Byla 2-2599-835/2012
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Astai Bilinskienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. J., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl termino palikimui priimti atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti. Pareiškėjo atstovė advokatė paaiškino, kad 1993 m. spalio 13 d. mirė pareiškėjo tėvas J. L.. Po tėvo mirties pareiškėjas nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, kadangi nebuvo turto, kurį galima paveldėti. 2012 m. pradžioje iš tėvo sesers sužinojo, kad pagal 1993 m. spalio 23 d. Anykščių rajone pateiktą prašymą atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko M. L. iki nacionalizacijos valdytą žemę jo tėvas yra vienas iš pretendentų. Sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo jo tėvui dar nepriimtas, kad užbaigti tvarkyti šiuos dokumentus būtina sutvarkyti paveldėjimo klausimą. Dėl išdėstytų aplinkybių nesikreipus reikiamu laiku dėl palikimo priėmimo, praleido terminą palikimui priimti.

3Suinteresuotas asmuo I. J. į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką informuota tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Nurodo, kad su pareiškimu sutinka.

4Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką informuotas tinkamai. Iš atsiliepimo į pareiškimą matyti, kad suinteresuotas asmuo su pareiškimu sutinka, prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Iš pareiškėjo atstovės paaiškinimų, bylos medžiagos (b. l. 7-11, 15-17), nustatyta, kad 1993 m. spalio 13 d., mirė pareiškėjo tėvas J. L.. Pagal notarės pateiktus duomenis po jo mirties paveldėjimo byla neužvesta. Pagal 1991 m. spalio 23 d. prašymą atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko M. L. iki nacionalizacijos valdytą žemę J. L. yra vienas iš pretendentų. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 3 punktą, mirus minėtos tvarkos 2.1-2.4 punktuose nurodytiems piliečiams, kurie nustatytuoju laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui. Iš paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėjas dėl palikimo priėmimo po savo tėvo mirties į notarų biurą nesikreipė, nes nebuvo jokio paveldimo turto, apie teises į nuosavybės atkūrimą jam nebuvo žinoma. Kadangi pareiškėjas po savo tėvo mirties dėl anksčiau nurodytų aplinkybių neturėjo galimybės tinkamai įgyvendinti savo kaip įpėdinio teisių ir teisėtų interesų, ginčo tarp įpėdinių nėra, todėl laikytina, kad terminas palikimui priimti yra praleistas dėl svarbių priežasčių, ir jis atnaujintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.57 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 577 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu,

Nutarė

8pareiškimą tenkinti visiškai.

9Atnaujinti pareiškėjui V. L., asmens kodas ( - ) trijų mėnesių terminą palikimui priimti po tėvo J. L., asmens kodas ( - ) mirusio 1993 m. spalio 13 d., mirties.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai