Byla 2-1458/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo akcinės bendrovės „Aušra“ direktoriaus V. D. pareiškimas ir atsakovui akcinei bendrovei „Aušra“ iškelta restruktūrizavimo byla, tretieji asmenys M. Ž., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Sapnų sala“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo akcinės bendrovės „Aušra“ direktoriaus V. D. pareiškimas ir atsakovui akcinei bendrovei „Aušra“ iškelta restruktūrizavimo byla, tretieji asmenys M. Ž., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Sapnų sala“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių atsisakymo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindus.

6Ieškovas AB „Aušra“ direktorius V. D. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą bei paskirti restruktūrizavimo administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, tačiau susiduria su laikinais finansiniais sunkumais dėl ekonominės krizės. Atsakovas planuoja gauti pajamas iš išnuomoto turto, didinti apyvartą, grąžinti skolas iš parduoto ilgalaikio turto, kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo iš debitorių, didinti įstatinį kapitalą.

7Trečiasis asmuo M. Ž. prašė atsisakyti kelti atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą, nes jo finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, kas patvirtina atsakovo nemokumą.

8Trečiasis asmuo B UAB „Sapnų sala“ nenurodė savo pozicijos dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas iš byloje esančių finansinių duomenų nustatė, kad atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma nežymiai viršija pusę atsakovo turimo turto; atsakovo nuostoliai mažėja; atsakovas sumažino įsiskolinimų dydį kreditoriams iš viso 334 639 Lt suma. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pastaruoju metu atsakovas turi finansinių sunkumų, tačiau 1991 m. įsteigta įmonė tebevykdo pagrindinę ūkinę-komercinę veiklą – knygų spausdinimą ir įrišimą, kitos produkcijos spausdinimą, ką patvirtina galiojančios darbo sutartys su 29 darbuotojais (t.1, b.l. 129-200, t.2, b.l.4-36). Įvertinęs šiuos duomenis, teismas nusprendė, kad atsakovas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo atidėjo tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti arba atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

11Teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog restruktūrizavimo laikotarpiu bus atsisakyta netipinių poligrafinių paslaugų ir jos bus perduotos specializuotoms įmonėms; dalis ilgalaikio turto bus parduota, o gautos lėšos bus panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais ir apyvartinių lėšų didinimui; taip pat jau pasirašytas akcijų perleidimo ketinimo protokolas dėl 500 000 Lt investicijų, didinant įstatinį kapitalą; planuojamos papildomos įplaukos iš patalpų nuomos per metus apie 150 000 Lt; planuojama išieškoti įsiskolinimus iš debitorių, parduodant juos profesionalioms skolų išieškojimo agentūroms; vyksta derybos dėl didelių užsakymų su Baltarusijos, Rusijos, Prancūzijos leidyklomis dėl konkrečių užsakymų 2013 metams. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad atsakovas deda pastangas sėkmingai vykdyti ūkinę veiklą ir sumažinti įsiskolinimus. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano parengimui nustatytas 6 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, todėl teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi pareigos atlikti detalaus restruktūrizavimo metmenų teisinio tyrimo. Tuo tarpu kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime vaidina esminį vaidmenį, kas reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę svarstant konkrečius su plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius argumentus ir tik jie lems, ar tęsis toliau įmonės restruktūrizavimo procesas. Teismas nustatė, kad byloje yra atsakovo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriuo nuspręsta patvirtinti restruktūrizavimo plano metmenis. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, nustatė, kad pateikti metmenys iš esmės atitinka visus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti, nes teismui pateikti restruktūrizavimo plano metmenys susideda iš visų privalomųjų dalių, akcininko sprendimu jie patvirtinti. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas turi finansinių sunkumų ir yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos, būtinos restruktūrizavimo bylai iškelti.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Trečiasis asmuo B UAB „Sapnų sala“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį ir atsisakyti kelti atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą. Nurodo šiuos argumentus:

  1. atsakovo finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, ką patvirtina vien ta aplinkybė, kad atsakovo skola VSDFV nuo 2013 m. kovo 14 d. iki 2013 m. kovo 25 d. padidėjo nuo 128 690,17 Lt iki 143 523,64 Lt. Be to, teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi buvo leidęs atsakovui mokėti darbo užmokestį bei įmokas į VSDFV, tačiau jis to nedarė;
  2. teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo nemokumas yra žymus, nes atsakovo turto vertė nuo 2011 m. iki 2012 m. sumažėjo nuo 3 391 131 Lt iki 1 824 836 Lt, o įsipareigojimai sumažėjo nuo 1 349 299 Lt iki 1 107 800 Lt. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovo trumpalaikio turto vertė yra net 832 851 Lt, taip pat teismas nevertino debitorinių skolų išieškojimo realumo. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovas yra nemokus ir restruktūrizavimo bylos pagalba siekia išvengti bankroto.

14Trečiasis asmuo M. Ž. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama jį tenkinti. Nurodo iš esmės tokius pačius motyvus kaip ir apeliantas. Papildomai pažymi, kad atsakovas nuo 2010 m. netinkamai vykdo prievolę atlyginti žalą, atsiradusią dėl suluošinimo darbe. Šiuo metu atsakovo skola siekia 5 542,52 Lt, neįskaitant delspinigių.

15Atsakovas AB „Aušra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Teigia, kad trečiasis asmuo nenurodė, kurios šalies pusėje įstojo į bylą, todėl negalėjo veikti prieš atsakovą. Be to, atsakovas pateikė įrodymus, jog apeliantas nėra atsakovo kreditorius, o apeliantas šių įrodymų neginčijo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad teismas kiekvienu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, turi realias galimybes bei jos valdymo organai iš tikrųjų deda protingas pastangas tam, kad įmonė išvengtų bankroto bei išsaugotų savo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą. Taigi, restruktūrizavimo procesas gali būti pradedamas įmonei, turinčiai finansinių sunkumų, susijusių su jos mokumu, tačiau šie finansiniai sunkumai turi būti laikino, o ne pastovaus pobūdžio, nes priešingu atveju įmonei turėtų būti keliama ne restruktūrizavimo, o bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1880/2012). Būtent dėl šios priežasties bei siekiant apsaugoti kreditorių interesus, įstatymo leidėjas kaip vieną iš trijų atsisakymo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindų numatė atvejį, kuomet teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Kiti du atvejai, kuomet teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą yra tuomet, kai teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų arba kai teismui paaiškėja, kad buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, keliami restruktūrizavimo plano metmenims (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1-2 p.). Nagrinėjamu atveju iš apelianto atskirojo skundo argumentų matyti, kad atsakovas įrodinėja egzistuojant atsakovo nemokumą kaip ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtintą atvejį, kuomet teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

18Iš byloje esančių naujausių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį matyti, kad atsakovo turimo turto balansinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 1 824 836 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 1 107 500 Lt (b.l. 126-127, t. 1). Pradelsti įsiskolinimai, susiję su darbo užmokesčiu, sudarė 396 457 Lt (b.l. 49-50, t.2), Kauno apskrities VMI – 239 903,48 Lt (b.l. 115, t. 2), VSDFV – 128 690,17 Lt (b.l. 116, t. 2), kitiems kreditoriams – 476 884,75 Lt (b.l. 118-125, t. 2). Iš viso atsakovo pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudaro 1 241 935,40 Lt. Nepaisant to, iš atsakovo pateiktų darbo sutarčių matyti, kad atsakovo įmonėje dirba kelios dešimtys darbuotojų (b.l. 129-200, t. 1; b.l. 4-36, t. 2). Nors sumažėjo atsakovo turimo turto vertė, bet kartu sumažėjo ir atsakovo mokėtinos sumos kreditoriams (b.l. 126-127, t. 1). Atsakovas toliau vykdo savo ūkinę-komercinę veiklą bei deda pastangas mokumui atkurti, inicijuojant atsakovo restruktūrizavimo procesą. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse yra įvardintos konkrečios ekonominės priemonės, kuriomis bus bandoma atkurti atsakovo veiklos perspektyvas (b.l. 69-90, t. 1). Atsakovo debitorinių skolų išsiieškojimas yra nurodytas tik kaip viena iš ekonominių priemonių atsakovo mokumui atkurti (b.l. 83, t. 1). Kaip kitos priemonės atsakovo mokumui atkurti nurodytos atsakovo turto pardavimas ir išnuomavimas, atsakovo vykdomos tam tikros rūšies nuostolingos veiklos atsisakymas, naujų užsakymų priėmimas ir pan. Taigi, apelianto argumentai apie atsakovo debitorinių skolų beviltiškumą nepaneigia kitų atsakovo nurodytų ekonominių priemonių atsakovo mokumui atkurti tikėtino perspektyvumo. Todėl minėtas apelianto argumentas atmetamas kaip nepakankamas atsakovo akivaizdžiam nemokumui įrodyti (CPK 12 ir 178 str.). Be to, nei vienas iš didžiausių atsakovo kreditorių nenurodė prieštaraująs restruktūrizavimo bylos iškėlimui, įskaitant ir VSDFV, kuriai atsakovo įsiskolinimas padidėjo. Vien ta aplinkybė, kad atsakovo įsiskolinimai didėja VSDFV, o jo turtas mažėja patvirtina atsakovo prastą finansinę padėtį, tačiau pati savaime ši aplinkybė nepaneigia restruktūrizavimo galimybės, apie kurią galima spręsti iš aukščiau minėtų atsakovo išvardintų ekonominių priemonių. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentai, jog atsakovo nemokumą įrodo jo skolos didėjimas VSDFV bei turto vertės mažėjimas, atmetami kaip nepakankami atsakovo akivaizdžiam nemokumui įrodyti (CPK 12 ir 178 str.). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas nėra pagrindas atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą; tokiu atveju iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1880/2012). Todėl nagrinėjamu atveju apeliantui neįrodžius, kad byloje esantys duomenys patvirtina ilgai besitęsiantį beviltišką atsakovo nemokumą be galimybės jį eliminuoti, vien formalus atsakovo nemokumas nesudaro pagrindo atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu ar kitais ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1-2 punktais.

19Įvertinus aukščiau išvardintas bylos faktines aplinkybes bei apelianto B UAB „Sapnų sala“ atskirojo skundo argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai skundžiama nutartimi iškėlė atsakovui AB „Aušra“ restruktūrizavimo bylą. Todėl nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat nenustačius CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), apelianto B UAB „Sapnų sala“ atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Ieškovas AB „Aušra“ direktorius V. D. pateikė teismui pareiškimą,... 7. Trečiasis asmuo M. Ž. prašė atsisakyti kelti atsakovui AB „Aušra“... 8. Trečiasis asmuo B UAB „Sapnų sala“ nenurodė savo pozicijos dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė atsakovui AB... 11. Teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Trečiasis asmuo B UAB „Sapnų sala“ pateikė atskirąjį skundą,... 14. Trečiasis asmuo M. Ž. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 15. Atsakovas AB „Aušra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 18. Iš byloje esančių naujausių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį... 19. Įvertinus aukščiau išvardintas bylos faktines aplinkybes bei apelianto B... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....