Byla 2-3212-550/2013
Dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui R. B. dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo R. B. 7804,61 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 2539,86 Lt negrąžintas kreditas 861,96 Lt palūkanos ir 4402,79 Lt delspinigiai, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 234,00 Lt žyminį mokestį ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2013-11-28 CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas R. B. 2006-05-31 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052030-36, remiantis kuria atsakovui buvo suteiktas 6500,00 Lt kreditas su 8,25 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, o atsakovas šia sutartimi įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2010-05-30 (per 48 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.) (b. l. 8-12). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktos 2013-11-07 pažymos dėl skolos bankui (b. l. 17), atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė, negrąžino 2539,86 Lt kredito dalies ir priskaičiuotų 861,96 Lt palūkanų. 2013-10-10 rašytiniu įspėjimu ieškovas pranešė atsakovui, kad nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo iki 2013-11-10, sutartis nuo 2013-11-10 bus vienašališkai nutraukta ir bus vykdomas skolos išieškojimas (b. l. 15). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki nustatyto termino būtų įvykdęs ieškovo reikalavimą ir sumokėję pradelstas mokėti įmokas.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870, 6.873, 6.886 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Remiantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Ieškovo pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių susiklosčius sutartiniams prievoliniams santykiams, atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė - nustatytais terminais ir dalimis negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad kredito grąžinimo terminas yra pasibaigęs, į tai, kad atsakovas nurodyto įsiskolinimo (negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų dydžio) neginčijo, nepateikė įrodymų, kad tinkamai įvykdė prievolę grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl 2539,86 Lt negrąžinto kredito ir 861,96 Lt priskaičiuotų palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 4402,79 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (4402,79 Lt) viršija negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų sumą (3401,82 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovų priteistina 2201,40 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų sumai, priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 168,10 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) 2539,86 Lt (du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis litus 86 ct) negrąžinto kredito, 861,96 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną litą 96 ct) palūkanų, 2201,40 Lt (du tūkstančius du šimtus vieną litą 40 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 168,10 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis litus 10 ct) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Informuoti:

17- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

18- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai