Byla 1-49-363/2012
Dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai ir nežymiai surikdyta kitų žmonių sveikata

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,

2sekretoriaujant D. A.,

3dalyvaujant prokurorui B. R.,

4nukentėjusiajai V. J.,

5nukentėjusiųjų atstovui adv. G. L.,

6civilinio atsakovo UAB „( - )“ atstovams: M. A., L. P.,

7ekspertui R. P. P.,

8viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje A. N., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Kelmės r., Lietuvos Respublikos pilietis, profesinio išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis UAB „( - )“ vairuotoju-ekspeditoriumi, gyv. ( - ), Naujojoje Akmenėje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

9kad kaltinamasis A. N. vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai ir nežymiai surikdyta kitų žmonių sveikata.

10Tai yra jis, 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 17.30 val., Plungės r. Pauošnių k. ribose, kelio Mažeikiai-Plungė-Tauragė 49 km, nereguliuojamoje kelių Mažeikiai-Plungė-Tauragė – Pauošniai-Plateliai sankryžoje, vairuodamas automobilį „Renault Midlum“ valst. Nr. ( - ) nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ir jų turto saugumui, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 9 punkto reikalavimus, apvažiuodamas iš dešinės ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį „Peugeot 206“, valst. Nr. ( - ), vairuojamą V. J., kuri sankryžoje sustojo praleisti į kairę sukančio kito automobilio, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 131 punkto reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sužaloti: V. J. kuri patyrė VII kaklinio stuburo slankstelio keterinės ataugos nedislokuotą lūžimą, kas nukentėjusiajai sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, A. J. kuris patyrė galvos dešinės pusės sumušimą su dešinio smilkinkaulio lūžimu, galvos smegenų sukrėtimą, dešinės ausies būgnelio plyšimą, kas nukentėjusiajam sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, R. J., kuri patyrė galvos smegenų sukrėtimą kas nukentėjusiajai sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą,

11Kaltinamasis kaltu prisipažino ir parodė, kad jis matė, kaip V. J. vairuojamas automobilis artėjo prie sankryžos, prie kurios baltas automobilis VW Passat rodė posūkį. Kadangi iš priekio važiavo kiti automobiliai, VW Passat automobilis sustojo jų praleisti, o V. J. vairuojamas automobilis taip pat pristojo iš galo VW Passat automobiliui, bet posūkio signalo nerodė. Jis pagalvojo, kad nukentėjusiosios vairuojamas automobilis taip pat suks, todėl bandė aplenkti jį iš dešinės. Bet nukentėjusioji tuo metu suktelėjo automobilį į dešinę ir gavosi smūgis. Jis atsitrenkė į nukentėjusiosios vairuojamo automobilio dešinės pusės galą. V. J. vairuotas automobilis išskriejo prieš eismą. Jis iškvietė greitąją med. pagalbą. Mergaitė sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje prisisegusi saugos diržu, o berniukas sėdėjo galinėje sėdynėje, nebuvo prisegtas saugos diržu. Automobilyje vaikiškos kėdutės nebuvo.

12Nukentėjusioji V. J. parodė, kad įvykio dieną važiavo su vaikais į Mažeikius. Mergaitė sėdėjo priekyje šalia jos, o berniukas gale. Abu buvo prisegti saugos diržais, tik sėdynių vaikams neturėjo. Prisimena, kad ties Plunge pravažiavo žiedą sankryžoje link Mažeikių, daugiau nieko neprisimena. Prabudo nuo vaikų šauksmo. Matė, kad berniukui iš ausies bėgo kraujas, stovėjo policija, greitoji. Juos su vaikais išvežė į ligoninę.

13Liudytojas A. S. parodė, kad jis važiavo baltu VW Passat automobiliu ir sankryžoje link Platelių suko į kairę. Kadangi iš priekio parvažiavo automobiliai, sulėtino automobilio greitį iki 20 km/h, kad juos praleistų, sustojęs nebuvo. Matė iš galo parvažiuojantį Peugeot automobilį, kuris taip pat lengvino greitį, sustojęs nebuvo. Kai iš priekio automobiliai pravažiavo, jis pasuko link Platelių į kairę. Pavažiavęs nuo 20 iki 40 metrų, išgirdo trenksmą. Susidūrimo nematė.

14Teismo med. ekspertas R. P. P. parodė, kad jis patvirtina surašytas išvadas dėl nukentėjusiųjų patirtų sužalojimų autoįvykio metu. Negali pasakyti, ar A. J. patirti sužalojimai buvo patirti jam esant prisisegus saugos diržu. Tiek V. J., tiek A. J. ateityje gali jausti patirtų sužalojimų pasekmes.

15Iš Telšių apskrities VPK Plungės r. PK tyrėjo 2011-08-24 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2011-08-24 apie 17.30 val. kelių Mažeikiai-Plungė-Tauragė ir Pauošniai-Plateliai sankryžoje krovininis automobilis „Renault Midlum 180.12“ valst. Nr. ( - ) priklausantis UAB „( - )“, registruotai Mažeikiuose, ( - ), vairuojamas blaivaus A. N., gim. ( - ), gyv. Naujoji Akmenė, ( - ), važiuodamas Mažeikių kryptimi tiesiai, norėdamas dešiniuoju kelkraščių apvažiuoti į kairę link Platelių sukantį automobilį ir jam iš paskos važiavusį automobilį „Peogeot 206“ valst. Nr. ( - ) (vokiški), vairuojamą V. J., gim. ( - ), gyv. Vokietijoje, kliudė pastarojo automobilio galą, dėl ko šis išvažiavo į priešingą eismo juostą ir kelkraštį. Eismo įvykio metu sužalota automobilio „Peogeot 206“ vairuotoja V. J., kuri dėl kaklo 7-ojo slankstelio lūžimo išleista gydytis ambulatoriškai, bei keleivis A. J., gim. ( - ), gyv. Vokietijoje, kuris dėl galvos smegenų sutrenkimo ir dešiniojo smilkinkaulio lūžimo išvežtas gydyti į Klaipėdos m. vaikų ligoninę. (b.l. 3)

16Autoavarijos vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra nereguliuojamoje sankryžoje kelių Mažeikiai-Plungė-Tauragė ir Puošniai-Plateliai. ( b.l. 4-9)

17Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu V. J. padaryti šie sužalojimai: VII kaklinio stuburo slankstelio keterinės ataugos nedislokuotas lūžimas. Sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą. (b.l. 50)

18Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu A. J. padaryti šie sužalojimai: galvos dešinės pusės sumušimas su dešinio smilkinkaulio lūžimu, galvos smegenų sukrėtimu, dešinės ausies būgnelio plyšimas. Sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą. (b.l. 52-53)

19Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu R. J. padaryti šie sužalojimai: galvos smegenų sukrėtimas. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. (b.l. 55-56)

20Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 str., visuma patvirtina, kad kaltinamasis A. N. 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 17.30 val., Plungės r. Pauošnių k. ribose, kelio Mažeikiai-Plungė-Tauragė 49 km, nereguliuojamoje kelių Mažeikiai-Plungė-Tauragė – Pauošniai-Plateliai sankryžoje, vairuodamas automobilį pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta V. J. ir A. J. sveikata ir nežymiai sutrikdyta R. J. sveikata, todėl jo veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

21Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

22Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

23Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 str. 1 ir 2 d., ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė neatsargų nusikaltimą, nusikalto pirmą kartą, charakterizuojamas teigiamai, turi šeimą, dirba, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam terminuoto laisvės atėmimo bausmę artimą įstatymo numatytam bausmės vidurkiui už padarytą veiką ir atidedant paskirtos bausmės vykdymą.

24Kardomoji priemonė kaltinamajam-rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paskirta pagrįstai, todėl iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeičiama.

25Civilinis ieškinys.

26Nukentėjusioji nurodė, kad automobilį ji buvo įvertinusi 18000 Lt, nes tiek už jį perkant buvo sumokėta. Draudimo bendrovė už automobilį jai sumokėjo 3200 eurų, likusią nesumokėtą dalį žalos už automobilį prašo priteisti iš atsakovų. Automobilį pardavė už 2500 Lt. Taip pat draudimo bendrovė jai sumokėjo kelionės išlaidas ir negautas pajamas, todėl šios ieškinio dalies atsisako.

27Jai yra atlyginta 3816 Lt neturtinės žalos, likusią neatlygintą neturtinės žalos dalį-8184 Lt prašo priteisti iš atsakovų. Rositai yra atlyginta 1000 Lt, likusią neatlygintą neturtinę žalą- 5000 Lt prašo priteisti iš atsakovų, Augustui yra atlygintos gydymo išlaidos ir 3816 Lt neturtinės žalos, likusią neatlygintą neturtinę žalą-14184 Lt prašo priteisti iš atsakovų.

28Visiems yra likusios pasekmės po autoįvykio. Mergaitei dažnai skauda nugara, o berniukas buvo gydomas ligoninėje, turi labai didelį baimės jausmą. Jai pačiai taip pat skauda sprandas kai keičiasi orai. Po autoįvykio Lietuvoje išbuvo 3 savaites. Neišėjo į darbą, buvo nedarbinga, jai skaudėjo.

29Liudytojas D. J. parodė, kad po autoįvykio visiems nukentėjusiesiems jaučiasi likusios pasekmės. Vaikai dažniau serga. Buvo sugadintas šeimos automobilis, kuris iki įvykio buvo techniškai tvarkingas ir su visais privalumais ir reikalingas šeimos poreikiams. Už automobilį buvo sumokėję 7000 eurų, o grąžinta 3000 eurų. Už automobilio saugojimą Lietuvoje jis sumokėjo 900 Lt.

30Kaltinamasis ieškinį pripažino iš dalies. Neturi lėšų žalai atlyginti.

31Civilinio atsakovo UAB „( - )“ atstovas M. A. parodė, kad ieškinį bendrovė pripažįsta tik iš dalies. Nesutinka su automobilio verte, nes nėra pagrįsta dokumentais, be to automobilis nuo įsigijimo iki įvykio jau buvo nusidėvėjęs. Jų pateiktais duomenimis automobilio rinkos vertė yra 11000 Lt. Neturtinės žalos atlyginimo įvertinimą palieka spręsti teismui. Prašo atsižvelgti į tai, kad pati ieškovė nesaugojo vaikų, nes jiems nebuvo įrengtos kėdutės, kurioms esant vaikai tokių traumų nebūtų patyrę.

32Civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad draudimo bendrovė dėl eismo įvykio išmokėjo: V. J.- 7604,92 Lt (tame tarpe: 3816 Lt dėl neturtinės žalos, 2722 Lt kelionės išlaidų ir 1066,92 Lt dėl negautų pajamų); R. J.-1000 Lt dėl neturtinės žalos; A. J.-3983 Lt (tame tarpe: 3816 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 167 Lt gydymo ir kelionės išlaidų). Mano, kad savo prievolę draudimo bendrovė yra įvykdžiusi.

33Nukentėjusiųjų civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies (LR BPK 113 str., LR CK 6.250 str. ir 6.263 str. 2 d.)

34Automobilio, kurį autoįvykio metu vairavo kaltinamasis, valdytojas buvo atsakovas UAB „( - )“. Automobilio valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta draudimo bendrovėje AB „Lietuvos draudimas“.

35Draudimo bendrovė vadovaudamasi LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 d. išmokėjo nukentėjusiesiems: V. J.- 7604,92 Lt (tame tarpe: 3816 Lt dėl neturtinės žalos, 2722 Lt kelionės išlaidų ir 1066,92 Lt dėl negautų pajamų); R. J.-1000 Lt dėl neturtinės žalos; A. J.-3983 Lt (tame tarpe: 3816 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 167 Lt gydymo ir kelionės išlaidų). Taip pat išmokėjo 11.103 Lt D. J. patirtų nuostolių už sugadintą automobilį bei jo transportavimą (b.l. 141). Nukentėjusioji V. J. ir nukentėjusiųjų A. J. bei R. J. atstovė sutiko prašomą priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą mažinti draudimo bendrovės atlygintoje dalyje.

36Teismas daro išvadą, kad, atsižvelgiant į automobilio nusidėvėjimą ir rinkos vertę įvykio metu, automobilio rinkos vertė buvo draudimo bendrovės tinkamai nustatyta, padaryti nuostoliai atlyginti. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad per automobilio valdymo laikotarpį nuo jo įsigijimo 2009-09-01 iki autoįvykio 2011-08-24 būtų ženkliai pagerinta jo vertė, todėl ieškinio dalį dėl prašomos priteisti neatlygintos turtinės žalos atlyginimo priteisimo už sugadintą automobilį atmeta.

37Taip pat teismas daro išvadą, kad sutartinę prievolę dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiesiems atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ įvykdė.

38Pagal LR CK 6.270 str. didesnio pavojaus šaltinio valdytojas privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo.

39Autoįvykio metu nukentėjusieji V. J., A. J. ir R. J. buvo sužaloti, A. J. ir R. J. gulėjo ligoninėje, V. J. gydėsi ambulatoriškai. Visi nukentėjusieji patyrė skausmą, baimę, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus dėl gydymo ir likusių pasekmių, todėl ieškinys iš dalies tenkinamas.

40Nustatant neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad žala padaryta neatsargiais UAB „( - )“ darbuotojo veiksmais, nukentėjusiųjų V. J. ir A. J. sveikata buvo sutrikdyta nesunkiai, R. J.- nežymiai, į patirtus jų išgyvenimus ir nepatogumus, į tai, kad autoįvykio metu A. J. buvo 5 metų amžiaus ir kelių eismo taisyklės nereikalauja tokio amžiaus vaikus vežti specialiose kėdutėse, į draudimo bendrovės atlygintą neturtinės žalos išmoką, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

41Teismas daro išvadą, kad pakankamas neturtinės žalos atlyginimas bus priteisiant iš civilinio atsakovo UAB „( - )“ nukentėjusiesiems V. J. ir A. J. po 3000 Lt, R. J. 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Kita ieškinio dalis atmetama.

42Iš kaltinamojo nukentėjusiajai priteisiamos jos turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (LR BPK 106 str. 2 d.).

43Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d., teismas

Nutarė

44A. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę- 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo.

45Vadovaujantis LR BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

46Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

47Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo UAB „( - )“ į. k. ( - ), buveinė ( - ), Mažeikiuose: 3000 LT (tris tūkstančius litų) V. J., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vokietija; 3000 LT (tris tūkstančius litų) A. J., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vokietija; 1000 LT (vieną tūkstantį litų) R. J., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vokietija, neturtinės žalos atlyginimo. Kitą ieškinio dalį atmesti.

48Priteisti iš A. N. V. J. 2000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti.

49Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,... 2. sekretoriaujant D. A.,... 3. dalyvaujant prokurorui B. R.,... 4. nukentėjusiajai V. J.,... 5. nukentėjusiųjų atstovui adv. G. L.,... 6. civilinio atsakovo UAB „( - )“ atstovams: M. A., L. P.,... 7. ekspertui R. P. P.,... 8. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 9. kad kaltinamasis A. N. vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė... 10. Tai yra jis, 2011 m. rugpjūčio 24 d., apie 17.30 val., Plungės r. Pauošnių... 11. Kaltinamasis kaltu prisipažino ir parodė, kad jis matė, kaip V. J.... 12. Nukentėjusioji V. J. parodė, kad įvykio dieną važiavo su vaikais į... 13. Liudytojas A. S. parodė, kad jis važiavo baltu VW Passat automobiliu ir... 14. Teismo med. ekspertas R. P. P. parodė, kad jis patvirtina surašytas išvadas... 15. Iš Telšių apskrities VPK Plungės r. PK tyrėjo 2011-08-24 tarnybinio... 16. Autoavarijos vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra... 17. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu V. J.... 18. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu A. J.... 19. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu R. J.... 20. Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais... 21. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino... 22. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 23. Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo... 24. Kardomoji priemonė kaltinamajam-rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 25. Civilinis ieškinys.... 26. Nukentėjusioji nurodė, kad automobilį ji buvo įvertinusi 18000 Lt, nes tiek... 27. Jai yra atlyginta 3816 Lt neturtinės žalos, likusią neatlygintą neturtinės... 28. Visiems yra likusios pasekmės po autoįvykio. Mergaitei dažnai skauda nugara,... 29. Liudytojas D. J. parodė, kad po autoįvykio visiems nukentėjusiesiems... 30. Kaltinamasis ieškinį pripažino iš dalies. Neturi lėšų žalai atlyginti.... 31. Civilinio atsakovo UAB „( - )“ atstovas M. A. parodė, kad ieškinį... 32. Civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškinį... 33. Nukentėjusiųjų civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies (LR BPK 113 str.,... 34. Automobilio, kurį autoįvykio metu vairavo kaltinamasis, valdytojas buvo... 35. Draudimo bendrovė vadovaudamasi LR Transporto priemonių valdytojų civilinės... 36. Teismas daro išvadą, kad, atsižvelgiant į automobilio nusidėvėjimą ir... 37. Taip pat teismas daro išvadą, kad sutartinę prievolę dėl turtinės ir... 38. Pagal LR CK 6.270 str. didesnio pavojaus šaltinio valdytojas privalo atlyginti... 39. Autoįvykio metu nukentėjusieji V. J., A. J. ir R. J. buvo sužaloti, A. J. ir... 40. Nustatant neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad žala... 41. Teismas daro išvadą, kad pakankamas neturtinės žalos atlyginimas bus... 42. Iš kaltinamojo nukentėjusiajai priteisiamos jos turėtos išlaidos advokato... 43. Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d., teismas... 44. A. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281... 45. Vadovaujantis LR BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p., bausmės vykdymą atidėti 1... 46. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 47. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo UAB... 48. Priteisti iš A. N. V. J. 2000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų, turėtų... 49. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...