Byla 1A-20-200-2014

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Angelės Ikasalienės, teisėjų Jurgitos Mačionytės, Jolantos Čepukėnienės, sekretoriaujant Agnei Lopuchinai, Ilonai Lonskai, dalyvaujant prokurorui V. J., nuteistajam A. D., jo gynėjui advokatui D. F., nukentėjusiajam J. J., jo atstovui advokatui D. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendžio, kuriuo A. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 str. 2 d. 2 metų laisvės atėmimo bausme, pagal BK 187 str. 1 d. 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme; vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, paskiriant galutinę bausmę – 2 metų laisvės atėmimą, bausmę atliekant pataisos namuose; BK 64 str. 1 d., 2 d. pagrindu prie paskirtos bausmės visiškai pridėta 2011-10-07 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausmė - bauda, paskiriant 2 metų laisvės atėmimą ir 110 MGL dydžio (14300 Lt) bausmę; iš A. D. priteista 1826,21 Lt UAB „Maxima LT“ naudai, 366,02 Lt Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai, 106,31 Lt turtinės žalos ir 5000 Lt neturtinės žalos J. J. naudai.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4A. D. nuteistas už tai, kad jis 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre „Maxima“, adresu S. B. g. 43, Vilniuje, būdamas sulaikytas apsaugos kambaryje, metė į apsaugos darbuotoją J. J. daiktą, pritaikytą žmogui žaloti, t. y. polietileninį maišelį su trimis alkoholinių gėrimų buteliais ir pataikė J. J. į galvą, nuo smūgio buteliais J. J. nukrito ant grindų, po to A. D. prišoko prie J. J., sudavė jam ne mažiau devynių smūgių kojomis ir kumščiais į įvairias kūno vietas bei sudavė jam smūgį į galvą alkoholinio gėrimo buteliu, padarydamas J. J. nežymų sveikatos sutrikdymą, po ko palaužęs apsaugos darbuotojo pasipriešinimą, pagrobė nuo apsaugos darbuotojo stalo lašinius, kurių vertė 5,28 Lt, aliarmo signalo nešiojamąjį pultelį, kurio vertė 28,51 Lt, ir pasišalino iš įvykio vietos.

5Jis nuteistas ir už tai, kad 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre „Maxima“, adresu S. B. g. 43, Vilniuje, būdamas sulaikytas apsaugos kambaryje, į apsaugos darbuotoją J. J. metęs polietileninį maišelį su trimis alkoholinių gėrimų buteliais, pataikė J. J. į galvą, po to buteliai atšoko ir atsitrenkė į ant stalo stovėjusius monitorius: „Samsung LED“, kurio vertė 880 Lt, „Samsung 620TVL“, kurio vertė 918 Lt, sugadino UAB „Maxima LT“ turtą, kurio bendra vertė 1798 Lt.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis A. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nuosprendį ir jį išteisinti, nurodo, kad teismas, surašydamas apkaltinamąjį nuosprendį, šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305 str. reikalavimus. Skundžiamame nuosprendyje teismas apsiribojo apklaustų liudytojų parodymų išdėstymu, kitų įrodymų turinio perrašymu iš kaltinamojo akto. Teisiamajame posėdyje buvo apklaustas liudytojas D. N., bet jo parodymų teismas nuosprendyje neišdėstė, nepateikė motyvų, dėl ko jų nevertino ir jais nesivadovavo. Liudytojų parodymai buvo nukopijuoti iš kaltinamojo akto, atlikus neženklius stilistinius ir gramatinius pataisymus. Teisiamųjų posėdžių protokoluose užfiksuoti išsamesni apklaustų liudytojų, nukentėjusiojo parodymai, jų atsakymai į papildomus prokuroro, gynėjo, nukentėjusiojo klausimus, kurie turi esmės apeliantui inkriminuotų veikų kvalifikavimui, bet teismas nuosprendyje jų neišdėstė ir neanalizavo.

7Apeliaciniame skunde nurodoma, kad A. D. tikslas buvo iš nukentėjusiojo pasiimti raktus, kad galėtų atsirakinti apsaugos kambarį ir su draugais išeiti, bet jis nesiekė sugadinti turtą ar paimti pultelį, lašinius plėšimo būdu. Tokiu būdu teismas visiškai neanalizavo nusikalstamų veikų – plėšimo ir turto sugadinimo, sudėčių, nenustatė objektyviųjų ir subjektyviųjų šių veikų sudėčių požymių, todėl netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

8Byloje nustatyta, kad apeliantas įvykdė smulkųjį turto pagrobimą vagystės būdu, t. y. iš parduotuvės „Maxima“ pavogė šaltai rūkytus lašinius, kurių kaina 5,28 Lt. Dėl šios veikos jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas (t. 2 b. l. 14) ir paskirta 300 Lt bauda (kvitas apie baudos sumokėjimą yra byloje, t. 2, b. l. 39). Už šį administracinį teisės pažeidimą jis buvo sulaikytas apsaugos darbuotojo, t. y. nukentėjusiojo J. J.. Pristatytas į apsaugos kambarį apeliantas buvo nukentėjusiojo sumuštas, prieš jį apsaugos darbuotojas panaudojo ašarines dujas.

9Nors nukentėjusysis neigia mušęs ir naudojęs dujas, bet tai patvirtino liudytoja E. M., kuri paaiškino, kad atidarius apsaugos kambario duris, pamatė apeliantą pusiau gulintį ant stalo, raudonu veidu. Taip pat šias aplinkybes patvirtino liudytojai L. D. ir D. N., kurie parodė, kad kambaryje A. D. gulėjo ant stalo, jo veidas buvo raudonas, tvyrojo dujų kvapas. Šias aplinkybes vėliau iš dalies patvirtino ir pats nukentėjusysis, kuris teisiamajame posėdyje, peržiūrint vaizdo įrašus, paaiškino, kad rankoje tik laikė dujų balionėlį, bet jo nenaudojo. Tai, kad prieš apeliantą buvo panaudotas smurtas iki nukentėjusiojo sumušimo, patvirtina aplinkybė, kad pateiktame vaizdo įraše, kurį tyrėjui pateikė buvęs policijos pareigūnas, apsaugos vadovas V. V., trūksta 26 min. – būtent to laikotarpio, kuomet A. D. buvo mušamas ir prieš jį panaudotos ašarinės dujos, dėl šios aplinkybės įraše nesimato, kaip į „monitorkę“ užėjo liudytoja E. M.. Teisiamojo posėdžio metu V. V. paaiškino, kad į bylą jis pateikė tik tuos įrašus, kurie, jo manymu, buvo reikšmingi, o kitų neteikė, juos paprašius pateikti, nurodė, kad jie jau neišsaugoti (šių parodymų teismas į nuosprendį neįrašė, jie yra teisiamojo posėdžio protokole).

10Taigi, sistemiškai vertinant įrodymus, matyti, kad tikslo plėšimo būdu antrą kartą pavogti lašinius ir kažkokį tai signalizacijos pultelį pas apeliantą nebuvo nuo pat sulaikymo ir po įvykių. A. D. pradėjo mušti nukentėjusįjį tik dėl to, kad jis atiduotų „monitorkės“ raktus, kad jis, jo brolis ir D. N. galėtų išeiti. Tokius nuteistojo veiksmus išprovokavo pats nukentėjusysis.

11Tai, kad A. D. neturėjo tikslo plėšti, matyti ir iš liudytojo R. R. parodymų, kad judėjimas vyko aiškiai dėl to, kad jie ieškojo nuo tos patalpos rakto, nes durys buvo užrakintos. Vaizdo įraše liudytojas matė, kad jie ieškojo rakto, nepastebėjo, kad būtų sugadinti monitoriai, ar kad tie jaunuoliai ką nors būtų paėmę išeidami iš kambario, jų tikslas buvo raktas. Nukentėjusysis teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad dingo vienas pultelis, kurių buvo du; į monitorius kaltinamasis nesitaikė, taikėsi į jį, į monitorius pataikė netyčia; kaltinamasis jam grasino dėl to, kad jis jo neišleido iš „monitorkės“. Teismas šių parodymų nevertino, nuosprendyje neaptarė, jų neįrašė, parodymai užfiksuoti teisiamojo posėdžio protokole. Maišelis su gėrimais negali būti vertinamas kaip specialiai žmogui sužaloti pritaikytas daiktas. Tai, kad jis išbėgdamas gal ir paėmė lašinius, jokiu būdu negali būti vertinama kaip plėšimas. Jis lašinius jau buvo paėmęs ir už juos nesumokėjęs, po patirto smurto ir nukentėjusiojo patyčių jis bėgdamas sugriebė visus daiktus, už kuriuos susimokėjo – šampaną, tarp jų, matyt, buvo ir lašiniai.

12Apelianto manymu, liko neįrodyta, kad jis pagrobė signalizacijos pultelį. Vaizdo įrašo apžiūros metu nesimato, kad jis nuo stalo paima pultelį. Vaizdo įrašų apžiūros protokole apie jokio pultelio paėmimą nėra nurodyta. Įvykio vietos apžiūros protokole taip pat nenurodyta, kokie konkrečiai daiktai išmėtyti ant stalo. Iš nuotraukų matyti, kad ant stalo stovi 4 monitoriai, vienas jų veikia. Liudytojas R. R. teisme parodė, kad kai atvyko pagal iškvietimą, įvykio vietoje buvo V. V., apsaugos darbuotojų ekipažas, valytoja valė grindis, jis supyko, nes naikinami įrodymai. Byloje (t. 1 b. l. 15) yra 2012-06-06 sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kokius daiktus UAB „Maxima“ pirko atidarant prekybos centrą S. B. gatvėje – 2 monitorius (nors ant stalo stovėjo 4) ir tik vieną signalizacijos pultelį (12 pozicija). Apie jokio antro pultelio įsigijimą įrodymų į bylą nepateikta, nors nukentėjusysis aiškino, kad buvo du, o liko vienas. Kyla pagrįstos abejonės, kad jokio antro pultelio nebuvo, to tyrėjui R. R. nenurodė įvykio vietoje buvęs apsaugos vadovas V. V.. Ši versija, kad neva apeliantas pagrobė pultelį, atsirado praėjus kelioms savaitėms po įvykio. Esant tokioms aplinkybėms, akivaizdu, kad apelianto veiksmuose nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 180 str. 2 d.

13Taip pat teismas nevertino aplinkybių, kad byloje esanti lašinių fotonuotrauka padaryta kitą dieną po plėšimo. Kaip paaiškino V. V., tai ne tie lašiniai, kuriuos A. D. pagrobė. Teismas nevertino, kad jis už lašinių vagystę nubaustas administracine tvarka ir yra sumokėjęs baudą, tokiu būdu teismas pažeidė BPK 305 str. reikalavimus.

14Skunde taip pat nurodoma, kad apeliantas neturėjo tyčios sugadinti svetimą turtą – monitorius. Tai patvirtina ne tik jo parodymai, bet ir liudytojų L. D. bei D. N.. Liudytojas R. R. teisme parodė, kad nepastebėjo, jog būtų sugadinti monitoriai, jam apie tai V. V. nesakė. Nukentėjusysis teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad į monitorius kaltinamasis nesitaikė, pataikė netyčia. Teismas šių parodymų nevertino, nuosprendyje neaptarė.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad versija apie sugadintus monitorius atsirado praėjus kelioms savaitėms. Tyrėjams monitoriai apžiūrai buvo pristatyti praėjus 3 mėnesiams (2013 m. kovo mėn.), apžiūros protokole užfiksuoti tik jų išoriniai trūkumai (aplaistyti ir pan.), byloje nėra išvados, kad jie neveikia – šias aplinkybes turi įrodyti arba teismas, arba civilinis ieškovas, bet teismas tokią išvadą padarė remdamasis tik nukentėjusiojo ir civilinio atstovo parodymais.

16Teismo posėdžiu metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras, nukentėjusysis ir jo atstovas – skundą atmesti.

17Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nuosprendžio dalis, kuria A. D. nuteistas pagal BK 187 str. 1 d. dėl turto sugadinimo, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas nuosprendis – A. D. pagal BK 187 str. 1 d. išteisintinas, kadangi nepadaryta veika, turinti minėto nusikaltimo požymių (BPK 326 str. 4 d., 329 str. 1 p.).

19Pagal BK 187 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą. Turto sunaikinimas ar sugadinimas yra materiali nusikalstama veika, todėl jai būtini įstatyme numatyti padariniai, t. y. turi būti sunaikintas ar sugadintas konkretus turtas. Turtas laikomas sunaikintu, kai jis netenka savo ekonominės ir ūkinės vertės bei jo nebegalima naudoti pagal funkcinę paskirtį. Turto sugadinimas – toks turto savybių praradimo laipsnis, kai jo vertė sumažėja ir jis iš dalies tampa netinkamas naudoti pagal tikslinę paskirtį, bet vartojamosios šio turto savybės gali būti atkurtos.

20Skundžiamu nuosprendžiu apeliantas nuteistas už UAB „Maxima LT“ turto sugadinimą, t. y. už tai, kad 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre „Maxima“, adresu S. B. g. 43, Vilniuje, būdamas sulaikytas apsaugos kambaryje, į apsaugos darbuotoją J. J. metęs polietileninį maišelį su trimis alkoholinių gėrimų buteliais, pataikė J. J. į galvą, po to buteliai atšoko ir atsitrenkė į ant stalo stovėjusius monitorius: „Samsung LED“, kurio vertė 880 Lt, ir „Samsung 620TVL“, kurio vertė 918 Lt. Ši teismo išvada yra grindžiama UAB „Maxima LT“ pateiktu civiliniu ieškiniu (t. 1 b. l. 32), civilinio ieškovo atstovo V. V. parodymais, duotais teismo posėdžio metu (t. 2 b. l. 29 – 32), kad įvykio metu apsaugos kambaryje buvę du monitoriai sugadinti nepataisomai, jie negali dirbti nepertraukiamai, nuolat išsijunginėja, kadangi buvo užpilti skysčiu; įjungus monitorių matosi balti taškai, kurie atsirado nuo stiklų skeveldrų. Nors kaltinamasis A. D. pripažino UAB „Maxima LT“ pareikštą ieškinį dėl minėtų monitorių sugadinimo, tačiau, apygardos teismo nuomone, šių duomenų nepakanka siekiant nustatyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 187 str. 1 d.

21Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų monitorių sugadinimo ar sunaikinimo faktą. Monitorių apžiūros metu nustatyti tik nedideli mechaniniai monitorių ekranų pažeidimai – ant monitoriaus „Samsung S27B350H“ rėmo apatinės dalies 23 cm atstumu nuo kairės pusės šono yra 1 cm įskilimas prie ekrano, ant paties monitoriaus yra 6 mm ir 3 mm nubrozdinimo žymės, ant nugarinės dalies matomos daugybinės dėmės, būdingos išdžiūvusiam lipniam skysčiui; ant monitoriaus „Samsung SMT 1922“ rėmo viršutinės dalies 10 cm atstumu nuo užrašo „SMT-1922“ yra 5 mm nežymus įlenkimas, ant ekrano yra vienas 1 cm ilgio įbrėžimas (t. 1 b. l. 34 – 44). Minėtų monitorių apžiūros protokole nurodyta, kad abu monitoriai veikiantys, rodomas vaizdas aiškiai matomas, ryškus.

22Nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje buvo atliktas įrodymų tyrimas, siekiant nustatyti, ar monitoriai „Samsung“, s/n: YERS HVDBC00480J, modelis SMT-1922P, ir „Samsung“, s/n: 0164H4MC306688P, veikia, ar jie neišsijunginėja nuolat dirbant ilgą laiką (virš 48 valandų). Iš 2013-12-13 eksperimentų protokolų matyti, kad minėti monitoriai yra veikiantys, išdirbę ilgą laiką (daugiau nei 48 valandas) neišsijunginėja (t. 2 b. l. 110 – 111, 112 – 114). Tai paneigia išvadą, kad minėti monitoriai įvykio metu buvo sugadinti BK 187 str. prasme, t. y. prarado savo savybes, dėl ko būtų sumažėjusi jų vertė, ir iš dalies tapo netinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

23Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad A. D. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nuosprendžiu pagal BK 187 str. 1 d. nuteistas nepagrįstai, kadangi jis nepadarė BK 187 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymių turinčios veikos. Įvertinus aplinkybes, kad UAB „Maxima LT“ priklausantiems monitoriams visgi buvo padaryti tam tikri mechaniniai pažeidimai, darytina išvada, kad A. D. veiksmuose gali būti administracinio teisės pažeidimo požymių. Remiantis BPK 115 str. 3 d. 2 p. nuostatomis, UAB „Maxima LT“ civilinis ieškinys dėl 1826,21 Lt nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo paliekamas nenagrinėtas.

24Nors A. D. apeliaciniame skunde tvirtina, kad jis neturėjo tikslo pagrobti nuo apsaugos darbuotojo stalo lašinių ir aliarmo signalo nešiojamo pultelio, kad jo veiksmus išprovokavo pats nukentėjusysis, tačiau apygardos teismas kritiškai vertina tokius nuteistojo argumentus, kaip negalinčius panaikinti apelianto kaltės dėl BK 180 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nuosprendis dalyje, kuria A. D. nuteistas pagal BK 180 str. 2 d., laikytinas pagrįstu ir teisėtu, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

25Pagal BK 180 straipsnio 2 dalį plėšimas kvalifikuojamas tada, kai jis padaromas įsibrovus į patalpą arba panaudojus nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą.

26Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl šis nusikaltimas laikomas baigtu, kai atsiranda įstatyme numatyti padariniai, nagrinėjamu atveju – turto užvaldymas. Turto užvaldymas laikomas baigtu, kai jis kaltininko galutinai užvaldomas, t. y. kai jis turi visas galimybes juo laisvai, netrukdomai disponuoti.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-12-26 parduotuvėje „Maxima“ apsaugos darbuotojas J. J., per monitorių pastebėjęs, kad A. D. prie kasos nesumokėjo už parduotuvės salėje paimtus lašinius, įsivedė jį į apsaugos kambarį, kuriame nuteistasis iš kišenės ištraukė pavogtus lašinius. J. J. apie įvykį pranešė policijai. Belaukiant atvykstančių pareigūnų į apsaugos kambarį užėjo A. D. draugai – D. N. ir L. D., kurie prašė A. D. paleisti. Nukentėjusysis užrakino apsaugos kambario duris. Tuomet apeliantas į J. J. metė maišą su trimis buteliais, kuriuo pataikė J. J. į galvą. Nukentėjusiajam nugriuvus ant grindų A. D. mušė jį gulintį, suduodamas smūgius į įvairias kūno vietas, buteliu trenkė per galvą, po ko paėmęs nuo stalo pultelį ir lašinius pabėgo (nukentėjusiojo J. J. parodymai t. 1 b. l. 48 – 49, 51 – 52; t. 2 b. l. 18 – 24).

28Šios aplinkybės patvirtintos ir byloje esančiu vaizdo įrašu, kuris peržiūrėtas ne tik ikiteisminio tyrimo metu (t. 1 b. l. 84 – 92), bet ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (t. 2 b. l. 29 – 32). Minėtame įraše užfiksuotas vaizdo įrašas filmuotas 2012-12-26 nuo 20.37.11 val. apsaugos kambaryje. Įrašo trukmė – 3 min. 41 sek. Iš šio įrašo matyti, kad 20.37.36 val. apsaugos darbuotojas (J. J.) išeina iš kambario ir už keleto metrų nuo durų prieina prie vyro dryžuotu megztiniu (A. D.), su kuriuo keletą sekundžių kalbasi, ranka rodo jam eiti į apsaugos kambarį, o jam nepaklusus, paėmęs už rankos nusiveda į minėtą kambarį. 20.38.16 val. apsaugos darbuotojas ant stalo padeda iš A. D. paimtą į lašinius panašų daiktą. 20.39.29 val. apsaugos darbuotojas skambina telefonu. Iš apelianto veiksmų matyti, kad jis bando atkalbėti J. J. nuo skambučio. Kitame įraše, filmuotame ta pačia kamera, (pradžia 21.06.18 val., trukmė 5 min. 27 sek.) užfiksuota, kaip į apsaugos kambarį įeina 2 asmenys (L. D. ir D. N.). Ant stalo šalia monitorių ir klaviatūros matosi padėti 2 juodi į pultelius panašūs nedideli daiktai. 21.06.42 val. J. J. užrakina kambario duris. 21.10.07 val. A. D. link durų meta baltos spalvos į medžiagą ar servetėlę panašų daiktą, iš karto po to – maišą su buteliais į apsaugos darbuotoją, pataiko jam į galvos sritį. J. J. krenta ant grindų. 21.10.25 val. A. D. koja spiria nukentėjusiajam į viršutinę kūno dalį, vėliau suduoda smūgius ranka, taip pat kojomis. 21.10.30 val. apeliantas nuo stalo paima 1 juodą į pultelį panašų nedidelį daiktą, kitas lieka gulėti ant stalo. 21.10.38 val. A. D. atrakina duris, po kelių sekundžių vėl prieina prie J. J. ir suduoda jam smūgius rankomis, kojomis nepertraukiamai. 21.11.27 val. A. D. gulinčiam apsaugos darbuotojui trenkia stikliniu buteliu į viršutinę kūno dalį, galimai galvą, vėliau spiria koja. 21.11.36 val. nuteistasis nuo stalo paima polietileninį maišelį, taip pat lašinius ir išeina iš apsaugos kambario.

29Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad vaizdo įrašai, filmuoti apsaugos kambaryje, nėra tęstiniai, tarp jų yra 26 min. laiko tarpas. Nuteistasis teigia, kad būtent tuo laikotarpiu jis buvo mušamas apsaugos darbuotojo, prieš jį buvo panaudotos ašarinės dujos, tačiau tai objektyviai patvirtinančių duomenų byloje nėra. Nukentėjusysis J. J. teisme patvirtino, kad ašarinių dujų jis nenaudojo (t. 2 b. l. 21, 31). Pagal civilinio ieškovo UAB „Maxima LT“ atstovo V. V. parodymus per tas 26 min. buvo užfiksuotas vaizdas, kaip A. D. kalbasi su J. J., stovėdami vienas prieš kitą, jokių kitų veiksmų nėra (t. 2 b. l. 29 – 32). Liudytojas R. R., dirbantis Vilniaus miesto 4-ajame policijos komisariate, atvykęs į įvykio vietą, teisme parodė, kad jis iš karto peržiūrėjo vaizdo įrašą, tačiau jame apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, neva apsaugos darbuotojas mušė A. D. ir naudojo prieš jį ašarines dujas, nebuvo užfiksuotos, nurodė, kad apsaugos kambaryje nejautė nei ašarinių dujų kvapo, nei jų fizinio poveikio (t. 2 b. l. 18 – 24). Liudytojų E. M., L. D. ir D. N. parodymai, kad jie matė A. D. apsaugos kambaryje raudonu veidu, ašarotomis akimis, pusiau gulintį ant stalo, vienareikšmiškai nepatvirtina, jog apelianto atžvilgiu buvo panaudotas smurtas ar ašarinės dujos (t. 2 b. l. 18 – 24, 41 – 50). Pažymėtina, kad minėti liudytojai yra nuteistojo pažįstami, draugai, o L. D. – brolis, buvę kartu su juo parduotuvėje, todėl nesant kitų duomenų, patvirtinančių jų parodymus, šie teismo vertintini kritiškai, kaip siekis padėti sušvelninti A. D. atsakomybę arba jos išvengti.

30Įvertinus šiuos bylos duomenis, nėra jokio pagrindo sutikti su apeliacinio skundo išvada, kad nukentėjusysis pats išprovokavo tokius nuteistojo veiksmus. Priešingai nei teigia apeliantas skunde, iš nustatytų aplinkybių bei apelianto veiksmų matyti, kad jis, naudodamas nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą, turėjo tikslą ne tik paimti raktus ir atsirakinti duris, bet ir pagrobti svetimą turtą – t. y. lašinius bei aliarmo signalo nešiojamąjį pultelį. Svetimų daiktų pagrobimas iš karto po to, kai buvo palaužta nukentėjusiojo valia prieš jį panaudojus fizinį smurtą, rodo, kad nuteistasis turėjo tyčią užvaldyti svetimą turtą plėšimo būdu. Apelianto teiginiai, kad jis lašinius paėmė netyčia, yra paneigti byloje esančiais vaizdo įrašais, todėl jie atmetami kaip nepagrįsti. Analogiškai vertinamas ir tas argumentas, kad byloje neįrodyta, jog A. D. pagrobė signalizacijos pultelį. Skunde neteisingai nurodoma, kad vaizdo įraše nesimato, kaip jis nuo stalo paima pultelį. Atvirkščiai, vaizdo įrašas patvirtina minėtą aplinkybę, o taip pat ir nukentėjusiojo parodymai, kuriais abejoti nėra jokio pagrindo. Dėl pultelio įsigijimo skunde nepagrįstai teigiama, kad civilinis ieškovas buvo įsigijęs tik vieną pultelį. Iš skunde paminėto dokumento - sąskaitos faktūros matyti, kad buvo įsigyta keturi radio siųstuvai pulteliai (12 pozicija, t.1, b.l. 15).

31Atmestinas kaip nepagrįstas ir tas skundo argumentas, kad maišelis su gėrimų buteliais negali būti vertinamas kaip specialiai žmogui sužaloti pritaikytas daiktas. LAT teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalgoje pažymima, kad tokiais atvejais teismai turi nustatyti, ar plėšimo metu naudojamu įrankiu gali būti pakenkta žmogaus sveikatai ar gyvybei, ar ne. Specialiai žmogui žaloti pritaikytas daiktas gali būti ir bet koks pagal savo prigimtį ir įprastinę paskirtį nekenksmingas daiktas, tačiau dėl tam tikrų esamų savybių arba kai kurių pakeitimų tuo konkrečiu atveju pavojingas sveikatai. Nagrinėjamu atveju A. D. nusikalstamos veikos metu maišelį su jame buvusiais gėrimų stikliniais buteliais panaudojo tikslu nukentėjusįjį sužaloti, t. y. trenkė juo nukentėjusiajam į galvą, šie daiktai – stikliniai buteliai su gėrimais akivaizdžiai atitinka specialiai žmogui žaloti pritaikyto daikto požymį, todėl veika pagrįstai kvalifikuota pagal BK 180 str. 2 d.

32Aplinkybė, kad dėl svetimo turto pagrobimo (t. y. lašinių) apeliantui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta bauda, nereiškia, kad A. D. negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 180 str. 2 d. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinėn atsakomybėn apeliantas patrauktas už tai, kad praėjo pro kasas, nesusimokėjęs už lašinius, todėl tai negali įtakoti nuteistojo vėlesnių veiksmų, kai jis lašinius pagrobė iš apsaugos kambario, vertinimo, nes pagrobtas svetimas turtas – lašiniai – pagrobti prieš tai padarant administracinį teisės pažeidimą, netapo jo nuosavybe.

33Lašinių fotonuotraukos padarymo data neturi teisinės reikšmės, nes byloje nufotografuoti ne pavogti lašiniai, o identiška prekė.

34Nepagrįsti ir tie apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 305 str. reikalavimus. Priešingai, teismas, kaip to reikalauja BPK 305 str. 1 d., apkaltinamajame nuosprendyje nurodė ne tik įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, tačiau išdėstė ir motyvus. Baudžiamojo proceso normos nereikalauja nuosprendyje pažodžiui išdėstyti liudytojų, nukentėjusiųjų parodymus, todėl išimtinai apelianto subjektyvia nuomone pagrįsta skundo išvada dėl bylos duomenų neišdėstymo nuosprendyje ir jų neanalizavimo nelaikytina teisinga.

35Taigi apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai pripažino A. D. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 str. 2 d., kad jis 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre „Maxima“, adresu S. B. g. 43, Vilniuje, būdamas sulaikytas apsaugos kambaryje, metė į apsaugos darbuotoją J. J. daiktą, pritaikytą žmogui žaloti, t. y. polietileninį maišelį su trimis alkoholinių gėrimų buteliais ir pataikė J. J. į galvą, nuo smūgio buteliais J. J. nukrito ant grindų, po to A. D. prišoko prie J. J., sudavė jam ne mažiau devynių smūgių kojomis ir kumščiais į įvairias kūno vietas bei sudavė jam smūgį į galvą alkoholinio gėrimo buteliu, padarydamas J. J. nežymų sveikatos sutrikdymą, po ko palaužęs apsaugos darbuotojo pasipriešinimą, pagrobė nuo apsaugos darbuotojo stalo lašinius, kurių vertė 5,28 Lt, aliarmo signalo nešiojamąjį pultelį, kurio vertė 28,51 Lt, ir pasišalino iš įvykio vietos.

36Atsižvelgiant į tai, jog apygardos teismas panaikina skundžiamo nuosprendžio dalį dėl A. D. nuteisimo pagal BK 187 str. 1 d., naikintinas ir bausmių subendrinimas, tačiau pažymėtina, kad bausmė A. D. nesikeičia, kadangi buvo taikytas bausmių apėmimo būdas.

37Apeliacinės instancijos teisme nukentėjusysis J. J. prašė priteisti iš nuteistojo 1500 Lt advokato išlaidoms apmokėti. Nurodė, kad šias išlaidas patyrė pirmos instancijos teisme, kuriam pateikė prašymą atlyginti šias išlaidas, tačiau teismas šiuo klausimu sprendimo nepriėmė. Byloje yra pateiktas kvitas, kad už atstovavimą J. J. sumokėjo advokatui D. S., atstovavusiam jį pirmosios instancijos teisme, 1500 Lt (t.2, b.l. 13). Vadovaujantis BPK 106 str. 2 d. nuostatomis, prašymas tenkintinas.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 4 d., 329 str. 1 p.,

Nutarė

39nuteistojo A. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

40Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendį:

41panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendžio dalį, kuria A. D. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., ir priimti šioje dalyje naują išteisinamąjį nuosprendį: A. D. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

42panaikinti bausmių subendrinimą pagal BK 187 str. 1 d. ir BK 180 str. 2 d.

43UAB „Maxima LT“ civilinį ieškinį dėl 1826,21 Lt nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo palikti nenagrinėtu.

44Daiktinius įrodymus - du monitorius: „Samsung LED“ ir „Samsung 620TVL“, monitoriaus prijungimo laidą grąžinti savininkui UAB „Maxima LT“.

45Priteisti J. J. naudai iš A. D. 1500 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

46Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. A. D. nuteistas už tai, kad jis 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre... 5. Jis nuteistas ir už tai, kad 2012-12-26 21.10 val. prekybos centre... 6. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 7. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad A. D. tikslas buvo iš nukentėjusiojo... 8. Byloje nustatyta, kad apeliantas įvykdė smulkųjį turto pagrobimą vagystės... 9. Nors nukentėjusysis neigia mušęs ir naudojęs dujas, bet tai patvirtino... 10. Taigi, sistemiškai vertinant įrodymus, matyti, kad tikslo plėšimo būdu... 11. Tai, kad A. D. neturėjo tikslo plėšti, matyti ir iš liudytojo R. R.... 12. Apelianto manymu, liko neįrodyta, kad jis pagrobė signalizacijos pultelį.... 13. Taip pat teismas nevertino aplinkybių, kad byloje esanti lašinių... 14. Skunde taip pat nurodoma, kad apeliantas neturėjo tyčios sugadinti svetimą... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad versija apie sugadintus monitorius atsirado... 16. Teismo posėdžiu metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 17. Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nuosprendžio dalis, kuria A. D.... 19. Pagal BK 187 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas sunaikino ar... 20. Skundžiamu nuosprendžiu apeliantas nuteistas už UAB „Maxima LT“ turto... 21. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų monitorių sugadinimo ar sunaikinimo... 22. Nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje buvo atliktas įrodymų tyrimas,... 23. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad A. D. Vilniaus... 24. Nors A. D. apeliaciniame skunde tvirtina, kad jis neturėjo tikslo pagrobti nuo... 25. Pagal BK 180 straipsnio 2 dalį plėšimas kvalifikuojamas tada, kai jis... 26. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl šis nusikaltimas laikomas... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-12-26 parduotuvėje „Maxima“ apsaugos... 28. Šios aplinkybės patvirtintos ir byloje esančiu vaizdo įrašu, kuris... 29. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad vaizdo įrašai, filmuoti apsaugos... 30. Įvertinus šiuos bylos duomenis, nėra jokio pagrindo sutikti su apeliacinio... 31. Atmestinas kaip nepagrįstas ir tas skundo argumentas, kad maišelis su... 32. Aplinkybė, kad dėl svetimo turto pagrobimo (t. y. lašinių) apeliantui buvo... 33. Lašinių fotonuotraukos padarymo data neturi teisinės reikšmės, nes byloje... 34. Nepagrįsti ir tie apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 35. Taigi apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai pripažino A. D.... 36. Atsižvelgiant į tai, jog apygardos teismas panaikina skundžiamo... 37. Apeliacinės instancijos teisme nukentėjusysis J. J. prašė priteisti iš... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 4 d., 329 str. 1 p.,... 39. nuteistojo A. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 40. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendį:... 41. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. nuosprendžio... 42. panaikinti bausmių subendrinimą pagal BK 187 str. 1 d. ir BK 180 str. 2 d.... 43. UAB „Maxima LT“ civilinį ieškinį dėl 1826,21 Lt nusikalstama veika... 44. Daiktinius įrodymus - du monitorius: „Samsung LED“ ir „Samsung... 45. Priteisti J. J. naudai iš A. D. 1500 Lt išlaidų advokato paslaugoms... 46. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d....