Byla e2A-766-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-536-883/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Infes“, uždarajai akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „Statybų kodas“, uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „ŽEMKASTA“, uždarajai akcinei bendrovei „NORUS“, uždarajai akcinei bendrovei „STATOVITA“, uždarajai akcinei bendrovei „EIGESA“, uždarajai akcinei bendrovei „INSTITA“, uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“, prašydama panaikinti atsakovės 2016-12-15 rašte Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“ nurodytą sprendimą dėl UAB „IRDAIVA“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) paraiškos konkursui „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750) atmetimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 2. Ieškovė nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriais siekė dalyvauti ribotame konkurse „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (toliau – konkursas, pirkimas) ir pateikė paraišką, kurią perkančioji organizacija atmetė.
 3. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė 2016-12-15 rašte Nr. S-4735 nurodė, kad tiekėjas (ieškovė kartu su jungtinės veikos partneriais) pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą ir tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitiko konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo.
 4. Ieškovės teigimu, ji melagingos informacijos ar suklastotų dokumentų perkančiajai organizacijai neteikė, 2016-05-23 tiekėjo (jungtinės veiklos dalyvio UAB „Infes“) ir specialisto I. S. susitarimą laikė sudarytu teisėtai, tinkamai pasirašytu ir galiojančiu. Pažymėjo, kad specialistas I. S. savo parašu patvirtino, jog susitarimai yra pasirašyti būtent jo. Ieškovė užtikrino, kad UAB „Infes“ galės naudotis šio specialisto turimais pajėgumais. Ieškovė specialistą R. D. taip pat laikė tinkamu specialistu.
 5. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ nurodė, kad CVP IS priemonėmis 2016-12-30 pateikė perkančiajai organizacijai UAB „Šiaulių vandenys“ pretenziją Nr. SR 00872/2016 „Dėl paraiškos neteisėto atmetimo“, tačiau perkančioji organizacija 2017-01-03 raštu Nr. 38 nurodė, jog konkurso procedūrų nestabdys ir pretenzijos nenagrinės. Pretenziją motyvavo tuo, kad pateikta pretenzija nepasirašyta įgalioto asmens, taip pat nėra galimybės identifikuoti pretenziją CVP IS priemonėmis teikiančio asmens tapatybės.
 6. Ieškovės teigimu, 2016-12-30 pretenzija buvo pateikta UAB „IRDAIVA“ vardu kaip savarankiško ūkio subjekto (o ne jungtinės veiklos partnerių vardu) ir pats pretenzijos pateikimo faktas CVP IS priemonėmis, naudojant UAB „IRDAIVA“ CVP IS paskyrą, patvirtina, jog pretenziją pateikė UAB „IRDAIVA“ įgaliotas asmuo, turintis el. prieigos teisę prie UAB „IRDAIVA“ CVP IS paskyros (šią prieigą suteikia ir administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba). Pretenzija buvo pateikta nustatytu laiku, dėl to atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ privalėjo nustatyti ieškovei terminą tariamų trūkumų pašalinimui ir minėtą pretenziją išnagrinėti.
 7. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, prašė atmesti ieškinį suėjus ieškinio senaties terminui.
 8. Atsakovė nurodė, kad 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“ kreipėsi į jungtinės veiklos dalyvius atstovaujantį, jungtinės veiklos sutartyje įvardintą pagrindinį partnerį UAB „IRDAIVA“ dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo ir prašė patikslinti atitikimą konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui. Atsakovė prašė ieškovę nurodyti duomenis apie UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ darbuotojus, turinčius tinkamą kvalifikaciją.
 9. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė 2016-11-30 raštu Nr. 273841 pateikė dalį reikalautų duomenų. Dėl atitikimo konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui nurodė, kad ypatingo statinio projekto vadovas buvo pateiktas paraiškos pateikimo metu. Atsakovė 2016-12-06 raštu Nr. S-4596 pakartotinai prašė patikslinti pateiktus duomenis dėl tiekėjo turimos kvalifikacijos. Ieškovė 2016-12-08 raštu pateikė tariamai 2016-10-10 sudarytą susitarimą su R. D..
 10. Atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ vertinimu, jei UAB „IRDAIVA“ buvo sudariusi tokį susitarimą 2016-10-10, šį asmenį turėjo išviešinti 2016-10-10 pateikdama paraišką kaip būsimo savo darbuotojo, kuris bus atsakingas už sutartyje numatytų darbų atlikimą, tačiau šių duomenų nepateikė, 2016-11-30 paaiškinime nenurodė neišviešinimo priežasčių.
 11. Atsakovė nurodė, kad 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 prašė pagrįsti tiekėjo atitikimą konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytam reikalavimui. Ieškovė 2016-11-30 raštu Nr.273841 pateikė patikslinimą dėl I. S. sutikimo atlikti reikalaujamus darbus, t. y. pateikė analogišką kartu su paraiška pateiktam 2016-05-23 susitarimui 2016-05-23 susitarimą dėl darbo sutarties sudarymo konkurso „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ laimėjimo atveju.
 12. Atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ teigimu, ieškovė pateikė melagingus duomenis apie tai, kad iki paraiškos pateikimo pabaigos tiekėjas yra įgijęs reikiamą kvalifikaciją.
 13. Atsakovė nurodė, kad 2016-12-15 raštu Nr. S-4735 informavo ieškovę apie priimtą sprendimą atmesti pateiktą paraišką, komisijai konstatavus, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją, susijusią su atitikimu konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytam reikalavimui, ir tuo pagrindu, kad kvalifikaciją neatitinka konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui.
 14. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė, pateikdama pretenziją, pateikė nepasirašytą dokumentą, nenurodė pretenziją teikiančio subjekto. Dėl to atsakovė sprendė, kad ji neprivalėjo nagrinėti anonimiškų pretenzijų.
 15. Atsakovės teigimu, ieškovė praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos pareikšti ieškinį teismui. Ieškovė ieškinį privalėjo pateikti iki 2017-01-18, tačiau jį teismui pateikė 2017-01-20.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017-03-20 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „IRDAIVA“ atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“ 1543,96 Eur teisinės pagalbos išlaidų.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje pateikti šalių pozicijas pagrindžiantys įrodymai, į tai, kad yra visos galimybės ištirti bylos aplinkybes nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka, į tai, kad nėra pagrindo tarp šalių kilusio ginčo laikyti išimtiniu atveju, sprendė, kad bylos nagrinėjimui žodinis procesas nėra tikslingas bei reikalingas.
 3. Teismas nustatė, kad atsakovė atsisakė nagrinėti ieškovės pateiktą pretenziją motyvuodama tuo, kad ieškovė nepateikė duomenų, koks subjektas ir kokiu pagrindu šią pretenziją pasirašė ir pateikė perkančiajai organizacijai. Atsakovės teigimu, ieškovė gali reikšti reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo tik dėl UAB „IRDAIVA“ neatitikimo nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovės teisininkas 2016-12-30 pretenziją pateikė per ieškovės paskyrą CVP IS (pranešimas Nr. 4861995). Šią pretenziją atsakovė vertino kaip pateiktą anoniminio asmens, kadangi jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose partneriai buvo susitarę, kad juos atstovaus UAB „IRDAIVA“ pardavimų direktorius A. M., o pasirašyti ir tvirtinti raštu, taip pat elektroniniu parašu visus dokumentus įgalioti UAB „IRDAIVA“ direktorius I. K. ir pardavimų direktorius A. M.. Ieškovė nenurodė priežasčių, kodėl nesilaikė jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 punktų, kuriuose nurodyti atsakingi asmenys už ginčo pirkimą, ir pretenziją naudojant UAB „IRDAIVA“ CVP IS paskyrą pateikė ieškovės teisininkas.
 1. Teismas, įvertinęs atsakovės veiksmus atsakant į ieškovės pretenziją, darė išvadą, kad atsakovė privalėjo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Atsakovė suabejojusi UAB „IRDAIVA“ teisininko teise reikšti pretenziją, turėjo pareikalauti pateikti jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Teismas manė, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas – atsisakymas nagrinėti ieškovės UAB „IRDAIVA“ pretenziją yra nepagrįstas.
 1. Teismas sprendė, kad ieškovė ieškinį pateikė praleidusi VPĮ nustatytą 15 dienų terminą. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovė svarbių priežasčių, pateisiančių praleidimo priežastis, nepateikė.
 1. Teismas, nepaisydamas to, kad ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti, pasisakė dėl ieškinio reikalavimų.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė 2016-12-15 rašte Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“ nurodė, kad komisija, palyginusi konkursui pateiktą 2016-05-23 susitarimą su I. S. dėl darbo sutarties sudarymo ir 2016-05-23 susitarimą su I. S. pirkimui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas“, pastebėjo akivaizdų I. S. vardu pasirašiusio asmens parašų skirtumą. Palyginusi viešai skelbiamus specialisto I. S. parašus su jo parašais pateiktuose dokumentuose, perkančioji organizacija sprendė, kad 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tarp UAB „Infes“ ir I. S., kurio A punkte buvo nurodytas kito pirkimo pavadinimas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas“, ir 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tuo atveju, jei bus laimėtas konkursas „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“, yra pasirašyti ne I. S.. Atsakovės teigimu, pirkimui buvo pateikti melagingi duomenys apie tai, kad iki paraiškos pateikimo pabaigos tiekėjas yra įgijęs reikiamą kvalifikaciją. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pateikė I. S. 2017-01-30 pranešimą baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-01892-17, kuriame I. S. patvirtino tarp jo ir UAB „Ifnes“ pasirašytą susitarimą dėl darbo sutarties sudarymo, nurodė, kad susitarimas galėjo būti pasirašytas nuotoliniu būdu, dokumento originalo neturi, neprisimenantis pasirašymo aplinkybių. Toje pačioje baudžiamojoje byloje pateiktame UAB „Infes“ pranešime nurodomos tos pačios aplinkybės: susitarimo originalo įmonė neturi ir bendrovėje praktikuojamas rašytinių dokumentų pasirašymas nuotoliniu būdu. Rašysenos ekspertas A. B., gavęs UAB „Šiaulių vandenys“ prašymą ištirti ir palyginti parašus I. S. vardu dvejuose 2016-05-23 susitarimuose dėl darbo sutarties sudarymo, 2017-02-13 atskirojoje nuomonėje nurodė, kad, nepateikus tiriamųjų dokumentų originalų, negalima nustatyti, ar abu tiriamuosius parašus pasirašė vienas ir tas pats asmuo. I. S. 2016-12-19 pareiškime dėl pasirašytų susitarimų patvirtino, kad 2016-05-23 sudarė du susitarimus dėl darbo sutarties sudarymo su UAB „Ifnes“ ir užtikrino, kad UAB „Ifnes“ galės naudotis jo pajėgumais.
 1. Teismas nurodė, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad informacija pripažintina melaginga nustačius objektyviojo (neatitiktis tiesai (tikrovei) yra daugiau faktinio, o ne teisinio pobūdžio) ir subjektyviojo (informacijos teikėjas suvokia ar turi suvokti, kad ji neatitinka realybės ir turi tikslą suklaidinti jos adresatą) elementų kumuliatyvų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-106-690/2017).
 1. Teismas nustatė, kad nesutarimas kilo dėl objektyviojo informacijos pripažinimo melaginga elemento. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų, kurių pateiktos skaitmeninės kopijos, originalų. Dėl to teismas sprendė, kad tiekėjai, atsižvelgdami į šią nuostatą, privalėjo pasirūpinti, kad konkursui teiktini nuotoliniu būdu sudaryti dokumentai būtų įforminti taip pat apsikeičiant susitarimų egzemplioriais su originaliais parašais. Nesant dokumentų originalų, rašysenos ekspertizė nagrinėjamu atveju yra neįmanoma.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad besiginantis informacijos teikėjas gali įrodinėti, jog duomenys atitinka faktinę realybę, o jei ir ne, jis apie tai nežinojo bei nesiekė suklaidinti informacijos adresato, sprendė, kad nagrinėjamu atveju, pirmumą turi ne susitarimo forma, o turinys.
 1. Teismas konstatavo, kad atsakovė neįrodė, jog pateikdamas ginčijamus susitarimus tiekėjas pateikė melagingą informaciją, nes specialistas I. S. 2016-12-19 pareiškimu patvirtino ginčijamų susitarimų sudarymą ir užtikrino, kad UAB „Ifnes“ galės naudotis jo pajėgumais.
 1. Teismas nustatė, kad pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 273841 partneriai UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ buvo atsakingi už projektavimo darbus. Atsakovė 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 prašė tiekėjo pateikti duomenis apie minėtų partnerių pasitelkiamus darbuotojus. UAB „IRDAIVA“ 2016-11-30 rašte Nr.273841 dėl atitikimo konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui nurodė, kad ypatingo statinio projekto vadovas buvo pateiktas paraiškos pateikimo metu. Atsakovei 2016-12-06 raštu Nr. S-4596 pakartotinai paprašius patikslinti atitikimą šiam konkurso sąlygų reikalavimui, UAB „IRDAIVA“ 2016-12-08 raštu Nr. SD 08/2016 nurodė, kad paraiškos pateikimo metu buvo pateiktas projekto vadovo atestatas, o UAB „IRDAIVA“ buvo sudariusi sutartį su specialistu dėl įdarbinimo ir pateikė 2016-10-10 sudarytą susitarimą su R. D.. Teismas taip pat nustatė, kad nagrinėjamu atveju keliami klausimai dėl tiekėjų UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ teisės grįsti savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų minimaliam kvalifikacijos reikalavimui kito jungtinės veiklos dalyvio nurodytais specialistais ir dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (priimto sprendimo) vertinant tiekėjo atitiktį pirkimo sąlygų 6.2.14 punktui teisėtumo. Atsakovė sprendė, kad paraiškos pateikimo metu subjektai, turintys atlikti projektavimo darbus, UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ neturėjo reikiamos kvalifikacijos, nes neturėjo tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir nenurodė, kad planuoja konkurso laimėjimo atveju pasitelkti asmenis, turinčius reikiamą kvalifikaciją, bei sudaryti su jais darbo sutartis dėl atitinkamų darbų atlikimo, o ta aplinkybė, kad specialistą nurodė vienas iš jungtinės veiklos dalyvių, negali būti laikomas pakankamu specialisto išviešinimu.
 1. Teismas pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog specialistas R. D. yra nurodytas tiekėjų paraiškos dalies „Specialistai. Zip“ faile „0. Specialistų sarašąs_Konfidencialu.pdf“, kuriame yra patalpintas UAB „Infes“ (jungtinės veiklos dalyvio) specialistų sąrašas. Dėl to teismas sprendė, kad specialistas R. D. buvo išviešintas bendruose jungtinės veiklos partnerių dokumentuose ir perkančiosios organizacijos išvadą, kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo, laikė nepagrįsta.
 1. Teismo vertinimu, atsakovė esminę reikšmę skyrė kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, bet ne dokumentų turiniui, kurio pagrindu perkančioji organizacija vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasirengimą įvykdyti pirkimo sutartį. Teismas darė išvadą, kad tokia pozicija prieštarauja jau suformuotai teismų praktikai, aiškinančiai, kad tiekėjo kvalifikacija yra ta objektyvi kategorija, apie kurią perkančioji organizacija turi spręsti naudodamasi visais jai prieinamais ir priimtinais šaltiniais. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tai tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendė, kad atsakovė nepagrįstai atmetė tiekėjo paraišką dėl melagingų dokumentų pateikimo ir kvalifikacijos neturėjimo, taip pat nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją dėl paraiškos atmetimo. Teismas ieškovės elgesį bylos nagrinėjimo metu laikė pasyviu, kadangi ieškovė nepateikė dubliko, nepateikė atsikirtimų dėl ieškinio senaties taikymo ir nenurodė svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių. Teismas, vadovaudamasis CK 1.131 straipsnio 1 dalimi, sprendė, kad ieškovės reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-12-15 sprendimą netenkintinas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys atmestinas, sprendė, kad atsakovei priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 1543,96 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir sprendė, kad jos yra priteistinos iš ieškovės (CPK 98 str.).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio padavimas teismui, praleidus ieškinio senaties terminą, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, sprendė, kad atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2017-03-20 sprendimą ir iš teismo sprendimo motyvų pašalinti nuostatas: 1) „atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ neįrodė, jog pateikdamas ginčijamus susitarimus tiekėjas pateikė melagingą informaciją, nes specialistas I. S. 2016-12-19 pareiškimu patvirtino ginčijamų susitarimų sudarymą ir užtikrino, kad UAB „Ifnes“ galės naudotis jo pajėgumais“; 2) „specialistas R. D. buvo išviešintas bendruose jungtinės veiklos partnerių dokumentuose, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo, nepagrįsta“; 3) „perkančioji organizacija, suabejojusi UAB „IRDAIVA“ teisininko teise reikšti pretenziją, turėjo pareikalauti pateikti jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Teismo nuomone, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas – atsisakymas nagrinėti ieškovės UAB „IRDAIVA“ pretenziją yra nepagrįstas“, taip pat prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
 1. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Skundžiamas sprendimas iš esmės yra teisėtas, tačiau pirmosios instancijos teismo motyvai, susiję su melagingos informacijos pateikimu, kvalifikacijos vertinimu bei pareiga nagrinėti pateiktą pretenziją, yra nepagrįsti, todėl turi būti iš ginčijamo sprendimo pašalinti.
  2. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad atsakovė privalo įrodyti, kad tiekėjas pateikdamas ginčijamus susitarimus pateikė melagingą informaciją, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Toks pareigos paskirstymas pažeidė rungimosi principą, kadangi ieškovė privalėjo įrodyti, kad dar iki pateikiant perkančiajai organizacijai pasiūlymą (paraišką), turėjo atitinkamą kvalifikaciją, t. y. buvo sudariusi susitarimus su specialistu I. S.. Tačiau ieškovė duomenų apie tai, kad susitarimai buvo sudaryti dar iki pasiūlymo (paraiškos) perkančiajai organizacijai pateikimo, nepateikė.
  3. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo atsakovės byloje pateiktų įrodymų ir todėl nepagrįstai konstatavo, kad neįrodyta apie melagingos informacijos pateikimą perkančiajai organizacijai.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „IRDAIVA“, veikdama ne kaip jungtinės veiklos sutarties vadovaujantis partneris, turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl UAB „Infes“ galimybės remtis I. S. pajėgumais, todėl būtent šis asmuo turėjo teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pateiktų duomenų melagingumo ir teikti teismui įrodymus apie sudarytą susitarimą.
  5. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teikėjo pareigą pateikti dokumentus, įrodančius asmens kvalifikaciją ir pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus skaidrumo bei lygiateisiškumo principus.
  6. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė esminę reikšmę skiria kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, bet ne dokumentų turiniui, kurio pagrindu perkančioji organizacija vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasirengimą įvykdyti pirkimo sutartį. Teismo teigimu, tokia pozicija prieštarauja jau suformuotai teismų praktikai, aiškinančiai, kad tiekėjo kvalifikacija yra ta objektyvi kategorija, apie kurią perkančioji organizacija turi spręsti naudodamasi visais jai prieinamais ir priimtinais šaltiniais. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tai tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą.
  7. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tiekėjo pareigą tinkamai pateikti perkančiajai organizacijai duomenis apie turimą kvalifikaciją, t.y. išviešinti pasitelkiamus subtiekėjus. Teikiant pasiūlymą (paraišką) nebuvo nurodyti faktiniai duomenys, kuriais remiantis perkančioji organizacija galėtų remtis sprendžiant apie jungtinės veiklos atskirų dalyvių atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams ir apie tai, kad jungtinės veiklos dalyviai vykdydami savo atskirus įsipareigojimus numato pasitelkti vieni kitų darbuotojus. Tuo tarpu, ieškovė nepateikė duomenų, kurių pagrindu perkančioji organizacija vertindama pateiktą pasiūlymą galėjo spręsti, kad UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ vykdant rangos sutartyje numatytus projektavimo darbus pasitelks UAB „Infes“ darbuotoją.
  8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad perkančioji organizacija 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 ir 2016-12-06 raštu Nr. S-4596 aiškiai ir nedviprasmiškai prašė tiekėjo pateikti duomenis apie UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ pasitelkiamus darbuotojus, atsižvelgiant į tai, kad jungtinės veiklos sutartyje Nr. 273841 buvo numatyta, kad už projektavimo darbus bus atsakingi partneriai UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“, o ne UAB „Infes“ ir atitinkamai kiekvienas jungtinės veiklos dalyvis turėjo pareigą pateikti tuos asmenis, kuriuos pasitelks vykdant sutartį, arba pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų numatyta partnerių teisė vykdant sutartį pasitelkti bet kurį partnerio darbuotoją. 2016-10-07 jungtinės veiklos sutartis nustatė UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“ pareigą atlikti projektavimo darbus, todėl būtent šios bendrovės ir turėjo pateikti kartu su pasiūlymu duomenis apie savo pasitelkiamus subtiekėjus vykdant sutartį.
  9. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovė, suabejojusi ieškovės teisininko teise reikšti pretenziją, turėjo pareikalauti pateikti jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Ieškovė neprašė pripažinti neteisėtu bei panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nenagrinėti pretenzijos, o prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl pretenzijos nenagrinėjimo, išėjo už ieškinio ribų.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „IRDAIVA“ prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į posėdį kviesti liudytoją I. S., apeliacinį skundą atmesti, ex officio nutraukti ribotą konkursą „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750). Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Bylos duomenys patvirtina, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė tik tikrovę atitinkančius (nemelagingus) ir nesuklastotus dokumentus, tinkamai patvirtinančius, kad tiekėjas galės teisėtai naudotis specialisto I. S. pajėgumais. Dėl to perkančioji organizacijos 2016-12-15 rašte nurodyti nepagrįsti ir neteisėti teiginiai dėl neva melagingų duomenų pateikimo ir tiekėjo nesąžiningų veiksmų galimai klastojant konkursui teikiamus dokumentus patys savaime yra melagingi ir nesudaro teisėto pagrindo ieškovės paraiškos atmetimui.
  1. Perkančioji organizacija privalo įrodyti esą tiekėjas pateikė melagingą informaciją (VPĮ 33 str. 2 d. 5 p.).
  1. Specialistas R. D. yra tinkamai, laikantis visų teisės aktų ir konkurso sąlygų nuostatų, nurodytas/išviešintas tiekėjų paraiškos dalies „Specialistai. Zip“ faile „0.Specialistų sarašąs_Konfidencialu.pdf“.
  1. Ieškovės 2016-12-30 pretenzija buvo pateikta nustatytu laiku, todėl net ir nustačiusi tikrus ar tariamus pretenzijos procesinius įforminimo trūkumus, atsakovė privalėjo nustatyti ieškovei terminą tariamų pretenzijos trūkumų pašalinimui.
  1. Ieškovė teisminio proceso metu buvo aktyvi, siekė pateikti dubliką ir prašė teismo bent kelioms dienoms pratęsti dubliko pateikimo terminą, tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas itin formaliai ir procesiškai ydingai atmetė ieškovės prašymą dėl procesinio termino dubliko pateikimui pratęsimo. Be to, dubliko nepateikimas negali būti ieškinio atmetimo priežastimi.
  1. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai taikė ieškinio senatį.

   5Teismas materialinės teisės požiūriu priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, tačiau padarė procesinius pažeidimus, kurie sąlygojo, jog ieškovės procesiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Byloje nebuvo pasiektas esminis civilinio proceso tikslas – neužtikrinta teisinga procesinė bylos baigtis ir atsižvelgiant į viešąjį interesą viešųjų pirkimų procedūrų teisingumu ir teisėtumu nepriimti procesiniai sprendimai, kuriuos bylą nagrinėjantys teismai turėtų priimti ex officio. Ginčo konkursas ex officio turėtų būti nutrauktas.

 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Šiaulių apygardos teismo 2017-03-20 sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantė neįrodė, kad pateikdamas ginčijamus susitarimus tiekėjas pateikė melagingą informaciją, nes specialistas I. S. 2016-12-19 pareiškimu patvirtino ginčijamų susitarimų sudarymą ir užtikrino, kad UAB „Infes“ galės naudotis jo pajėgumais. Ieškovė pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad dar iki paraiškos pateikimo turėjo atitinkamą kvalifikaciją, t. y. buvo sudariusi susitarimą su specialistu I. S.. Minėtas pareiškimas taip pat patvirtino, kad tiekėjas turi reikiamą kvalifikaciją, kuri įgyta iki paraiškos pateikimo. Be to, viešojo pirkimo sutarties vykdymui ieškovės ketinamo pasitelkti subjekto (I. S.) prieinamumą bei tuo pačiu ieškovės teisę remtis šio subjekto kvalifikacija įrodo 2016-05-23 susitarimas dėl I. S. darbo sutarties sudarymo su UAB „Infes“.
  2. Priešingai nei teigia apeliantė, I. S. 2016-12-19 pareiškimas perkančiajai organizacijai ir 2017-01-30 paaiškinimas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono komisariatui patvirtina 2016-05-23 susitarimo sudarymo faktą bei šiame susitarime nurodytų duomenų atitikimą tikrovei.
  3. Apeliantė nepagrįstai savo apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, kadangi apeliantei kilo pareiga įrodyti ir pagrįsti savo teiginį, kad ieškovė pateikė neva melagingą informaciją. Tuo tarpu, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovės pateikti duomenys yra melaginga informacija. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis 2016-12-19 I. S. pareiškimu, nepripažino, kad ieškovė pateikė melagingą informaciją.
  4. Ieškovės kartu su paraiška ir kvalifikacijos patikslinimu pateikti dokumentai įrodo, kad ieškovės kvalifikacija atitinka visus viešojo pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus.
  5. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir, vadovaudamasis teismų suformuota praktika, pagrįstai konstatavo, kad apeliantė esminę reikšmę skiria kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, bet ne dokumentų turiniui, kurių pagrindu apeliantė vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasirengimą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Specialistas R. D. laikytinas tinkamai išviešintu paraiškoje, nepaisant to, kad jis buvo nurodytas paraiškoje prie UAB „Infes“ specialistų sąrašo, kadangi šis specialistas paraiškoje buvo nurodytas ir kartu su paraiška pateikti jo kvalifikacijos atestatai, o tikslinant kvalifikaciją buvo pateiktas 2016-10-10 ieškovės ir R. D. sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo.
  6. Pirmosios instancijos teismas teisėtai konstatavo, kad apeliantės atsisakymas nagrinėti ieškovės pretenziją yra nepagrįstas. Ieškovė ieškinyje neturėjo reikšti reikalavimo panaikinti apeliantės sprendimą atsisakyti nagrinėti ieškovės pretenziją, todėl pirmosios instancijos teismo pasisakymas dėl apeliantės pretenzijos nenagrinėjimo nėra laikytinas kaip išėjimas už ieškinio ribų.
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog perkančioji organizacija privalėjo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Apeliantė, atsisakydama nagrinėti ieškovės pretenziją, pažeidė peržiūros procedūrų veiksmingumo principą. Be to, vien tai, kad jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 p. nurodyti už pirkimą atsakingi asmenys, nereiškia, kad kiti asmenys negali būti įgalioti teikti pretenzijas ar ieškinius tiekėjo vardu. Aplinkybė, jog ieškovės vardu pretenziją pateikė ieškovės teisininkas, naudojant ieškovės CVP IS paskyrą, sudaro rimtą pagrindą laikyti, kad pretenziją teikia tokią teisę turintis asmuo. Apeliantei kilus abejonių, ji privalėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai, bei paprašyti pateikti pretenziją pateikusio asmens įgaliojimą.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-05-25 gautas atsakovės prašymas dėl papildomų įrodymų prijungimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

7Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „IRDAIVA“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į posėdį kviesti liudytoją I. S..
 1. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamos bylos šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, ieškovė nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl žodinio proceso apeliacinėje instancijoje būtinumas nekonstatuotinas.

8Dėl naujų įrodymų

 1. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 1. Nagrinėjamu atveju apeliantė Lietuvos apeliaciniam teismui 2017-05-25 pateikė prašymą dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliantė prašė priimti į bylą bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.
 1. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą apeliantės naujus įrodymus ir juos vertina.

9Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ vykdo ribotą konkursą „Darbų pirkimas. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (skelbtas 2016-04-22 CVP IS, pirkimo Nr. 173750). Jungtinė veiklos partnerių grupė (UAB „IRDAIVA“, UAB „Požeminiai darbai“, UAB „Statybų kodas“, UAB „Infes“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „ŽEMKASTA“, UAB „NORUS“, UAB „STATOVITA“, UAB „EIGESA“, UAB „INSTITA“, UAB „LitCon“), veikdama 2016-10-07 jungtinės veiklos sutarties Nr.273841 pagrindu 2016-10-10 pateikė paraišką 9 val. 43 min. dalyvauti paskelbtame ribotame konkurse. Atsakovė 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“ kreipėsi į jungtinės veiklos dalyvius atstovaujantį, jungtinės veiklos sutartyje įvardintą pagrindinį partnerį UAB „IRDAIVA“, juridiškai atsakingą už paraiškos/pasiūlymo pateikimą, dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimą. Atsakovė be kitų dokumentų, taip pat prašė patikslinti atitikimą konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui, t. y. paprašė partnerių UAB „IRDAIVA“ ir UAB „Statybų kodas“, atsakingų už projektavimo darbus, nurodyti duomenis, apie šių bendrovių darbuotojus, turinčius tinkamą kvalifikaciją. UAB „IRDAIVA“ 2016-11-30 raštu Nr. 273841 pateikė perkančiajai organizacijai dalį reikalautų duomenų dėl atitikimo konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui nurodė: „paaiškiname, kad ypatingo statinio projekto vadovas, buvo pateiktas paraiškos pateikimo metu“. Atsakovė 2016-12-06 raštu Nr. S-4596 pakartotinai paprašė patikslinti pateiktus duomenis dėl tiekėjo turimos kvalifikacijos. UAB „IRDAIVA“ 2016-12-08 rašte Nr. SD 08/2016 nurodė, kad paraiškos pateikimo metu UAB „IRDAIVA“ buvo sudariusi susitarimą su specialistu R. D. dėl jo įdarbinimo konkurso laimėjimo atveju. Atsakovė 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“ taip pat paprašė pagrįsti tiekėjo atitikimą konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytam reikalavimui. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ 2016-11-30 raštu Nr. 273841 pateikė perkančiajai organizacijai patikslinimą dėl I. S. sutikimo atlikti reikalaujamus darbus, t. y. pateikė analogišką kartu su paraiška pateiktam 2016-05-23 susitarimui 2016-05-23 susitarimą dėl darbo sutarties sudarymo konkurso laimėjimo atveju. Atsakovė 2016-12-15 raštu Nr. S-4735 informavo ieškovę apie priimtą sprendimą atmesti pateiktą paraišką, kadangi tiekėjas pateikė melagingą informaciją susijusią su atitikimu konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytam reikalavimui ir todėl, kad kvalifikacijos reikalavimai neatitinka konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui. Ieškovė 2016-12-30 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė 2017-01-03 raštu Nr. S-38 informavo ieškovę apie priimtą sprendimą konkurso procedūrų nestabdyti ir pateiktos ieškovės pretenzijos nenagrinėti.

10Dėl melagingos informacijos pateikimo

 1. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad atsakovė privalo įrodyti, kad tiekėjas pateikdamas ginčijamus susitarimus pateikė melagingą informaciją, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Ieškovė duomenų apie tai, kad susitarimai buvo sudaryti dar iki pasiūlymo perkančiajai organizacijai pateikimo, nepateikė. Šiuos apeliantės argumentus teisėjų kolegija laiko nepagrįstais dėl sekančių priežasčių.
 1. Pirma, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė pateikė 2016-05-23 susitarimą su I. S. dėl darbo sutarties sudarymo bei I. S. 2016-12-19 pareiškimą dėl pasirašytų susitarimų, kuriame patvirtino aplinkybes, kad jis 2016-05-23 sudarė du susitarimus dėl darbo sutarties sudarymo su UAB „Infes“, ir užtikrino, kad UAB „Infes“, vykdydama viešojo pirkimo sutartį, galės naudotis jo pajėgumais. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo išvadai, jog ieškovė iki paraiškos pateikimo neturėjo reikiamos kvalifikacijos, pateikė melagingą informaciją.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad ieškovė savo paraiškoje tinkamai išviešino viešojo pirkimo sutarties vykdymui ketinamą pasitelkti subjektą I. S. ir perkančiajai organizacijai pateikė dar iki paraiškos pateikimo sudarytą susitarimą su I. S. dėl darbo sutarties sudarymo bei papildomai pateikė I. S. 2016-12-19 pareiškimą dėl pasirašytų susitarimų, kuriame patvirtino, kad jis 2016-05-23 sudarė du susitarimus dėl darbo sutarties sudarymo su UAB „Infes“, ir užtikrino, kad UAB „Infes“, vykdydama viešojo pirkimo sutartį, galės naudotis jo pajėgumais. Pažymėtina, kad I. S. 2016-12-19 pareiškimas patvirtino, kad tiekėjo reikiamą kvalifikaciją, įgytą iki paraiškos pateikimo.
 1. Antra, VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje, o jo 5 dalyje nustatyta kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų trūkumų ištaisymo tvarka. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų. Taikant VPĮ 32 straipsnį dėl tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo ir šio straipsnio 5 dalį dėl tiekėjo kvalifikacijos duomenų trūkumų ištaisymo turi būti įvertinama kvalifikacijos duomenų visuma, o ne atskira jų grupė ar dokumentas. Kasacinio teismo jau spręsta, kad tik kelių reikalaujamų dokumentų iš jų visumos nepateikimas nėra pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005). Taigi tik dalies kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, kaip tokių, ar jų turinio trūkumas perkančiajai organizacijai nesudaro pagrindo spręsti, kad tiekėjo kvalifikacija, kaip jo reikalaujamų savybių visuma, yra neatitinkanti pirkimo sąlygų. Pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, kaip tokiais, o su kvalifikacijos turiniu. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, t. y. įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija. Tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), arba jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą). Kita vertus, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo atmesti pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų – sprendžiama ir pagal tai, pakankama ar ne ieškovo kvalifikacija perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis), o ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir ar dėl to priėmė pagrįstą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatose įvirtinta tiekėjų teisė ir perkančiųjų organizacijų pareiga dėl pasiūlymų neaiškumų ar netikslumų šalinimo, tačiau ji ribojama pasiūlymo esmės keitimo draudimu. Duomenys apie kvalifikaciją yra objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011-05-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, ieškovė tiek kartu su paraiška pateiktais dokumentais, tiek tikslindama savo kvalifikaciją, įrodė perkančiajai organizacijai, kad ieškovė dar iki paraiškos pateikimo turėjo reikiamą kvalifikaciją.
 1. Trečia, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė rungimosi principą, kadangi netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Analogiška įrodinėjimo pareiga įtvirtinta ir CPK 178 straipsnyje. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 178 straipsnyje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 20/2009). Kasacinis teismas taip pat yra suformavęs bendrąją ginčo šalių procesinio elgesio taisyklę, kad pagrįsti ir įrodyti savo argumentus pirmiausia turi juos teikianti šalis, tačiau pagal kasacinio teismo praktiką ieškovui (tiekėjui) nereikia įrodinėti sau nepalankių veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-128-469/2017). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantei kilo pareiga įrodyti ir pagrįsti savo teiginį, kad ieškovas pateikė melagingą informaciją.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė neįrodė, kad ieškovė pateikė melagingą informaciją perkančiajai organizacijai, kad 2016-05-23 I. S. nesudarė su UAB „Infes“ susitarimo dėl darbo sutarties sudarymo. Rašysenos eksperto A. B. 2017-02-13 atskiroji nuomonė nepatvirtina, kad tiriamuosius parašus pasirašė ne I. S.. Tuo tarpu, susitarimų šalys patvirtina susitarimuose nurodytas aplinkybes. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad ieškovės pateikta informacija nėra laikytina melaginga.
 1. Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl UAB „Infes“ galimybės remtis I. S. pajėgumais, todėl būtent šis asmuo turėjo teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pateiktų duomenų melagingumo ir teikti teismui įrodymus apie sudarytą susitarimą. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo ieškovės teisinį suinteresuotumą. Ieškovė turi teisinį suinteresuotumą sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir tuo pačiu teisę gintį šį savo teisinį suinteresuotumą, kadangi ji siekia, kad su ja būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis bei yra suinteresuota gauti finansinį atlygį už atliktus darbus.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė neįrodė, jog pateikdamas ginčijamus susitarimus tiekėjas pateikė melagingą informaciją.

11Dėl ieškovės atitikimo kvalifikacijos reikalavimams

 1. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teikėjo pareigą pateikti dokumentus, įrodančius asmens kvalifikaciją ir pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus skaidrumo bei lygiateisiškumo principus. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės teiginius nepagrįstais.
 1. Pirkimo dokumentų sąvoką apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 21 dalis, kurioje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). VPĮ 24 straipsnyje yra išvardinti pirkimo dokumentai ir jų formai bei turiniui keliami reikalavimai. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6, 7 punktuose nustatyta, kad privalomoji viešojo pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis, terminai) ir specialiuosius reikalavimus viešojo pirkimo objektui (techninė specifikacija). VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, ir kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 25 straipsnyje yra išvardinti reikalavimai, taikomi techninės specifikacijos turiniui ir formai. Vienas iš pagrindinių reikalavimų, nurodytų VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
 1. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Šio straipsnio 2 dalis nustato draudimą minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais dirbtinai riboti konkurenciją. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tuo pačiu jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 straipsnis), tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-394-241/2017).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė tiek paraiškoje, tiek tikslindama savo kvalifikaciją, apeliantei pateikė dokumentus, reikalingus pagrįsti savo atitiktį nustatytiems minimaliesiems kvalifikacijos reikalavimams. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė, ieškovė savo paraiškoje tinkamai išviešino subjektą, kurį ketinama pasitekti vykdant viešojo pirkimo sutartyje numatytus projektavimo darbus: ypatingo statinio projekto vadovas specialistas R. D. yra nurodytas tiekėjų paraiškos dalies „Specialistai. Zip“ faile „0. Specialistų sarašąs_Konfidencialu.pdf“, kuriame yra patalpintas UAB „Infes“ (jungtinės veiklos dalyvio) specialistų sąrašas. Ieškovės kartu su paraiška ir kvalifikacijos patikslinimu pateikti dokumentai įrodo, kad ieškovės kvalifikacija atitinka visus pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė esminę reikšmę skiria kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, bet ne dokumentų turiniui, kurių pagrindu apeliantė vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasirengimą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad specialistas R. D. paraiškoje buvo nurodytas lentelėje, kuri pavadinta UAB „Infes“ specialistų sąrašas, nesudarė pagrindo išvadai, kad ieškovė neišviešino pasitelkiamo subjekto arba kad ieškovė nepateikė kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų dėl specialisto, turinčio teisę eiti statinio projekto vadovo ir statinio projektų dalių vadovų pareigas.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad specialistas R. D. buvo išviešintas bendruose jungtinės veiklos partnerių dokumentuose, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka pirkimo sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo, nepagrįsta.

12Dėl atsisakymo nagrinėti ieškovės pretenziją

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovė, suabejojusi ieškovės teisininko teise reikšti pretenziją, turėjo pareikalauti pateikti jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Apeliantės teigimu, ieškovė neprašė pripažinti neteisėtu bei panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nenagrinėti pretenzijos, o prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, todėl darė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl pretenzijos nenagrinėjimo, išėjo už ieškinio ribų.
 1. Reikalavimai panaikinti perkančiųjų organizacijų sprendimus dėl pretenzijų atmetimo negali būti vertinami kaip savarankiški ieškinio reikalavimai, nes pretenzijos nagrinėjimas nesukelia tiekėjui materialinių teisinių padarinių. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl apeliantės pretenzijos nenagrinėjimo, už ieškinio ribų neišėjo.
 1. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija privalėjo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė, atsisakydama nagrinėti ieškovės pretenziją, pažeidė peržiūros procedūrų veiksmingumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog ieškovės vardu pretenziją pateikė ieškovės teisininkas, naudojant ieškovės CVP IS paskyrą, sudaro rimtą pagrindą laikyti, kad pretenziją teikia tokią teisę turintis asmuo. Tuo tarpu, apeliantei kilus abejonėms, ji privalėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai ir paprašyti pateikti pretenziją pateikusio asmens įgaliojimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei kartu su pretenzija nepateikus įgaliojimo dėl jos pasirašymo, apeliantė neturėjo teisės tokios pretenzijos iš viso nenagrinėti, kadangi tokiu savo elgesiu apeliantė pažeidė perkančiosioms organizacijoms nustatytas pareigas užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantės atsisakymas nagrinėti ieškovės pretenziją yra nepagrįstas.

13Dėl ieškinio senaties

 1. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ nepadavė apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, tačiau atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ir nepagrįstai taikė ieškinio senatį.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovės UAB „IRDAIVA“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo ieškinio senaties taikymo yra nepagrįsti.

14Dėl konkurso nutraukimo ex officio

 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nepagrįstas ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytas prašymas ex officio nutraukti ribotą konkursą „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ex officio nutraukti ginčo konkursą. Pažymėtina, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, ginčo pirkimas yra pasibaigęs ir yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

15Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

16Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB „IRDAIVA“ ieškinį atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, Šiaulių apygardos teismo 2017-03-20 sprendimas paliktinas nepakeistu.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei „Šiaulių vandenys“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl trečiojo asmens prašymas netenkintinas.
 4. Ieškovė UAB „IRDAIVA“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai