Byla e2-3855-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – ir UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. R. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3

 1. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. R. 231,70 Eur negrąžintos paskolos, 249,71 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2014-04-08 atsakovas su pradine kreditore – UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 72,41 Eur dydžio kreditą 3 mėnesių terminui. 2014-05-09 atsakovas pateikė prašymą papildomai 72,41 Eur kredito sumai, o 2014-06-30 pateikė prašymą dar papildomai 86,89 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-02-08. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 231,70 Eur. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-08-29 vienašališkai nutraukė sutartį. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.
 3. 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.
 4. Ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovui V. R. 2018-08-10 įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatytu būdu (t. y. asmeniškai). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė, o ieškovė ieškinyje yra išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių, taigi yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Teismas konstatuoja:

5ieškinys tenkinamas iš dalies.

 1. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovo V. R. 2014-04-08 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9822625001 (toliau – sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 72,41 Eur dydžio kreditą 3 mėnesių terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p. atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 p., 2014-05-09 atsakovas pateikė prašymą papildomai 72,41 Eur kredito sumai, o 2014-06-30 pateikė prašymą dar papildomai 86,89 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kada atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-02-08. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 231,70 Eur. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-08-29 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.
 2. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.
 3. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovui nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurį reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovui kylą sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti naujajai kreditorei iš atsakovo 231,70 Eur negrąžintą kreditą ir 46,64 Eur dydžio sutartines palūkanas (paskaičiuotas iki sutarties nutraukimo, t. y. iki 2014-08-29), kurios yra protingo dydžio bei atitinka sąžiningą skolinimo verslo praktiką, yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1-2 dalys).
 4. Ieškovė prašo priteisti ir 203,07 Eur palūkanų (skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014-08-30 iki 2015-05-22). Tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (2012-10-25 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga).
 5. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.
 6. Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis taipogi negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.), į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis).
 7. Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata ginčo Sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad joje nurodyta maksimali netesybų riba gali būti taikoma kaip orientacinė vertinant iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018, 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018; Kauno apygardos teismo 2018-04-19 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-729-273/2018; Šiaulių apygardos teismo 2018-06-18 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-483-368/2018, 2018-06-13 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-448-368/2018 ir kt.).
 8. Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 proc. dydžio, kuris, teismo vertinimu, atitinka sąžiningumo bei protingumo kriterijus (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas po sutarties įvykdymo praleidimo dienos tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovo priteistinos 25,05 Eur palūkanos (278,34 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.
 9. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).
 10. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 303,39 Eur (231,70 Eur + 46,64 Eur + 25,05 Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-07-25) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 11. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 63,02 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 15 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
 12. Valstybei iš ieškovės ir atsakovo proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

6ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

7Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo V. R. (asmens kodas ( - ) 231,70 Eur (du šimtus trisdešimt vieną eurą ir 70 ct) negrąžinto kredito, 46,64 Eur (keturiasdešimt šešis eurus ir 64 ct) sutartinių palūkanų, 25,05 Eur (dvidešimt penkis eurus ir 05 ct) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (303,39 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-07-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Kitą ieškinio dalį atmesti.

9Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo V. R. (asmens kodas ( - ) 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

11Ieškovė per 20 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai