Byla 2-708-514/2012
Dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui E. I. dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7241,84 Lt pradelsto negrąžinto kredito, 427,31 Lt palūkanų, 697,91 Lt delspinigių, 7,1 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 7241,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100 Lt nuostolių bei bylinėjimosi išlaidas, esant LR CPK numatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių. Nurodo, kad ieškovas su atsakovu 2006-03-23 pasirašė kreditavimo sutartį Nr. 1244-06IL (toliau – sutartis), kurios pagrindu atsakovui suteikė 20000 Lt vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms, terminui iki 2011-02-28. Kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip nurodyta įmokų mokėjimo grafike. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, nuo 2009-07-31 vartojimo kredito ieškovui nemokėjo, o nuo 2009-08-31 nevykdė pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu. 2012-03-05 pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 7241,84 Lt, nesumokėtų palūkanų suma – 427,31 Lt. Už laiku negrąžintą vartojimo kreditą ir nesumokėtas palūkanas pagal sutarties bendrosios dalies 39 p. kredito gavėjas (atsakovas) įsipareigojo mokėti ieškovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito sumos ir 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos. Prašomi priteisti 697,91 Lt delspinigiai yra paskaičiuoti sutrumpinto senaties termino netesyboms ribose už pradelstas atsiskaityti 182 dienas už laikotarpį nuo 2011-09-08 iki 2012-03-08. Kadangi atsakovas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo priteistinos 7,1 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo 7241,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 ir 2 d., sutarties specialiosios dalies 5.1 p.). Ieškovas iki kreipimosi dėl šios skolos priteisimo ieškiniu, kreipėsi į teismą su pareiškimu CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, tačiau 2011-07-26 išduotas teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-1233-514/2011 teismo nutartimi panaikintas, skolininkui neįteikus procesinių dokumentų. Ieškovas patyrė 100 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį, todėl šie ieškovo patirti 100 Lt nuostoliai priteistini iš atsakovo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka – asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2006-03-23 sudarė kreditavimo sutartį Nr.1244-06IL (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 20000 Lt vartojimo kreditas. Iš pateikto įmokų mokėjimo grafiko pagal sutartį matyti, kad atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2011-02-28; mokėti 7,1 procentų dydžio metines palūkanas už paimtą kreditą; prisiimtus įsipareigojimus vykdyti laiku pagal kredito grąžinimo grafiką, o už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas, kiekvieną pradelstą dieną mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties specialiosios dalies 5 p., bendrosios dalies 9, 39 p.). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nuo 2009-07-31 nemokėjo vartojimo kredito, nuo 2009-08-31 – palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu ir liko skolingas ieškovui 7241,84 Lt negrąžinto kredito, 427,31 Lt palūkanų, 697,91 Lt delspinigių, iš viso 8367,06 Lt.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai – suteikė atsakovui 20000 Lt dydžio kreditą, tačiau atsakovas laiku kredito negrąžino, nevykdė kitų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį, todėl laikomas pažeidusiu prievolę. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo (CPK 178 str.), byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų yra pagrįstas, iš atsakovo priteistina 7241,84 Lt negrąžinto kredito ir 427,31 Lt nesumokėtų palūkanų.

7Remiantis CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str., sutarties specialiosios dalies 5 p. nustatytu 7,1 proc. metinių palūkanų dydžiu, iš atsakovo ieškovui priteistinos

87,1 procentų dydžio sutartinės palūkanos už 7241,84 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Atsakovas sutarties bendrosios dalies 39 p. įsipareigojo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo laiku negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų, įmokų už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal ieškovo delspinigių paskaičiavimą, delspinigiai sudaro 697,91 Lt už 182 dienas, t. y. po 0,05 procento nuo nesumokėtų 7241,84 Lt negrąžinto kredito ir 427,31 Lt nesumokėtų palūkanų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovo sutartiniai įsipareigojimai ieškovo atžvilgiu nėra įvykdyti, o šalys sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju (CK 6.258 str.), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 697,91 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas kredito ir palūkanų įmokas.

10Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 251 Lt žyminio mokesčio ir 1210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1461 Lt (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

12Ieškovo prašomos priteisti jo patirtos 100 Lt išlaidos (įvardytos nuostoliais), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu per antstolį, priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų, tačiau teismo nepriteistinos, kadangi ieškovas nepateikė duomenų apie šių paslaugų apmokėjimą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš E. I. 7241,84 Lt (septynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt vieną litą 84 ct) negrąžinto kredito, 427,31 Lt (keturis šimtus dvidešimt septynis litus 31 ct) palūkanų, 697,91 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt septynis litus 91 ct) delspinigių, 7,1 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 7241,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1461 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų AB DNB bankui.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai