą palikti vienam iš tėvų, nes ši aplinkybė nepateisina nuolatinių pajamų iš darbo teisinių santykių neturėjimo. Sąvoka „turtinė padėtis“ aiškintina ir taikytina atsižvelgiant ne tik į faktines pajamas, bet ir į asmens galimybę užsidirbti, t.y. darbinį potencialą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad tėvo (motinos) gaunamos minimalios pajamos negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą nes, pripažįstant juos pagrįstais, būtų paneigtas tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus imperatyvas. Todėl teismas, nustatydamas ieškovo turtinę padėtį, turėjo įvertinti ne tik jo turimą turtą ir gaunamas pajamas, bet ir tai, kokių priemonių ėmėsi atsakovas, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas nepilnametei dukrai A. L.. Teismas neįvertino ir tos aplinkybės, kad atsakovas faktiškai, pastoviai dirba Marijampolės turguje pardavėju, kas buvo įrodyta rašytiniais įrodymais - pateikta fotonuotrauka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl išlaikymo dydžio įtvirtinta nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri šiuo metu yra 800 Lt per mėnesį. Visiškai nesuprantama, kodėl teismas konstatavo, jog 1 MMA šiuo metu yra 700 Lt ir pripažindamas, kad abiejų tėvų turtinė padėtis vienoda, nepriteisė materialinį išlaikymą iš atsakovo 0,5 MMA, tai yra 400 Lt.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 75-76) atsakovas R. L. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimą. Atsakovas nurodė, kad, turėdamas darbą ir turėdamas nuolatines darbines pajamas, teikė dukrai pakankamą išlaikymą, nepriklausomai nuo to kiek buvo iš atsakovo priteista ir ieškovė dėl išlaikymo dydžio pretenzijų neturėjo. Mokėti vaikui išlaikymą tokio dydžio, kokio reikalauja ieškovė, šiuo metu neturi galimybių ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių. Atsakovas ir jo dabartinė sutuoktinė registruoti darbo biržoje. Be to augina santuokoje mažametę dukra Kamilę, kurią taip pat turi pareigą išlaikyti. Todėl Marijampolės rajono apylinkės teismas tinkamai įvertino šias aplinkybes.

6Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovė prašė jos apeliacinį skundą patenkinti, o atsakovas ir tretysis asmuo – apeliacinį skundą atmesti arba padidinti priteisto išlaikymo sumą iki 250 Lt per mėnesį mokama suma.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 320 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

9Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

10Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, kad priteista 200 Lt išlaikymo suma yra per maža ir neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų, su tokia pinigų suma neįmanoma patenkinti elementarių vaiko poreikių. Su tokiais argumentais iš dalies sutiko ir dalyvavęs apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovas.

11Spręsdama, ar yra pagrindas tenkinti ieškovės apeliacinį skundą, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad nustatant išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydį, turi būti įvertinama ir tai, jog išlaikymas privalo užtikrinti vaikui vystytis būtinas sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą, turi būti atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar gavimu tik atsitiktinių pajamų, todėl teismų praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams.

12Atsakovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, aiškino, kad jis negali teikti išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį mokama suma, tačiau pripažino, kad yra sveikas, darbingas. Jis nenurodė svarbių priežasčių, kodėl negali dirbti bent patenkinamai apmokamo darbo. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme jis paaiškino, kad remdavo dukrą, teikdamas jai finansinę paramą ir virš oficialiai mokamo pagal teismo sprendimą išlaikymo, ir toliau tą patį darys, nes jo atsitiktinės pajamos leidžia tai daryti.

13Įvertinusi aplinkybes, kad atsakovas nesiima priemonių gauti darbines ar kitokias oficialias pajamas, pats pripažįsta, jog gali teikti dukrai A. išlaikymą ir didesnį, nei priteisė teismas, teisėjų kolegija, atsižvelgdama išimtinai į nepilnametės dukters prioritetinius interesus, pripažįsta galimu padidinti priteistą išlaikymo sumą iki ieškovės prašomo dydžio. Todėl atitinkamai pakeistinas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15apeliacinį skundą patenkinti.

16Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimą pakeisti, padidinat šiuo teismo sprendimu priteistą nuo 2011 05 13 iš atsakovo R. L. išlaikymo nepilnametei dukrai A. L. išlaikymo sumą iki 400 Lt (keturių šimtų litų) kas mėnesį mokama pinigų suma.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai