Byla 2-3417-285/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Renatai Spirinai, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Artneda“ administratoriaus „Bankroto administravimo grupė“ atstovui A. G., atsakovui N. K., jo atstovei advokatei Eglei Grucytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Artneda“ ieškinį atsakovui N. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo N. K. 84.748,81 Lt dydžio žalos atlyginimą ieškovo naudai. Ieškovas ieškinyje (3-6 b.l.) nurodė, kad 2010-09-02 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Artneda“ iškelta bankroto byla. 2012-06-04 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Artneda“ bankroto byloje buvo atstatydintas bankroto administratorius G. P. ir paskirtas naujas bankroto administratorius A. G..

4Naujasis administratorius, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, patikrino įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir nustatęs pažeidimus reiškia ieškinį atsakovui dėl UAB „Artneda" padarytos žalos atlyginimo.

5Ieškovas nurodė, kad 2010-03-01 UAB „Artneda“ iš bendrovės kasos išmokėjo A. S., kuris iki 2008-06-04 buvo bendrovės akcininkas ir steigėjas, 55.332,12 Lt, tačiau šią ūkinę operaciją patvirtinančių rašytinių įrodymų prie kasos knygos nėra pridėta. 2010-09-07, t.y. po bankroto bylos iškėlimo teisme, atsakovui N. K. buvo grąžinta 10.230,00 Lt paskola. Paskolos išmokėjimas fiksuotas UAB „Artneda" kasos knygoje ir 2010-09-07 kasos išlaidų orderyje.

62010-08-26 UAB „Artneda“ per atsakovą N. K. iš UAB „Kaimo sodyba" pirko rąstų sandarinimo priemonių „Perma-Chink“ už 9648,54 Lt bei tą pačią dieną už 8156 Lt iš UAB „Statybos investicijos“ pirko medienos pjovimo darbus.

7Ieškovas mano, kad šios ūkinės operacijos atliktos siekiant pasisavinti įmonės turtą, kadangi po 7 dienų - 2010-09-02 Kauno apygardos teismas UAB „Artneda" iškėlė bankroto bylą. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad iš bendrovės dokumentų negalima nustatyti kur panaudoti išpjauti rąstai ir sandarinimo priemonės. Juolab, kad šiuo laikotarpiu (2010 m. rugpjūčio mėnesį) bendrovė realios ūkinės veiklos nevykdė, realaus turto balanse neturėjo, todėl atsakovas šias prekes ir paslaugas įsigijo savo reikmėms, tuo padarydamas vadovaujamai bendrovei žalos. Ieškovas laiko, kad 2010 metų kovo - rugsėjo mėnesiais iš bendrovės kasos atsakovas be teisėto pagrindo pasisavino 83,366,66 Lt.

8Taip pat įmonės administratorius nustatė, kad atsakovo, kuris buvo bendrovės vadovas – direktorius - 2010-06-30 įsakymu nurašė tokį turtą: tiesinį pjūklą Makita (264,42 Lt likutinė vertė); kampinį šlifuoklį GWS 11-125 CIE (220,46 Lt likutinė vertė); statybinį nivelyrį BL2L BOSCH (327,30 Lt likutinė vertė); motorinį pjūklą STIHL MS250 (likutinė vertė 569,97Lt). Turtas nėra nudėvėtas, todėl jo nurašymas nėra leistinas, turtas turėjo būti parduotas. Taip elgdamasis atsakovas bendrovei padarė 1382,15 Lt žalos.

9Atsakovas N. K. atsiliepimu (37-39 b.l.) su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas, taip pat dėl praleisto ieškinio senaties termino.

10Atsakovas laikė, kad ieškinys pareikštas suėjus imperatyviam įstatymo terminui. Atsakovas pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. yra imperatyviai nurodyta, kad bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme. Atsakovas laiko, kad ieškiniams pareikšti yra numatytas 6 mėnesių terminas, kuris skaičiuotinas nuo 2012-06-25, kada bankroto administratoriui buvo pateikti visi bankrutavusios bendrovės „Artneda“ dokumentai. Atsakovo nuomone senaties terminas ieškovo reiškiamam ieškiniui pareikšti suėjo 2012-12-25. Ieškovui termino atnaujinti neprašant toks terminas negali būti atnaujintas.

11Taip pat ieškovas laiko, kad ieškinys atmestinas ir kitu pagrindu, nes yra nepagrįstas. Ieškinyje nurodoma, kad 2010-03-01 iš UAB „Artneda“ bendrovės kasos išmokėta A. S. 55.332,12 Lt, tačiau šią ūkinę operaciją patvirtinančių rašytinių įrodymų prie kasos knygos nėra pridėta. Naujai paskirtas bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, kad atgautų visus dokumentus, patvirtinančius ūkines operacijas iš ankstesniojo bankroto administratoriaus, t.y. jis nesiėmė jokių veiksmų, kad tinkamai vykdytų jam įstatymo suteiktas teises ir pareigas.

12Atsakovas nesutinka, kad iš UAB „Kaimo sodyba“ pirkdamas rąstų sandarinimo priemonių „Perma-Chink“ už 9648,54 Lt ir iš UAB „Statybos investicijos“ pirkdamas medienos pjovimo darbus už 8156 Lt, tai darė siekiant pasisavinti įmonės turtą, kadangi po kelių dienų Kauno apygardos teismas UAB „Artneda“ iškėlė bankroto bylą. Jis pažymėjo, kad tokios ūkinės operacijos yra pagrįstos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, UAB „Artneda" pagrindinė veiklos sritis buvo rąstinių namų gamyba bei pardavimas. Prekių ir paslaugų pirkimo dokumentai nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka ar pripažinti negaliojančiais. Vien faktas, jog po kelių dienų buvo iškelta bankroto byla nesuteikia galimybės teigti, jog šios operacijos buvo atliktos siekiant pasisavinti įmonės turtą.

13Atsakovas nesutinka, kad 2010-06-30 jis neturėdamas jokio pagrindo įsakymu nurašė turtą - tiesinį pjūklą Makita, kampinį šlifuoklį, statybinį nivelyrą, motorinį pjūklą STIHL MS250. Atsakovui nėra aišku, kuo remiantis bankroto administratorius nurodo, jog nurašytas turtas nebuvo nudėvėtas, ieškinyje nenurodoma koks yra sukauptas nusidėvėjimas ir kokia yra nustatyta likutinė vertė nurašytam ilgalaikiui turtui. Šioms aplinkybėms pagrįsti nėra pateikta jokių konkrečių įrodymų.

14Atsakovo nuomone ieškovas nenurodė visų jo civilinės atsakomybės elementų. Ieškovas turi įrodinėti atsakovo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę, kaip civilinės atsakomybės sąlygą ir žalą. Tačiau ieškinyje visiškai nenurodo kuo pasireiškė neteisėti atsakovo veiksmai, išmokant tam tikras pinigų sumas iš bendrovės kasos A. S., įmonės kreditoriams ar kitiems asmenims. Pažymėtina ir tai, jog įmonė iki šiol yra skolinga ne tik pačiam atsakovui, bet ir kitiems fiziniams asmenims, tiekėjams. Visos perkamos prekės buvo perduodamos įmonei. Nėra aišku kuo remiantis ieškovas teigia, jog įgytos prekės ir paslaugos buvo naudojamos asmeniniams poreikiams tenkinti.

15Ieškinys tenkintinas.

16UAB „Artneda“ 2010 m. rugsėjo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius (7 b.l.). 2012 m. birželio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Artneda“ bankroto byloje buvo atstatydintas bankroto administratorius G. P. ir paskirtas naujas bankroto administratorius A. G. (b.l. 9). Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Artneda“ bendrovės vadovu nuo 2007 m. liepos mėnesio buvo atsakovas N. K. (b.l. 57).

17CK 6.263 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.

18Atsakovas UAB „Artneda“ bendrovės vadovo (direktoriaus) pareigas ėjo nuo 2007 m. liepos mėnesio. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis).

19Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo – fiduciariniai – santykiai. Įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tokia pozicija yra išsakoma ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2011 m. gegužės 5 d. (Civilinės bylos Nr. 3K-3-228/2011).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija nutartyje, priimtoje 2006 m. gegužės 25 d. (Civilinės bylos Nr. 3K-7-266/2006), yra nurodžiusi, kad jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

21Ieškovo prašomą iš atsakovo priteisti 84.748,81 Lt žalos dydį sudaro: 83.366,66 Lt be pagrindo iš įmonės kasos išmokėtos lėšos ir 1.382,15 Lt žala dėl neteisėto ilgalaikio turto nurašymo.

22Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatas į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

232010 m. kovo 1 d. įrašas bendrovės buhalterinėje knygoje (13 b.l.) nurodo, kad 55.332,12 Lt suma iš bendrovės kasos buvo išmokėta A. S.. Kasos knygoje pasirašė kasininkas – atsakovas N. K.. Tačiau nebuvo surašytas apskaitos dokumentas, kuris keičia įmonės turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimą – kasos išlaidų orderis. Todėl tokio įrašo į apskaitą įtraukti nėra jokio teisėto pagrindo.

24Tokiu pačiu būdu atsakovas pats sau kaip bendrovės kreditoriui 2010 m. rugsėjo 7 d. išmokėjo dalį paskolos 10.230,00 Lt (18,19 b.l.). Pažymėtina tai, kad atsakovas šį veiksmą, kuris keičia (blogina) įmonės finansinę padėtį, atliko po to, kai Kauno apygardos teisme buvo priimta nutartis iškelti bendrovei bankroto bylą. Nors atsakovas ir buvo bendrovės kreditoriumi, tačiau būdamas bendrovės administracijos vadovu – direktoriumi – priimdamas tokį sprendimą ne tik suteikė sau palankesnę padėtį lyginant su kitais kreditoriais, tačiau ir veikė iš esmės savo, o ne vadovaujamos bendrovės interesais. Be to, paskolos grąžinimą fiksuojantis dokumentas neatitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo keliamiems reikalavimams - nėra pinigų gavėjo, kasininko ir įmonės vadovo parašų (18,19 b.l.).

25Nutartis iškelti bankroto bylą bendrovei priimta 2010 m. rugsėjo 2 d., tačiau 2010 rugpjūčio 24 d. atsakovas, atstovaudamas bendrovę, įsigijo rąstų sandarinimo priemonių už 9.648,54 Lt (21, 22 b.l.) ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. pirko medienos pjovimo paslaugas (23, 24 b.l.). Ieškovas nurodė, kad nėra fiksuota kur šios medžiagos buvo panaudotos įmonės ūkinėje veikloje. Atsakovas ne tik nepateikė jokių duomenų (dokumentų), nes atsakovas tokių dokumentų gali ir neturėti, tačiau jis net nepaaiškino ir nenurodė, kaip pirktos medžiagos ir paslaugos yra susijusios su konkrečiais bendrovės vykdytais darbais iki bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nenurodė, o įmonės apskaitos duomenyse nėra užfiksuota, kaip ir kokiems darbams vykdyti buvo panaudotos pirktos sandarinimo medžiagos ir medienos pjovimo paslaugos.

262010 m. birželio 30 d. atsakovas savo įsakymu nurašė ilgalaikį turtą: tiesinį pjūklą Makita; kampinį šlifuoklį GWS 11-125 CIE; statybinį nivelyrį BL2L BOSCH; motorinį pjūklą STIHL S250.

27Nurašymo akte yra fiksuotos likutinės turto vertės, bendra likutinė daiktų vertė

281.382,15 Lt. Duomenų, kad turtas yra netinkamas naudoti ar, kad šis turtas pripažintas nusidėvėjusiu taip pat nėra pateikta. Todėl teismas daro išvadą, kad nurašyti minėtą turtą atsakovas neturėjo teisinio pagrindo, o taip elgdamasis iš esmės elgėsi neteisėtai ir priešingai juridinio asmens, kurio vadovu jis buvo, interesams.

29Teismas laiko, kad atsakovo N. K. veiksmai tiek 2010-03-01 iš bendrovės kasos A. S. išmokant 55.332,12 Lt sumą, tiek 2010-09-07, t.y. po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, sau pačiam grąžinant 10.230,00 Lt paskolos sumą, tiek ir

302010 m. birželio 30 d. įsakymu nurašant įmonės turtą: tiesinį pjūklą Makita; kampinį šlifuoklį GWS 11-125 CIE; statybinį nivelyrį BL2L BOSCH; motorinį pjūklą STIHL MS250, yra priešingi juridinio asmens valdymo organų pareigoms, nurodytoms CK 2.87 straipsnyje. Todėl teismas laiko, kad tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti veiksmai CK 2.246 straipsnio prasme kaip atsakovo civilinės atsakomybės sąlyga.

31Tuo pačiu teismas pažymi, kad CK 6.263 straipsnio 1 dalis įtvirtina bendrąjį (generalinį) deliktą, kuris reiškia, jog neteisėtu elgesiu, sukeliančiu civilinę atsakomybę, laikytinas bet koks žalos padarymas, jei jis atitinkamomis sąlygomis negali būti pateisinamas. Kaip minėta, atsakovui kaip juridinio asmens vadovui buvo keliami padidinti rūpestingumo ir atidumo kriterijai ir reikalavimas veikti išimtinai juridinio asmens interesais.

32Tiek atsakovas, tiek atsakovo atstovė nei atsiliepime, nei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu nepateikė įrodymų ir nenurodė argumentų kaip ieškinyje nurodyti veiksmai – lėšų išmokėjimas iš įmonės kasos be kasos išlaidų orderio, statybinių medžiagų ir medienos pjovimo darbų pirkimas bei ilgalaikio turto nurašymas konkrečiomis sąlygomis buvo pateisinami ir pagrįsti.

33Atsakovas bylą nagrinėjant teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nurodė, kad 2008 metais buvo prarasti (dingę) įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, dalis jų buvo surasti, kita dalis buvo atkuriama užvedant naują kasos knygą. Nesant įmonėje kasos knygos, faktinės ūkinės operacijos buvo atliktos pusę metų anksčiau nei jos fiksuotos finansiniuose įmonės apskaitos dokumentuose. Atsakovas taip pat nurodė, kad buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės apskaitos dokumentų dingimo (57 b.l.). Iš atsakovo aiškinimų matyti, kad tyrimas buvo atliekamas ikiteisminio tyrimo įstaigos – finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (58 b.l.).

34Civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai) lemia bylos nagrinėjimą ir jo ribas teisme. Laisvos savo teisėmis disponuoti ir lygiavertės šalys rungiasi siekdamos teismui įrodyti tam tikrų aplinkybių buvimą ar nebuvimą, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Šių principų turinys reiškia, kad besikreipiantis į teismą ar nuo pareikšto ieškinio besiginantis subjektas, pats pasirenka ir apsisprendžia, kokiu būdu ir kokia apimtimi gins savo teisę ar ginsis nuo reiškiamo ieškinio. Pačios šalys savo procesiniais veiksmais nustato bylos nagrinėjimo ribas. Teismas byloje keliamus klausimus ir prašymus išnagrinėja jų reikalavimų ribose, o šių ribų laikymasis ir jų neperžengimas laiduoja teismo nešališkumo realizavimą. Kiekviena šalis nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikia leistinus ir su nagrinėjama byla susijusius įrodymus (CPK 176 straipsnis). Pats teismas įrodymus savo iniciatyva renka tik įstatyme numatytais atvejais – nedispozityvinėse bylose.

35Atsakovas teismo posėdžio metu nurodytoms aplinkybėms pagrįsti jokių įrodymų nepateikė, įrodymų buvimo vietos nenurodė ir prašymų juos išreikalauti nepareiškė. Teismas, būdamas ginče besirungiančių lygių šalių nešališku arbitru, pats negali veikti kokios nors šalies procesiniais interesais. Juolab, kad atsakovas yra atstovaujamas advokatės, profesionalios teisininkės, kurios uždavinys dėti visas pastangas ir profesinį žinojimą, kad jos kliento – atsakovo – interesai procese būtų tinkamai įgyvendinami. Atsakovui ir atsakovo atstovei nereiškiant jokių prašymų pats teismas savo iniciatyva šioje byloje įrodymų nerenka ir bylą nagrinėja pagal byloje esančius įrodymus. Įvertinęs šias aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

36Atsakovas prašo atmesti ieškovo ieškinį ir tuo pagrindu, kad ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi praleidęs Įmonių bankroto įstatyme numatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą.

37Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio, reglamentuojančio administratoriaus teisinį statusą, 2 dalies 8 punkte nurodoma, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Šiame punkte nurodytą 6 mėnesių terminą administratoriaus prašymu teismas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

38Atsakovas laiko, kad nurodomas 6 mėnesių terminas yra ieškinio senaties terminas, per kurį administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir per 6 mėnesius pareiškia ieškinius teisme.

39Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka ir laiko, kad atsakovas iš esmės netinkamai aiškina Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

40Ieškinio senaties terminas yra įstatymu nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali ginti savo pažeistą teisę, o valstybė garantuoja šios teisės gynybos prievartinį vykdymą (CK 1.124 straipsnis). Atsakovas netinkamai supranta Įmonių bankroto įstatyme 11 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodomą 6 mėnesių terminą. Įmonių bankroto įstatymo paskirtis yra reglamentuoti įmonių bankroto procedūrą. Todėl numatytas 6 mėnesių terminas yra ne ieškinio senaties terminas, o procedūrinis terminas, per kurį bankroto administratorius turi patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius.

41Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo pagrindai ir ieškinio senaties terminai nėra reglamentuojami Įmonių bankroto įstatyme. Bankrutuojančios įmonės administratorius anksčiau šios įmonės sudarytus sandorius gali ginčyti Civiliniame kodekse numatytais sandorių negaliojimo pagrindais ir laikydamasis Civiliniame kodekse numatytų ieškinio senaties terminų. Tokią išvadą galima daryti ir iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutarčių, priimtų 2011 m. vasario 28 d. (Civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2011) ir 2012 m. gruodžio 18 d. (Civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2012).

42Ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Bankrutuojančios įmonės sudarytiems sandoriams nuginčyti taikomi visi bendrieji senaties terminai, nustatyti CK ir kituose įstatymuose. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyta, kad laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie sandorių sudarymą gavimo dienos. Nagrinėjamoje byloje teismas laiko, kad pareikštam reikalavimui turi būti taikomas specialus sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Įvertinus tai, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia yra dokumentų bankroto administratoriui perdavimas 2012 m. birželio 25 d., teismas sprendžia, kad ieškovas keipdamasis į teismą nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo.

43Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikiant ieškinį (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Žyminio mokesčio dydis už reiškiamą reikalavimą yra 2.542 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškinį patenkinus žyminis mokestis iš atsakovo priteistinas valstybei.

44Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje yra 12,00 Lt, ieškinį patenkinus šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 92 straipsnis).

45Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013 m. sausio 17 d. nutartimi (28 b.l.), lieka galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265, 268, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

47Ieškinį tenkinti.

48Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Artneda“, įmonės kodas 300927583, buveinė – Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A, iš atsakovo N. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 84.748,81 Lt (aštuoniasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus ir 81 ct) žalos atlyginimo.

49Priteisti iš atsakovo N. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 2.542,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 12,00 Lt (dvylika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

50Palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui N. K., asmens kodas ( - ) gyv. Kaunas, ( - ) priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ir pinigines lėšas, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, už bendrą 84.748,81 Lt (aštuoniasdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt aštuonių litų ir 81 ct) sumą, taikytas 2013 m. sausio 17 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3417-285/2013 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo N. K. 84.748,81 Lt dydžio... 4. Naujasis administratorius, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010-03-01 UAB „Artneda“ iš bendrovės kasos... 6. 2010-08-26 UAB „Artneda“ per atsakovą N. K. iš UAB „Kaimo sodyba" pirko... 7. Ieškovas mano, kad šios ūkinės operacijos atliktos siekiant pasisavinti... 8. Taip pat įmonės administratorius nustatė, kad atsakovo, kuris buvo... 9. Atsakovas N. K. atsiliepimu (37-39 b.l.) su ieškiniu nesutiko, prašė... 10. Atsakovas laikė, kad ieškinys pareikštas suėjus imperatyviam įstatymo... 11. Taip pat ieškovas laiko, kad ieškinys atmestinas ir kitu pagrindu, nes yra... 12. Atsakovas nesutinka, kad iš UAB „Kaimo sodyba“ pirkdamas rąstų... 13. Atsakovas nesutinka, kad 2010-06-30 jis neturėdamas jokio pagrindo įsakymu... 14. Atsakovo nuomone ieškovas nenurodė visų jo civilinės atsakomybės... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. UAB „Artneda“ 2010 m. rugsėjo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 17. CK 6.263 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis... 18. Atsakovas UAB „Artneda“ bendrovės vadovo (direktoriaus) pareigas ėjo nuo... 19. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 21. Ieškovo prašomą iš atsakovo priteisti 84.748,81 Lt žalos dydį sudaro:... 22. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio... 23. 2010 m. kovo 1 d. įrašas bendrovės buhalterinėje knygoje (13 b.l.) nurodo,... 24. Tokiu pačiu būdu atsakovas pats sau kaip bendrovės kreditoriui 2010 m.... 25. Nutartis iškelti bankroto bylą bendrovei priimta 2010 m. rugsėjo 2 d.,... 26. 2010 m. birželio 30 d. atsakovas savo įsakymu nurašė ilgalaikį turtą:... 27. Nurašymo akte yra fiksuotos likutinės turto vertės, bendra likutinė daiktų... 28. 1.382,15 Lt. Duomenų, kad turtas yra netinkamas naudoti ar, kad šis turtas... 29. Teismas laiko, kad atsakovo N. K. veiksmai tiek 2010-03-01 iš bendrovės kasos... 30. 2010 m. birželio 30 d. įsakymu nurašant įmonės turtą: tiesinį pjūklą... 31. Tuo pačiu teismas pažymi, kad CK 6.263 straipsnio 1 dalis įtvirtina... 32. Tiek atsakovas, tiek atsakovo atstovė nei atsiliepime, nei bylos nagrinėjimo... 33. Atsakovas bylą nagrinėjant teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nurodė,... 34. Civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13... 35. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodytoms aplinkybėms pagrįsti jokių... 36. Atsakovas prašo atmesti ieškovo ieškinį ir tuo pagrindu, kad ieškovas su... 37. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio, reglamentuojančio administratoriaus... 38. Atsakovas laiko, kad nurodomas 6 mėnesių terminas yra ieškinio senaties... 39. Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka ir laiko, kad atsakovas iš esmės... 40. Ieškinio senaties terminas yra įstatymu nustatytas laiko tarpas, per kurį... 41. Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo pagrindai ir ieškinio senaties... 42. Ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 43. Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93... 44. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje yra 12,00 Lt, ieškinį... 45. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013 m. sausio 17 d. nutartimi (28... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265, 268, 269, 270... 47. Ieškinį tenkinti.... 48. Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei... 49. Priteisti iš atsakovo N. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 2.542,00 Lt (du... 50. Palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui N. K.,... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...