Byla 2-288-743/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo bei išlaikymo priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Daivai Gorochovenkienei, trečiajam asmeniui I. U.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus su atsakovais I. Z., E. U., trečiaisiais asmenimis I. U., Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namais dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo bei išlaikymo priteisimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo: 1) neterminuotai apriboti motinos I. Z., a. k. ( - ) valdžią nepilnamečių vaikų L. U., gim. ( - ), G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), atžvilgiu; 2) neterminuotai apriboti E. U., a. k. ( - ) tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus L. U., gim. ( - ), atžvilgiu; 3) nustatyti nuolatinę globą L. U., gim. ( - ), jo nuolatine globėja paskirti I. U., a. k. ( - ) globos vietą nustatant su globėja; 3) nustatyti nuolatinę globą G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), jų nuolatiniu globėju paskirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją iki joms sueis ketveri metai, po to nuolatiniu globėju paskirti Alytaus valstybinius vaikų globos namus; 4) priteisti iš I. Z., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams L. U., gim. ( - ), G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 250 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki jų pilnametystės išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigais disponuos globėjas; 5) priteisti iš E. U., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui L. U., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 250 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki jų pilnametystės išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigais disponuos globėja.

5Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovai kartu gyvendami iki 2011 m. balandžio mėnesio pradžios augino tris nepilnamečius vaikus. 2011 m. kovo 29 d., įtariant padarius nusikalstamą veiką sulaikytas atsakovas E. U., įtarimai pareikšti ir atsakovei I. Z.. Nuo to laiko, atsakovai nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais. Sūnų L. U., nuo 2011 m. balandžio 11 d. atsakovė aplankė vos vieną kartą, o nepilnametes dukras Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose aplankė vos keturis kartus, prie vaikų išlaikymo atsakovė neprisidėjo. Nors atsakovė žadėjo pasiimti vaikus ir rūpintis jais, tačiau iki šiol to nepadarė. Atsakovas sūnui išlaikymo taip pat neteikia. Dėl to sprendžia, kad atsakovų elgesys negali pasikeisti, prašo jiems apriboti tėvų valdžią neterminuotai, jų nepilnamečiams vaikams nustatyti nuolatinę globą, paskirti nuolatinius globėjus, o iš atsakovų priteisti išlaikymą jų nepilnamečiams vaikams.

6Atsakovė I. Z. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį jai pranešta tinkamai (b. l. 150)

7Atsakovas E. U. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, atsiliepimuose nurodė, kad nori rūpintis sūnumi, jis jį vesdavo ir į darželį, būdamas laisvės atėmimo vietoje su juo bendrauja rašydamas laiškus, nesutinka, kad jam būtų apribota tėvo valdžia į jį, sutinka, kad jam esant laisvės atėmimo vietoje sūnumi rūpintųsi I. U.. Nurodo, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę neturi lėšų, iš kurių galėtų prisidėti prie sūnaus išlaikymo (b. l. 133,145,152).

8Trečiasis asmuo I. U. su ieškiniu sutinka, nurodė, kad kai 2011 m. kovo mėnesio pabaigoje jos sūnus buvo sulaikytas, jai pranešė, kad I. Z. nesirūpina vaikais. Ji susitvarkė laikinos globos dokumentus ir nuo to laiko L. U. gyvena pas ją, ji juo rūpinasi, prižiūri jį, išlaiko. Nurodė, kad atsakovė tik kartą buvo aplankyti sūnaus, mano, kad ji negalės tinkamai rūpintis vaikais. Kadangi sūnus atlieka laisvės atėmimo bausmę, jis taip pat negali rūpintis sūnumi. Paaiškino, kad L. U. išlaikymui kas mėnesį skiria apie 500 Lt.

9Trečiasis asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka, pas juos auga dvi atsakovės dukros, kurias atsakovė aplankė vos keturis kartus, daugiau jų nelanko, neskambina, nesidomi jų sveikata ir augimu, mergaitės auga išlaikomos valstybės, nes motina prie mergaičių išlaikymo neprisideda (b. l. 87,88).

10Gimimo akto įrašai patvirtina, kad L. U. yra atsakovų sūnus, o G. Z. ir A. Z. yra atsakovės dukros (b. l. 6-8). Iš pranešimo matyti, kad I. Z. nuo 2011 m. kovo 29 d. paprašė pasirūpinti jos mažametėmis dukromis, nes, neturi iš ko jų išlaikyti, sūnumi tuo metu jau rūpinosi senelė, nes E. U. paskirtas suėmimas (b. l. 9-11,17). Dėl šių priežasčių mergaitės buvo paimtos iš atsakovės ir perduotos Kauno 2-ajai ligoninei, o nuo 2011 m. balandžio 1 d., paskyrus laikinąją globą, apgyvendintos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 12-15,48,49,60-63). L. U. paskirta laikinoji globa jos senelės I. U. šeimoje, kadangi ji pareiškė norą globoti mažametį, buvo pripažinta, kad ji tinkama būti globėja dėl sveikatos būklės, neteista, nebausta administracine tvarka, turi sąlygas mažamečiui augti ir vystytis, gauna nuolatines pajamas, apsirūpinusi būstu (b. l. 16,45-47,50-55,58,59,64-66,67,73,80,81,158). Vaikų laikinosios globos planai patvirtina, kad nuo 2011 m. balandžio 6 d. sistemingai buvo dedamos pastangos sugrąžinti atsakovės vaikus jai, atsakovė ketindavo rūpintis jais, tačiau atsakovė vaikų nesusigrąžino (b. l. 18-45). Iš pažymos matyti, kad atsakovė mergaites kūdikių namuose aplankė keturis kartus, t.y. 2011 m. balandžio 15 d., 19 d., 2011 m. gegužės 13 d., 2011 m. rugsėjo 27 d., tačiau po to bendravimas su dukromis nutrūko (b. l. 68). Atsakovė neturi pastovios gyvenamosios vietos, jas keičia, žada susitvarkyti dokumentus ir pasiimti dukras (b. l. 69,70-72,77-79). Atsakovai nedirba, jokio turto neturi (b. l. 98-102,147). Kauno rajono savivaldybės administracijos išvada, pateikti duomenys prie jos patvirtina, kad I. U. tinkamai rūpinasi mažamečiu L. U., jam sudarytos tinkamos sąlygos augti ir vystytis, jų tarpusavio santykiai šilti, vaikas nori gyventi su senele. Iš prie išvados pateiktų dokumentų matyti, kad L. U. lanko ( - )lopšelį-darželį ,,Daigelis“, kurį dažnai atlydėdavo į darželį ir pasiimdavo berniuko tėtis, o pastaruoju metu – senelė (b. l. 116-121).

11Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 straipsnio 2 dalyje), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

12Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Iš aukščiau aptartų įrodymų matyti, kad tarp atsakovės ir jos nepilnamečių vaikų nutrūkę socialiniai ryšiai: nuo 2011 m. kovo mėnesio pabaigos atsakovė neprisidėjo prie jų išlaikymo, nesidomėjo jų auklėjimu, sveikatos būkle, nesistengė su jais bendrauti, nes tokio amžiaus vaikų aplankymas vieną ar keturis kartus per pakankamai ilgą laikotarpį negali būti pripažintas nuolatiniu bendravimu ar rūpinimusi vaikais. Dėl atsakovo pažymėtina tai, kad nors atsakovas šiuo metu yra laisvės atėmimo vietoje, tačiau jis nuteistas už tyčinius nusikaltimus (b. l. 159,160), t.y. laisvės atėmimo vietoje yra dėl savo kaltų veiksmų, dėl kurių negali rūpintis savo mažamečiu sūnumi, todėl konstatuotina, kad jis nesirūpina savo sūnumi.

13Esant nustatytoms tėvų valdžios apribojimo sąlygoms, - atsakovė vengia tinkamai atlikti savo pareigą auklėti vaikus ir rūpintis jais bei juos išlaikyti, atsakovas nesirūpina vaiku, neišlaiko jo, jų atžvilgiu taikytinas neterminuotas tėvų valdžios apribojimas, nes surinkti duomenys (atsakovė nutraukė santykius su vaikais, nededa pastangų atkurti santykiams tarp jų, o atsakovas atlikinėja ilgalaikę terminuoto laisvės atėmimo bausmę) rodo, kad padėtis negali pasikeisti (CK 3.180 straispnio 2 dalis).

14Išaiškintina, kad apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 straipsnio 3 dalis). Suėjus vieneriems metams nuo laikino tėvų valdžios ribojimo, jei jis nepanaikintas, vaikas gali būti įtraukiamas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą (CK 3.219 straipsnio 3 dalis). Negalima įvaikinti vaiko, nepakeitus laikino tėvų valdžios ribojimo neterminuotu ar negavus tėvų sutikimo (CK 3.214 straipsnis). Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straispnis). Laikinas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis).

15Atsakovams apribojus tėvų valdžią, jų nepilnamečiams vaikams nustatytina nuolatinė globa: L. U., gim. ( - ), nustatytina nuolatinė globa I. U. šeimoje, nes tai geriausia nepilnamečiui. Jo globėja paskirtina I. U. (CK 3.256, 3.259, 3.264 straipsniai), nes ji tinkama būti globėja (CK 3.268, 3.269 straipsniai). Nepilnamečio globos vieta nustatytina globėjos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 straipsnis). G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), nustatytina nuolatinė globa, o nuolatiniu globėju paskirtini Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai ir globos vietą nustatant joje. (CK 3.256, 3.261, 3.264, 3.265 straipsniai). Nors ieškovas prašo atsakovės nepilnametėms dukroms šią instituciją paskirti tik iki joms sueis ketveri metai, vėliau globėju paskirti Alytaus valstybinius vaikų globos namus, tačiau byloje Alytaus valstybiniai vaikų globos namai nedalyvavo, o remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 266 straipsniu teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų.

16Apribojus atsakovams tėvų valdžią, iš jų priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams po 250 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki jų pilnametystės, nes jų atžvilgiu apribojama tėvo valdžia (CK 3.195 straipsnis), o toks išlaikymas atitiks minimalius vaikų poreikius ir užtikrins abiejų šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Nors atsakovas nurodo, kad laisvės atėmimo vietoje jis neturi galimybių prisidėti prie sūnaus išlaikymo, tačiau atsakovas yra jauno amžiaus, darbingas asmuo, laisvės atėmimo vietoje yra dėl savo kaltės, todėl jo pareiga rasti galimybių teikti sūnui išlaikymą.

17Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 straipsnio 2 dalis): žyminis mokestis 100 Lt (dėl tėvų valdžios apribojimo, kiekvienam iš atsakovų po 50 Lt), 90 Lt (dėl išlaikymo priteisimo L. U. 250 Lt x 12 mėn. x 3 proc., kiekvienam iš atsakovų po 45 Lt), 180 Lt (dėl išlaikymo priteisimo G. Z. ir A. Z. 250 Lt x 2 x 12 mėn. x 3 proc. atsakovei) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (53,20 Lt, kiekvienam iš atsakovų po 26,60 Lt).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 282 str., 406 str., 496 str. teisėja

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Neterminuotai apriboti I. Z., a. k. ( - ) motinos valdžią nepilnamečių vaikų L. U., gim. ( - ), G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), atžvilgiu.

21Neterminuotai apriboti E. U., a. k. ( - ) tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus L. U., gim. ( - ), atžvilgiu.

22Nustatyti L. U., gim( - ), nuolatinę globą I. U., a. k. ( - ) šeimoje, ją paskirti nuolatine jo globėja ir jo gyvenamąją vietą nustatyti su ja.

23Nustatyti G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), nuolatinę globą, nuolatiniu globėju paskirti Biudžetinę įstaigą Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

24Priteisti išlaikymą iš I. Z., a. k. ( - ) jos nepilnamečiams vaikams L. U., gim. 2006 m. lapkričio 5 d., G. Z., gim. 2007 m. lapkričio 2 d., A. Z., gim. 2010 m. rugsėjo 16 d., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 250 litų iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

25Priteisti išlaikymą iš E. U., a. k. ( - ) jo nepilnamečiui sūnui L. U., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 250 litų iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Išlaikymą L. U., gim. ( - ), išieškoti I. U., a. k. ( - ) o išlaikymą G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), išieškoti Biudžetinei įstaigai Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, nuo 2012 m. balandžio 16 d. ir pavesti globėjams šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

27Priteisti iš atsakovės I. Z., a. k. ( - ) 301,60 Lt (tris šimtus vieną litą 60 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

28Priteisti iš atsakovo E. U., a. k. ( - ) 121,60 Lt (vieną šimtą dvidešimt vieną litą 60 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

29Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdytina skubiai.

30Sprendimas per 30 dienas gali būti apskųstas paduodant apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo Lazdijų... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas ieškiniu prašo: 1) neterminuotai apriboti motinos I. Z., a. k. ( -... 5. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovai kartu gyvendami iki 2011 m.... 6. Atsakovė I. Z. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie... 7. Atsakovas E. U. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta... 8. Trečiasis asmuo I. U. su ieškiniu sutinka, nurodė, kad kai 2011 m. kovo... 9. Trečiasis asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai į... 10. Gimimo akto įrašai patvirtina, kad L. U. yra atsakovų sūnus, o G. Z. ir A.... 11. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų... 12. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 13. Esant nustatytoms tėvų valdžios apribojimo sąlygoms, - atsakovė vengia... 14. Išaiškintina, kad apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai,... 15. Atsakovams apribojus tėvų valdžią, jų nepilnamečiams vaikams nustatytina... 16. Apribojus atsakovams tėvų valdžią, iš jų priteistinas išlaikymas... 17. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 straipsnio... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Neterminuotai apriboti I. Z., a. k. ( - ) motinos valdžią nepilnamečių... 21. Neterminuotai apriboti E. U., a. k. ( - ) tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus... 22. Nustatyti L. U., gim( - ), nuolatinę globą I. U., a. k. ( - ) šeimoje, ją... 23. Nustatyti G. Z., gim. ( - ), A. Z., gim. ( - ), nuolatinę globą, nuolatiniu... 24. Priteisti išlaikymą iš I. Z., a. k. ( - ) jos nepilnamečiams vaikams L. U.,... 25. Priteisti išlaikymą iš E. U., a. k. ( - ) jo nepilnamečiui sūnui L. U.,... 26. Išlaikymą L. U., gim. ( - ), išieškoti I. U., a. k. ( - ) o išlaikymą G.... 27. Priteisti iš atsakovės I. Z., a. k. ( - ) 301,60 Lt (tris šimtus vieną... 28. Priteisti iš atsakovo E. U., a. k. ( - ) 121,60 Lt (vieną šimtą dvidešimt... 29. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo... 30. Sprendimas per 30 dienas gali būti apskųstas paduodant apeliacinį skundą...