Byla e2S-503-856/2019
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės spaustuvės „Titnagas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-7528-776/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Titnagas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovei akcinei bendrovei (toliau – ir AB) spaustuvė „Titnagas“ dėl uždraudimo vienašališkai dėl atsakovės 2019 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 70 nurodytų pagrindų ar su jais susijusių aplinkybių ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurios nenurodytos sutartyje, nutraukti 2019 m. balandžio 1 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, ir pagal šią sutartį paslaugų teikimą.

62.

7Ieškovė ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei vienašališkai dėl jos 2019 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 70 nurodytų pagrindų ar su jais susijusių aplinkybių ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurios nenurodytos sutartyje, nutraukti 2019 m. balandžio 1 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, ir pagal šią sutartį paslaugų teikimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovės UAB „Šiaulių naujienos“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausta atsakovei AB spaustuvė „Titnagas“ vienašališkai dėl jos 2019 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 70 nurodytų pagrindų ar su jais susijusių aplinkybių ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurios nenurodytos sutartyje, nutraukti 2019 m. balandžio 1 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, ir pagal šią sutartį paslaugų teikimą.

114.

12Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, darė išvadą, kad ieškovės reikalavimai atsakovei preliminariai pagrįsti, todėl egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

135.

14Teismas vertino, kad kol neišspręstas šalių ginčas dėl atsakovės teisės vienašališkai nutraukti ginčo sutartį, tačiau atsakovei nuo 2019 m. gegužės 31 d. ją nutraukus, kyla grėsmė, kad ieškovė patirs žalos, nes egzistuoja tikimybė, kad padidėtų jos sąnaudos dėl leidžiamo leidinio spausdinimo kitoje spaustuvėje, o neišspausdinus leidinio, akivaizdu, kad ji prarastų prenumeratorius, pirkėjus ir reklamos užsakovus, taip netekdama pajamų. Kaip teisingai pastebėjo ieškovė, atsakovei vienašališkai nutraukus paslaugų pagal sutartį teikimą, ieškovė iš naujo privalėtų kreiptis į teismą ir dar kartą ginčyti atsakovės atliktą vienašališko paslaugų teikimo nutraukimo teisėtumą, o tai pareikalautų didelių ginčo šalių laiko ir lėšų sąnaudų.

156.

16Teismas darė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju egzistuoja poreikis užtikrinti esamą padėtį bei užkirsti kelią galimiems ieškovės nuostoliams. Taigi, laikė, kad ieškovė įrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir tikslingumą.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18

7.

19Atskiruoju skundu atsakovė AB spaustuvė „Titnagas“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės išsprendė ieškinio reikalavimą ir tolesnis procesas praranda prasmę. Teismas nepaisė civilinio proceso rungimosi ir betarpiškumo principų ir suteikė ieškovei galimybę greičiau nei įsiteisėjusiu teismo sprendimu pasiekti norimą tikslą.

227.2.

23Teismas, nusprendęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei nutraukti sutartį 2019-05-10 atsakovės rašte Nr. 70 nurodytais pagrindais ar su jais susijusių aplinkybių, plačiau rašte nurodytų aplinkybių taip pat neanalizavo, jų nevertino, nors turėjo.

247.3.

252019-05-10 atsakovės rašte Nr. 70 apibrėžiamos ieškovės sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo pasekmės, t. y. ieškovė informuota (įspėta), kad jai nevykdant sutarties ir neatliekant atsiskaitymų pagal sutartį, ji bus nutraukta. Tačiau toks sutarties nutraukimo pagrindas yra nustatytas šalių sudarytoje sutartyje (4.1. ir 4.3 punktai), todėl iš teismo priimtos nutarties nėra aišku, kokius veiksmus teismas uždraudė atlikti, kokius veiksmus atsakovei atlikti leidžiama. Dėl šios priežasties, skundžiama nutartis yra neaiški, nes lieka neaišku, ar teismas atsakovei uždraudė sutartį nutraukti apskritai, ar vis tik paliko teisę nutraukti sutartį joje nustatytais pagrindais ir konkrečiai kuriais iš jų.

267.4.

27Pagal CK 6.218 straipsnio 1 dalį, šio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą. CK 6.721 straipsnio 2 dalyje taip pat yra nustatyta paslaugų teikėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį. Iš skundžiamos teismo nutarties nėra aišku, ar atsakovė turi teisę pasinaudoti įtvirtintais sutarties nutraukimo pagrindais, ar negali. Tokiu būdu pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, ieškovei suteikiamas nepagrįstas pranašumas atsakovės atžvilgiu, nes atsakovė negali kreiptis net ir su kitomis pretenzijomis ieškovės atžvilgiu bei nutraukti sutartį kitais įstatymuose nustatytais sutarčių netinkamo vykdymo pagrindais, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitinka nei ekonomiškumo, nei proporcingumo principų.

287.5.

29Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių požymių bei neatitinka nei vienai iš CPK 145 straipsnio 1 dalyje išvardytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšių ir jomis siekiamų tikslų. Ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentuotas ne grėsme galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau grėsme ieškovės veiklai ir galimais padariniais jos veiklai, jeigu toks prašymas būtų tenkintas ar netenkintas. Galimi ieškovės veiklos padariniai nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, nėra palankaus sprendimo užtikrinimo priemonė. Taigi, nėra pagrindinės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ir esminio apribojimo, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

307.6.

31Ieškovės reikalavimas negalėtų būti patenkintas, nes tai reikštų, kad teismas atimtų iš sutarties šalies jos įstatyminę ir konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, įstatymu įtvirtintą teisę nutraukti sutartį, paneigtų sutarčių laisvės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Dėl to akivaizdu, kad ieškinys negalės būti tenkinamas, kas reiškia, jog ir laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai. Tačiau iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas šių aplinkybių nevertino, taip pat kaip aplinkybių, ar toks ieškovės reikalavimas iš tikrųjų atitinka prevencinio ieškinio institutą, nes prevencinis ieškinys nėra skirtas įstatyminėms ar sutartinėms nuostatoms uždrausti, jis skirtas uždrausti tam tikrus veiksmus, kurie sukelia realią žalos padarymo ateityje grėsmę.

327.7.

33Teismas, taikydamas atsakovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, paneigė sutarčių laisvės principą, leidžiantį šalims savo valia spręsti ir sudaryti/nutraukti šalių sudarytas sutartis jose ir/ar įstatymuose nustatytais atvejais ir aplinkybėmis, ir tokiu būdu netinkamai įvertino ieškovės pareikštų reikalavimų pagrįstumą.

348.

35Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Šiaulių naujienos“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

368.1.

37Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo.

388.2.

39Ieškovės ieškinyje aiškiai bei detaliai išdėstytos faktinės aplinkybės, su ieškiniu pateikti informatyvūs įrodymai, neabejotinai preliminariai patvirtinantys ieškinio reikalavimų pagrįstumą, ieškinyje nurodyti aiškūs bei konkretūs teisiniai pagrindai, kuriais remdamasi ieškovė pareiškė reikalavimus atsakovei. Teismas teisingai nustatė, kad egzistuoja viena iš būtinųjų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovės reikalavimai atsakovui yra tikėtinai pagrįsti.

408.3.

41Teismas, konstatuodamas byloje ir antros būtinos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti egzistavimą, jokios klaidos nepadarė, tinkamai vertino individualią situaciją, susiklosčiusias faktines aplinkybes bei įtvirtintą teisinį reguliavimą.

428.4.

43Nors, kaip ir akcentuoja atsakovė, paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu, tačiau prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys, gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad, kaip neteisingai vertina atsakovė, taikydamas tokią priemonę, teismas pasisako dėl bylos esmės.

448.5.

45Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos bei neišsprendė ginčo tarp šalių, kaip bando pateikti atsakovė, o tik užkirto kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą, išlaikė status quo padėtį, kuri leidžia ieškovei, priėmus jai palankų sprendimą, tikėtis, jog teismo sprendimas bus realiai įvykdytas.

468.6.

47Atsakovės teiginiai, kad teismas nenurodė, nuo kokių konkrečiai veiksmų ir konkrečiai ribotinų sutarties nutraukimo atvejų atsakovė turi susilaikyti ir kokius veiksmus jai atlikti leidžiama, yra akivaizdžiai nepagrįsti, nes ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, aiškiai nurodė, jog sutartį vykdo tinkamai. Be to, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti išaiškinti tiek teismo nutartį, tiek šalių sutartį ir (ar) užpildyti spragas.

488.7.

49Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos, o viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių ir yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų. Todėl klaidingai atsakovė tvirtina, jog teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių požymių bei neatitinka nei vienai iš CPK 145 straipsnio 1 dalyje išvardytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšių ir jomis siekiamų tikslų.

508.8.

51Ieškovė ieškiniu nesiekia uždrausti ir įstatyminių ar sutartinių nuostatų, o priešingai, įrodinėja, kad atsakovė turi laikytis tiek sutarčių teisės instituto normų, tiek sutarties nuostatų, o ne siekti elgtis neteisėtai. Iš esmės ginčas susijęs ne sutarčių laisvės principu, o su sutarties vykdymo bei jos nutraukimo institutų teisės taikymu šalių sutartiniams santykiams.

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

53teisiniai argumentai ir išvados

54Atskirasis skundas netenkinamas.

559.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5710.

58Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialiosios teisės. Tokiomis priemonėmis siekiama užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, jog ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

5911.

60Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktiką, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio (pareiškimo, skundo) faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1386-180/2018). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019). Teismo atliekamas preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-278-330/2019).

6112.

62Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu uždrausti atsakovei vienašališkai dėl atsakovės 2019 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 70 nurodytų pagrindų ar su jais susijusių aplinkybių ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurios nenurodytos sutartyje, nutraukti 2019 m. balandžio 1 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, ir pagal šią sutartį paslaugų teikimą.

6313.

64Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, jog laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys, gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad, taikydamas tokią priemonę, teismas pasisako dėl bylos esmės. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-2011; kt.). Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (CK 6.255 straipsnis). Viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Tačiau pažymėtina, kad galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti klausimus, kurie bus sprendžiami teismo sprendimu, turėtų būti išimtinė ir susijusi su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą.

6514.

66Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo metu atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti, ieškovės įsitikinimu, jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, ieškovė pasirinko leistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, preliminariai (prima facie) įvertinęs ieškovės pareikštą ieškinį, pagrįstai darė išvadą, jog nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės ieškinio reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas.

6715.

68Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos, t.y. grėsmės būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba jo neįvykdymo, pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

6916.

70Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kol neišspręstas šalių ginčas dėl atsakovės teisės vienašališkai nutraukti ginčo sutartį, tačiau atsakovei nuo 2019 m. gegužės 31 d. ją nutraukus, kyla grėsmė, kad ieškovė patirs žalos, nes egzistuoja tikimybė, jog padidėtų jos sąnaudos dėl leidžiamo leidinio spausdinimo kitoje spaustuvėje, o neišspausdinus leidinio, akivaizdu, kad ji prarastų prenumeratorius, pirkėjus ir reklamos užsakovus, taip netekdama pajamų.

7117.

72Taigi, atsižvelgus į atsakovės reiškiamus ieškinio reikalavimus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju taikymas procesinių priemonių, užtikrinančių padėties, esančios byloje jos nagrinėjimo metu, stabilumą ir išsaugojimą, neabejotinai yra būtinas. Pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtintas šalies reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų asmens pažeistų teisių ir teisėtų interesų apgynimo teismo tvarka, jeigu toks sprendimas realiai būtų neįvykdomas.

7318.

74Ieškovė, kaip minėta aukščiau, prašė uždrausti atsakovei vienašališkai dėl jos 2019 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 70 nurodytų pagrindų ar su jais susijusių aplinkybių ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurios nenurodytos sutartyje, nutraukti 2019 m. balandžio 1 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, ir pagal šią sutartį paslaugų teikimą. Taigi, ieškovės prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė pagal savo pobūdį iš esmės atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui imtis tam tikrų veiksmų.

7519.

76Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos nepažeidžia teisingos šalių teisių ir pareigų pusiausvyros, be to, kol bus nagrinėjamas šalių ginčas, bus užtikrintas status quo (esama padėtis).

7720.

78Apeliantė nurodo, kad ieškovės reikalavimas negalėtų būti patenkintas, nes tai reikštų, jog teismas atimtų iš sutarties šalies jos įstatyminę ir konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, įstatymu įtvirtintą teisę nutraukti sutartį, paneigtų sutarčių laisvės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos atskirojo skundo argumentus ir pažymi, kad įstatymas nustato teisminę gynybą asmeniui manant, kad taip gali būti apginta jo teisė.

7921.

80Apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neaiškumo, t. y. kad teismas nenurodė, nuo kokių konkrečiai veiksmų atsakovė turi susilaikyti ir kokius veiksmus jai atlikti leidžiama, vertintini kaip deklaratyvaus pobūdžio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, nuo kokių veiksmų atsakovė privalo susilaikyti. Be to, kaip teisingai nurodė ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovė turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą ir prašyti išaiškinti teismo nutartį.

8122.

82Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

8323.

84Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

85Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

87Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Šiaulių... 6. 2.... 7. Ieškovė ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės pareikštus reikalavimus ir... 13. 5.... 14. Teismas vertino, kad kol neišspręstas šalių ginčas dėl atsakovės teisės... 15. 6.... 16. Teismas darė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju egzistuoja poreikis... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18.

7.... 19. Atskiruoju skundu atsakovė AB spaustuvė „Titnagas“ prašo panaikinti... 20. 7.1.... 21. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės išsprendė... 22. 7.2.... 23. Teismas, nusprendęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą... 24. 7.3.... 25. 2019-05-10 atsakovės rašte Nr. 70 apibrėžiamos ieškovės sutartimi... 26. 7.4.... 27. Pagal CK 6.218 straipsnio 1 dalį, šio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais... 28. 7.5.... 29. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka... 30. 7.6.... 31. Ieškovės reikalavimas negalėtų būti patenkintas, nes tai reikštų, kad... 32. 7.7.... 33. Teismas, taikydamas atsakovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones,... 34. 8.... 35. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Šiaulių naujienos“... 36. 8.1.... 37. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia... 38. 8.2.... 39. Ieškovės ieškinyje aiškiai bei detaliai išdėstytos faktinės aplinkybės,... 40. 8.3.... 41. Teismas, konstatuodamas byloje ir antros būtinos sąlygos laikinosioms... 42. 8.4.... 43. Nors, kaip ir akcentuoja atsakovė, paprastai laikinųjų apsaugos priemonių... 44. 8.5.... 45. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas... 46. 8.6.... 47. Atsakovės teiginiai, kad teismas nenurodė, nuo kokių konkrečiai veiksmų ir... 48. 8.7.... 49. Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam... 50. 8.8.... 51. Ieškovė ieškiniu nesiekia uždrausti ir įstatyminių ar sutartinių... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 53. teisiniai argumentai ir išvados... 54. Atskirasis skundas netenkinamas.... 55. 9.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 57. 10.... 58. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui... 59. 11.... 60. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 61. 12.... 62. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu... 63. 13.... 64. Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, jog laikinoji apsaugos... 65. 14.... 66. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties... 67. 15.... 68. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 69. 16.... 70. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kol neišspręstas... 71. 17.... 72. Taigi, atsižvelgus į atsakovės reiškiamus ieškinio reikalavimus, teismas... 73. 18.... 74. Ieškovė, kaip minėta aukščiau, prašė uždrausti atsakovei... 75. 19.... 76. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju... 77. 20.... 78. Apeliantė nurodo, kad ieškovės reikalavimas negalėtų būti patenkintas,... 79. 21.... 80. Apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos pirmosios instancijos... 81. 22.... 82. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 83. 23.... 84. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, jog pirmosios... 85. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 86. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutartį... 87. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....