Byla e2A-1626-601/2019
Dėl sandorio kainos sumažinimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. R. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „EGREDA“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „VILOGUS” dėl sandorio kainos sumažinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė A. R., patikslinusi reikalavimus, Kauno apylinkės teismo prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bedrovės (toliau – UAB) „EGREDA“ 800 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; sumažinti ieškovės ir atsakovės 2016 m. vasario 25 d. sutarties Nr. EP6043 kainą 100 Eur ir juos bei 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisti ieškovei. Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad pagal 2016 m. vasario 25 d. ir 2016 m. balandžio 13 d. susitarimus UAB „EGREDA“ turėjo pagaminti bei įmontuoti langus ir duris butui, esančiam ( - ), Kaune. Atsakovės atliktų darbų kokybė akivaizdžiai neatitiko sutarties sąlygų; 2016 m. balandžio 13 d. UAB „EGREDA“ darbuotojai nustatė nurodytus trūkumus ir juos pažymėjo priede prie 2016 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. EP6120, tačiau per 20 dienų UAB „EGREDA“ jokių darbų neatliko. Minėtų durų nebuvo galima palikti atrakintų, neužsifiksavo spyna, buvo didelis tarpas tarp durų, nelygi apdaila. Ieškovei pasikreipus į vartotojų teisių gynimo instituciją, trūkumai buvo pašalinti tik 2018 m. vasario mėn. Kadangi nekokybiškų darbų trūkumai turėjo būti pašalinti per 20 dienų, o buvo pašalinti tik 2018 m. vasario mėn., ieškovės nuomone, sutarties kaina turėtų būti sumažinta 100 Eur. Be to, ieškovė išgyveno dėl nekokybiškai atliktų ir neužbaigtų darbų, patyrė emocinę įtampą, jautėsi įžeista, kas sudaro pagrindą atlyginti 800 Eur neturtinę žalą.

93.

10Atsakovė UAB „EGREDA“ nesutikdama su patikslintu ieškiniu pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl šarvuotų durų ieškovė pretenziją pareiškė tik 2016 m. gegužės 6 d., todėl atsakovė buvo nuvykusi pas ieškovę gamintojo kokybės apžiūros. Durys atitiko visus kokybės standartus, tačiau estetiniam užbaigimui buvo reikalingas apdailinių apvadų pakeitimas. Ieškovė nepagrįstai tapatino durų apdailą su netinkama jų kokybe. 2016 m. liepos 13 d. pagal susitarimą nuvykus pas ieškovę atsakovės darbuotojai nebuvo įleisti, su kliente buvo bendrauta telefonu 2017 m. sausio 27 d., buvo susitarta dėl atvykimo, tačiau ieškovė reikalavo pakeisti esamas duris į naujas, darbuotojų neįsileido. Tuo tarpu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atlikusi patikrinimą nustatė, kad šarvuotos durys yra tinkamos naudoti pagal paskirtį, o durų apdailos apvadai yra mažareikšmis trūkumas. 2018 m. vasario 15 d. atsakovė atliko durų apvadų keitimo darbus, ieškovė pretenzijų neturėjo. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų patirtą neturtinę žalą, jos dydį. Mano, kad ieškovė tiesiog stengiasi pasipelnyti ir pasinaudoti susiklosčiusia padėtimi.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „VILOGUS“, nesutikdama su patikslintu ieškiniu pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas sumažinti sandorio kainą yra ne tik neteisėtas, bet ir nepagrįstai didelis. Durys kainavo 235,54 Eur, o dėl apvadų prašo sumažinti sutarties kainą net 100 Eur. Be to, ieškovė nepateikė jokių patirtą neturtinę žalą patvirtinančių dokumentų; vien ieškovės teiginiai nėra pagrindas atlyginti neturtinę žalą.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 10 d. sprendimu atmetė patikslintą ieškinį; iš ieškovės A. R. priteisė valstybei 4,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o atsakovei UAB „EGREDA“ – 484 Eur bylinėjimosi išlaidų.

166.

17Teismas nustatė, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrinimo aktu konstatavo šarvuotų durų atitiktį norminiams dokumentams ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį, tačiau mažareikšmiu trūkumu įvardijo netinkamai sumontuotus durų apdailinius apvadus. Teismas, vadovaudamasis šia išvada ir byloje surinktų įrodymų visetu, padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė šarvuotų durų neatitikties kokybės reikalavimams fakto.

187.

19Teismas taip pat nustatė, kad UAB „EGREDA“ elgesys nebuvo pasyvus, atsakovės darbuotojai buvo ne kartą nuvykę ieškovės adresu atlikti apdailos darbų, tačiau ieškovė jų neįsileido, nenoriai bendravo telefonu ir šios aplinkybės bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo paneigtos. Teismo vertinimu, kadangi ieškovė pati galimai vengė bendradarbiauti su atsakove, reikalavo jai įstatyti naujas šarvuotas duris, atsižvelgiant į tai, kad apdailos darbai galiausiai buvo atlikti, ieškovės prašymas sumažinti sandorio kainą 100 Eur ir priteisti 5 procentų metines palūkanas yra nepagrįstas. Juolab, kad atliktų darbų kainos sumažinimas 100 Eur, kai bendra durų kaina sudarė 235,54 Eur, reikštų, jog ieškovės prievolė atsiskaityti būtų mažinama atsakovės netinkamai atliktų darbų verte esant neesminiams durų apdailos trūkumams.

208.

21Teismas sutiko, kad ieškovė patyrė tam tiktų nepatogumų dėl netinkamos kokybės durų montavimo darbų, darbai neatitiko jos lūkesčių, tačiau, anot teismo, tam tikri nepatogumai, sunkumai yra natūralus gyvenimo ir dalyvavimo civilinėje apyvartoje reiškinys ir ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje ieškovės patirti nepatogumai nėra pakankami, kad būtų laikomi neturtine žala, juo labiau, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog dėl patirtų išgyvenimų ji patyrė sunkių pasekmių, kreipėsi į medikus ir pan., todėl ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus dėl neturtinės žalos ir metinių procesinių palūkanų priteisimo teismas taip pat laikė nepagrįstu.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

239.

24Apeliaciniu skundu ieškovė A. R. Kauno apygardos teismo prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

259.1.

26nors pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad durų įstatymo darbai 2016 m. kovo 15 d. priėmimo–perdavimo aktu buvo perduoti ieškovei ir ji tariamai pretenzijų neturėjo, tačiau akto turinys, parašai, įrašai patvirtina ieškovės paaiškinimą, kad jos tuo metu nebuvo bute, t. y. aktą pasirašė jos sūnus T. R.. Tuo tarpu kokybės trūkumus pati atsakovė pripažino sudarant antrąją sutartį ir šios priede įrašant kokius darbus įsipareigojama dar atlikti. Be to, ieškovės pretenzija taip pat buvo įrašyta 2016 m. gegužės 13 d. darbų perdavimo–priėmimo akte;

279.2.

28teismas privalėjo griežtai vadovautis šalių pasirašytų sutarčių konkrečiomis sąlygomis ir pagal jas vertinti, ar rangovas tinkamai atliko savo įsipareigojimus. Pagal sutarties 5.6 punktą, rangovas privalėjo trūkumus pašalinti per 20 dienų. Tačiau UAB „EGREDA“ per šį terminą ne tik nepašalino trūkumų, neužbaigė darbų, tačiau net nesiėmė jokių veiksmų kokybės trūkumų pašalinimui. Be to, nors 2016 m. gegužės 13 d. atvyko atlikti darbus pagal antrąją sutartį, tačiau savo įsipareigojimo tinkamai atlikti durų apdailą neatliko;

299.3.

30teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir buvo šališkas įmonės naudai (teismo nušalinimo pareiškimas nebuvo patenkintas), nes nereikalavo iš atsakovės pateikti įrodymus, kad durų apdailos trūkumų ji negalėjo pašalinti dėl ieškovės kaltės, t. y., kad buvo ne kartą neįsileidžiama į butą bei vengė kalbėti telefonu. Nors ieškovė šias aplinkybes kategoriškai ginčijo, teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad A. R. nenuginčijo atsakovės nurodomų aplinkybių. Anot apeliantės, teismas neįvertino aplinkybės, kad durys buvo įstatytos daugiabučio namo laiptinėje įėjimui į butą, todėl atsakovės darbuotojai turėjo galimybę atvykę pakeisti nekokybiškai atliktą apdailą, ją atlikti tinkamai ir ieškovei nesant namuose. Tačiau jie nei atvyko, nei derino atvykimo laiką telefonu ar raštu;

319.4.

32teismas neįvertino, kad A. R., kaip vartotojos, teisės buvo pažeidinėjamos nepaaiškinamai ilgą laikotarpį – nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. vasario 15 d. A. R. tiek žodžiu 2016 m. balandį, tiek raštu tris kartus (2016 m. gegužę, 2017 m. birželį, 2018 m. vasarį),siuntė pretenzijas ir kvietė atsakovę užbaigti darbus, tačiau tik po 1 metų ir 10 mėnesių buvo užbaigti durų apdailos darbai;

339.5.

34teismas neįvertino, kad sutarties kainą sudarė ne tik 235, 54 Eur dydžio durų kaina, bet ir 64,46 Eur dydžio durų bei lango montavimo darbai. Todėl nepagrįstai sprendė, kad 100 Eur ieškovės reikalaujama suma yra didelė lyginant su 235,54 Eur sandorio suma bei nustatytu mažareikšmiu darbų atlikimo trūkumu. Kita vertus, jeigu ji būtų pasamdžiusi kitą įmonę trūkumų pašalinimui, neabejotinai būtų patirtos finansinės išlaidos, nes nemokamai niekas nebūtų atlikęs apdailos;

359.6.

36teismas neįvertino, kad nepatogumus sudarė ne tik vartotojo teisėtų lūkesčių neišsipildymas, moralinė, neigiama A. R. savijauta, tačiau A. R. buvo priversta kreiptis dėl ginčo sprendimo ne tik į UAB „EGREDA“, bet ir į vartotojų teisių apsaugos tarnybą, teikti skundus, aiškinimus, dalyvauti tyrimo eigoje. Teismas be pagrindo šiuos beveik du metus trunkančius išgyvenimus vertino kaip normalius ir padarė neteisingą išvadą, kad jokia neturtinė žala nepadaryta;

379.7.

38teismas neįvertino nesąžiningų UAB „EGREDA“ veiksmų santykiuose su A. R., t. y., žinodama ir pripažinusi atliktų darbų trūkumus dar 2016 m. balandžio 13 d., įsipareigojusi atlikti tinkamai durų apdailą, įmonė ne tik nepašalino trūkumų per 20 dienų, tačiau 2017 m. balandžio 25 d. perleido reikalavimo teisę UAB „VILOGUS“ dėl 226 Eur skolos, kas, anot apeliantės, ją dar labiau sujaudino, pažemino, sukėlė emocinę įtampą. Be to, tokie veiksmai patirtina aplinkybę, kad ne A. R., o UAB „EGREDA“ nesiekė bendradarbiauti ir pilnai, tinkamai bei sąžiningai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

399.8.

40teismas neturėjo pagrindo priteisti 484 Eur išlaidų už advokatės padėjėjos paslaugas, nes 2018 m. lapkričio 19 d. sąskaita–faktūra buvo išrašyta dėl pasirengimo ir atstovavimo teismo posėdyje 2018 m. gruodžio 6 d. už tris valandas, tačiau bylos medžiaga patvirtina, kad minėto posėdžio metu atstovė prašė bylos nagrinėjimą atidėti ir jis vyko tik 7 min. Be to, nors sąskaita buvo išrašyta už pasirengimą bylai ir atstovavimą, 2018 m. gruodžio 5 d vėl buvo išrašyta sąskaita už susipažinimą su byla 1,5 val. bei konsultacijas 1,5 val., dėl ko darytina išvada, kad paslauga dubliuojasi, nes pasirengimo bylai stadijoje susipažįstama su bylos dokumentais. Taip pat teismas neįvertino, kad O. R. nutraukė teisinių paslaugų sutartį nuo 2019 m. kovo 15 d. ir daugiau byloje neatstovavo, todėl esant tokioms aplinkybėms teismas neturėjo pagrindo priteisti išlaidas pilnai.

4110.

42Atsiliepime atsakovė UAB „EGREDA“, atstovaujama direktoriaus D. P., prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovė grindžia šiais argumentais:

4310.1.

44darbų atlikimui reikėjo įmontuoti duris, kas savaime suponuoja būtinybę įsileisti darbuotojus į butą. Tai reiškia, kad su ieškove buvo tartasi dėl darbų atlikimo laiko, todėl ieškovės interesus jos pasirinkimu gali atstovauti kitas asmuo. Ieškovė, priimdama atitinkamą sprendimą, prisiėmė atsakomybę dėl darbų atlikimo jai nesant;

4510.2.

46ieškovė iki antrosios sutarties pasirašymo niekada nesikreipė su jokiomis pretenzijomis dėl netinkamų darbų atlikimo; tik 2016 m. gegužės 13 d. pastabos buvo išreikštos dėl estetinio apvadų keitimo, tačiau tai nėra užslėpti trūkumai, akivaizdžiai pastebimi, todėl tiek sūnus, priimdamas darbus, kaip teigia ieškovė, tiek vėliau pati ieškovė juos matė/turėjo matyti, tačiau pastabas pareiškė gerokai vėliau. Tuo tarpu, pagal sutartį, užsakovas, pastebėjęs trūkumus, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti vykdytoją. Nepaisant to, atsakovė 2016 m. birželio 6 d. buvo nuvykusi pas ieškovę, apžiūros metu buvo pastebėta, kad estetiniam užbaigimui reikalingas apdailinių apvadų pakeitimas, pasiūlyta juos pakeisti ir susitarta su ieškove dėl atvykimo 2016 m. liepos 13 d. Tačiau, vėliau ieškinyje ji nepagrįstai nurodė, kad laiku pareiškė pretenzijas dėl netinkamos kokybės durų, tapatindama tariamai netinkamą durų kokybę su susitarimu dėl apvadų keitimo aplink duris. Atsakovė pažymėjo, kad 2016 m. liepos 13 d. UAB „EGREDA“ darbuotojams nuvykus pas klientę pagal susitarimą, šių niekas neįsileido, ko pasėkoje darbų atlikimas buvo neįmanomas. 2017 m. sausio 27 d. su kliente buvo bendrauta telefonu, šio telefoninio pokalbio metu, buvo panaudota daugybė įžeidžiančių žodžių, darbuotojų, atlikusių darbus objekte atžvilgiu. Nepaisant to, UAB „EGREDA“ informavo klientę, kad 2017 m. vasario 27 d. atvyks pas klientę dėl apvadų pakeitimo darbų, kuriuos buvo sutarta pakeisti, tačiau nuvykus į objektą darbuotojai įleisti ir vėl nebuvo. Telefonu ieškovė pranešė, kad jos jau nebetenkina tik apvadų pakeitimo darbai ir reikalavo pakeisti duris į naujas. Taigi, ieškovė iš pradžių sutikusi dėl apvadų keitimo, vėliau, galimai norėdama pasipelnyti, pradėjo reikalauti atsakovės naujų durų, todėl atsakovės manymu, tai ir įtakojo atsakovės neįsileidimo dėl darbų atlikimo. Ieškovė visą laiką pati nenorėjo bendradarbiauti su atsakove, piktnaudžiavo savo teisėmis, taip stengdamasi pakenkti atsakovei ir iš jos pasipelnyti;

4710.3.

48vien deklaratyvūs Ieškovės teiginiai apie patirtą įtampą, stresą, nepatogumus, nepateikiant šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, nesudaro pagrindo reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Priešingai, vertindamas ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad atsakovė nevengė bendradarbiauti su ieškove, atsakovė pati ne kartą siūlė ieškovei atlikti apvadų keitimo darbus, ne kartą važiavo pas ieškovę, naudojo savo transportą, laiką, kaštus, stengėsi susitarti dėl susitikimo, tačiau buvo neįleista, todėl pačios ieškovės veiksmai sudarė kliūtis dėl darbų užbaigimo. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė yra konfliktiška asmenybė, kas užfiksuota tiek Valstybinės vartotojų teisių tarnybos, tiek garso įrašuose pirmosios instancijos teisme, ir tai labai apsunkino bendravimą dėl tinkamo darbų atlikimo;

4910.4.

50nuo bylos pradėjimo, kuomet buvo pareikštas ieškinys, atsakovę atstovavo darbuotoja O. S., vėliau nutraukus darbo sutartį, UAB „EGREDA“ buvo priversta ieškoti naujo atstovo byloje, todėl į bylą įstojo advokato padėjėja O. R.. Advokato padėjėjai reikėjo iš naujo susipažinti su byla bei ruoštis teismo posėdžiui. O. R. konsultavo UAB „EGREDA“ bylos klausimais, ruošė atsiliepimą byloje, todėl daryti išvadą, kad paslaugos dubliuojasi ar yra nepagrįstos nėra jokio pagrindo.

51Teismas

konstatuoja:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5311.

54Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

5512.

56Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

5713.

58Byloje nustatyta, kad 2016 m. vasario 25 d. atsakovė UAB „Egreda“ ir apeliantė (ieškovė) A. R. pasirašė sutartį dėl prekių ir paslaugų teikimo Nr. EP6043. Šios sutarties pagrindu UAB „Egreda“ 2016 m. kovo 14 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM0005458, kuria buvo reikalaujama apmokėti už prekes ir suteiktas paslaugas, tame tarpe ir šarvuotas duris. 2016 m. kovo 15 d. atsakovė (vykdytojas) ir A. R. (užsakovas) pasirašė prekių (darbų) perdavimo – priėmimo aktą ir pateiktą sąskaitą pilnai apmokėjo. Atsakovė UAB „Egreda“ ir A. R. 2016 m. balandžio 13 d. sudarė kitą sutartį Nr. EP6120 dėl papildomo vieno lango, palangių pirkimo ir montavimo darbų ir šios sutarties priede nurodė „reguliuoti duris; vidiniai apvadai apačia + viršus ilgesni“ (t. 1, b. l. 8). Šios sutarties pagrindu atsakovė 2016 m. gegužės 12 d. išrašė atsakovei PVM sąskaita faktūra Nr. EGEM 0005614, prašydama apmokėti 256 Eur. Apeliantė buvo sumokėjusi 30 Eur avansą, todėl likusi sumokėti suma sudarė 226 Eur. Po atliktų darbų atsakovė pateikė apeliantei pasirašyti 2016 m. gegužės 13 d. darbų perdavimo – priėmimo aktą, tačiau apeliantė jo nepasirašė, o ant akto užrašė, jog ji turi pretenzijų dėl šarvo durų ir 226 Eur nemokės tol, kol nebus sutvarkytos durys (t. 1, b. l. 71), pagal pirmąją 2016 m. vasario 25 d. sutartį. 2017 m. birželio 29 d. A. R. išsiuntė pretenziją UAB „Egreda“ ir UAB „Vilogus“ (kuriai 2017 m. balandžio 25 d. buvo perleistas reikalavimas dėl apeliantės nesumokėtos 226 Eur sumos pagal antrąją sutartį) dėl šarvo durų trūkumų (t. 1, b. l. 5-6). 2017 m. rugsėjo 29 d. antstolės G. A. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (atliktas pagal apeliantės prašymą) nurodyta, jog apeliantės buto lauko durų apvadai nekokybiški (t. 1, b. l. 11-23). 2017 m. spalio 13 d. apeliantė dėl šarvuotų durų trūkumų kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri savo patikrinimo akte konstatavo, kad „šarvuotos durys atitinka norminius dokumentus ir yra tinkamos naudoti pagal paskirtį. Netinkamai sumontuoti apvadai yra mažareikšmis trūkumas, kurį galima lengvai pašalinti ir tinkamas jų pataisymas nepablogintų šarvuotų durų išvaizdos bei neturėtų įtakos jų kokybei“ (t. 1, b. l. 9-10). 2018 m. vasario 15 d. atsakovė pakeitė apeliantės buto durų apvadus, buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas.

59Dėl sutarties kainos mažinimo

6014.

61Apeliantė prašo sumažinti sutarties kainą 100 Eur dėl netinkamo sutarties vykdymo, t. y. dėl netinkamai atliktos durų apdailos ir ilgą laiko šio trūkumo nepašalinimo.

6215.

63Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog vertinant tai, kad atliktų darbų kainos sumažinimas reiškia, kad apeliantės prievolė atsiskaityti yra mažinama atsakovės netinkamai atliktų darbų verte, kai Vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad durų apdailos apvadai yra tik mažareikšmis trūkumas, bei tai, kad ieškovė pati galimai vengė bendradarbiauti su atsakove, reikalavo jai įstatyti naujas šarvuotas duris, tačiau apdailos darbai galiausiai buvo atlikti, ieškovės prašymas sumažinti sandorio kainą 100 Eur ir priteisti 5 procentų metines palūkanas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

6416.

65Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada. CK 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodyta terminą: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), 2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) <...>.

6617.

67Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario 15 d. atsakovė pašalino daikto trūkumus, t. y. nemokamai pakeitė nekokybiškai sudėtus durų apvadus kitais apvadais ir dėl šių atliktų darbų apeliantė pretenzijų neturi, šiuos darbus priėmė. Taigi, apeliantė pasinaudojo viena iš numatytų įstatyme (CK 6.363 str. 7 d.) galimybių apginti savo pažeistas teises (nemokamai pašalinti daikto trūkumus), todėl ji neturi teisinio pagrindo tuo pačiu reikalauti ir sumažinti kainą. Tai, kad atsakovė ilgą laiką delsė pašalinti esantį daikto trūkumą, dėl ko apeliantė galėjo patirti tam tikrus nepatogumus, nesudaro pagrindo papildomai (nemokamai pašalinus daikto trūkumus) prašyti ir sumažinti daikto kainą, tačiau tai gali būti pagrindas neturtinės žalos atsiradimui.

68Dėl neturtinės žalos

6918.

70Apeliantė prašo priteisti 800 Eur neturtinės žalos dėl to, kad atsakovė, žinodama apie netinkamai atliktą durų apdailą (žinodama apie ieškovės reiškiamas pretenzijas) itin ilgą laiką (nuo 2016-04-13 iki 2018-02-15) nepašalino šio trūkumo, o apeliantė dėl to patyrė nepatogumus, išgyvenimus, neigiamas emocijas, eilę kartų turėjo reikšti pretenzijas, kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Atsakovė su reikalavimu nesutinka ir nurodo, kad apeliantė patirtos neturtinės žalos neįrodė, be to, iš dalies pati yra kalta dėl patirtų nepatogumų, kadangi vengė bendradarbiauti su atsakovės darbuotojais, neįsileido jų į namus.

7119.

72Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės reikalavimą motyvuodamas tuo, kad minėti šarvuotų durų apdailos trūkumai buvo pašalinti tik 2018 m. vasario mėn., tačiau dėl sklandaus sutarties vykdymo atsakovė į apeliantę kreipėsi ne kartą, o ir trūkumai, kaip nustatyta minėtu Vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrinimo aktu Nr. 1NZ-1, buvo neesminiai, leidžiantys naudotis durimis pagal paskirtį. Teismas sprendė, kad apeliantės patirti nepatogumai nėra pakankami, kad būtų laikomi neturtine žala, juo labiau, kad ji nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad dėl patirtų išgyvenimų ji patyrė sunkių pasekmių, kreipėsi į medikus ir pan., todėl apeliantės patikslinto ieškinio reikalavimą dėl neturtinės žalos ir metinių procesinių palūkanų priteisimo atmetė kaip nepagrįstą.

7320.

74Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės skundas dėl neturtinės žalos iš dalies tenkintinas.

7521.

76CK 6.363 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą).

7722.

78Vartotojo teisė į neturtinės žalos atlyginimą tiesiogiai įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą lemia šios žalos prigimtis ir objektas. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes, kurių įkainoti neįmanoma, ir pasireiškia neturtinio pobūdžio praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ar teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviaisiais ir objektyviaisiais kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau nustatyti ir atlyginti asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir suponuojančiais pareigą preciziškai įvertinti konkrečios situacijos aplinkybes. Taigi, priteisiamas neturtinės žalos dydis nustatomas visų pirma atsižvelgiant į kompensuojamąją neturtinės žalos paskirtį ir remiantis teisingo neturtinės žalos atlyginimo idėja. Neturtinės žalos prigimtis lemia ir šios žalos įrodinėjimo specifiką. Neturtinės žalos dydis, išreikštas pinigais, skirtingai nei atlyginant turtinę žalą, neturėtų būti įrodinėjamas, o yra nustatomas teismo pagal konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. Taigi, neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nukentėjusiojo prašomas priteisti neturtinės žalos dydis negali būti vertinamas kaip nustatytas, nes jo nustatymas yra priskirtas teisingumą vykdančiam subjektui – teismui. Taigi ieškovų prašoma atlyginti neturtinės žalos suma vertinama kaip nevaržanti teismo diskrecijos nustatyti neturtinės žalos dydį konkrečioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2013).

7923.

80Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str. 1 d.).

8124.

82Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250 str. 2 d.), tačiau šioje teisės normoje nepateiktas išsamus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų sąrašas, nes atsižvelgęs į bylos aplinkybes teismas gali pripažinti reikšmingais ir kitus kriterijus. Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad turi būti įvertinta kriterijų, turinčių įtakos neturtinei žalai nustatyti, visuma ir neturi būti sureikšminamas nė vienas jų atskirai. Teisingam kompensacijos už neturtinę žalą dydžio nustatymui svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos, nes civilinėje teisėje galioja principas, kad kuo aukštesnė ir svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji turėtų būti ginama. Kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymu saugoma teisinė vertybė, taigi neturtinė žala patiriama individualiai, todėl, be CK 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardytų ir teismo konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintų aplinkybių, kaip į vieną iš kriterijų neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti teismas privalo atsižvelgti į pažeistos teisinės vertybės pobūdį, specifiką, kaip į objektyvų kriterijų siekiant užtikrinti nukentėjusiojo patirtą dvasinį bei fizinį skausmą kuo labiau kompensuojantį ir kartu lygiateisiškumo bei proporcingumo principus atitinkantį neturtinės žalos atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2012).

8325.

84Nustatyta, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė nekokybiškai atliko apeliantės (vartotojos) durų apdailą (2016 m. kovo 15 d. prekių (darbų) perdavimo-priėmimo aktas), o šis trūkumas buvo pašalintas tik 2018 m. vasario 15 d. Tačiau byloje kilo ginčas, ar šis ilgai trunkantis nepatogumas (kad apeliantė patyrė nepatogumus pripažino ir pirmosios instancijos teismas) sukėlė apeliantei neturtinę žalą. Atsakovė nurodo, jog atliktų darbų trūkumas nebuvo pašalintas taip ilgai, nes apeliantė nebendradarbiavo (sutartu laiku neįsileido į namus, vėliau jau reikalavo pakeisti kartu ir šarvo duris), t. y. trūkumų šalinimas užtruko dėl apeliantės kaltės, o atsakovė buvo aktyvi, ką pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas negali su tuo sutikti, nes:

851) apeliantė apie nekokybiškai atsakovės atliktus darbus (nekokybišką durų apdailą) žodžiu pranešė 2016 m. balandžio 13 d. ir tai buvo pažymėta priede prie sutarties Nr. EP 6012 (antrosios sutarties), t. y. atsakovė jau 2016 m. balandžio 13 d. žinojo, jog ji darbus pas apeliantę atliko nekokybiškai;

862) 2016 m. gegužės 13 d. prekių (darbų) perdavimo-priėmimo akte prie sutarties Nr. 6120 apeliantė padarė prierašą, kuriame priminė atsakovei apie neištaisytus trūkumus pagal pirmąją sutartį (dėl nekokybiško durų įdėjimo) (t. 1, b. l. 172);

873) byloje nėra pateikta įrodymų (raštų, telefono skambučių išklotinių ir pan.) kad atsakovė siekė kuo greičiau pašalinti esančius trūkumus. Nors atsakovė teigia, kad apeliantė nebendradarbiavo, tačiau byloje nustatyta, kad būtent atsakovė ilgą laiką nesiėmė jokių aktyvių veiksmų esantiems (atsakovės pripažintiems – dėl durų apdailos) trūkumams pašalinti, t. y. nuo 2016-04-13 (nustatytas darbų trūkumas) iki 2017-12-12, kada vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovams atliekant durų apžiūrą atsakovės atstovas pasiūlė pakeisti durų apvadus, tačiau apeliantė atsisakė (t. 1, b. l. 9-10). Apeliantė neigia atsakovės nurodomas aplinkybes, kad su apeliante buvo tartasi dėl darbų trūkumų šalinimo ir apeliantė tiek 2016 m. liepos 13 d., tiek 2017 m. vasario 27 d. neįsileido atsakovės darbuotojų. Pažymėtina, kad atsakovės nurodomas A. K. IĮ 2017-10-24 raštas (t. 1, b. l. 84), kuris neva patvirtina ji buvo 2016 m. birželio 6 d. nuvykusi pas apeliantę, šios aplinkybės nepatvirtina, nes jame nenurodyta, kad atsakovės atstovas buvo nuvykęs pas apeliantę; jame nurodyta, kad A. K. IĮ direktorius V. T. buvo nuvykęs apžiūrėti jų gamintų durų, kuris konstatavo, jog durys kokybiškos ir funkcionuoja gerai, tačiau apie durų apvadus šiame rašte nekalbama. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie neva buvusį susitarimą su apeliante dėl atvykimo 2016 m. liepos 13 d. ir 2017 m. vasario 27 d. šalinti darbų trūkumų ir apie tai, kad šiomis dienomis buvo atvykę atsakovės darbuotojai, kurių apeliantė neįsileido, todėl negalima laikyti, jog byloja šios aplinkybės nustatytos;

884) 2017 m. birželio 29 d. apeliantė išsiuntė atsakovei raštą dėl nekokybiškų darbų atlikimo (t. 1, b. l. 5-6);

895) 2017 m. rugsėjo 29 d. apeliantė pakvietė antstolę, kuri konstatavo faktines aplinkybes dėl darbų trūkumų;

906) 2017 m. spalio 13 d. apeliantė kreipėsi į Vartotojų teisių tarnybą dėl atsakovo darbų trūkumų.

91Taigi, nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad apeliantė buvo žymiai aktyvesnė, siekdama pašalinti darbų trūkumus, o atsakovė, priešingai nei ji teigia, nebuvo aktyvi ir nesiėmė per protingą terminą pašalinti savo atliktų darbų trūkumų (pakeisti durų apvadus).

9226.

93Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nustatytos aplinkybės, kai atsakovė, žinodama apie atliktų darbų trūkumus (juos pripažindama – dėl durų apvadų), jų nepašalino per protingą terminą (trūkumai pašalinti tik 2018 m. vasario 15 d.), neabejotinai sukėlė nepatogumus ir išgyvenimus bei papildomus rūpesčius apeliantei, kas sudaro pagrindą priteisti apeliantei neturtinę žalą. Nustatant neturtinės žalos dydį, atsižvelgtina į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus bei į tai, kad 1) apeliantė šiame ginče nebuvo pakankamai sąžininga ir siekė įrodyti didesnius darbų trūkumus, negu buvo nustatyti, t. y. nurodė, kad buvo nekokybiškos durys, kas byloje nepasitvirtino; 2) nustatyti mažareikšmiai darbų trūkumai (nekokybiškai sudėti durų apvadai); 3) turtinė žala apeliantei neatsirado (atsakovė pašalino trūkumus), o šių trūkumų vertė (apvadai ir jų sudėjimas), atsižvelgiant į durų kainą su apvadais (285 Eur) bei jų montavimo kainą (78 Eur už 5 objektų sumontavimą), taip pat yra labai nedidelė; 4) apeliantės gyvenimo kokybė dėl šių trūkumų nepablogėjo (išskyrus tai, kad reikėjo rūpintis trūkumų ištaisymu). Taigi, neturtinės žalos dydis nustatytinas – 50 Eur.

9427.

95Apeliantės ieškinį patenkinus iš dalies, jai iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

9628.

97Apibendrinant visus apeliantės argumentus pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

9829.

99Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė tiek materialinės teisės normas (dėl neturtinės žalos priteisimo), tiek procesinės teisės normas dėl įrodymų vertinimo (CPK 178 str., 185 str.), dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo atmestas, todėl šioje dalyje teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį patenkinti iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

10130.

102Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies panaikintinas ir ieškovės ieškinys iš dalies tenkintinas, keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Perskirstant bylinėjimosi išlaidas, įvertintini ir apeliantės motyvai dėl per didelių atsakovės prašomų (teismo priteistų) priteisti išlaidų už advokato padėjėjos suteiktas teisines paslaugas.

10331.

104Atsakovė prašo priteisti 484 Eur (242 Eur + 242 Eur) patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokatės padėjėjos suteiktas paslaugas (pasirengimas ir atstovavimas 2018-16-06 teismo posėdyje – 3,07 val.; susipažinimas su byla ir konsultacijos – 3,077 val.) pirmosios instancijos teisme. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio (toliau – rekomendacijos). Rekomendacijų 5 punkte numatyta, kad už padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojamas 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Atsakovės prašomos priteisti išlaidos viršija šiuos maksimalius dydžius, nes už tuo metu teikiamas paslaugas maksimalus užmokesčio dydis buvo 74,14 Eur (2018 m. II ketv. Bruto darbo užmokestis - 926,70 x 80 %) už 1 valandą, kai prašoma po 78,65/78,83 Eur. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdama į rekomendacijose nurodomus maksimalius užmokesčio dydžius, į bylos sudėtingumą (byla nėra sudėtinga, nėra sprendžiamų teisinių klausimų naujumo, ginčo apimtį, turto vertę), į advokato padėjėjos reikalingas darbo ir laiko sąnaudas (iš esmės dubliuojasi teisinės paslaugos, t. y. skaičiuojamas užmokestis tiek už pasirengimą, tiek už susipažinimą, tiek už konsultacijas), sprendžia, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos laikytinos pagrįstomis tik 250 Eur sumoje.

10532.

106Apeliantė prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos 360 Eur (270 Eur – už advokatės teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme; 50 Eur – už faktinių aplinkybių konstatavimą; 40 Eur – žyminis mokestis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose) laikytinos pagrįstomis.

10733.

108Kadangi apeliantės ieškinys patenkintas tik 6 proc. (priteista 50 Eur, kai visa ieškinio suma 900 Eur), todėl apeliantei iš atsakovės priteistina 21,60 Eur (360 x 6 proc.) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Tuo pačiu atsakovei iš apeliantės priteistina 235 Eur (250 x 94 proc.) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atlikus tarp šalių priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, atsakovei iš apeliantės priteistina 213,40 Eur.

10934.

110Byloje susidarė 4,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurių dalis priteistina iš apeliantės, t. y. 4,64 Eur (CPK 96 str.).

111Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

112Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

113Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. sprendimą iš dalies panaikinti.

114Panaikinti teismo sprendimo dalį, kurioje ieškinys dėl neturtinės žalos atmestas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti iš dalies.

115Priteisti ieškovei A. R., a. k. ( - ), iš atsakovės UAB „Egreda“, j. a. k. 302251050, 50 Eur (penkiasdešimt eurų) neturtinei žalai atlyginti ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (50 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo (2018-02-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

116Pakeisti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ją išdėstyti taip:

117-

118priteisti atsakovei UAB „Egreda“, j. a. k. 302251050, 213,40 Eur (du šimtus trylika eurų 40 ct) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės A. R., a. k. ( - );

119-

120priteisti valstybei iš ieškovės A. R., a. k. ( - ), 4,64 Eur (keturis eurus 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

121Kitą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

122Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė A. R., patikslinusi reikalavimus, Kauno apylinkės teismo prašė... 7. 2.... 8. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad pagal 2016 m. vasario 25 d. ir 2016 m.... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „EGREDA“ nesutikdama su patikslintu ieškiniu pateikė... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „VILOGUS“, nesutikdama su patikslintu ieškiniu... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 10 d. sprendimu atmetė patikslintą... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrinimo aktu... 18. 7.... 19. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „EGREDA“ elgesys nebuvo pasyvus,... 20. 8.... 21. Teismas sutiko, kad ieškovė patyrė tam tiktų nepatogumų dėl netinkamos... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 9.... 24. Apeliaciniu skundu ieškovė A. R. Kauno apygardos teismo prašo panaikinti... 25. 9.1.... 26. nors pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad durų įstatymo... 27. 9.2.... 28. teismas privalėjo griežtai vadovautis šalių pasirašytų sutarčių... 29. 9.3.... 30. teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir buvo šališkas įmonės... 31. 9.4.... 32. teismas neįvertino, kad A. R., kaip vartotojos, teisės buvo pažeidinėjamos... 33. 9.5.... 34. teismas neįvertino, kad sutarties kainą sudarė ne tik 235, 54 Eur dydžio... 35. 9.6.... 36. teismas neįvertino, kad nepatogumus sudarė ne tik vartotojo teisėtų... 37. 9.7.... 38. teismas neįvertino nesąžiningų UAB „EGREDA“ veiksmų santykiuose su A.... 39. 9.8.... 40. teismas neturėjo pagrindo priteisti 484 Eur išlaidų už advokatės... 41. 10.... 42. Atsiliepime atsakovė UAB „EGREDA“, atstovaujama direktoriaus D. P., prašo... 43. 10.1.... 44. darbų atlikimui reikėjo įmontuoti duris, kas savaime suponuoja būtinybę... 45. 10.2.... 46. ieškovė iki antrosios sutarties pasirašymo niekada nesikreipė su jokiomis... 47. 10.3.... 48. vien deklaratyvūs Ieškovės teiginiai apie patirtą įtampą, stresą,... 49. 10.4.... 50. nuo bylos pradėjimo, kuomet buvo pareikštas ieškinys, atsakovę atstovavo... 51. Teismas... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 11.... 54. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 55. 12.... 56. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 57. 13.... 58. Byloje nustatyta, kad 2016 m. vasario 25 d. atsakovė UAB „Egreda“ ir... 59. Dėl sutarties kainos mažinimo... 60. 14.... 61. Apeliantė prašo sumažinti sutarties kainą 100 Eur dėl netinkamo sutarties... 62. 15.... 63. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog vertinant tai, kad atliktų darbų... 64. 16.... 65. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 66. 17.... 67. Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario 15 d. atsakovė pašalino daikto... 68. Dėl neturtinės žalos... 69. 18.... 70. Apeliantė prašo priteisti 800 Eur neturtinės žalos dėl to, kad atsakovė,... 71. 19.... 72. Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės reikalavimą motyvuodamas... 73. 20.... 74. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės skundas dėl... 75. 21.... 76. CK 6.363 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pardavėjas visais atvejais... 77. 22.... 78. Vartotojo teisė į neturtinės žalos atlyginimą tiesiogiai įtvirtinta... 79. 23.... 80. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 81. 24.... 82. Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250... 83. 25.... 84. Nustatyta, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė nekokybiškai atliko... 85. 1) apeliantė apie nekokybiškai atsakovės atliktus darbus (nekokybišką... 86. 2) 2016 m. gegužės 13 d. prekių (darbų) perdavimo-priėmimo akte prie... 87. 3) byloje nėra pateikta įrodymų (raštų, telefono skambučių išklotinių... 88. 4) 2017 m. birželio 29 d. apeliantė išsiuntė atsakovei raštą dėl... 89. 5) 2017 m. rugsėjo 29 d. apeliantė pakvietė antstolę, kuri konstatavo... 90. 6) 2017 m. spalio 13 d. apeliantė kreipėsi į Vartotojų teisių tarnybą... 91. Taigi, nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad apeliantė buvo žymiai... 92. 26.... 93. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nustatytos aplinkybės,... 94. 27.... 95. Apeliantės ieškinį patenkinus iš dalies, jai iš atsakovės priteistinos 5... 96. 28.... 97. Apibendrinant visus apeliantės argumentus pažymėtina, jog kasacinio teismo... 98. 29.... 99. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 101. 30.... 102. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies panaikintinas ir... 103. 31.... 104. Atsakovė prašo priteisti 484 Eur (242 Eur + 242 Eur) patirtų bylinėjimosi... 105. 32.... 106. Apeliantė prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos 360 Eur (270 Eur – už... 107. 33.... 108. Kadangi apeliantės ieškinys patenkintas tik 6 proc. (priteista 50 Eur, kai... 109. 34.... 110. Byloje susidarė 4,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 111. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 112. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 113. Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 10 d. sprendimą iš dalies... 114. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kurioje ieškinys dėl neturtinės žalos... 115. Priteisti ieškovei A. R., a. k. ( - ), iš atsakovės UAB „Egreda“, j. a.... 116. Pakeisti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ją... 117. -... 118. priteisti atsakovei UAB „Egreda“, j. a. k. 302251050, 213,40 Eur (du... 119. -... 120. priteisti valstybei iš ieškovės A. R., a. k. ( - ), 4,64 Eur (keturis eurus... 121. Kitą teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 122. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....