Byla 2-47-743/2013
Dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir naujo globėjo paskyrimo pagal pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Alytaus vaikų globos namais, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namais, I. Z

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Justinai Gleblikaitei, suinteresuotam asmeniui Alytaus vaikų globos namų direktoriui Romučiui Žebuoliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir naujo globėjo paskyrimo pagal pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Alytaus vaikų globos namais, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namais, I. Z..

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškimu prašoma atleisti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo G. Z., gim. ( - ), ir A. Z., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų ir jų nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus.

5Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad po tėvų valdžios apribojimo nepilnamečių G. Z., gim. ( - ), ir A. Z., gim. ( - ), nuolatiniu globėju paskirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, jų naudai priteistas išlaikymas iš nepilnamečių motinos I. Z.. Pagal Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatus vaikai šioje įstaigoje globojami iki 4 metų amžiaus, o G. Z. yra šio amžiaus sulaukusi, todėl prašo suėjus nustatytam amžiui šių nepilnamečių globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus atitinkamai pakeičiant ir priteisto išlaikymo išieškotoją. Šio amžiaus sulaukus ir A. Z. atitinkamai pakeisti globėją ir išieškotoją ir jos atžvilgiu.

6Suinteresuotas asmuo Alytaus vaikų globos namai su pareiškimu sutinka, prašo jį patenkinti.

7Suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime nurodė su pareiškimu sutinkantys, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b. l. 29,41).

8Suinteresuotas asmuo I. Z. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį jai pranešta tinkamai (b. l. 34,35,37,38).

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš 2012 m. spalio 11 d. sprendimo matyti, kad juo neterminuotai apribota I. Z., a. k. ( - ) motinos valdžia nepilnamečių vaikų G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatyta G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), nuolatinė globa, nuolatiniu globėju paskirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Iš I. Z. jos nepilnamečiams vaikams G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), priteistas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 250 litų iki jų pilnametystės išieškant juos globėjui, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (b. l. 4-8). Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų 11 punkte nustatyta, kad šios įstaigos veiklos pobūdis yra: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugų organizavimas ir teikimas Alytaus apskrities ir kitų apskričių, kuriose nėra tokių namų, vaikams iki 4 metų amžiaus imtinai, o vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus (b. l. 9-14). Gimimo liudijimas ir gimimo akto įrašas patvirtina, kad A. Z. yra gimusi ( - ), o G. Z. yra gimusi ( - ) (b. l. 15,16).

11Globėjas ar rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.246 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 494 straipsnio 1 dalis). Kadangi G. Z. yra sulaukusi Alytaus sutrikusio vystymosi namų nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyto amžiaus, šis nuolatinis globėjas atleistinas nuo pareigų ir paskirtinas kitas – Alytaus vaikų globos namai. A. Z. dabartinis globėjas nuo pareigų atleistinas ir paskirtinas kitas – Alytaus vaikų globos namai nuo to momento, kad A. Z. bus Nuostatų 11 punkte nustatyto amžiaus (CPK 494 straipsnio 4 dalis), nepilnamečių gyvenamoji vieta nustatytina šioje institucijoje (CK 3.243 straipsnio 4 dalis, 3.265 straipsnio 3 punktas). Pakeitus nepilnamečių globėjus, jiems išlaikytinas ir išlaikymas iš I. Z..

12Teismo sprendimai ir nutartys dėl globėjo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, vykdomi skubiai (CPK 496 straipsnis).

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 508 straipsniais, teisėja

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Atleisti nuolatinį globėją Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo G. Z., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų ir jos nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus nepilnametės gyvenamąją vietą nustatant šioje institucijoje.

16A. Z., gim. ( - ), iki ji bus 4 metų amžiaus imtinai, nuolatiniu globėju palikti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus, o jai sulaukus šio amžiaus atleisti nuolatinį globėją Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo A. Z., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų ir jos nuolatiniu globėju paskirti Alytaus vaikų globos namus nepilnametės gyvenamąją vietą nustatant šioje institucijoje.

172012 m. spalio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-288-743/2012 iš I. Z., a. k. ( - ) jos nepilnamečiams vaikams G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), priteistą išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 250 litų iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išieškoti nuolatiniam globėjui Alytaus vaikų globos namams nuo faktinių globėjo pareigų atlikimo dienos.

18Nutartį vykdyti skubiai.

19Dėl nutarties per 7 dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą. Atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai