Byla 2-1866-715/2013
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KLI LT“ ieškinį atsakovui M. G. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „KLI LT“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama iš atsakovo M. G. priteisti 786,67 Lt skolos, 463,50 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2013-07-01 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje. Atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu atsakovas nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (LR CK 6.2 str.). Paslaugų sutartimi viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (LR CK 6.716 str.).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 22 d. L. P. individuali įmonė ,,Kompiuterinis langas“ pertvarkyta į „KLI LT“, UAB, o po pertvarkymo veikianti bendrovė „KLI LT“, UAB perėmė visas pertvarkytos individualios įmonės ,,Kompiuterinis langas“ teises ir pareigas, turtą ir įsipareigojimus (6–9 b. l.). 2011 m. balandžio 14 d. ieškovė ir atsakovas sudarė kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutartį Nr. 11339 bei interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. 6936, pagal kurias ieškovė įsipareigojo teikti atsakovui kabelinės televizijos paslaugas bei prisijungimo prie interneto tinklo paslaugas, adresu Taikos g. 9-25, Mažeikiai (10-14, 15-18 b.l.). Atsakovas, pasirašęs kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutartį Nr. 11339, įsipareigojo ieškovei už paslaugas sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, o neatsiskaičius su ieškove nustatytu terminu – mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 3.4 p., 10 b.l.). Atsakovas, pasirašęs interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. 6936, įsipareigojo ieškovei už suteiktas interneto paslaugas mokėti už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, o neatsiskaičius su ieškove iki einamojo mėnesio paskutinės dienos - mokėti 0,2 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 2.4 p., 15 b.l.). Taip pat, šalys apibrėžė minėtų sutarčių galiojimo terminus, kad sutartys įsigalioja nuo jų pasirašymo sienos ir galioja 12 mėnesių, jei likus vienam mėnesiui iki sutarties galiojimo pabaigos šalis nepateikia raštiško pasiūlymo kitai šaliai nutraukti sutartis, sutartys laikomos neterminuotos (kabelinės televizijos sutarties 7.1 punktas 11 b.l., interneto paslaugų sutarties 5.1 punktas 16 b.l.). Už laikotarpį nuo

82011-04-14/2011-04-19 (paslaugų teikimo datos) iki 2013-03-31 atsakovui už kabelinės televizijos ir interneto paslaugų teikimą buvo priskaičiuota mokėtina 1092,19 Lt suma, dalį mokesčio, tai yra 305,52 Lt atsakovas sumokėjo, ir liko skolingas 786,67 Lt (19, 28 b.l.). Kadangi vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, laikytina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę (LR CK 6.59 str.).

9Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad reikalavimas dėl 786,67 Lt skolos pagal kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutartį Nr. 11339 ir interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. 6936 yra pagrįstas, įrodytas, todėl pilnai tenkintinas (LR CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.245 straipsnis).

10Kadangi atsakovas praleido atsiskaitymo terminą, ieškovė pagal kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutarties Nr. 11339 7.1 punktą ir interneto paslaugų teikimo sutarties Nr. 6936 5.1 punktą prašė priteisti iš atsakovo 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, t.y. 463,50 Lt.

11Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006). Pagal LR CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su LR CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du: 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, 0,2 procento dydžio delspinigiai, o tai sudaro 73 procentus per metus, laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Taigi, esant LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams bei nesant byloje įrodymų apie ieškovės patirtus nuostolius, susijusius su atsakovo įsipareigojimų nevykdymu, šalių sutartimi nustatytas delspinigių tarifas mažintinas iki 0,02 procento tarifo, kas sudarytų 7,3 procento metinių palūkanų, ir iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 47,19 Lt delspinigių.

12Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2013-06-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)..

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog sumokėjo 72,00 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kuris yra nustatytas minimalus, įskaitant indeksaciją, paduodant ieškinį teisme, todėl ieškovei iš atsakovo žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 str., 82 str.). Taip pat ieškovė patyrė 100,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato paslaugas, kurias pagrindė pridėtais prie ieškinio dokumentais. Atsižvelgus į tai, kad tenkintina tik 66,70 procentų (833,86 Lt / 1250,17 Lt x 100) ieškovės turtinių reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 66,70 Lt (100 Lt x 66,70 %) išlaidų už advokato paslaugas. Iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina 138,70 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285- 287 straipsniai, teismas

Nutarė

15Priimti sprendimą už akių.

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. G., a.k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „KLI LT“:

  • 786,67 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 67 ct) skolos;
  • 47,19 Lt (keturiasdešimt septynis litus 19 ct) delspinigių;
  • 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (833,86 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 138,70 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas M. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

20Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „KLI LT“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai