Byla T-3-315/2019
Dėl J. Š. (J. Š.) Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) paskirtos 58 MGL (2 184 Eur) baudos pakeitimo areštu

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas Kisielius, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, dalyvaujant prokurorei Marinai Orlovai, antstolio padėjėjui Donatui Zubriui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs antstolės Daivos Milevičienės teikimą dėl J. Š. (J. Š.) Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) paskirtos 58 MGL (2 184 Eur) baudos pakeitimo areštu,

Nustatė

2J. Š. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 90 MGL (2 184 Eur), dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, t.y. iki 60 MGL (2 260 Eur) dydžio. Į bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 4 d. iki 2014 m. kovo 10 d. pagal BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunktį, 2) punkto a) papunktį vieną parą prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatytas galutinis J. Š. mokėtinos baudos dydis - 58 MGL (2 184 Eur). Nuosprendis įsiteisėjo 2015 m. spalio 12 d.

3Vilniaus apygardos teisme gautas antstolės Daivos Milevičienės teikimas dėl J. Š. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) paskirtos 58 MGL (2 184 Eur) baudos pakeitimo areštu.

4Teikime nurodoma, jog antstolei buvo pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-03 išduotas Teismo vykdomasis raštas Nr. 1-224-315/2015 dėl 2 184 Eur dydžio baudos išieškojimo iš skolininko J. Š. išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai.

5Antstolė Daiva Milevičienė nustatė, kad skolininko vardu tinkamo registruoto turto ar pajamų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. VSDFV duomenimis šiuo metu skolininkas niekur nedirba, areštuotose bankų sąskaitose piniginių lėšų, į kurias galėtų būti nukreiptas skolos išieškojimas, nėra. Antstolių informacinės sistemos duomenimis skolininko atžvilgiu registruotos 27 vykdomosios bylos, iš kurių šiai dienai 22 yra vykdomos.

6Po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nuteistasis tikslingai siekė išvengti paskirtos bausmės atlikimo. Skolininkas vykdomosios bylos eiga nesidomėjo, duomenų apie tai, kad baudą būtų mokėjęs dalimis vykdomojoje byloje nėra. 2018-07-24 skolininkui vykdomajame dokumente nurodytu ir deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ) išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo ir kvietimo atvykti į antstolių kontorą. Patvarkymas skolininkui įteiktas 2018-07-31, tačiau iki šios dienos iš skolininko negauta jokių raštų ar prašymų, taip pat ir dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais.

7Teismo posėdyje prokurorė ir antstolės atstovas prašė teikimą tenkinti ir J. Š. paskirtą baudą pakeisti areštu.

8Teikimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 352 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas baudą gali pakeisti kita bausme BK 47 straipsnyje numatytais atvejais – kai asmuo neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą, ji gali būti pakeista į viešuosius darbus, o kai asmuo vengia savo noru ją sumokėti ir nėra galimybių jos išieškoti, bauda gali būti pakeista į areštą BK 65 straipsnyje numatytu santykiu (BK 47 straipsnio 6 ir 7 dalys). Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bauda gali būti pakeista areštu antstolio teikimu. Antstolė Daiva Milevičienė prašo nuteistajam J. Š. paskirtą baudą pakeisti areštu.

10Baudžiamosios bei teismui pateiktos vykdomosios bylų duomenimis nustatyta, kad nuteistasis J. Š. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu paskirtos baudos per nustatytą 12 mėnesių terminą nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo savanoriškai nesumokėjo. Iš Vilniaus apygardos teisme gauto antstolės teikimo matyti, kad skolininko vardu tinkamo registruoto turto ar pajamų, į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. VSDFV duomenimis šiuo metu skolininkas niekur nedirba, areštuotose bankų sąskaitose piniginių lėšų, į kurias galėtų būti nukreiptas skolos išieškojimas, nėra. Antstolių informacinės sistemos duomenimis J. Š. atžvilgiu registruotos 27 vykdomosios bylos, iš kurių šiai dienai 22 yra vykdomos. Po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos nuteistasis tikslingai siekė išvengti paskirtos bausmės atlikimo. Skolininkas vykdomosios bylos eiga nesidomėjo, duomenų apie tai, kad baudą būtų mokėjęs dalimis vykdomojoje byloje nėra. 2018-07-24 skolininkui vykdomajame dokumente nurodytu ir deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ) išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo ir kvietimo atvykti į antstolių kontorą. Patvarkymas skolininkui įteiktas 2018-07-31 (vykdomosios bylos 27 lapas), tačiau iki šios dienos iš skolininko negauta jokių raštų ar prašymų, taip pat ir dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais.

11Įvertinus aptartas aplinkybes bei tai, jog paskirtos bausmės – baudos vykdymo tvarka ir nevykdymo pasekmės nuteistajam buvo išaiškintos ir žinomos, nuteistasis jokių pastangų ir iniciatyvos tam, kad sumokėtų paskirtą baudą – visą ar dalimis – nedėjo, vykdymo procesu nuteistasis nesidomėjo, nebendradarbiavo su antstole, savo noru baudos nemokėjo ir niekur nedirba, teismas daro išvadą, kad J. Š. vengia savo noru sumokėti jam paskirtą baudą ir nėra galimybių baudą išieškoti priverstinai. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad baudos nemokėjimas buvo sąlygotas rimtų ir objektyviai pateisinamų aplinkybių, o nesant byloje duomenų ir apie pastangas susirasti darbą, registruotis darbo biržoje ir sumokėti bent dalį paskirtos baudos, nuteistajam esant darbingam (duomenų, kad nuteistasis dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių negali dirbti nėra), visos šios aplinkybės, teismo vertinimu, akivaizdžiai patvirtina nuteistojo sąmoningus veiksmus ir rodo jo vengimą sumokėti teismo nuosprendžiu paskirtą baudą.

12Į 2018 m. gruodžio 18 d. į teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas antstolio prašymas dėl baudos pakeitimo areštu, nuteistasis neatvyko ir duomenų apie šaukimo įteikimą/neįteikimą buvo negauta, todėl nutarta padaryti pertrauką - išsiaiškinti J. Š. gyvenamąją vietą ir dar kartą iškviesti į kitą posėdį. Į 2019 m. sausio 14 d. teismo posėdį nuteistasis taip pat neatvyko (šaukimas neatsiimtas pašte), nors 2018-07-31 jam buvo įteiktas šiuo adresu siųstas šaukimas atvykti į antstolių kontorą, todėl teikimas išnagrinėtas nuteistajam nedalyvaujant.

13Atsižvelgiant į tai, jog nuteistasis baudą vengia sumokėti ir nėra galimybės iš jo baudą išieškoti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) skirta ir nesumokėta 58 MGL (2 184 Eur) bauda keičiama areštu.

14BK 49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad už nusikaltimą nustatoma nuo penkiolikos iki devyniasdešimties parų arešto. BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nurodyta, kad viena arešto para yra prilyginama dviejų MGL dydžio baudai. Vadovaujantis šiomis bausmių keitimo taisyklėmis, nuteistajam J. Š. paskirta 58 MGL dydžio bauda keistina į 29 parų areštą.

15Vadovaudamasis BK 47, 49, 65 straipsniais, BVK 25 straipsniu, BPK 352, 362 straipsniais, teismas,

Nutarė

16Antstolės Daivos Milevičienės teikimą tenkinti.

17Nuteistajam J. Š., asmens kodas ( - ) Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 2 d. nuosprendžiu Nr. 1-224-315/2015 (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi Nr. 1A-497-165/2015) skirtą ir nesumokėtą 58 MGL (2 184 Eur) dydžio baudą pakeisti 29 (dvidešimt devynių) parų areštu, šią bausmę paskiriant atlikti areštinėje.

18Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo J. Š. sulaikymo dienos.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai