Byla 2-240/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1332-273/2013 nutraukta akcinės bendrovės „Aušra“ restruktūrizavimo byla (tretieji asmenys – M. Ž., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Sapnų sala“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Aušra“ direktoriaus V. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1332-273/2013 nutraukta akcinės bendrovės „Aušra“ restruktūrizavimo byla (tretieji asmenys – M. Ž., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Sapnų sala“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo dėl to, kad nustatytais terminais nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas.

4Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi akcinei bendrovei (toliau – ir AB) „Aušra“ iškėlė restruktūrizavimo bylą ir nustatė šešių mėnesių terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos parengti ir pateikti AB „Aušra“ restruktūrizavimo planą. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartimi terminas AB „Aušra“ restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas vienam mėnesiui (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalis), tačiau planas nebuvo parengtas ir pateiktas tiek restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirtam administratoriui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tiek teismui. Dėl šių priežasčių administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu (įmonės restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutraukė AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (įmonės restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas) ir išaiškino pareigą, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui pateikti pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Restruktūrizuojamos akcinės bendrovės (toliau – ir RAB) „Aušra“ direktorius V. D. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį ir pratęsti RAB „Aušra“ restruktūrizavimo plano pateikimo terminą vienam mėnesiui. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

91. Po nutarties iškelti AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo prasidėjo vasara, kai daugelis darbuotojų atostogauja, todėl negalėjo pateikti restruktūrizavimo planui parengti reikalingos informacijos.

102. 2013 metų birželį iš darbo išėjo 19 iš 30 RAB „Aušra“ darbuotojų, todėl likusiems darbuotojams padidėjo darbo krūvis.

113. RAB „Aušra“ direktorius ir vyriausioji buhalterė ne kartą vyko į komandiruotes į užsienį ir negalėjo laiku parengti restruktūrizavimo plano.

124. Ieškovas vykdo derybas su galimais investuotojais ir potencialiais klientais, numatomos sandorių sumos siekia milijonus. Susitarimams, kurie turi atsispindėti restruktūrizavimo plane, pasirašyti reikia daugiau laiko.

135. Ieškovas neturi patirties rengiant restruktūrizavimo planą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Sąlygos, kurioms esant, teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, nustatytos ĮRĮ 28 straipsnyje. Skundžiama nutartimi buvo nutraukta RAB „Aušra“ restruktūrizavimo byla tuo pagrindu, kad per teismo nustatytą terminą nebuvo pateiktas įmonės restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalį restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

17Atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą Kauno apygardos teismas iškėlė 2013 m. kovo 18 d. nutartimi. Šia nutartimi buvo nustatytas šešių mėnesių terminas nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos parengti ir pateikti teismui AB „Aušra“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Nors nutartis iškelti AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo tik 2013 m. gegužės 16 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-1458/2013 Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį paliko nepakeistą, ši aplinkybė neturėjo įtakos termino pateikti restruktūrizavimo planą pabaigai. Tiek įstatyme (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis), tiek Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartyje termino restruktūrizavimo planui pateikti pradžia siejama ne su nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena, bet su jos priėmimo diena, be to, nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą yra vykdytina skubiai (ĮRĮ 7 straipsnio 6 dalis), jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Taigi terminas pateikti RAB „Aušra“ restruktūrizavimo planą pasibaigė 2013 m. rugsėjo 19 d., o aplinkybė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis įsiteisėjo tik 2013 m. gegužės 16 d., kartu su kitomis faktinėmis aplinkybėmis gali būti įvertinta sprendžiant termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo klausimą.

18Pagal bylos duomenis RAB „Aušra“ direktorius V. D. 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo pateikęs pirmosios instancijos teismui prašymą (4 t., b. l. 145-146) pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti trims mėnesiams ir nurodęs, kad tinkamai parengti restruktūrizavimo planą būtinas ilgesnis laikotarpis. Prašyme taip pat buvo nurodyta, kad teismo nustatytu terminu parengti planą nebuvo galimybės dėl padidėjusio darbuotojų darbo krūvio, kuris susidarė 19 iš 30 darbuotojų išėjus iš darbo, bei dėl to, kad vasaros laikotarpiu dėl atostogų nebuvo galimybės laiku gauti planui parengti reikalingų duomenų. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi pratęsė terminą restruktūrizavimo planui parengti vienam mėnesiui, tačiau ir pasibaigus pratęstam terminui restruktūrizavimo planas nei administratoriui, nei teismui nebuvo pateiktas. Pažymėtina, kad byloje apskritai nėra jokių duomenų apie plano rengimo eigą, todėl nėra galimybės įvertinti, ar plano rengimui skirtas laikas buvo efektyviai išnaudotas.

19Pirmosios instancijos teismą apie tai, kad ĮRĮ bei 2013 m. spalio 2 d. nutartyje nustatytais terminais neparengtas restruktūrizavimo planas bei šis plano projektas nepateiktas nei įmonės dalyvių susirinkimui, nei jos savininkams, nei administratoriui, informavo administratorius, pateikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (4 t., b. l. 151-152). Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nagrinėjo 2013 m. lapkričio 12 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Apie šio klausimo nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, susijusią su AB „Aušra“ restruktūrizavimo plano pateikimu bei nustatytu terminu šiam planui pateikti, atsižvelgęs į tai, kad planas nebuvo pateiktas ĮRĮ bei pirmosios instancijos teismo nustatytu terminu, nutraukė AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą.

20RAB „Aušra“ direktorius V. D. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo tuo pagrindu, kad turėtų būti pratęstas terminas restruktūrizavimo planui parengti dar vienam mėnesiui. Pažymėtina, kad atskirajame skunde nėra nurodyta jokių faktinių ir teisinių aplinkybių, kurių pagrindu apeliacinės instancijos teismas turėtų pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės tik apie tai, kad turėtų būti pratęstas terminas restruktūrizavimo planui parengti, bei aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo, nes pirmosios instancijos teismui iki buvo priimta skundžiama nutartis nebuvo nurodytos aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas 2013 m. spalio 2 d. nutartyje nustatytu terminu. Primintina, kad šia nutartimi terminas pateikti restruktūrizavimo planą buvo pratęstas vienam mėnesiui. Pažymėtina, kad baigiantis šiam nustatytam terminui nei administratoriui, nei pirmosios instancijos teismui nebuvo nurodytos jokios aplinkybės, dėl kurių nebus laiku pateiktas restruktūrizavimo planas, nebuvo pateikti įrodymai, kad dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima laiku parengti šio plano, nebuvo prašoma pratęsti minėtą terminą. Pasibaigus pratęstam terminui, restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas administratoriui (ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalį, restruktūrizavimo planas, kuriam pritarė įmonės dalyvių susirinkimas, restruktūrizavimo administratoriui turi būti pateikiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki teismo nustatyto termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą teismui pabaigos). Iš administratoriaus nurodytų aplinkybių matyti, kad su juo nebendradarbiaujama, nereaguojama į administratoriaus priminimus, prašymus, administratoriui nebuvo žinoma AB „Aušra“ restruktūrizavimo plano rengimo eiga, realios priežastys, dėl kurių restruktūrizavimo planas laiku nebuvo parengtas.

21Atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus dėl termino pratęsimo, pažymėtina, kad apeliantas siekia, jog terminas restruktūrizavimo planui parengti būtų pratęstas dar vienam mėnesiui, t. y. viršijant įstatyme (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis) nustatytą maksimalų terminą (6 mėnesiai nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo ir dar vienas mėnuo, kuriuo šis terminas gali būti pratęstas). Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmenims, dėl svarbių priežasčių neparengusiems restruktūrizavimo plano per nustatytą terminą, terminas išskirtiniais atvejais gali būti pratęsiamas ilgesniam nei ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatytam laikotarpiui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2013), o praleistas terminas gali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011). Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad tiek RAB „Aušra“ direktoriaus V. D. 2013 m. rugsėjo 30 d. prašyme pratęsti terminą trims mėnesiams, tiek atskirajame skunde iš esmės nurodomos tos pačios RAB „Aušra“ restruktūrizavimo planą laiku parengti trukdžiusios aplinkybės: darbuotojų darbo krūvio padidėjimas dėl darbuotojų skaičiaus sumažėjimo ir tai, kad vasarą dėl atostogų nebuvo galimybės laiku gauti restruktūrizavimo planui parengti reikalingų duomenų. Kartu su atskiruoju skundu nepateikti įrodymai, patvirtinantys atskirajame skunde nurodytas kitas aplinkybes – derybas su potencialiais investuotojais ir klientais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 12, 178 straipsniai), nors derybos dėl užsakymų 2013 metais, kaip nurodyta dar restruktūrizavimo plano metmenyse (1 t., b. l. 87), vyko jau 2013 metų sausį. Minėtų aplinkybių nepatvirtina duomenys apie tai, kad RAB „Aušra“ vadovas ir buhalterė termino restruktūrizavimo planui parengti laikotarpiu ne kartą vyko į komandiruotes.

22Pažymėtina, kad vadovaudamiesi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kooperacijos principais (CPK 7, 8 straipsniai), kurie aktualūs ir įmonių restruktūrizavimo bylose (CPK 1 straipsnio 1 dalis), proceso dalyviai privalo bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, rūpintis proceso eiga ir greitu bylos išnagrinėjimu, tačiau atsakovas RAB „Aušra“ šios pareigos nevykdė nei teismo, nei paskirto administratoriaus atžvilgiu, t. y. administratoriui neteikė restruktūrizavimo procese reikalingos informacijos (4 t., b. l. 111, 151, 154), o teismui – išsamių duomenų apie restruktūrizavimo plano rengimo eigą. RAB „Aušra“ vadovas V. D. procesiniuose dokumentuose teismui apsiriboja tik deklaratyvaus pobūdžio ir kartojamais argumentais, dėl ko restruktūrizavimo planas nebuvo parengtas ĮRĮ nustatytu terminu.

23Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas nutartyje nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra teisinga tiek galiojančios teisės taikymo, tiek bylos faktų nustatymo ir jų vertinimo požiūriu, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo šią išvadą pripažinti nepagrįsta ir neteisėta. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti nepakeista.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi akcinei bendrovei (toliau... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutraukė AB... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Restruktūrizuojamos akcinės bendrovės (toliau – ir RAB) „Aušra“... 9. 1. Po nutarties iškelti AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą... 10. 2. 2013 metų birželį iš darbo išėjo 19 iš 30 RAB „Aušra“... 11. 3. RAB „Aušra“ direktorius ir vyriausioji buhalterė ne kartą vyko į... 12. 4. Ieškovas vykdo derybas su galimais investuotojais ir potencialiais... 13. 5. Ieškovas neturi patirties rengiant restruktūrizavimo planą.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Sąlygos, kurioms esant, teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, nustatytos... 17. Atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą Kauno apygardos teismas... 18. Pagal bylos duomenis RAB „Aušra“ direktorius V. D. 2013 m. rugsėjo 30 d.... 19. Pirmosios instancijos teismą apie tai, kad ĮRĮ bei 2013 m. spalio 2 d.... 20. RAB „Aušra“ direktorius V. D. atskirajame skunde prašo panaikinti... 21. Atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus dėl termino pratęsimo,... 22. Pažymėtina, kad vadovaudamiesi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei... 23. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas nutartyje nurodytus... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....