Byla 2A-536-267/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkės ir pranešėjos), Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo mažosios bendrijos (toliau – MB) „Kertenio statyba“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimo priimto civilinėje byloje Nr. 2-81-671/2016 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Viprakas” ieškinį atsakovui MB „Kertenio statyba“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas UAB „Viprakas” ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 8364,58 Eur nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

62. Nurodė, kad su atsakovu 2015-03-26 sudarė daugiabučių namų „Liudo Giros g. 20, Semeliškių g. 33, Semeliškių g. 35, Vievio miestas“ fasado ir cokolio apšiltinimo rangos darbų sutartį Nr. VIP-KS-01, 2015-06-02 sudarė daugiabučių namų „Daržų g. 30, Žemaitės g. 4, Rietavas“ fasado, cokolio ir nuogrindos įrengimo rangos darbų sutartį Nr. VIP-KS-02, pagal kurias atsakovas ieškovui turėjo kokybiškai ir laiku atlikti statybos rangos darbus. Pagal sutartį Nr. VIP-KS-01 darbai turėjo būti baigti 2015-07-24, tačiau faktiškai atsakovas juos užbaigė 2015-08-31. Pagal sutartį Nr. VIP-KS-02 atsakovas turėjo pabaigti darbus iki 2015-07-24, tačiau darbų tinkamai neatliko iki šiol. Ieškovas informavo atsakovą apie jo vėlavimą atlikti darbus ir informavo, kad nutrauks sutartį ir reikalaus atlyginti visus nuostolius. Ieškovas atsakovą informavo, kad dėl laikotarpio, kuomet dėl atsakovo kaltės buvo vėluojama atlikti darbus, atsakovas turi kompensuoti pastolių nuomą, pagal sutartį Nr. VIP-KS-02 atsakovas privalo sumokėti ieškovui 3283,46 Eur, o pagal sutartį Nr. VIP-KS-01 – 1581,12 Eur. Be to, atsakovas per ieškovo nurodytus terminus neištaisė atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jis buvo informuotas, todėl ieškovas pasitelkė trečiuosius asmenis nekokybiškai atliktų darbų trūkumams šalinti ir dėl to patyrė 3500 Eur išlaidų, kurias atsakovas turi atlyginti.

73. Atsakovas MB „Kertenio statyba“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neapmokėjo už atliktus darbus ir viršijo maksimalius sutartyje ir įstatymuose nurodytus apmokėjimo terminus, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių darbų kokybę detalizuojančių pretenzijų, piktybiškai vengė priimti atsakovo atliktus darbus, ne laiku ir vangiai pristatė medžiagas į objektus, tai turėjo esminės reikšmės darbų atlikimo terminams. Sutarties neįvykdymo ir nutraukimo neigiamos pasekmės tenka ieškovui ir atsakovas neįgyja prievolės atlyginti nuostolius ieškovui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

94. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu ieškinį tenkino. Iš MB „Kertenio statyba“ priteisė UAB „Viprakas”, 8364,58 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 251 Eur žyminį mokestį. Iš atsakovo MB „Kertenio statyba“ priteisė 6,90 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

105. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog per sutartus prievolei atlikti terminus atsakovas be priežasties neįvykdė darbų arba juos padarė nekokybiškai(su trūkumais) ir pritaikęs atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – be kaltės principą (CK 6.256 str.4 d.) priteisė ieškovui 8364,58 Eur nuostolius, palūkanas ir žyminį mokestį.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

126. Apeliaciniu skundu atsakovas MB „Kertenio statyba“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

136. 1. Ieškovas pirmas iš esmės pažeidė ir nevykdė priešpriešinių pareigų, nepriėmė net ir neginčijamų darbų ir pagrįstų darbo kokybę detalizuojančių pretenzijų, nesumokėjo už darbus numatytais terminais ir tvarka, nepristatė laiku medžiagų, reikalingų darbams atlikti, dėl to buvo sustabdytas sutarties vykdymas. Šalis, kuri šių pareigų nevykdo, praranda teisę į nuostolių atlyginimą ir rangovas nėra atsakingas už tokius nuostolius. Užsakovas gali reikalauti nuostolių tik tada, kai jis pats nesutrukdė rangovui vykdyti terminus. Apelianto nuomone, šiuo atveju pažeisti CK 1.5 straipsnis, laisvo įrodymų vertinimo, bylos betarpiškumo, žodiškumo, koncentruotumo principai, tikėtinumo taisyklė bei įrodymų pripažinimo, išnagrinėjimo bei vertinimo logikos principai, neteisingai taikytos įrodymų vertinimo taisyklės silpnesnei teisinių santykių šaliai. Apeliantas įsitikinęs, kad ieškovas nepagrindė ir neįrodė nuostolių dydžio. Teismas be argumentų nustatė, kad būtent atsakovas pažeidė sutartinius santykius, neatsižvelgė į tai, kad šalys bendradarbiaudamos darbų atlikimo terminus pratęsinėjo, neatskleidė tikrosios sutarties šalių valios, nevertino šalių sąžiningumo. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra neteisėtas, priimtas netinkamai aiškinant ir taikant materialines teisės normas, nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos, todėl teismas neatskleidė bylos esmės. Teismas į bylą neįtraukė trečiuoju asmeniu techninės priežiūros atstovų, todėl prašo šią aplinkybę pripažinti absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu.

147. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Viprakas” prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

157.1. Ieškovas pateikė nemažai dokumentų, kurie patvirtina, kad ieškovas sutartis vykdė tinkamai jų nepažeisdamas, o apeliantas, be deklaratyvių ir menamų ieškovo pažeidimų, jokių savo teiginius patvirtinančių dokumentų nepateikė. Byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovas vėlavo apmokėti apelianto pateiktas sąskaitas, nenurodytas įsiskolinimų dydis, todėl neaišku, kaip vėlavimas atsiskaityti turėjo įtakos darbų atlikimo terminams. Nesutinka su apeliantu, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, betarpiškumo, žodiškumo, bylos koncentruotumo principai. Apeliantas nepagrįstai save laiko silpnesniąja šalimi. Akivaizdu, kad egzistuoja visos civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl iš apelianto priteista 8364,58 Eur suma yra pagrista.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

188. Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys kelia klausimus, kylančius iš statybos rangos sutarties – jos vykdymo, atliktų darbų perdavimo-priėmimo ir rangovo atsakomybės už netinkamos kokybės ir laiku neatliktus darbus.

199. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK6.38 str.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK6.694 str. 4 d.), kuriame yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo – priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

2010. Byloje nustatyta, kad 2015-03-26 šalys sudarė daugiabučių namų „Liudo Giros g. 20, Semeliškių g. 33, Semeliškių g. 35, Vievio miestas“ fasado ir cokolio apšiltinimo rangos darbų sutartį Nr. VIP-KS-01, pagal kurią MB „Kertenio statyba“ (rangovas) įsipareigojo atlikti fasado ir cokolio apšiltinimo darbus Liudo Giros g. 20, Semeliškių g. 33, Semeliškių g. 35, Vievio mieste. Pagal sutarties 5.1 p., 5.1.1 p., darbai turėjo būti atlikti per 3 mėnesius nuo darbų fronto perdavimo dienos, fasado apšiltinimo darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip per 3,5 mėnesius (1 t., 3–13 b. l.). 2015-06-02 ieškovas ir atsakovas sudarė daugiabučių namų „Daržų g. 30, Žemaitės g. 4, Rietavas“ fasado, cokolio ir nuogrindo įrengimo rangos darbų sutartį Nr. VIP-KS-02, pagal kurią MB „Kertenio statyba“ (rangovas) įsipareigojo atlikti fasado, cokolio ir nuogrindos apšiltinimo darbus Daržų g. 30, Žemaitės g. 4, Rietavo mieste. Pagal sutarties 5.1 p., 5.1.1 p., darbai turėjo būti atlikti per 3 mėnesius nuo darbų fronto perdavimo dienos. Žemaitės g. 4 ir Daržų g. 30 cokolio ir nuogrindos įrengimo darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį po darbų fronto perdavimo, Daržų g. 30 fasado įrengimo darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip per 1,5 mėnesį po darbų fronto perdavimo (1 t., 14–23 b. l.).

2111. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo-priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Pagal CK 6.671 straipsnį, jeigu įstatymo ar sutarties pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

2212. Esminiai svarbūs apeliacinio skundo argumentai yra susiję su bylos esmės neatskleidimu. Tokiai apelianto pozicijai teisėjų kolegija iš esmės pritaria. Byloje nustatyta, kad statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas, kuris vadovaujantis sutarčių nuostatomis yra laikomas darbų pabaiga, pagal sutartis Nr. VIP-KS-01 ir Nr. VIP-KS-02 nėra pasirašytas. Byloje esančios tiek ieškovo pretenzijos dėl ne visų, ne laiku ir nekokybiškai vykdomų darbų, tiek atsakovo atsakymai dėl rangos darbų sustabdymo nesulaukus atsiskaitymo neleidžia sutikti su kategoriška teismo išvada, kad tik dėl atsakovo kaltės nebuvo laiku atlikti statybos darbai. Kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, teisėjų kolegijos vertinimu, galima pripažinti ir todėl, kad nagrinėjant bylą nebuvo pakankamai aiškinamasi dėl visų reikšmingų ginčui išspręsti aplinkybių, t. y. atsakovo nurodomų aplinkybių dėl sutarties vykdymo sustabdymo, nemokėjimo už atliktus darbus sutartyje numatytais terminais, nepristatymo laiku medžiagų reikalingų darbams atlikti. Nors teismas nustatė, kad darbai pagal abi sutartis turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2015-07-24, tačiau byloje nenustatyta, kiek tiksliai darbų pagal kiekvieną iš sutarčių atliko atsakovas ir kiek užsakovas už atliktus ir priimtus darbus yra sumokėjęs rangovui.

2313. Ieškovas nurodo, kad darbai pagal sutartį Nr. VIP-KS-02 atlikti nekokybiškai, nustatyti trūkumai, kurių atsakovas per nustatytus terminus nepašalino, todėl ieškovas pasitelkė trečiuosius asmenis, kad trūkumai būtų ištaisyti. Bylos duomenimis UAB „Apdailos fabrikas” taisė rangovo nekokybiškai atliktus darbus pagal defektinius aktus, tačiau šiuo atveju teismas nesiaiškino, ar trečiojo asmens UAB „Apdailos fabrikas” atlikti darbai sutampa su ieškovo nustatytų atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimu, ir neanalizavo, už kokius atliktus darbus ieškovas sumokėjo 3500 Eur UAB „Apdailos fabrikas“. Teismas nepateikė išvadų dėl 2015-10-15 defektinio akto, neanalizavo, ar nustatytų statybos darbų trūkumai yra atsakovo neteisėtų veiksmų ar kitų statybos objektuose dirbusių rangovų, statybos darbų vadovo ar statinio techninę priežiūrą vykdžiusių asmenų veiksmų pasekmė. Dėl šių aplinkybių, vertindama apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos, nes padarytos neapklausus statybos darbų vadovo J. M., statinio techninę priežiūrą vykdžiusio V. P., nepareikalavus statybos darbų žurnalo, statybos darbų techninių/darbo projektų ir neišanalizavus faktinių duomenų apie ginčo šalių atsiskaitymą už faktiškai atliktus statybos darbus pagal ginčo sutartis. Iš naujo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme spręstinas klausimas dėl J. M., V. P. ir UAB „Apdailos fabrikas” patraukimo trečiaisiais asmenimis.

2414. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalis siejo statybos rangos teisiniai santykiai, tačiau neįvertino, kad tai yra subrangos teisniai santykiai. Šiuo atveju CK 6.681 straipsnio, kuriame pateikta statybos rangos sutarties samprata, požiūriu generalinis rangovas veikia kaip užsakovas, o subrangovas – kaip rangovas. Byloje būtina išsireikalauti generalinio rangovo UAB „Viprakas“ ir užsakovų (bylos duomenimis užsakovas yra UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ (2 t., 23–45 b. l.), statybos rangos sutartis, taip pat subrangos sutartį su UAB „Apdailos fabrikas“ ir išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su galimais tiek rangos, tiek subrangos sutarčių įvykdymo terminų pratęsimais.

2515. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimui keliami teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (CPK 263 straipsnis). Teismo sprendimas šiuos reikalavimus atitinka tik tuomet, jeigu teismas, išspręsdamas bylą, teisingai taiko materialiosios ir proceso teisės normas, padarytos išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas byloje reikšmingas aplinkybes ir pagrįstos atitinkamomis teisės normomis (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Pirmiau paminėtus klausimus išspręsti iš esmės pagal byloje pateiktus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės, kadangi byla iš esmės būtų nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Tokia situacija prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas, todėl pirmosios instancijos teismui neatskleidus ginčo esmės, apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas UAB „Viprakas” ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 6. 2. Nurodė, kad su atsakovu 2015-03-26 sudarė daugiabučių namų „Liudo... 7. 3. Atsakovas MB „Kertenio statyba“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 4. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu ieškinį... 10. 5. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog per sutartus... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. 6. Apeliaciniu skundu atsakovas MB „Kertenio statyba“ prašo panaikinti... 13. 6. 1. Ieškovas pirmas iš esmės pažeidė ir nevykdė priešpriešinių... 14. 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Viprakas” prašo... 15. 7.1. Ieškovas pateikė nemažai dokumentų, kurie patvirtina, kad ieškovas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. 8. Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys kelia klausimus, kylančius iš statybos... 19. 9. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 20. 10. Byloje nustatyta, kad 2015-03-26 šalys sudarė daugiabučių namų... 21. 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad rangovas laikomas... 22. 12. Esminiai svarbūs apeliacinio skundo argumentai yra susiję su bylos esmės... 23. 13. Ieškovas nurodo, kad darbai pagal sutartį Nr. VIP-KS-02 atlikti... 24. 14. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalis siejo statybos rangos... 25. 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimui keliami teisėtumo ir... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą panaikinti ir...